Öppet brev till kommunchef Jan Lagerqvist – Nybro kommun.

(Brevet är också en instruktion till leverantörer avseende el, vatten, avlopps- och soptjänster till CARINA AGRELL, vilken inte längre existerar och därför inte kan nås. Människan Carina, med efternamnet af Autentopia är dock högst levande, men saknar personnummer och kan därför inte kontrakteras för dessa tjänster.)

Jag skriver  till dig Jan  i egenskap av fri kvinna, vilket innebär att jag gett generaldirektören på Skatteverket order om att avregistrera mig från den sekt som de allra flesta tror är ett samhällskontrakt på demokratiska grunder. Så är det tyvärr inte, och jag ska genom detta brev delge dig varför.

Som fri kvinna är jag inte längre en slav som alla ni andra, utan har därmed höjt mig ovanför det ockulta samhällskontraktet och har i juridisk mening samma status som kungen, men jag är glad att slippa representationerna – men så får jag ju heller inget apanage 😉 Att stå ovanför samhällskontraktet  innebär att författningar och regelverk inte gäller mig. Bankernas rätt att skapa pengar ur luft vilar på en författning (Maastricht), skattelagstiftningen vilar på en författning, utsökningsbalken är en författning. Kort sagt är hela den blå boken som vi lite slarvigt kallar lagbok fylld av författningar – med undantag av de fyra grundlagarna. Det står inget i grundlagarna om rättigheten att kräva ränta på pengar som är skapade ur luft, det står inget i grundlagarna om någon som helst skatteplikt. Alla författningar kräver slavens medgivande, och mitt medgivande har upphört.  De naturliga lagarna lyder alla under, och de innebär i korthet att ingen får orsaka en annan personlig skada, egendomsskada eller harm. Det har jag aldrig gjort, och tänker heller inte göra. De exekutiva åtgärderna som Swedbank driver gäller därför inte mig, och även om de gjort så har inte banken lidit någon skada eftersom de inte förlorat något de haft . Det innebär per definition att Kronofogden är lakejer åt företag som ägnar sig åt bedrägeri, och polisen ägnar sig åt att försvara denna maffia. Skatteslavarna tvingas ge bort större delen av sina inkomster för att bankirerna ska kunna suga upp värden ur deras kroppar och själar, samt för att betala myndigheter som Kronofogden och Polisen för att verkställa kriminella företags konfiskeringar av egendom.

Jag och min familj har däremot lidit svår skada av kommunens agerande under 18 år mot vårt hem och vår verksamhet. Historien kröntes nyligen genom ett svar på mitt logiska och kreativa medborgarförslag för vårt område, men svaret var som väntat en orgie i kollektivistisk självreferensialitet, d v s hänvisningar till de enfaldiga beslut som redan tagits av kommunen, vilka alltid innebär att det ska bli industri istället för bostäder. Nu kan du förvisso glädja dig åt att jag inte längre är medborgare och inte längre kan skriva några medborgarförslag – å andra sidan gäller inte heller Plan- och Bygglagen mig eftersom det är en författning 🙂

Jag och min familj har vidare – och utöver bankernas globala bedrägeri – även lidit svår skada av Swedbanks subjekt på Nybrokontoret, vilket inte deras chef Michael Wolf vill ta ansvar för – trots att jag kan bevisa att jag har rätt. Om jag inte hade haft rätt så hade jag varit stämd för förtal nu eftersom jag gått ut med subjektens namn offentligt. Jag kan dock lova dig att ingen på Swedbank vill ta upp Lars Jönsson i en domstol – han är ökänd för sitt psykopatiska beteende runt om i regionen och fler har blivit drabbade av hans behov att få utlopp för sina sjuka kontrollbehov på andra människors bekostnad. T ex har jag kontakt med ett par som drabbats av samme Jönsson genom ett olagligt gåvobrev som en kvinnlig sociopat manipulerat till sig, liksom att sambon ovetande om det har gjorts ansvarig för ett ”lån”. Som du genom brevets gång kommer att förstå så kan inte några ”lån” existera.

Sammantaget har detta resulterat i mitt beslut att avvika från systemet med min kommersiella person, vilket i sin tur innebär att jag måste kräva tillbaka delar av erlagda skattepengar under de ca 30 år jag bott i kommunen. Under de senaste 18 åren – d v s så länge som CARINA AGRELL ”ägt” (citationsstecken eftersom ingen äger något som är registrerat) fastigheten, uppgår den erlagda kommunskatten till ca 450 000 och gissningsvis minst lika mycket till under de 12 år som förgick dessa som kommunmedborgare. Många som avregistrerat sig bara i Sverige – och vi är säkert några hundra – har krävt tillbaka alla sina erlagda skatter och räntor, men jag väljer att istället donera det mesta till de verksamheter där förtrycket mot människor är som mest skrämmande, d v s till utbetalningar via författningen Socialtjänstlagen. Jag vill inte behöva skriva fler JO-anmälningar mot kommunen där slavar felaktigt t ex tvingats pantsätta sina sista kära familjesmycken för att överleva. Jag räknar därför med att du håller ett öga på den verksamheten åt mig, Jan! 🙂

Det som däremot står i en av grundlagarna – Regeringsformen – är att all makt ska utgå från folket. Dessvärre är det inte så – vilket  ett eskalerande antal slavar har insett och börjat agera på. En annan nordisk fri kvinna – Ingunn Sigurdsdatter – har också fått nog av bankernas, domstolarnas och regeringarna på olika samhällsnivåers oheliga allians. Det spelar t ex ingen som helst roll vilka etablerade partier medborgarna röstar på eftersom alla innebär en röst på det sedan ett antal år havererande banksystemet, och inga politiker verkar veta hur pengar skapas. Särskilt inte Jörgen Andersson (M) eller Jan Björklund .

