Partiet Medborgerlig samling, MED…

…plockar poäng i valrörelsen genom avsaknad av sin smygkollektivism – åtminstone såvitt jag kan bedöma, och här når du deras hemsida. Igår hittade jag ytterligare en intervju med partiledaren Ilan Sadé, utöver den som jag publicerat i bloggen genom tidigare inlägg. IS är jurist och partiet har en talande slogan – Mer sans, mindre sensation, och i intervjun framgår kritiken mot den politiska korrektheten och rädslan för sanningen.

Ni som följt Autentopiabloggen vet att jag förespråkar direkt demokrati, och alltfler inser att en sådan är tekniskt möjlig sedan länge. Eftersom det finns digitala identitetssystem så kan man också utveckla system för direkt demokrati. I texten om Autentopia – 2061 röstar ju människor på flera nivåer – från kvartersområdet ända upp till världssystemnivå där allokering av resurser framför allt är huvudfrågan. Skillnaden är att beslutsfattare avseende problemformuleringarna i världen inte har någon agenda, utan alla har förmågan att betrakta varje problem multiperspektivistiskt utan egenintresse. Den omogna människan ser ju allt endast ur sitt egna perspektiv, och egennyttan bland marionettpolitikerna, styrda av en globalistisk maktagenda, är patetiskt allenarådande. Om MED har något sådant kort som direkt demokrati i rockärmen vet vi dock inte, men i intervjun nedan uttalar sig Ilan Sadé negativt om kollektivism. Det kanske är en ledtråd?

Vidare förespråkar jag en ekonomisk brygga mellan föreliggande bristdrivna system och det framtida Autentopia, och det innebär en liten men nödvändig basinkomst. Den arbetslöshet som uppstår i kölvattnet av pyramidspelets haveri, innebär att ersättning från A-kassan för väldigt många kommer att ta slut efter något år. Jag hörde siffran sju år beträffande hur lång tid det tar innan det postindustriella samhällets ekonomiska situation når botten. Därför krävs en samlad lösning för att inte folk ska ligga på gatorna och svälta ihjäl såsom grundlagen Regeringsformen reglerar – för att uttrycka det i sensationell terminologi. MED skulle kunna montera ner alla transaktionsmyndigheter såsom kommunernas försörjningsstöd, CSN, A-kassor, Arbetsförmedling, försäkringskassan, pensionsmyndigheten och införa en enhetsersättning för alla som inte kan eller vill arbeta. Låt säga ekonomiskt motsvarande studiemedlen idag. Den administration (och därmed kostnader) som detta skulle spara åt folket är förstås enorm. De som jobbar i dessa myndigheter idag, får förstås också basinkomst, så de behöver inte heller svälta ihjäl eller bli hemlösa trots att de inte behövs längre i systemet eftersom systemet såsom vi känner det, efter paradigmskiftet inte existerar.

Det kallar jag rättvisa, förty självklart är det så att den som arbetar ska ha bättre betalt än den som inte arbetar – oavsett orsak! Ett bra namn på en sådan strategi skulle kunna vara Frihetslinjen eftersom staten garanterar överlevnaden samtidigt som människan är fri att disponera sin tid! Staten skulle inte heller behöva jaga verksamheter som inte har anställda medarbetare, utan en enskild människa skulle – ensam eller tillsammans med andra var för sig – kunna ha en inkomstbringande skattefri hobby istället för lönearbete.

För statens vidkommande blir det alltså det behovsprövade lönearbetet som kan existera inom statens verksamhet och det utgör skatteunderlaget tillsammans med företag och organisationer som har anställda medarbetare knutna till sig, och staten kan därför bli så stor som detta system tillåter. Vad Ilan Sadé tycker om en sådan idé för framtiden har jag ingen aning om, men kanske MED är ett parti som skulle kunna ha modet och självständigheten att presentera och genomföra den?

De tre frågor som partiet driver som jag anser viktigast är:

  • Myndighetskontraktion – nedmontering av onödiga institutioner.
  • Införandet av en konstitutionsdomstol (vilken bevakar att grundlagen inte överträds)
  • Återinförande av tjänstemannaansvaret (som Olof Palme plockade bort i början av 1970-talet)

Nedan hittar du den klargörande intervjun med Ilan Sadé av Youtubekanalen Hur kan vi samtala om…?

Så här beskriver kanalen sig själv:

Med denna insats avseende nya idéer på partifronten önskar jag studenterna i Scola Autenticum en härlig folkbildande helg! 🙂

<3C

Det här inlägget postades i Svensk politik. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.