Dokumentär om basinkomst på SvtPlay…

…innebär att det drar ihop sig för det som för oss ”profeter” varit en självklarhet i åratal. Optimist som jag är om medvetandenivån i omvärlden, trodde jag att alla partier skulle ha basinkomstfrågan bland valfläsket 2014. När så inte blev fallet var jag ännu mer övertygad om att det skulle ske 2018, och när medvetandenivån ÄNNU inte hunnit fram till denna insikt tycks det bli 2022. När det sänds dylika program i Svt kan vi lugnt räkna med att det finns incitament för att marknadsföra ämnet från högre ort, d v s från Bilderbergcirkusen. Det innebär i sin tur att makteliten, vilken enligt insidern och visselblåsaren Bernard (sök i rutan, jag har skrivit några inlägg om honom) består av totalt 8 000 personer, är rädda för mänskligheten och behöver något rejält att kollra bort oss med så att vi kan fortsätta äta med blicken stint ner i krubban ett tag till. Jag letar fortfarande efter ett filmklipp som förevigar en representant från Trilaterala kommissionen som 1991 satt i en TV-soffa och konstaterade att en basinkomst skulle bli nödvändig när det föreliggande systemet med aritmetisk nödvändighet skulle gå i graven tids nog, men jag hittar det tyvärr inte.

Den österrikiska dokumentären från 2017 heter Lön utan Arbete och finns tillgänglig fram till ikväll!

Idén om basinkomst tilltalar båda de kollektivistiska ideologierna – marxism och fascism – av skälet att alla kommer ha tillgång till det strikt nödvändiga samtidigt som korporationerna kan fortsätta ackumulera kapital. Svårast kommer de individer som är inriktade på ”kampen om statens kaka” och strebern att få det genom att transaktionsmyndigheterna kan monteras ned i raskt tempo och att företag kan avskeda medarbetare av vilka som helst skäl eftersom basinkomsten är ett permanentat skyddsnät.

För den enskilde finns enorma möjligheter till ett liv grundat på individualitet – den som vill kan ta hand om sina barn och gamla, utöva hobbies dygnet runt, starta företag själva och tillsammans med andra, utveckla konstnärliga idéer, studera utan begränsningar, filosofera, odla osv. Kort sagt har den som ser möjligheterna med basinkomsten möjlighet att verkligen bli fri och skapa sig en holistisk renässanstillvaro.

Makthavarna i världen kommer tillfälligt att dra sig undan och låta ytterligare ett varv i deras planerade utveckling av världen passera. Minns att de inte har bråttom! Tids nog dras tumskruvarna åt igen om de får sin vilja fram. Det är det vi måste se till att de inte får, utan vi måste hålla dem bundna vid sina stolpar – i evig tid!

Sist i detta inlägg hittar du tre tidigare inlägg i fulltext som jag skrivit om basinkomst/medborgarlön två från 2012 och ett i år inför valet, vilka jag hittade genom att skriva ”frihetslinjen” i sökrutan. Frihetslinjen är förstås repliken på Nya Moderaternas jobblinjepiska. Du hittar fler inlägg i kategorin ”Direkt demokrati & Medborgarlön” i högerspalten.

Direkt demokrati och medborgarlön/basinkomst öppnar för ytterligare en paradigmatisk förändring – den mest signifikativa! Alltså hierarkiernas och mellanhändernas död. Om detta finns också en kategori i högerspalten, liksom om det som traditionellt brukar kallas Jubelår. d v s skuldavskrivningar. Tillsammans bildar de fundamentet för Autentopia, det autentiska paradigmet där empati och humanism råder. Det finns en kategori även för detta… 🙂

Önskar alla en intressant folkbildningslördag!

<3C


Den väntade tsunamihöga arbetslösheten…

…har jag skrivit om många gånger med anledning av det förestående världssystemhaveriet – särskilt vad det kommer att innebära att tjänstemännen nu kommer att drabbas. T ex här, här och här. Man behöver inte ens en kristallkula för att förutse utvecklingen – det räcker gott med tvärvetenskapliga insikter och en förmåga att syntetisera, d v s samla upp de synliga trådarna och nysta i dem trots att andra änden är gömd i framtiden. Nu börjar dock ”experterna” komma ifatt sent omsider, t ex har Investors VD vaknat långt efter ”domedagsprofeterna” och levererar ickenyheten att den här krisen blir värre än den förra (även om de egentligen förstås är en och samma), och Teknikföretagen ger sin dystra bild av framtiden via Svd, och bekräftar att det nu är tjänstemännens tur att omfattas av varsel.

