Nytt folkbildningsmaterial är under vardande…

…eftersom impulserna för ungdomsvarianten av Autentopia-2061 som jag tidigare nämnt fick en skjuts i början av veckan. Det innebär att ca 10 000 ord redan är skrivna, och produkten skulle  bäst beskrivas som en  ”flickbok” och på motsvarande sätt fanns förstås också förr särskilda ”pojkböcker”  med mera mekanik och fart.

Min skapelse är en feel-good-bok med ett mysterium för två systrar att lösa. Eller rättare sagt är det en serie av böcker ifall det uppstår intresse. Grundmysteriet löser systrarna redan i den första boken, men därefter ska de spåra upp 12 försvunna barn. För detta ändamål förekommer metafysiska metoder, såsom att kunna se bilder i tillslutna rum och besök i det framtida Autentopia-2061. Deras skola heter förstås Scola Autenticum och den tar avstamp i kreativa verksamheter. Samtidigt förekommer också romantik och på köpet får läsaren kunskaper i arkitektur, konst och design. Även etik och moralfrågor dyker upp i texten. När produkten började arta sig insåg jag att jag kanske skrivit inom en genre som var utdöd. Självklart är den spännande även för pojkar, och kanske borde jag byta ut en av systrarna mot en bror – eller lägga till en bror utöver flickorna. Det är detta som är så häftigt med fiktioner, de behöver bara lyda under författarens idéer…:-)

Det visade sig att flickboken verkar uppleva en renässans, förty det visade sig att språk- och litteraturforskaren Birgitta Theander år 2006 publicerat en avhandling om just flickböcker –  Älskad och förnekad – flickboken i Sverige 1945–65,  (ISBN 91-7061-031-2).  Jag har ännu inte läst den, men tydligen ger recensioner signaler om att resultatet är att flickboken fyller en viktig funktion under flickors uppväxt. Det politiskt korrekta epitetet är numera ”ungdomsbok”, men fenomenet ”flickbok” verkar ha återuppstått – åtminstone innehållsmässigt. Kanske delvis tack vare Birgitta Theanders forskning?

Att sträva efter att utplåna skillnader mellan tjejer och killar var kanske inte så genomtänkt av den marxistiska eliten trots allt, och nu kommer därför bakslaget kan man tänka? Tjejer får vara tjejer igen, och pojkar får vara pojkar. Att ständigt få sin identitet som tjej eller kille ifrågasatt främjar vare sig evolutionen eller det personliga identitetsbyggandet. Om läsaren följer den första länken ovan så hittar hen ett citat av Astrid Lindgren:

Astrid Lindgren berättade om sin bokslukarålder och nämnde bland annat flickböckerna.

Och så alla de underbara flickböckerna. Tänk att det fanns så många roliga och trevliga flickor i världen som plötsligt stod en lika nära som några varelser av kött och blod! Där var Hetty, det irländska yrvädret, och Polly, en krona bland flickor från New England, Pollyanna och Katy, för att inte tala om Sarah, hon med diamantgruvorna som blev så underbart fattig och satt och frös i sin vindskupa ända tills Ram Dass kom klättrande över taket med soppa och varma filtar. Och så naturligtvis Anne på Grönkulla, å, du min oförglömliga, för evigt åker du i trillan bredvid Matthew Cuthbert under Avonleas blommande äppelträd! Hur jag levde med den flickan! En hel sommar lekte jag och mina systrar Anne på Grönkulla i stora sågspånshögen uppe vid sågen, jag var Diana Barry och dyngpölen bakom lagårn var Mörka speglande vågen.

De flesta förlag står stadigt i den marxistiska åsiktskorridoren, men kanske det går att hitta något som har en styrelse vars medlemmar tänker själva. I annat fall finns ju möjligheten att publicera själv.

