Julafton mitt i sommaren…

…fick jag uppleva häromdagen! I min brevlåda låg en julklapp – den nyttigaste jag någonsin fått. Adressen var dessutom mycket elegant skriven med vacker handstil och därutöver med bläck och en äkta stålpenna – såvitt jag kan bedöma. Det kallar jag stil! 🙂

Den kom från Institutet för offentlig och internationell rättIOIR. Innehållet var två böcker av Jacob W F Sundberg, professor emeritus i juridik, vilken jag presenterade i ett tidigare inlägg nyligen.

Mer om texterna nedan, men först vill jag tacka IOIR och professor Sundberg för den fina och nyttiga gåvan. Eftersom jag efter misshandeln av myndigheterna och stölden av min egendom är för fattig för att skicka en fysisk blomma, får givarna låta sig nöja sig med en digital, och jag väljer en med tydligt definierade former, ovanliga färger, raka stjälkar och lång blomningstid. Den blå färgen speglar intellektet,  den blå och eviga lågan för de mänskliga rättigheterna, den röda som en symbol för individernas blödande nöd i en totalitär stat. När ni läst Jacob W F Sundbergs texter, så tror jag att alla håller med om att ett sådant val speglar denne herres personlighet på ett utmärkt sätt… 🙂

Bildresultat för gladiolus blå

Således: Ett stort och innerligt tack för presenten!

Vad som är än mer generöst är att texterna finns att hämta gratis som PDF:er på IOIRs sida enligt länk ovan. Det är enligt mitt tycke betydligt bättre att läsa tryckta varianter, där en kan kludda i marginalerna, och texterna finns även i tryckt form. Dock inte som kan beställas genom webshop, utan genom kontakt per telefon med institutet.

Genom en av titlarna som jag förärades i tryckt form – Huntford och Europakonventionen, kan läsarna räkna ut att Roland Huntfords bok från 1971 om Sverige, The new totalitarians – på svenska Det blinda Sverige har utgjort ett fundament för sverigekritiken – den som sannerligen inte får existera, och därför förpassat professor Sundberg till icke-personernas hägn. För att till fullo kunna ta in Huntford och Europakonventionen är det därför en god idé att först läsa Huntfords bok. Jag vill minnas att jag såg en PDF med den svenska översättningen, men jag hittar inte den nu och jag har den inte heller nedladdad, men här är iaf den engelska varianten, med återblick 1980:

The_New_Totalitarians__Brave_New_Sweden___1980_

Om en dessutom vill vara påläst inför läsningen av Huntfords bok, så skadar det inte att först ha läst de texter som Huntford jämför det svenska samhället med, d v s George Orwells 1984 (1949) och Aldous Huxleys Brave New World (1932).

1984

BraveNewWorld

De flesta föreställer sig att texterna är profetiska eftersom de så tidigt förutsäger samhällets utveckling. I själva verket hade de insyn i maktens korridorer eftersom de föddes in i dem. Det fanns alltså en fastlagd agenda som författarna kände väl till. De drog helt enkelt lite olika slutsatser beträffande de logiska konsekvenserna av ett och samma grundmaterial. Detta grundmaterial har formulerats i framför allt två kända texter – Sions Vises Protokoll och Silent weapons for quiet wars, och just genom att vi nu kan betrakta agendan – kollektivismens agenda – fullt genomförd, kan var och en av oss var för sig med hjälp av samma logiska konsekvensanalys tydligt se kopplingen mellan den formulerade agendan omfattande samhällets alla institutioner, och den verklighet vi lever i.

eldersofzion_protocols

SILENT

Professor Sundberg börjar dock boken med ett kapitel som knyter an till just Roland Huntfords bok, så det ger kött på benen inför den fortsatta läsningen. Det går alltså utmärkt bra att gå direkt på Huntford och Europakonventionen, som finns här att läsa/ladda ner via PDF http://www.ioir.se/Huntford_och_EK.pdf . Eller via min nedladdade PDF:

Huntford_och_EK

Den andra boken som jag så vänligt fick tillsänd mig är Från Ekelöf till Europa, och är en fortsättning på en tidigare bok av Jacob W F Sundberg – Från Eddan till Ekelöf. Detta kan vi läsa på baksidan:

Båda böckerna (den första uppdelad i två delar) finns som gratis PDF på IOIR:s sida, och eftersom det är ”lätt hänt” att internetsidor bara försvinner så har jag laddat ned dem. Gör gärna det du också! Jag har valt att beställa en fysisk bok via biblioteket, och jag börjar med en innan jag läser fortsättningen. Tids nog ska jag förstås se till att samtliga finns i min ägo, inklusive hovrättsdomaren Olle Ekstedts memoarer i två delar – Min tid hos fru Justitia. Dessa finns tyvärr inte som PDF:er, men den första delen finns nu för avhämtning på biblioteket.