Detta kommer att innebära främst två saker; att ej tillsatta lärartjänster inom matte- och ingenjörsämnena kommer att fyllas upp av friställda tjänstemän från näringslivet. Det blir då slut på det patetiska behörighets- och legitimationsivrandet i utbildningsverksamheterna. Dessa forna gudalika varelser kommer förstås inte att avkrävas några formaliteter för att få undervisa i sina ämnen – och därmed kan inte kraven ställas på några andra heller! Det är en logisk konsekvens av det som kommer att hända inom de närmaste åren framöver.

Det kommer – precis som jag förutsett – också att innebära att när skolorna är fyllda, så blir det ändå många kvar som inte har någonstans att ta vägen. Den retoriska frågan jag brukar ställa i mina inlägg är ”Hur många kan se relativt välutbildade ekonomer, ingenjörer och jurister sitta och tigga för sin överlevnad på Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och socialtjänstens avdelning för ekonomiskt bistånd?” Svar: Inga!

Det innebär i sin tur att denna grupp blir den som kommer att genomdriva medborgarlönen – eller Basic Money som jag kallat den i Autentopia. Den ligger rimligen på studiemedelsnivå och täcker det basala. Man kan förstås inte räkna med att kunna leva  lyxliv på medborgarlönen, men man är å andra sidan fri att fundera på andra möjligheter – kanske studera, starta företag eller leva ett enkelt liv med långkok och självhushållning? Arbetslinjen som formuleras ”att alla som kan och vill ska få arbeta”, övergår till Frihetslinjen som formuleras ”att alla som kan och vill leva utan att lönearbeta ska kunna göra det”. Hejdå Fas3, hejdå självmord pga utebliven sjukpenning, hejdå förnedring och förtryck! 🙂

Skatteintäkterna dalar från en flodström till en rännil, och genom medborgarlönen kan vi slopa kontrollmyndigheterna och fördela överlevnadsmedel direkt från stat till individ – 2000-talet blir därför hierarkiernas och mellanhändernas död.  Föräldrar kommer att ta hand om sina barn och lönearbeta mindre (ifall detta står till buds alls). Kreativiteten kommer att eskalera och företag växa fram – alla med environmental management som övergripande princip. Vi kommer att utveckla ett sunt monetärt system med lokala valutor, vi kommer att bli mer sociala och bry oss mer om varandra. Det är ingen utopi – det är en logisk konsekvens av den utveckling de flesta borde kunna se vid det här laget – även utan kristallkula! 😉

Till bloggen ”Intressanta nyheter” – se länklistan till höger – vill jag rikta ett tack för det förtjänstfulla arbetet att samla just intressanta nyheter. Den ger en samlande bild av  aktuell systemkritik från när och fjärran!

Ha en fin helg – och nedan hittar du förordet till texten om Autentopia – 2061, som jag för övrigt lägger ut i sin helhet fritt 1/1 2016 då Thomas Mores Utopia fyller jämt 500 år! 🙂

Förord till texten om Autentopia – 2061.

Introduction to Authentopia – 2061

Att ”experterna” alltid har haft fel…

…kan vi för varje dag allt tydligare konstatera. Enfaldiga analytiker i olika organisationer säger nu det som bl a den här bloggen försökt förmedla i flera år – att systemet havererar. Så till den grad att t o m Arbetsförmedlingen  inser att arbetslösheten kommer att öka och inte minska – även om ingen där ännu fattar dess magnitud. Teknikföretagen inser att fjärde kvartalet 2012 kommer att innebära nedgångar motsvarande de 2008 – efter Lehmankraschen, och att behovet av arbetskraft kommer att minska 2013. Fler och omfattande varsel för att sammanfatta. Penningsystemet ifrågasätts numera öppet, peak oil är ett faktum och seriösa diskussioner om medborgarlön förs bland systemkritiker med gott om substans mellan öronen.

