Nybro kommun – kommunismens högborg…

…genom sina maktfullkomliga representanters omoral genom ständigt ljugande och sopande under mattan.

En insändare  i Barometern avslöjar den odemokratiska hanteringen kring avskedandet av en anställd. Denne har inte fått komma till tals i ett ärende, utan har istället avskedats med 700 000 kronor som plåster på såren. Insändaren hittar studenterna i Scola Autenticum inklistrad i fulltext sist i inlägget.

Nybro kommun bär arvet efter många årtionden av totalitär makt genom en sossemaffia från Orrefors. Såsom de kollektivister marxister genom sin ideologi är, ligger de inte långt från den polariserade ideologin fascismen, vilken på samma sätt som marxismen kan uppträda som ett flertal olika grader i helvetet. I Sverige kallar vi dem partimässigt bl a moderater. De är således rörande överens om hur kommunen ska styras – det är därför de samregerar så bra!

Ingen har skrivit om den svenska totalitarismen så bra som Roland Huntford, och ingen har upplevt den så explicit i den juridiska sfären som professor emeritus Jacob FW Sundberg. Huntfords bok hittar du som PDF nedan, och de flesta av Sundbergs texter hittar du på IOIR.

The_New_Totalitarians__Brave_New_Sweden___1980_

Målet för kollektivisterna är att koncentrera makten till ett fåtal individer, och måste för att lyckas med detta förslaget hålla sanningens fula tryne borta från de som betalar deras löner, arvoden och administration.

Dessa kallar vi skattebetalare, och dessa är de som i realiteten har makten över de representativa politikerna. Tyvärr representerar dessa enbart sig själva och ägnar sig främst åt sin egen självberikning, och det är detta förhållningssätt som kräver tidigare nämnda förslagenhet för att upprätthållas och eskaleras.

Till skillnad från begreppet ”intelligens” innehåller begreppet ”förslagenhet” inga långsiktiga moraliska överväganden som gynnar samhällets utveckling, utan tillämpningen av denna förslagenhet avser endast att skydda de maktfullkomliga.

För dem spelar moralen ingen roll eftersom de är materialister och deras medvetanden är därför för outvecklade för att begripa att de ackumulerar självgenererad skuld som förr eller senare kommer ifatt dem och briserar som vilken bubbla som helst –  en uppblåst börsbubbla, en uppblåst bostadbubbla eller en uppblåst jobbubbla för att använda högaktuella exempel.

Det är själva uppblåstheten som blir den representativa demokratins död tids nog när tillräckligt många mer utvecklade medvetanden ser igenom illusionen. Som jag tidigare skrivit många gånger, och vars moralteori är en av hörnstensteorierna i Autentopia – 2061, så beskriver Lawrence Kohlberg moralutvecklingen som en trappa:

Teorin bygger på att moraliska överväganden, som är en förutsättning för ett etiskt beteende, har sex identifierbara utvecklingsfaser. Dessa faser kunde ingrupperas i två nivåer. Kohlberg var främst intresserad av rättvisa, och hade rättvisan som utgångspunkt för studien.

Nivå 1 – Den förmoraliska nivån
1. Lydnad och straff styr moraliska överväganden, och syften har ingen betydelse
2. Jagorientering
Nivå 2 – Den konventionella nivån
3. Interpersonell inriktning, där barnet agerar för andras godkännande
4. Lag och ordningsorientering
Nivå 3 – Den postkonventionella nivån
5. Kontraktualistisk oritentering, där samhället och världen styr moraliskt handlande
6. Orientering mot universella principer, där samvetet styr och principerna är desamma för alla människor

Även om Kohlberg förknippade dessa faser och nivåer med vissa åldrar, menade han att även vuxna kan vara utpräglat förmoraliska, och låta egenintresset avgöra i dilemman.

Steg 1. förknippade han med auktoritär etik, 2 med relativism, 3. med bibehållande av sociala roller, 4. med fundamentalism, 5. med majoritetsbeslut och demokrati, och 6. med konsensus och där rättvisan avgör vilka lagar som äger giltighet.

