Människors medvetanden expanderar…

…genom illusionsparadigmets självdiskrediteringar. Snart har alla någon när och kär som drabbats av hårt pressade läkare, försäkringskassan, skatteverket, kronofogden, eller någon annan förgrening av den bolagiserade och bankirtjänande tjuvstaten. Eftersom de flesta inte kan uppbringa empati för andra än sina närmaste – om ens det – så krävs just att de närmaste drabbas. Det är inte tillräckligt att fenomenen sprider ut sig med ökande frekvens i samhället, men vid en uppnådd kritisk massa kommer människor med sina hjärtan intakta att kunna se hela bilden klart och tydligt, d v s att vi slavar åt bankirerna och har så gjort i århundraden.

De som kan kallas bankirer är de som under århundraden förstått att konstruera spelplanen så att den gynnar dem själva. Människan har förtingligats och transformerats till spelpjäs i ett monopolspel, politikerna har transformerats till marionetter, nationen har slugt transformerats till en bolagsstat och domstolarna har transformerats till väktarinstitutioner åt makten – bankirerna. Vi kan veta allt detta eftersom vi kan observera det empiriskt, d v s att vi kan betrakta det urartade illusionssystemet i full dager. Vår medvetandeutveckling – särskilt tack vare internet – låter oss att göra det. Vi kan därför t ex veta att det som står att läsa i våra grundlagar inte gäller, eftersom det är makt som är rätt och inte såsom vi förespeglas – lagen.

Bankirerna har lyckats upprätthålla sin makt genom deras i princip totala kontroll av mediavärlden – dagstidningar, kvällstidningar, magasin, tv-kanaler och filmbolag. Det skulle därför vara ganska nära sanningen att påstå att människors medvetanden står i direkt proportion till sanningshalten i den källa där de hämtar sina värderingar. Genom alternativa informationskanaler – även om även dessa kontrolleras av bankirernas lakejer – har spridningen av kritik av det föreliggande illusionsparadigmet eskalerat dramatiskt och progressivt. Till en viss grad kan bankirernas grindvakter plocka bort oönskad information, men om det rensas för mycket riskerar t ex Facebook och Youtube att förlora sin legitimitet, vilket innebär att grindvakterna inte heller kan hålla koll på slavarnas medvetandenivå. De sociala medierna fungerar som en digital form av övervakningskameror.

Frågan handlar alltså om vid vilken tidpunkt människans medvetande når den kritiska massan, d v s en så hög grad av autenticitet att hon vågar se illusionen. Inte OM hon vågar, utan NÄR. Det är vid det tillfället som hon inser att vi måste bygga en helt ny värld – ett transparent sanningsparadigm. Den insikten kommer att dröja, förty än så länge har de flesta inte ens förstått att det gamla paradigmet faller samman.

Egentligen har det varit i fritt fall sedan 2008, och har aldrig återhämtat sig, utan har hållits uppe av sk kvantitativa lättnader (QE=quantitative easings). Hösten 2011 skrek min intuition högljutt att systemet stod på klippkanten. Jag skrev många inlägg om det och hade många bloggbesökare från etablissemangets representanter, t ex banker, eu-parlamentet, riksbanken, storföretag m fl som ni kan se här: ip-kuriosa

Förklaringen till de fina besöken på bloggen kom något år senare, då Svenska Dagbladet via två artiklar berättade om en händelse just hösten 2011, citat:

”Centralbank befarade härdsmälta

”Mina herrar, vid jul kan ni alla ha gått i konkurs”. Den bistra hälsningen mötte cheferna för Storbritanniens största banker vid ett möte på centralbanken Bank of England förra hösten.

Den apokalyptiska varningen, som nu läckt ut och som tidningen The Telegraph skriver om, visar hur allvarligt läget var för Europas finansmarknader i slutet av 2011.

Då fanns en rädsla för att euron skulle brytas sönder. Banker hade under lång tid inte kunnat låna pengar, samtidigt som de hade skulder på sammanlagt svindlande 5 000 miljarder kronor som förföll till betalning under det kommande året.

Misstron banker emellan var enorm. Inne i Storbritanniens centralbank Bank of England, som ansvarar för stabiliteten i det finansiella systemet, rådde i det närmaste panik, skriver The Telegraph.

I bankens topp befarades en total härdsmälta i det europeiska banksystemet som skulle hota att dra med sig även de brittiska bankerna.

———————————————————————————————————

• ANALYS Cervenka:
Centralbankerna kan inte trolla.

I slutet av oktober kallade Bank of England till ett möte med cheferna för landets största banker. Och enligt The Telegraph som talat med tre personer som var närvarande, inledde bankens näst högste chef Paul Tucker med följande ord:

”Gentlemen, you could all be out of business by Christmas”. Han fortsatte med att förklara allvaret i läget och hur utvecklingen kunde bli ett hot även mot de största och starkaste bankerna. Han uppmanade sedan bankcheferna att fortsätta bygga upp större reserver och förstärka sina balansräkningar.

Uttalandet ska ha chockat församlingen, enligt The Telegraph.

Det akuta läget hade bland annat utlösts av att franska banker hamnat i svåra bekymmer på grund av stora exponeringar mot Grekland och andra krisländer. Det hade i sin tur fått amerikanska investerare att vägra låna ut pengar.

