Samhällsillusionen faller sakta men säkert samman…

…eftersom dess fundament – bankparasitismen och födelseatteststaveriet – är identifierade och därmed under massiv attack på flera nivåer. Upplysaren och samhällsdebattören Carl Norberg förklarar det övergripande i det rullande systemhaveriet med ett utmärkt blogginlägg – Det gör ont när knoppar brista, citat:

Den sociala ordningen är därför heller inte alls vad den verkar vara, för den är helt uppbyggd på en social överensstämmelse betingad av underdånig lydnad och passivitet, som verkställs av en betingad rädsla för våld. De finns inget eget fritt val att följa den ledning som leder till det logiskt konsekventa, i verkligheten lätt insedda målet. Historien lär oss om och om igen att lagen är lika ofta som inte används, ett instrument för förtryck, social kontroll och plundring, och att alla så kallade myndigheter som verkar för upprätthållandet av detta ekonomiska system är därför i detta grundläggande avseende falska, hycklande, och orättvisa. Det är helt ovillkorligt när bankernas pengar styr den ekonomi som kontrollerar politiken.

För så många av oss, anses ändå lagen fortfarande utgöra en form av moralisk skyldighet, alltså utgöra den känslomässiga kompass som man skall orientera sig efter och många av oss gör gärna så, även om korruption, skandaler och ondska upprepade gånger pinsamt klart visar att lagen är mycket flexibelt för dem som har muskler att böja den till sin favör. Vi vill så gärna tro att vi inte har blivit grundligt bedragna. Polisbrutalitet och polisinfantilitet frodas och domstolarna gynnar de allt rikare, det är systemets natur och karaktär och vi kan inte längre leda våra egna liv i tanken själva privat tack vare intrång av statlig – systemupprätthållande – övervakning.

Och hela tiden dessa osäkerhetsskapande, olagliga och omoraliska orwellskt permanenta krig som rasar på i bakgrunden av livet – tiden, där det mördas och förstörs hela nationer och kulturer, på den enskilda nyttomaximeringens ändå ovillkorligt depressionsskapande altare.

Slut citat.

LegeNet har även sammanställt en övergripande och mycket läsvärd text om lagen som verktyg för systemlakejerna, citat:

Det finns i grunden fem områden som leder bort från ett klarare medvetande:
Pengar: vilket tjänar till att uppmuntra konkurrens vilket är motsatsen till samarbete.
Religion: vilket tjänar till att människan skall söka svaren på sina frågor externt, i en frälsare eller präster.
Vetenskap: vilken tjänar till att logik och rationalitet skall segra över känslan.  Att vetenskapliga ”bevis” vinner över det som känns rätt och riktigt.
Politik: vilket tjänar till att skapa motsättningar om trivialiteter, och skapa låsningar i olika systemfunktioner så att verkliga lösningar inte kan uppnås.
New Age: vilket tjänar till att människan skall avstå från att agera i egen sak, bortse från naturrätten och acceptera tingens ordning, med religionens mentalitet att vända andra kinden till.  En perverterad version av icke-våld där självförsvar inte ens är ett diskussionsämne.
Vägen till en bättre värld, i stort och i smått, är att lita på sitt eget omdöme, ha goda kunskaper om fakta i olika frågor, att ha Trivium som vägledning i pedagogik och leva i harmoni med Mannarätten, Natural Law.
Det finns inga genvägar, och ingen kan visa på svaren.  Bara visa på frågorna som GER svaren.

Slut citat.

Jag vill också göra några nedslag  beträffande mer konkreta aktuellt rullande attacker mot illusionssystemet genom att lyfta reflektioner och information från kommentatorsfältet för inlägget ”Stundtals glömsk…”, citat:

Last year some 47,000 homes were repossessed by the banks leaving devastated home owners and wrecked families. However, many of these repossessions were criminally fraudulent using corrupted Courts, Judges, Legal Teams and falsified documents.” — Corruption in our Courts – Guy Taylor Interviewhttp://www.britishconstitutiongroup.com/article/corruption-our-courts-guy-taylor-interview . Som @Gods_Spy Tweetade tillsammans med länkenhttp://stormcloudsgathering.com/chain-obedience, ”The death squads and concentration camps of history are never staffed by rebels and dissidents. They’re run by those who follow the rules ‘Obedience to power subverts law, decency and the rights of man’” och jag kommenterade utifrån länken ”Power flows from the chain of obedience. So true. Thanks, @Gods_Spy. Don’t obey the obedient, and make them accountable, I say and practice.” Exempel på det senare, praktiserandet alltså:http://lege.net/Gemensamratt/Skadestandsyrkande_20150129.pdf, men det finns mer.