Här kommer i alla fall Från Eddan till Ekelöf och Från Ekelöf till Europakonventionen:

FrEdEk1

FrEdEk2

Ekelof_t_Europa

Glöm inte heller att läsa och spara ner Tystnadsspiralen – också av professor Sundberg, och vilken jag skrev om i ett tidigare inlägg. Här kommer filen igen, vilken nu tangerar 2 000 nedladdningar – tack till författaren för generositeten att lägga ut texterna gratis. Det gynnar den folkbildning som jag framför allt värnar om!

Tystnadsspiralenreg

Även i författarens memoarer, vilka jag länkar till igen, finns intressanta upplysningar:

Minnen

Vi ska inte heller glömma Olle Ekstedts memoarer vilka jag läst andra delen av. Den första finns som sagt nu på biblioteket.

Då kan vi kanske kalla litteraturen för detta ”kursavsnitt” fastlagd. Vad ska vi kalla kursen? Kanske Referensmaterial inför ett skadeståndsmål?

I inläggen framöver ska alltså innehållet i litteraturen avhandlas och syntetiseras. Europadomstolen vill ha kortfattade formuleringar, endast faktoider och verifikat rörande det specifika fallet. Dessutom vill de att förutsättningarna för skadestånd ska ha uttömts i de nationella domstolarna/JO för att de ska ta pröva det i Strasbourg. Anvisningar för klagomål, liksom för ersättning kommer här:

Application_Notes_SWE

PD_satisfaction_claims_SWE

Min tanke är förstås att koppla litteraturen till mitt fall i filosofisk och epistemologisk mening, alltså till de juridiska förvecklingar som kollektivismen innebär, beskrivna av främst professor Sundberg. Även Ekstedt ger intressanta vittnesmål, men mera på en metodologisk nivå – alltså hur Domstolsverket ständigt och otillbörligt försökte implementera kollektivismen ut i domstolarna. Detta skapar en form av korsreferenser, och jag är inte övertygad om att Olle Ekstedt är medveten om vad han indirekt avslöjar. Som ni kanske minns så skrev jag om just detta i ett tidigare inlägg – alltså att ingen i den juridiska världen var särskilt intresserad av att recensera hans böcker. Med Sundbergs terminologi var även Ekstedt en icke-person med kollegiala kontroverser, d v s en genuin människa, och han bekräftar tystnadsspiralens effektivitet.

Jag kommer alltså att skapa en sammanhängande text med referenser till Sundbergs och Ekstedts texter, som en fördjupning av de konkreta klagomålen. Till JO skickar jag den naturligt inkluderad i klagohandlingen , men till Europadomstolen får jag kanske lägga texten som en bilaga. Eftersom den legat till grund för JO:s beslut så måste den ju finnas med i mappen till Strasbourg. Genom ett tidigare domstolsbeslut av Kalmar tingsrätt vet jag ju att det inte är någon idé att stämma myndigheter den vägen. För att åberopa skadestånd måste skadan ha uppstått av en människa, d v s en tjänsteman.

dom_åtal_målnr_B_4318-14

Något tjänstemannaansvar finns ju inte i Sverige, så det är ju meningslöst att stämma de handelsdrivande bolagens – vilka kallar sig myndigheter – VD:ar, t ex det sittande kommunalrådet i bolaget NYBRO KOMMUN eller generaldirektören för KRONOFOGDEMYNDIGHETEN. Som vi snart ska se så är JO-proceduren även i detta fall förstås bara ett spel för galleriet, bara för att få det gjort. Det är Europadomstolen som kan skipa rättvisa.

Jag kommer att begränsa klagomålen till fyra i denna första omgång. Småärendena i kölvattnet av planförtrycket/stölden avseende kommunernas olagliga policys, förespeglingar och lögner kommer jag att vänta med.

  1. Nybro kommuns planförtryck sedan 1996 fram till deltagandet vid Kronofogdens visning. Bulvanmisstanke genom att köparen Robert Salomonsson är anställd i ett kommunalt bolag – Nybro energi.
  2. Kalmar Tingsrätts beredvillighet att tjäna statens herrar, bankirerna. I detta fall Swedbank.
  3. Kronofogdemyndighetens förrättningsfel och beredvillighet att tjäna statens herrar, i detta fall Swedbank – trots proportionalitetsprincipen.
  4. Skatteverkets brott mot näringsfriheten, stöld av mina ackumulerade underskott på 625 000 liksom Kronofogdemyndighetens kontinuerliga brott mot artikel 25 genom underlåtelse av lagprövning.

Nästa steg här på bloggen blir alltså att publicera intressanta utdrag och citat ur Ekstedts och Sundbergs texter. Men först en hel del läsning. Under tiden lägger jag ut ett antal inlägg som berör andra saker än mitt klagomål. Kanske bilder på mitt konstskapande, eller funderingar kring min masteruppsats om autenticitet, vilken jag ämnar påbörja när intuitionen så anbefaller…

…i Kärlek, Fred och Skapande Frihet! 🙂

<3 C.

Det här inlägget postades i Egendomen Autentopia, Egna domstolsprocesser, Harstenslycke, Intressanta böcker, Juridik, Okategoriserade, Paradigmskiftet, Samhällsförtryck, Samhällsutveckling. Bokmärk permalänken.

Kommentera