Personligen var jag inte mycket för flickböcker under uppväxten. Kulla-Gulla tyckte jag var tröttsam och hästar gillade jag inte. Jag gillade inte  pojkböcker heller som t ex Biggles-böckerna. Jag läste gärna Enid Blytons serie som kallades Fem-böckerna, om ett gäng med både tjejer och killar som löste gåtor, eller ännu hellre en svensk variant som kallades Tvillingdeckarna och som gjorde samma sak. Tvillingböckerna skrevs med mycket mycket humor, och de var mina absoluta favoriter. De lästes garanterat mera av killar än av tjejer. Den som vill läsa mer om Tvillingdeckarna, besöker med fördel den omfattande sidan av Jonny Nilsson i ämnet.

Nu till något helt annat:

Det jag egentligen hade tänkt skriva i inlägget idag var en uppdatering av produktioner enligt förra inlägget om historieförfalskningen och vetenskapsförbryllningens banemän Thomas Campbell, Bruce Lipton, Rupert Sheldrake, Calleman och Velikovsky, youtubekanalen Newearths produktioner och Linda Moulton Howes intervju beträffande Antarktis.

Alla dessa nytänkares forskning kommer förvisso självklart att avspeglas i ungdomsbokens textmassa, men framför allt i den referensbemängda Autentopia-2061, vars uppdatering drar igång när första delen av ungdomsboken är klar. Därför kollar jag parallellt av vad som händer på dessa fronter genom att omvärldsbevaka med inriktning på detta.

Till allas vårt gagn hittade jag ytterligare en video av och med Tom Campbell, om genomförda och kommande experiment. En grundläggande lektion i vetenskapsteori kommer på köpet:

Vidare är den danske kosmologen Martinus av intresse. Jag hittade honom under julhelgen 2012 och läste hans Livets Bok från pärm till pärm, och jag har flera gånger citerat följande:

70. För att rätt förstå de levande väsendenas medvetandetillstånd måste man lära sig förstå de livsbetingelser de lever under. Dessa är nämligen av högst olikartad natur, och kommer därigenom, såsom senare framgår av Livets Bog, att indela tillvaron i olika plan eller riken, bland vilka, som vi redan vet, jordmänniskorna ännu tillhör det vi kallar ”djurriket” samt i någon utsträckning också representerar det vardande riktiga ”människoriket”. Eftersom alltså jordmänniskorna i sin utveckling delvis tillhör djurriket, delvis människoriket, är de också delvis underställda djurrikets, delvis människorikets livsbetingelser. Jordmänniskornas dagliga tillvaro kommer därigenom att yttra sig som en kamp mellan dessa två former av betingelser för upprätthållandet av livet. Eftersom djurriket framträder som kulminationen av det materiella eller fysiska tillståndet, sammanhänger alltså varje väsens livsvillkor i detta rike med dess materiella eller fysiska position, vilken för djurens del är detsamma som: den största fysiska styrkan, de skarpaste tänderna, klorna och näbbarna. För jordmänniskornas del utgörs den djuriska positionen däremot av: den största armén och flottan, de bästa svärden, gevären, kanonerna, bomberna osv. Detta innebär alltså i sin tur, att där man förfogar över den största mängden av dessa företeelser, där existerar den största materiella makten. Eftersom denna makt således är ett livsvillkor i djurriket, genom att endast den starke kan segra eller göra sig gällande, blir denna makt det högsta idealet inom den del av jordmänniskans medvetande som ännu tillhör djurriket, och blir därigenom inom samma medvetandeskikt moraliskt berättigad. Denna morals hjältegestalter återfinns alltså bland dem som tack vare sin styrka gått segrande fram, som övervunnit de svaga och gjort dem till trälar, slavar eller undersåtar, som har erövrat deras egendom, lagt under sig deras fosterland och hembygd osv. Men när denna morals hjältar är av sådan art, innebär ju detta att den svage inom samma medvetandenivå inte har någon rätt, utan att alla rättsbegrepp här endast kan förlänas med makt. I djurriket är makt därför detsamma som rätt. De väsen som saknar makt har ingen rätt, utan är underkastade de väsen som äger makten. Och härmed har vi nu nått fram till kärnan i den mörka utstrålningens moral.