Missa inte länkarna i LegeNets citerade kommentar!

Som jag själv kommenterade beträffande samma blogginlägg, så har människorättsjuristen Marius Reikerås via ett Facebookinlägg informerat om följande, citat:

Norske myndigheter har gjennom generasjoner, tvangssolgt eiendommer uten å forsikre seg om at de prosessuelle og materielle menneskerettene blir fulgt.

Dette har medført at tusenvis av mennesker har blitt frarøvet sine eiendommer, uten at dette er nødvendig i et demokratisk samfunn.

Nå har endelig Den Europeiske Menneskerettsdomstol antatt en klagesak mot Norge om dette, som ville kunne ha stor betydning for de mange som utsettes for disse menneskerettsbruddene.

Staten må innen mai dette år, svare på om den erkjenner brudd på EMK artikkel 6 nr. 1, når den samme stat tvangsselger eiendom uten å avholde muntlige forhandlinger.

Samtidig må staten redegjøre for hvordan den håndterer disse tvangssalgene opp mot det rettslige kriteriet ”nødvendig i et demokratisk samfunn”. Dette kriteriet følger av EMK artikkel 8.

Når saken er kommet så langt, er det stor sannsynlighet for at Norge blir domfelt. Selv om en dom ligger et stykke frem i tid, er dette svært gledelig.

Nedan en video med ett föredrag av människorättsjuristen Marius Reikerås. Han drar den korrekta slutsatsen att problemet med ignoransen av de mänskliga rättigheterna ligger i att systemets prestige överskuggar individens rättssäkerhet. Han exemplifierar med ett fall där den nationella domstolen i domskälet uttryckte att de ANTAR att Norge lever upp till konventionsförpliktelsena – vilket Reikerås konstaterar inte är fallet:

Nedan en video med ett föredrag av människorättsjuristen Marius Reikerås. Han drar den korrekta slutsatsen att problemet med ignoransen av de mänskliga rättigheterna ligger i att systemets prestige överskuggar individens rättssäkerhet. Han exemplifierar med ett fall där den nationella domstolen i domskälet uttryckte att de ANTAR att Norge lever upp till konventionsförpliktelsena – vilket Reikerås konstaterar inte är fallet:

Vidare har norska Ingunn Sigurdsdatter anmält staten via Erna Solberg – och enligt uppgift från Ingunn så tas hennes nya sida ner ständigt och jämt, så misströsta inte om länken inte fungerar ibland. Försök igen!! 🙂

För egen del ligger jag lite lågt med min lista av kommande juridiska processer – jag ska inrätta mig i min nya tillvaro i exil från egendomen Autentopia. Men, som den som kan samla ihop blogginläggets trådar och dra slutsatser utifrån dem inför framtiden, förstår att stulna egendomar kommer att återbördas till sina rättmätiga förvaltare tids nog! 🙂 Ser dock fram emot att få bergvärmeanläggningen och plåttaket bytt av hälaren Robert Salomonsson – skönt att slippa det! 😉

Tjatar lite mera om doneraknappen – tack på förhand för ditt bidrag! <3 <3 <3

I Fred och Skapande Frihet

<3 Carina af Autentopia

 

Det här inlägget postades i Bloggtips, Domstolsprocesser, Egendomen Autentopia, Juridik, Paradigmskiftet, Penningsystemet, Samhällsförtryck, Slaveriet vs Fred och Frihet. Bokmärk permalänken.

15 kommentarer till Samhällsillusionen faller sakta men säkert samman…

 1. anders skriver:

  Finns det inga kul spel för barn som hanterar dessa ämnen? Från 2 år och uppåt.
  FED-spelet, symboler som pictionary, kortlekar med tarot, manligt-kvinnligt (hedningarnas samhälle), rollspel i detta, natural law (rollspel)…….
  Troligen skulle det inte bli succe i skolan.

 2. Jag lyssnade på videon. Det är uppenbart att domstolsväsendet måste ställas till ansvar. När det gäller människorättsbrott i andra länder kritiseras dessa ju internationellt. Det finns olika vägar att gå. Det går att gå skadeståndsvägen under ”hatten” ”person” inför juridikens överstepräster eftersom ”person” betraktas som juridisk rättsentitet inom juristernas religion och sakrament. Som dock visas av Marius Reikerås i videon redovisade erfarenheter stoppas detta ganska effektivt genom att man först måste pröva sin sak i nationell domstol, vilket blockeras av domarna = juridikens överstepräster. Visst, blir det stoppad på detta sätt kan man använda själva stoppandet som nytt ämne för skadeståndskrav, men det kommer då att ta många år innan man ens kommer till saken.