För oss som deltagit i högre studier har ju knappast kunnat undvika teorier om det postmoderna tillståndet. Individer och samhälle förändras gradvis, gamla idéer som i princip betraktats som naturlagar (t ex exponentiell tillväxt och fractional reserve banking) blir för varje dag allt mer uppenbart vansinniga. Hur har det varit möjligt för ”expertisen” att blunda för detta så länge?

Stanford university har analyserat ekonomers brister och kommit fram till att just enfalden är en nödvändig parameter för missbedömningarna.  Enfalden avslöjar sig genom bristen på förmågan att betrakta ett problem ur flera perspektiv – multiple framing på engelska. Oförmågan att betrakta ett fenomen ur någon annans perspektiv är också detsamma som oförmåga till empati. Det är logiskt att den som tolkar världen utifrån sitt eget fjuttiga perspektiv, också tror att densamme vet bättre än andra, och därför gärna undervisar, kontrollerar och vill bestämma. Enfaldiga människor som är politiker och chefer skapar förstås oändligt lidande för människor i en organisation genom att spelreglerna är osunda – så till den grad att de förtryckta själva måste sparka på någon annan (kanske fru och barn) för att få ur sig ångesten som förtrycket genererar. Alternativet är att vända den inåt så att den manifesteras i utbrändhet och depressioner. Det är en logisk konsekvens av det materialistiska, maskinistiska (rationella), konsumistiska, hierarkiska och enfaldiga samhället. Autentopia speglar ett diametralt motsatt system som är idealistiskt, humanistiskt, kreativt, självorganiserande och empatiskt.

Det finns många liknande samhällsvisioner och idéer som florerar, och de har mycket gemensamt med den Autentopiska visionen. Det är ett stort paradigm som går i graven nu – personligen brukar jag kalla det överskottsparadigmet med anledning av att hierarkier först har uppstått när någon i en grupp jämställda var tvungen att kontrollera nyckeln till den första sädladan. Det är på världssystemnivå därför ett behovsparadigm vi går in – frihet, jämlikhet och broderskap i global mening. Överskottsparadigmet är ett omoget och inautentiskt system och för att uppnå mognad och autencitet måste samhället byggas underifrån på en ny värdegrund. Här är min översättning av Donella Meadows systemteori:

 

Att fjutta med tekniska lösningar längst ut i ett havererande system  är meningslöst, det är till värdegrundsnivån vi måste backa för att få rätsida på världen.

Stanfordsforkarnas lösning är ur det föreliggande systemets perspektiv kontroversiell – särskilt om man beaktar ”experterna” på Svenskt näringslivs förslag att inte bevilja studiemedel för humaniorastudier. Man föreslår för ekonomernas vidkommande beträffande deras studier, är mindre fokus på utbildning till förmån för just bildning – humaniorastudier som obligatoriska inslag på ekonomprogrammen. Det är allmänt tankegods att just humaniora tenderar att vidga människors synfält och empati, och utan empati kan man inte utveckla förmågan att betrakta världen ur flera perspektiv. Men när man väl har lärt sig detta så uppstår förändringen från ett subjektivt till ett objektivt förhållningssätt – och de enfaldiga inser att kanske andra än de själva kan sitta inne med större insikter än de själva någonsin kan uppbringa. Det är först när en kritisk massa utvecklat denna förmåga som vi kan skapa ett sunt världssystem. Det är just detta som är på väg att hända nu!

Konkret kommer det att innebära att det representativa systemet ersätts med ett direktdemokratiskt, och att arbetslinjen ersätts med en frihetslinje – jobben kommer ändå inte att räcka till, och inte heller resurserna. Även om någon i morgon skulle komma på ett sätt att tillskapa gratis energi, så finns det inte råvaror nog för att fortsätta driva den exponentiella tillväxtlinjen, och vi har i synnerhet inte råd med att belasta jorden med mer utsläpp.