Mina studier, min intuition och mina upplevelser säger mig att mitt humanistiska perspektiv vars implikationer uppenbaras i Autentopia-2061, finner sin motsvarighet i Martinus gaiafilosofi, Campbells modell ur fysikperspektivet vilken redan konstaterats är kompatibel med Liptons och Sheldrakes biologiska perspektiv. Callemans teori om nedladdningsbara medvetandevågor kan mycket väl vara den tekniska förklaringen till hur medvetandet utvecklas även i kollektiv mening, alltså inte bara genom våra individuella livsresor.

Synkronistiskt nog så hittade jag igår en nyuppladdad föreläsning från Martinus youtubekanal, Att finna meningen med livet av Lasse Malmgren. Mycket sägs här som jag tror att herrarna ovan skulle kunna nicka instämmande till:

Det finns också starka kopplingar till Walter Russels kosmologi och vetenskapliga landvinningar utanför ramen. Jag har skrivit en aning om hans arbete tidigare, och här kommer en aptitretare – länken till en omfattande sida om hans arbete, till hans pedagogiska brevkurs samt en youtubevideo:

Det har tagit sin tid att komma i kontakt med dessa nytänkares idéer, och på så sätt intuitivt kunna välja ut dem som relevanta. Jag gjorde precis samma sak med de teorier och förhållningssätt som utgör det humanistiska perspektivet och fundamentet i Autentopia – se kategorierna till höger. Cirkeln börjar nu därför slutas och inom en inte alltför avlägsen framtid kan jag lägga det skrivande folkbildningsarbetet bakom mig.

Jag har nu två begynnande inlägg för år 2018 som kan fungera som ledstång och minneshjälp inför årets verksamheter, och det kommer många fler under året med Thomas Campell och troligen också med Calleman, vars teori jag hittills endast bekantat mig med via hans blog. Vidare kommer jag som vanligt att skriva om uppdykande händelser och fenomen.

Tiden börjar också mogna för skadesståndsdokumentets tillägg och slutliga formuleringar, vilket så småningom ska skickas till FK/Europadomstolen. Den tjocka mappen den ”Den sjuka vården” lokaliserades i nyårshelgen, och jag har nu nästan alla underlag för att skriva allting klart. Kammarrätten ska få chansen att säga sitt om Hultsfreds kommuns representanters agerande i fråga om underlåten lagprövning också. Därefter är bara att invänta klartecken från intuitionen, och såsom utlovats ska också professor emeritus Jacob FW Sundbergs omfattande litteratur avhandlas i bloggen och också refereras och citeras ur i skadeståndsdokumentet. Passa på och läs hans böcker så länge, av vilka de allra flesta är gratis och nedladdningsbara på länken ovan!

Jag känner till att det kan bli mycket svårt att få Europadomstolen att ta upp fall mot nationalstaterna framöver. Sådan information är dock underställd intuitionen. Det innebär att antingen kommer just mitt fall att tas upp trots begränsningen, eller att det inte kommer att behövas. Detta kan då bero på att stiftelsen ”Sweden, The Kingdom of” väljer att göra upp i godo, eller att själva skadeståndskravet blir i sig inkomstbringande – varför inte genom publicering som en bok? 🙂 Den stora folkbildningsvinsten med detta är ju självdiskrediteringen som oavsett eventuellt utfall i domstolen har hänt och inte kan göras ogjord.

Detta kan bidra till insikten att den materialistiska illusion som människor dväljs under, d v s den representativa ”demokratin”, penningsystemet och illusionsjuridiken, ned till ground zero kan jämnas med marken samtidigt som vi bygger det nya sanningsparadigmet. Det finns många namn på det, och jag kallar det Autentopia eftersom det i sin grund bygger på autenticitet istället för egots drivkrafter. Ni som lyssnat på Tom Campbells produktioner känner igen sig. Det är en värld som bygger på…

…Kärlek, Fred och Skapande Frihet som är i danande och nu kör vi!! 🙂

<3 C

Det här inlägget postades i Autentopisk filosofi - en humanistisk "strängteori", Bloggtips, De fyra Autentopiska hörnstensteorierna, De två Autentopiska centrala förhållningssätten, Egendomen Autentopia, Egna domstolsprocesser, Filmtips, Filosofi, Juridik, Naturvetenskap, Paradigmskiftet, Scola Autenticum, Vetenskap. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.