  Marius Reikerås nämner att Norge fällts 27 ggr för människorättsbrott i European Court Of Human Rights i Straßburg. Och hur stor arrogansen är hos de nordiska representanterna, som inte ens verkar ha läst människorättskonventionerna utan övermodigt men utan undersökningar förutsätter att den nationella lagen skulle inbegripa allt vad mänskliga rättigheter heter. I Norge har tydligen till och med Högsta Domstols överstepräster sagt att det är så, och då måste det ju vara sant, eller?…

  Situationen är inte bättre i Sverige. Vi har ”överstepräster” som arrogant förutsätter att de vet bäst, och därför inte måste undersöka verkligheten. Verkligheten har ingen plats i de juridiska religiösa sakramenten, verkar det. Marius Reikerås berättar också hur de internationella domarna ignoreras i Norden. Vad gör det för skillnad med oändliga domar, när ”översteprästerna” inte tar lärdom?

  Tack, Carina af Autentopia, för att du citerat och länkat så bra. Du länkade genom den citerade kommentaren bl.a. till min gemensamrättsanmälan. Den går ju skadeståndsvägen under ”hatten” ”person” inför just juridikens överstepräster. Jag har parallellt kört med direkta krav för handel under person, det är därför det så noga avgränsas i gemensamrättsanmälan att ”handel under person” endast mycket begränsat godkänns. Nu kan det väl förväntas ett idogt blockerande av detta andra krav, då det verkligen demaskerar hela handeln under ”person” och ”fysisk person”. Jag ska ge en länk till detta krav, men med den brasklappen att det på ett ställe förekommer den olyckliga formuleringen naturlig person vilket kan tolkas som juristernas slamkrypare ”fysisk person”. ”Person” är ju en juridisk ”mask” så det hade varit bättre att det stått ”naturlig människa”, men ibland missar även jag. 🙂 Här: http://lege.net/Eksjobedrageri/Eksjo_tingsratts_bedrageri_samt_mina_skadestandsansprak.pdf [71 s.] [PDF]. En till sak att ha i åtanke är att min egen insikt i vem jag är har ändrats under resans gång men även påverkats av systemets projektioner, vilket kan följas i dokumentets ingående bilagor. Det är en kamp att stå för sin mänsklighet.

  Hela saken handlar ytterst om hela det västerländska tänkandet. Som Ola Alexander Frisk så tydligt visar, samhället och hela vårt västerländska tänkande är byggt på mobbing. Alla krigen mot natursamhällen under tidigare århundraden såväl som alla de nutida krigen är symptom på denna samhällssjuka. Medan ORSAKEN är att jurister m.fl. är vår tids överstepräster som försvarar den rådande religionen som gäller som den enda verkliga verkligheten, och ingen annan verklighet finns eller kan finnas eller ens tänkas.

  Så det gäller ”lite mer” än skadestånd. Målet är att bryta upp juristernas slamkrypare 1. person, 2. fysisk person. Görs inte det är och förblir vi slavar under mobbarmakt. Det är inte enkelt att stå upp mot mobbare. I skolan tog det mig till 5:an tror jag, innan jag satte tvärstopp. Nu är det ”lite större” mobbare det handlar om.

  KRAM

  En
  Allmänt kallad: LegeNet
  förmånstagare till och med enskilt ägda ekonomiska intressen i den juridiska personen LEIF Erling Gunnar Erlingsson, 580919-3617.

  • admin skriver:

   Systemet är designat för att vara just trögt, och Kafka skulle varit stolt över att översteprästerna lyckas tillämpa ”Processen” så exakt vansinnigt som boken beskriver – och lite till! 😀

   Dina utmärkta utredningar på sistone har fått mig att inse att den juridiska personen kan vara användbar – om Ens val av status för olika tillfällen framgår med all önskvärd tydlighet. Har också använt mig av begreppet ”naturlig person” i åtalet, men bäst är att undvika det och istället konsekvent använda sig av ”levande människa/man/kvinna” för att inte halka på bananskalet, d v s (GMO-?)
   korsningen mellan ”levande människa” och ”juridisk person” som genererat missfostret ”fysisk person” som ett resultat av översteprästernas våta drömmar om det fullständiga slaveriet! 😀 Inte konstigt att det krävs en lång resa att bli klar över vem En är!