Som vi kan se befinner sig Nybro kommuns representanter på första steget i trappan, och det kan jag, efter snudd på 20 år med dessa avarters regerande intyga. Särskilt som representanter från samhällsbyggnadskontoret visade intresse för min egendom även efter den officiella markeringen av aktuell mark som vattentäktsområde istället för industriområde, vilket var det stående epitetet i planförtrycket sedan 1996. Det blev förstås inte mindre misstänkt av att en anställd ropade in min familjs egendom i en olaglig auktionsförrättning för halva priset. Kommunpatrasket är helt enkelt för dumma för att veta när det är dags att ge upp.

Den nya skadeståndslagen kommer förhoppningsvis att reglera de 18 miljoner som kommunen är skyldig mig och vill de som i aktuellt fall slippa den rättegången kan de förstås betala ut summan redan nu!

Intressant är dock att kommunerna är försäkrade mot skadestånd, vilket innebär att skattebetalarna  istället står för försäkringspremierna. Aktuellt fall – liksom det jag själv sätter i rullning framledes med fokus på den nya skadeståndslagen,  är således inte främst en ekonomisk fråga för skattebetalarna, utan en moralisk. Bästa sättet att komma förbi det problemet är att fostra materialistiska – alltså lika fördummade och förslagna samhällsmedborgare som de själva är.  Men gränsen är kanske nådd nu och kravet om att följa lagen och göra rätt från början, blir kanske ett högst realistiskt krav inför valrörelsen?

För den som är ny läsare av Autentopiabloggen, finns mängder av blogginlägg skrivna om Nybro kommuns representanter, så det är bara att söka så finner du! 🙂

Med detta tillönskas en fin folkbildningshelg…

…i Kärlek, Fred och Skapande Frihet!

<3 C.

 


Kommunen valde att inte ta några risker

Det finns klara brister i handläggningen när Nybro kommun köpte ut en anställd, hävdar skribenten.
Det finns klara brister i handläggningen när Nybro kommun köpte ut en anställd, hävdar skribenten.

Nybro kommun anser att den gjort en ”professionell” utredning när den fick betala ut skadestånd till en före detta anställd på 700 000 kronor.

Inklusive sociala avgifter blir kostnaden för skattebetalarna över en miljon. Men summan kunde ha blivit betydligt större.

Enligt den före detta anställde; ”vad som helst kan påstås och man kan inte göra något åt det”.

Det är inte mycket till rättssäkerhet för den enskilde när man råkar ut för en sådan händelse.

Kommunen lät inte personen ifråga, lämna sin version i Lex Sarah anmälan efter att den blivit offentlig. Han såg flera felaktigheter i händelsebeskrivningen och fick dessutom löfte om att få komma till Individ- och familjenämnden för att lägga fram sin version och korrigera eventuella missförstånd.

Men Nybro kommun stod hellre fast vid avskedandet och man kan inte dra någon annan slutsats än att kommunen hellre betalar ut cirka en miljon kronor av skattebetalarnas pengar än erkänna att man gjort fel.

Beslutande personer på kommunen kan inte Lagen om anställningsskydd. Det finns inte någon.

Om ärendet gått till centrala förhandlingar hade det helt klart kunnat bli ett ännu större skadestånd.

Det är mycket oroväckande att man som kommunchef kan säga att utredning och beredning har skötts ”professionellt”, när det finns klara brister!

I det här fallet är det inte mer än rätt mot den före detta anställde, då kommunen inte har bättre förstånd. I stället låter den personer som gör felaktiga utredningar få förtroendet att arbeta kvar och göra nya, återkommande ”professionella” utredningar.

Det är istället ett tydligt tecken på otydligt ledarskap och bristande kompetens!

Kommunanställd

Det här inlägget postades i Den symptomatiska enfalden, Egendomen Autentopia, Egna domstolsprocesser, Juridik, Korruption, Samhällsförtryck, Scola Autenticum, Svensk politik. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.