FN är det organ som är tänkt att leda marschen…

…till det globala enväldet. Givetvis styrt av de 13 blodlinjefamiljer som alltid styrt världen, allt sedan de tog nycklarna till sädladorna i besittning, alltså överskottet. Alla verkligt demokratiskt sinnade kungar, presidenter och geniala forskare och entreprenörer som haft det naturliga strävandet mot alla människors del av den materialistiska kakan, har mött blodlinjefamiljernas svärd genom deras toppmarionetter. Exempel är kejsaren Julius Ceasar, kung Gustav III, president Lincoln, President JF Kennedy, Martin Luther King, Nicola Tesla, otaliga uppfinnare, Kreuger m fl. Vi kan låta familjen Rothchild representera familjerna och Soros deras toppmarionett. Därunder kryper lössen med sina stora egon och sin rädsla för att förlora fotfästet kring köttgrytorna.

Vi har genom Metoorörelsen fått exempel på hur maktens män (och en och annan kvinna) utnyttjar sin makt för att förse sig med det som de uppenbarligen inte får av fri vilja. Nu har rörelsen även nått FN, och studenterna i Scola Autenticum hittar en artikel från Svt inklistrad i fulltext sist i inlägget.

Problemet handlar förstås inte om sex utan om egots behov att boosta sig själv just genom otillbörligt maktutövande. Det jagar bort rädslan för en liten stund, för att sedan återkomma i än värre tappning. Detsamma gäller drogberoende. Detsamma gäller misshandel. Detsamma gäller spelmissbruk. Detsamma gäller sex. Detsamma gäller shopping. Oavsett beroende så ökar det med ökad mängd. Det kallas tillvänjning.

Den som tillåter sig att eskalera sin misshandel mot familjen, kan snabbt finna att den föranleder sjukhusvård. Den som spelar för 100 kronor utan att sätta upp en begränsning för framtiden, har snart spelat bort allt den äger och har.

Detsamma gäller även politiker och myndighetstjänstemän. De har, generation efter generation, kommit undan med sin förskingring av folkets skattemedel genom att låtsas att de är analfabeter. Trots att representanter ur folket pekar på lagtexten eller läser upp den, så beaktas den inte. Den svenska grundlagen Regeringsformen ignoreras av de folket betalar lön för – just för att åtminstone upprätthålla lagen. Demokrati var det länge sedan vi hade, men sedan 1996, och förstärkt 2010 är Sverige utan tvekan inte någon rättsstat. Det var då FN:s deklaration om de Mänskliga rättigheterna äntligen förankrades i grundlagen Regeringsformen, och detta utan någon som helst effekt.

Mitt eget fall, den stulna egendomen Harstenslycke 1:5 1:8 kan få tjäna som exempel på hur marionetterna inom det område vi kallar juridik, trollar med ord, vilket kallas legalese. Den medelstora hunden Kalmar tingsrätt som med stor uppfinningsrikedom hjälpte en av sina hussar Swedbank, har jag skrivit två inlägg om som du hittar här och här. Ett annat ”tungt” inlägg handlar om KFM:s roll i stölden, såsom hälare.

Enligt Lawrence Kohlbergs moralteori befinner sig samtliga förövare, både Metoorörelsen och i svenska myndigheter på en förmoralisk nivå, helt främmande för begreppet rättvisa.  Citat från Wikipedia, min fetning:

Teorin bygger på att moraliska överväganden, som är en förutsättning för ett etiskt beteende, har sex identifierbara utvecklingsfaser. Dessa faser kunde ingrupperas i två nivåer. Kohlberg var främst intresserad av rättvisa, och hade rättvisan som utgångspunkt för studien.

Nivå 1 – Den förmoraliska nivån
1. Lydnad och straff styr moraliska överväganden, och syften har ingen betydelse
2. Jagorientering
Nivå 2 – Den konventionella nivån
3. Interpersonell inriktning, där barnet agerar för andras godkännande
4. Lag och ordningsorientering
Nivå 3 – Den postkonventionella nivån
5. Kontraktualistisk oritentering, där samhället och världen styr moraliskt handlande
6. Orientering mot universella principer, där samvetet styr och principerna är desamma för alla människor

Även om Kohlberg förknippade dessa faser och nivåer med vissa åldrar, menade han att även vuxna kan vara utpräglat förmoraliska, och låta egenintresset avgöra i dilemman.

Steg 1. förknippade han med auktoritär etik, 2 med relativism, 3. med bibehållande av sociala roller, 4. med fundamentalism, 5. med majoritetsbeslut och demokrati, och 6. med konsensus och där rättvisan avgör vilka lagar som äger giltighet.