   Javisst – det gäller att mobba sina medmänniskor för att kunna klättra själv. Ett slags merkantilistiskt tänkande att någon måste förlora för att En själv ska vinna och där samarbete därför betraktas som förkastligt och suspekt. Läste OAF:s tips från ”Trygghetsrådet”, och om du vill frigöra den ur ”kammaren”, så lägg gärna in en länk här bland kommentarerna. Den är mycket sann och kul att läsa – åtminstone för oss självidentifierade avvikare från det konformistiska tänkandet!

   Kram Carina

 3. Josef Boberg skriver:

  ”Pengar: vilket tjänar till att uppmuntra konkurrens vilket är motsatsen till samarbete.”

  Sant – och om hur att ”över en natt” ändra på det på min blogg här.

  • admin skriver:

   Nja – pengarna i sig är förstås neutrala. Det är materialismens värderingar som laddat dem med konkurrens och egennytta. I Autentopia – 2061 har var och en makten över sin egen utveckling, och samhällets enda påbjuda varje individ att bejaka sin individuationsprocess (Carl Gustav Jung). Det är i denna paradigmatiska förändring som skillnaden ligger – förstås inte i pengarna i sig!

   • Josef Boberg skriver:

    Jo… – visst är det så att pengar i sig är neutrala. Men vem använder och tänker om pengar så ?

    • admin skriver:

     Jag ser det som min uppgift i egenskap av upplysare, att leverera logik och sanningar. Det är lika illa att oreflekterat skjuta budbäraren (pengarna i sig) istället för att konfrontera den materialistiska kollektivismen, som det är att sätta likhetstecken mellan bankparasitismen och den religiösa gruppen ”judar” – för att ta ett vanligt polariseringstrick som exempel. Pengar i sig är helt enkelt ett medel för handel av varor och tjänster, och det är mellan bankparasitismen och anglozionismen/nazionismen som likhetstecket skall sättas.

     Det är för övrigt ett bra exempel eftersom det är anglozionisterna/nazionisternas agenda som marknadsfört pengar som ett mål – värderingar som under lång tid nötts in i slavarnas medvetanden till den grad att de själva sätter likhetstecken mellan ”mening” och ”materialism”. Detta trots att sanningen är den omvända – mening kan aldrig skapas av yttre tillfredsställelse, t ex ett ”fint” arbete. ”rätt” adress, ”rätt” vänner, systempolitisk korrekthet osv. pengar som medel kan däremot stödja meningsbyggande, t ex kan ett skadestånd användas till folkbildningsändamål istället för till egennytta.

     Missionera därför sanningen istället för att vika dig för vad oupplysta slavar i samtiden ”använder och tänker om pengar” – lycka till! 🙂

     • anders skriver:

      Man skulle också kunna teoretisera om att dagens system omvandlat ekonomi, läran om hushållning, det vill säga en metod att hålla räkning på resursåtgång till det omvända. Att mätsystemet blivit styrsystemet, ratt och gas.
      Istället för att se orsak och verkan i verkligheten tillsätter man medel för att ernå teoretiska effekter, aka. tillväxt. De sönderslagna objektens logik. Ju mer som förbrukas desto större är tillväxten.

     • admin skriver:

      Mycket klok reflektion! Om denna strategi tillämpats för det allmännas bästa hade vi kunnat tala om dumhet. Eftersom den i verkligheten har tillämpats till ett fåtals egennyttiga vinstmaximeringsfördelar – dessutom synnerligen välplanerat (Sions Vises Protokoll, Silent Weapons for Quiet Wars) – så ger logiken svaret att resursplundringen är ren ondska! Den som har förmågan att tänka logiskt men hittills har gjort det omedvetna valet att representera denna ondska i olika bolag aka myndigheter, kan därför inte hävda god tro. Många kappor kommer att vändas efter vinden de kommande åren och lämna de ohjälpliga psykopaterna kvar på sina poster.

      Fick tips om en intressant video häromdagen som jag vill dela med mig av till läsarna – vilken avhandlar Oktagonen, symbolen för den verkställande makten: Octagon – The empire of darkness
      https://www.youtube.com/watch?v=xMAKfX85ntc

      Här är också en länk till Metapedia som skriver om Sions Vises Protokoll, och där hittar en länkar till texten:
      http://sv.metapedia.org/wiki/Sions_vises_protokoll

      Silent Weapons for Quiet Wars:
      http://www.lawfulpath.com/ref/sw4qw/index.shtml

      Texterna är väl värda att läsa och begrunda för den som ännu inte tagit del av dem! Fall inte för frestelsen att lyssna på debatten om dem – läs och jämför med verkligheten istället! Rothschilds som anses stå bakom båda texterna måste berömmas för sin logik och sin kreativitet, sin kännedom om massornas lättleddhet och därför lätta match att manipulera. Det blir tufft för stora delar av mänskligheten som ännu inte orkat processa det faktum att mänskligheten – var och en av den – har grundlurats av bankpatraskets psykopater!