Frihetslinjen innebär att ”de som vill och kan, ska få möjligheten att bli befriade från lönearbete genom en liten men värdig medborgarlön” – lämpligtvis motsvarande studiemedlen. Inte särskilt många idag skulle klara sig på en sådan eftersom de flesta har för höga levnadsomkostnader. Det är därför en lång process att ställa om för flertalet, men de som kan och vill, blir hjältar i paradigmskiftet eftersom de genom att avstå från lönearbete gör det lättare för de som inte vill och kan dra ner sina kostnader, att hitta ett jobb. Många förespråkar att vi ska dela på de jobb som finns kvar i framtiden genom att minska arbetstiden, men det verkar vara mera ett utslag av ekonomisk millimeterrättvisa än ett seriöst sätt att snabbt hitta lösningar i det nya systemet – och det är ju det materiella fokuset vi måste komma bort ifrån! De materiellt framgångsrika i dagens system får helt enkelt lära sig av dem som redan lärt sig att navigera i ett resursfattigt sammanhang – t ex ungdomar, studenter, arbetslösa, lågavlönade, deltidsarbetande och sjuka.

Det riktigt intressanta med medborgarlönen är att den skapar jämlikhet och frihet från förtryck – det som människan strävat efter sedan upplysningstiden men alltjämt misslyckats med p g a felaktiga föreställningar om att världen ska styras genom politiska ideologier. Så enfaldigt det också! Bloggaren Lars Wilderäng går just idag in mer detaljerat på konsekvenserna av en medborgarlön, men anser att medborgarlönen är en naiv dröm just eftersom makthavare gynnas av det föreliggande systemet. Personligen är jag övertygad om att tjänstemännen som nu får se sina välbetalda jobb försvinna, kommer att bli den grupp som kommer att kunna driva igenom den med sitt sociala och intellektuella kapital som tidigare friställda grupper saknar. Min retoriska fråga brukar vara: ”Hur många kan föreställa sig civilingenjörer sitta på socialen och tigga försörjningsstöd?” 🙂

För första gången i världshistorien får vi en sund och rättvis kapitalism med utbud och efterfrågan i en självorganiserad balans. När en människa alltid kan välja medborgarlönen istället för att arbeta, så uppstår den situationen att individen kan förhålla sig kritiskt till varje lönearbete och konkurrensen utgörs av de som anser sig att det är värt att ge upp friheten för. Om det är ett jobb som de flesta anser meningsfullt, stimulerande och utvecklande med en bra arbetsmiljö och en sund ledning så sjunker lönen, medan det omvända inträffar om arbetet av många uppfattas som meningslöst, trist med en dålig arbetsmiljö och en förtryckande ledning – lönen stiger. Tack och hej säger vi då till mellanhanden som fackföreningarna utgör! 🙂 Vi kan också säga tack och hej till LAS – det är ju medborgarlönen som blir basinkomst och norm medan lönearbetet blir en ekonomisk bonus och kanske något man kan ägna sig åt om man inte har något vettigare för sig för tillfället! 🙂

Samhällsförtrycket sjunker dramatiskt genom att staten inte längre kontrollerar människor via sina mellanhänder Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, CSN och socialens försörjningsstöd. Den enskilda individen avgör själv om hon är sjuk, föredrar friheten, vill studera eller starta företag med obegränsat starta-eget-stöd på hel- eller deltid beroende på den ekonomiska framgången. Vi sparar också pengar genom att skrota t ex konjunkturinstitutet och andra BNP-kopplade myndigheter. Nu när Cervenka på Svd har ifrågasatt just meningen med BNP-måttet som norm, så kan vi anta att den kritiska massan överskridit gränsen som kan generera ett sundare tänkande generellt i samhället.

Genom frihetslinjen får vi övergripande en förskjutning från materialism till idealism, från konsumism till kreativitet, från maskinism till humanism. Vi får tid att skapa sådant som inte finns genom att använda det som redan finns tillverkat (hållbart designtänkande), vi blir motiverade att skapa en giftfri miljö, får tid att odla/laga sund och giftfri mat som till skillnad från dagens toxinhärdar som tär på våra kroppar och hjärnor.

I Autentopia har förstås allt detta redan hänt, och förordet till texten hittar du här:

Förord till Autentopia – 2061

Introduction to Authentopia – 2061

 

Partiet Medborgerlig samling, MED…

…plockar poäng i valrörelsen genom avsaknad av sin smygkollektivism – åtminstone såvitt jag kan bedöma, och här når du deras hemsida. Igår hittade jag ytterligare en intervju med partiledaren Ilan Sadé, utöver den som jag publicerat i bloggen genom tidigare inlägg. IS är jurist och partiet har en talande slogan – Mer sans, mindre sensation, och i intervjun framgår kritiken mot den politiska korrektheten och rädslan för sanningen.