Det etablissemang vi har att hantera för att få rätsida på det sjunkande skeppet, är således pre-moraliska individer. Lawrence Kolberg föreställer sig att ett sådant stadium återfinns hos små barn, vilka styrs av auktoriteter; ”det inte mamma och pappa ser, det kan jag göra.”

Det blir ju ganska uppenbart att myndigheternas representanter gör sig skyldiga till förskingring av folkets egendomar och inbetalade skattemedel.  Deras handlingar är därför kriminella och åtalbara. Utöver förskingring av skattemedel, så framstår egenmäktigt förfarande och bedrägeri som rimliga åtalspunkter.

Den retoriska helgfråga jag egentligen vill ställa till alla er reflekterande studenter i Scola Autenticum är –  och nu vädjar jag till er förmåga till logiskt tänkande:

Om dessa små egon i FN och i alla andra organ i världen och i Sverige, måste skingra sin rädsla genom att förtrycka sina kollegor för att utöva sin makt – hur ska vi då kunna  lita på FN och alla andra organ i världen och Sverige, med mindre än att alla dessa organ i full transparens, explicit tar avstånd från dessa rädda och bitbenägna löss?

Problemformuleringen öppnar också för påminnelse om hur en frivillig sammanslutning och dess lag är konstituerad i Autentopia – 2061:

Därmed tillönskas en intressant folkbildningshelg…

…i Kärlek, Fred och Skapande Frihet!

<3 C.

 

————————————————————————————————-

FN:s flagga vajar i motljus
En granskning visar att det är svårt att få upprättelse om du blivit utsatt för våldtäkt av en kollega som FN-anställd. Foto: TT

FN-anställda: Om du anmäler är din karriär över

Sexuella trakasserier och våldtäkter sopas under mattan i en av världens mäktigaste organisationer. Tystnadskulturen inom FN är utbredd menar anställda.

Den som anmäler sin chef för våldtäkt löper stor risk att bli av med sitt jobb medan den misstänkte förövaren sitter säkert på sin post. Det visar en granskning från The Guardian.

Tidningen har intervjuat flertalet kvinnor som är verksamma inom olika delar av FN:s världsomspännande organisation.

– Om du anmäler så är din karriär praktiskt taget över, särskilt om du arbetar som konsult, säger en kvinna som arbetar för FN:s matprogram.

– Det är underförstått.

Kvinnan säger till tidningen att hon blivit utsatt för sexuella trakasserier av en handledare.

Får lämna sina jobb

Tre kvinnor från olika kontor som rapporterat att de blivit utsatta för sexuella trakasserier berättar att de tvingades lämna sina jobb eller fått hot om att kontrakten skulle upphöra. De misstänkta förövarna, en av dem en högt uppsatt chef, är kvar på sina poster.

Sju andra kvinnor The Guardian har talat med säger att kollegor uttryckligen sagt åt dem att inte anmäla.

Tre olika gynekologer

En kvinna som nu har mist sitt jobb berättar att hon fick uppsöka tre olika gynekologer under ett och samma dygn efter ett överfall.  FN:s egna medicinska team som var de första att undersöka henne hade inte den expertis som krävs vid våldtäkter.

– Jag pendlade mellan att veta exakt vad jag skulle göra till att bara gråta. Jag befann mig i ett maniskt tillstånd, säger hon.

Kvinnan fick vänta i sex veckor för att få den krishjälp hon behövde.

Skickade hot via vänner

En hjälparbetare som säger att hon blivit utsatt för trakasserier av en kollega menar att det är nästan omöjligt att skipa rättvisa, även om man fattar mod och anmäler.

– De skickade hot till mig via mina vänner och de vänder alla kollegor mot dig.

Har blivit värre

Andra The Guardian har pratat med säger att situationen inom FN har förvärrats. En kvinna som arbetar med FN:s fredsbevarande mission i Mellanöstern vittnar om att hon för tio år sedan anmälde en kollega som då fick en reprimand.

– Jag tror inte att det skulle hända idag.

Hon är osäker på om hon skulle uppmana någon att anmäla i dagsläget.

– Anmäl bara om du är beredd att gå igenom ett helvete.

Det här inlägget postades i Autentopisk filosofi - en humanistisk "strängteori", De fyra Autentopiska hörnstensteorierna, Den symptomatiska enfalden, Egendomen Autentopia, Egna domstolsprocesser, Harstenslycke, Juridik, Korruption, Paradigmskiftet, Samhällsförtryck, Samhällsutveckling, Scola Autenticum. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.