De franska bankerna hade stora lån i dollar, men kunde inte låna dollar för att betala tillbaka.

Det fanns också risk för att mycket stora företagskunder skulle börja ta ut sina pengar i en klassisk så kallad bankrusning, något som kan fälla vilken bank som helst.

Till slut blev läget så akut att sex centralbanker den 30 november ryckte ut i en samordnad aktion för att erbjuda billig dollarfinansiering.

Det följdes några veckor senare av att ECB i två omgångar, i december och februari, pytsade ut sammanlagt 1 000 miljarder euro i billiga lån till Europas banker.

Det har fått läget att stabilisiera sig. Men faran är knappast över. Bank of England har fortsatt att varna för att banker är sårbara och att systemet bör reformeras.

Häromdagen varnade ECB:s chef Mario Draghi för att marknaden för utlåning mellan banker i Europa fortfarande fungerar mycket dåligt, där banker i framförallt Spanien och Italien är beroende av ECB.”

Slut citat.

Jag tror att detta svarar på frågan som några elever och kollegor ställt på senare tid:

– Är det fler än du som tror på detta?

Ja, kanske en och annan till! 😉

Enligt statistiken har jag ca 1000 besök i veckan från lokala servrar, och en mängd universitet världen över har visat intresse för bloggen under åren, liksom från världens alla platser, företag och myndigheter.  Sammanlagt har jag för tillfället dryga  50 000 träffar per månad:

Det innebär att Autentopia – 2061 är en förhållandevis liten blogg, och det finns tusentals  sanningsparadigmatiska bloggar världen över som är mycket större!

Ungdomar har större förmåga att se igenom rökridåerna, genom sina mer rörliga intellekt. Deras kreativitet och intuition har inte heller fostrats bort, de har tillåtits att ha låtsaskompisar och ha egna/udda beteenden/intressen. Ungdomarna kommer att greppa illusionsfrågan mycket snabbare och blir därför med nödvändighet den drivande kraften i uppbyggnaden av det det lika nödvändiga transparenta sanningsparadigmet.

Jag brukar rekommendera en bok Tradgedy & Hope – a history of the world in our time (1966) av professorn Carrol Quigley, vilken sägs i hög grad ha influerat president Clinton. Här kommer PDF:en på 1267 rafflande sidor: Tragedy_and_Hope

Häromdagen hittade jag på Youtube en ljudinspelning från 1967, till vilken aktuella bilder tillagts. Den som både läser professor Quigleys bok och ser filmen kommer att se stora överensstämmelser. Var professor Quigley en konspirationsteoretiker, eller var det tillåtet att tänka själv på 60-talet?

I filmen framgår hur den globala eliten genom det kapade moderskeppet Illuminati otillbörligt skaffat sig världsherravälde och slavägarskap av mänskligheten.Ett utmärkt sätt att på kort tid skaffa sig ett grepp om hur planerna sett ut och nu kunna se med egna ögon att det blivit just så. Är det då en konspiration eller en logisk konsekvens av en konkret handlingsplan? Tänk själv!

Glöm inte heller att deras rätta religion – även om de försöker gömma sig bakom judebegreppet – är den Babyloniska och guden Baal. I förra inlägget presenterade jag den nederländske whistleblowern Ronald Bernard, vilken bl a berättar om övergrepp och offrande av barn i pedofilringar och hemliga ritualer. Det finns mängder av vittnesmål från människor som utnyttjats grymt. Nedan berättar Beth Eckert om sin fruktansvärda uppväxt som född in i en illuminatifamilj. Det handlar inte ”bara” om fysiska övergrepp, utan även hur psyket förstörs för att det ska bilda alternativa personligheter som har olika uppgifter i den ockulta verksamheten:

Det slog mig just att jag borde starta upp en ”lektionsindelad” bloggskola för ungdomar (och andra intresserade) där jag presenterar material, läxor och mer långsiktiga projekt t ex böcker att läsa och analysera.

Så får det bli, och det blir ett utmärkt folkbildningsprojekt som jag tror många skulle uppskatta.  Många elever är av eget intresse spontant nyfikna på ”Illuminati” har jag förstått, och denna moderorganisation utgör genom sin maktkoncentration pga tillgången på en kunskapsmassa som inte är tillgänglig för kreti och pleti, en väsentlig del av världens samlade makt och kapital.   ”Eleverna” ska självklart inte systemutbildas i vad de ska tänka, utan bildas för att de ska veta hur de ska tänka! Observera och tänk själv är den grundläggande uppmaningen!

Jag lägger till en en bloggkategori idag som jag kallar Scola Autenticum – den autentiska skolan, vilket för övrigt blir titeln på min avhandling om sanningsparadigmets första läroplanskod tids nog.  Varmt välkomna till bloggskolan så länge…

…i Kärlek, Fred och Skapande Frihet!

<3 C.

Det här inlägget postades i Korruption, Kunskap och lärande, Paradigmskiftet, Penningsystemet, Psykologi, Samhällsförtryck, Scola Autenticum, Slaveriet vs Fred och Frihet. Bokmärk permalänken.

Kommentera