 4. anders skriver:

  Hittat i bruset:

  Pappasvenpappasven
  All offentlig makt går ut över folket – det är ett mindre skrivfel i regeringsformen

 5. Våra skandinaviska länder verkar ha lämnat sina respektive grundlagar långt bakom sig för att nu inte vara något annat är en sorts affärsrörelser som låtsas vara folkstyre. I Norge diskuteras en Folkdomstol som ska ta ställning till en enda fråga: Är staten legitim? Min tanke är att efter sådan Folkdomstol kan ett fungerande land konstituera sig, enligt Natural Law / människorätts-principer. Men först måste den totala frånvaron av legitimitet för det rådande systemet demaskeras. De grundläggande principerna kan kondenseras ned till:

  1. En organisation såsom t.ex. en stat kan endast ha sådana privilegier som den av fri vilja har fått från individer.
  2. Individer kan aldrig byta bort sitt ansvar. Om individer därför ger bort privilegier till någon organisation som inte axlar åtföljande ansvar och skyldigheter kvarstår därför dessa ansvar hos de individer som ger organisationen dess privilegier.

  Jag har utvecklat detta och redogjort för tre ”nivåer” av lag i texten ”Från orätt till rätt ”.

  • admin skriver:

   Utmärkt sammanfattande blogginlägg – tack! <3

   Citat ur inlägget - men missa inte ett enda ord, kära läsare:

   "Handel regleras av kontrakt, vilka vid accept är att betrakta som lag. Av detta följer att det är av största vikt att känna till vilka villkor, både uttryckta och antagna, som dessa handelskontrakt innehåller.

   Har skrivit så här till jurister: Det är av din hantering helt uppenbart att du själv är en av dem som tror att du är utan enskilt ansvar och risk. Du kan själv rikta skadeståndsanspråk mot det allmänna för att du har förts i villfarelse och därmed genom din felaktiga uppfostran och indoktrinering kallad utbildning bringats i uppfattningen att du inte behöver ta enskilt ansvar.

   Jag har inte presenterat mig som En under den juridiska "masken" eller "hatten" person. Person är en slavmask. Som person har jag inga rättigheter utan endast sådana privilegier som staten utdelat. Rätten att inte vara tvungen att identifieras med den juridiska "masken" eller "hatten" person ges i mänskliga rättigheter genom att det är en rättighet men därför ingen skyldighet att ha eller att förknippas med en person.

   Det är viktigt för dig att förstå att det inte är den slavmask jag anses ha rätt att använda som du har att göra med, utan du har med En att göra. En som står under fullständiga universella såväl rättigheter som ansvar och skyldigheter. När du har med En att göra är du inte skyddad av din slavmask. Då gäller istället såväl fullständiga universella rättigheter som ansvar och skyldigheter även för dig. Genom att du i enlighet med mina delgivna villkor för påtvingad handel har ingått i handel med mig så har du därför fullständigt enskilt ansvar för detta val.

   Ingen har tänkt på att fråga mig vilka mina motkrav skulle vara för att ingå i handel. Eftersom jag har tvingats in i handel utan att ha blivit tillfrågad om vilka mina villkor för sådan handel skulle vara så har jag därför i efterhand fått ange dessa villkor för att rädda alla som påtvingat mig handel från slaveri."

   Ja, detta är fundamentet till den juridiska aspekten av slavsystemet (den ekonomiska aspekten är ju bankparasitismen, vilken förstås är intensivt sammanflätad med det juridiska bedrägeriet). Med detta avslöjat, bör vi inom kort kunna notera framtvingad anpassning till verkligheten, initierad av lagstiftaren bolaget REGERINGSKANSLIET - alternativt massflykt från underbolagen, d v s "myndigheterna". Trots allt kommer oundvikligen den relativt bildade medelklassen, vilka i horder blir av med sina jobb i det stundande genombrottet av systemhaveriet, att abrupt vakna upp och vara redo för sanningen. Myndighetspatrasket kommer då att inse att den som väljer fel sida - bankir/polisstaten framför folkets - kommer att tilldelas ett bildligt eller faktiskt rep i endera lyktstolpe kring torgen och utmed gatorna i THE KINDOM OF SWEDEN 🙂

   Du gör en helt otrolig insats för apokalypsen, Leif - tack, tack, och tack!!! <3

 6. Isreal Mehok skriver:

  But a smiling visitant here to share the love (:, btw great pattern .

Kommentera