Ni som följt Autentopiabloggen vet att jag förespråkar direkt demokrati, och alltfler inser att en sådan är tekniskt möjlig sedan länge. Eftersom det finns digitala identitetssystem så kan man också utveckla system för direkt demokrati. I texten om Autentopia – 2061 röstar ju människor på flera nivåer – från kvartersområdet ända upp till världssystemnivå där allokering av resurser framför allt är huvudfrågan. Skillnaden är att beslutsfattare avseende problemformuleringarna i världen inte har någon agenda, utan alla har förmågan att betrakta varje problem multiperspektivistiskt utan egenintresse. Den omogna människan ser ju allt endast ur sitt egna perspektiv, och egennyttan bland marionettpolitikerna, styrda av en globalistisk maktagenda, är patetiskt allenarådande. Om MED har något sådant kort som direkt demokrati i rockärmen vet vi dock inte, men i intervjun nedan uttalar sig Ilan Sadé negativt om kollektivism. Det kanske är en ledtråd?

Vidare förespråkar jag en ekonomisk brygga mellan föreliggande bristdrivna system och det framtida Autentopia, och det innebär en liten men nödvändig basinkomst. Den arbetslöshet som uppstår i kölvattnet av pyramidspelets haveri, innebär att ersättning från A-kassan för väldigt många kommer att ta slut efter något år. Jag hörde siffran sju år beträffande hur lång tid det tar innan det postindustriella samhällets ekonomiska situation når botten. Därför krävs en samlad lösning för att inte folk ska ligga på gatorna och svälta ihjäl såsom grundlagen Regeringsformen reglerar – för att uttrycka det i sensationell terminologi. MED skulle kunna montera ner alla transaktionsmyndigheter såsom kommunernas försörjningsstöd, CSN, A-kassor, Arbetsförmedling, försäkringskassan, pensionsmyndigheten och införa en enhetsersättning för alla som inte kan eller vill arbeta. Låt säga ekonomiskt motsvarande studiemedlen idag. Den administration (och därmed kostnader) som detta skulle spara åt folket är förstås enorm. De som jobbar i dessa myndigheter idag, får förstås också basinkomst, så de behöver inte heller svälta ihjäl eller bli hemlösa trots att de inte behövs längre i systemet eftersom systemet såsom vi känner det, efter paradigmskiftet inte existerar.

Det kallar jag rättvisa, förty självklart är det så att den som arbetar ska ha bättre betalt än den som inte arbetar – oavsett orsak! Ett bra namn på en sådan strategi skulle kunna vara Frihetslinjen eftersom staten garanterar överlevnaden samtidigt som människan är fri att disponera sin tid! Staten skulle inte heller behöva jaga verksamheter som inte har anställda medarbetare, utan en enskild människa skulle – ensam eller tillsammans med andra var för sig – kunna ha en inkomstbringande skattefri hobby istället för lönearbete.

För statens vidkommande blir det alltså det behovsprövade lönearbetet som kan existera inom statens verksamhet och det utgör skatteunderlaget tillsammans med företag och organisationer som har anställda medarbetare knutna till sig, och staten kan därför bli så stor som detta system tillåter. Vad Ilan Sadé tycker om en sådan idé för framtiden har jag ingen aning om, men kanske MED är ett parti som skulle kunna ha modet och självständigheten att presentera och genomföra den?

De tre frågor som partiet driver som jag anser viktigast är:

  • Myndighetskontraktion – nedmontering av onödiga institutioner.
  • Införandet av en konstitutionsdomstol (vilken bevakar att grundlagen inte överträds)
  • Återinförande av tjänstemannaansvaret (som Olof Palme plockade bort i början av 1970-talet)

Nedan hittar du den klargörande intervjun med Ilan Sadé av Youtubekanalen Hur kan vi samtala om…?

Så här beskriver kanalen sig själv:

Med denna insats avseende nya idéer på partifronten önskar jag studenterna i Scola Autenticum en härlig folkbildande helg! 🙂

<3C

 

FacebookTwitterGoogle+

 

Det här inlägget postades i Direkt demokrati & Medborgarlön, Empati & Humanism, Hierarkiernas och mellanhändernas död, Skuldavskrivning. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.