KUNGÖRELSE – EGENDOMEN AUTENTOPIA ÄR ETT FRITT TERRITORIUM

Genom denna kungörelse är egendomen Autentopia – leveransadress Nylyckevägen 2, 382 92 Nybro – i enlighet med den fria människans okränkbara vilja och rätt, genom dennes förvaltarskap sedan 1996 ett FRITT TERRITORIUM, d v s separerat från det registrerade bolaget AB SVERIGE.

Egendomen Autentopia

Endast den som uppfyller nedanstående kriterier kan göra anspråk på egendomen:

  1. Den som investerat mer ekonomiska resurser i egendomen genom medel som vederbörande kan bevisa att den ägde vid tiden för investeringen.
  2. Den som kan bevisa att ett avtal mellan två parter har upprättats i samband med denna investering.
  3. Den som kan bevisa sitt innehav av säkerheter i egendomen genom originalhandlingar.
  4. Den som kan bevisa att den INTE påverkat domstolen – genom hävd eller på direkt uppmaning – att genom tredskodom ge sig själv olagliga rättigheter att via tredje part (bolaget Kronofogden) stjäla eller kapa egendomen.
  5. Den som kan bevisa att den investerat mer kreativt, kognitivt eller fysiskt engagemang genom andlig, själslig, psykisk och kroppslig energi i egendomen.
  6. Den som genom att bevisa sitt engagemang enligt punkt 5, därmed kan hävda sin upphovsrätt till det konstnärliga arkitektoniska verk som egendomen utgör.

Kungörelsen är publicerad i Autentopia blogg (http://www.autentopia.se/blogg/?p=5169) den 14 oktober 2014 och är därmed offentlig. Berörda som tar del av kungörelsen genom utskrift, spikad på egendomens samtliga dörrar, uppmanas att ta del av de länkar som inlägget hänvisar till. Spikningen innebär att var och en som läser informationen är personligt ansvariga för kränkningar av hemfriden, och gör sig skyldig till intrång, inbrott och eventuell andra skador. Prislista för de brott som följer på detta eller ännu värre – stöld/kapning av egendomen genom exekutiv auktion har tidigare översänts till presumtiva kriminella via rekommenderade brev i maj 2014.

För kännedom är endast de naturliga lagarna och de mänskliga rättigheterna gällande för fria människor. Författningar såsom t ex Utsökningsbalken har ingen jurisdiktion över fria människor som genom sin suveränitet står över bolaget AB Sverige.

14 oktober 2014

I Fred och Skapande Frihet

<3 Carina af Autentopia

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Kommentera