Att bankerna och domstolarna ligger i samma säng behöver vi inte ifrågasätta med anledning av förekomsten av exekutiva auktioner. Bankerna VET redan när de skickar sina ärenden till Kronofogden/Tingsrätten att de inte har rätt att kräva räntor på något de aldrig haft i sin ägo, och de VET att de sålt sina säkerheter (våra slavkontrakt) och därför redan fått betalt – trots att de från början inte haft rätt till en sikin. Ändå låter de domstolarna – oftast genom tredskodomar – effektuera deras bedrägeri. I logikens och konsekvensens namn kan det bara innebära två saker: Antingen VET även domstolarna om detta förhållande, men är köpta. Eller vet de inte, och vill inte heller veta och det fall CARINA AGRELL drev till HD, kan tyda på båda eftersom det kortfattade svaret från Högsta domstolen var att fallet inte ägde någon relevans för framtida domar. Minsann! 🙂 Om de däremot är så fristående som vi lärt oss att tro, så är det enda raka för domstolarna att ifrågasätta bankerna genom att skicka tillbaka deras ärenden därifrån de kom med begäran om förklaring till bankens påstådda rätt att pröva sina ärenden på skattebetalarnas bekostnad!

Ingunn och hennes man Michael har just producerat en film om sina bevekelsegrunder och hur intrikat vi lurats in i slavsystemet med hjälp av personbevisen – och därför får du här sanningen och bevisen serverade på ett silverfat:

Som Ingunn säger, så handlar det egentligen inte om ett hus hit eller dit, utan våra egendomar är personliga aspekter av systemets bedräglighet. Egentligen handlar det om att bankirerna skapar krig och svält för att nå sitt mål – världsherravälde. New World order som de kallar det. Med ett transparent och rättvist penningsystem skulle ingen människa på denna jord behöva dödas eller såras i krig och inte heller svälta. Det är i förlängningen detta vi vill göra något åt. Kanske skulle även du tilltalas av ett empatiskt system, Jan? Lyckosamt nog så är det så att vi nu alla måste välja på vilken sida vi står i detta världshistoriens största paradigmskifte. Sanningens minut närmar sig, och i egenskap av kommunchef har du ju alla möjligheter att inspirera till bildning i dessa frågor så att vi kan kan få den demokrati som de flesta tror att vi har.

I England – som ligger före oss gällande civilkurage – finns etablerade organisationer för att hindra bankirerna från att sälja människors hem/egendom/verksamheter på sina bedrägliga grunder, men ett eskalerande antal slavar vaknar dag för dag även här i kalla norden, och Ingunn och jag och många andra som fått nog  samlar oss till en skandinavisk organisation för att genomföra aktioner som t ex den här i Nottingham:

I juni läste 60 000 min blogg, och särskilt roligt är att statistiken beträffande operationssystem tyder på att överväldigande många är journalister – som dessvärre är lika bakbundna till bankirägda tidningars  och magazins agenda som politikerna är – även om många p g a indoktrinering inte fattar det själva. I Tyskland finns dock en kraftfull rörelse mot förbudet att skriva sanningen – om man vill ha kvar sitt jobb, och till slut bryter förstås journalisterna igenom barriärerna:

Så du behöver inte oroa dig Jan – inom inte en alltför avlägsen framtid är sanningen ute, och bankirernas verksamhet med rätta olagligförklarad  🙂 En annan stor grupp bloggläsare är studenterna, som faktiskt får lära sig fel saker på t ex ekonomiutbildningarna så det är ju inte konstigt om de vill veta sanningen – the Guardian noterade behovet av ny studentlitteratur efter det att Bank of England publicerat sanningen om penningsystemet, precis som Ingunns film redogjorde för.

Nu har du fått lite bakgrundsinformation till mina bevekelsegrunder för att lämna denna mörka sekt, och för att återgå till praktikaliteterna så har du inte mycket till val är jag rädd. Som bolag är kommunen skyldig att ha processbeskrivningar omfattande ärenden beträffande människor som suveränitetsförklarar sig, och sådana finns förstås inte i några av bolagen, d v s det du antagligen kallar myndigheter. Men de skulle vara intressanta att läsa om de fanns 🙂

Jag har hyresgäster här, så några hot om avstängning av leveranser fungerar inte. Hyresgästerna är välinformerade, så några trevare om ”erbjudande att flytta till en ’säkrare’ situation” funkar inte. Inte heller att ”erbjuda egna elavtal” – varför skulle de vilja betala för det när hushållsströmmen idag ingår i hyran? Jag har fryst hyrorna (som förstås betalas kontant), och målet är att kunna sänka dem efter hand och istället hjälpas åt med huset alltmer. Detta kan ske i takt med att jag istället får in pengar på den föreläsningsverksamhet om penningsystemet och personbevisskojet mm som jag är på väg att dra igång här på egendomen – vilken jag för övrigt bytt namn på till Autentopia efter den text som publiceras 2016 och som är en replik på Thomas Mores Utopia som då 500-årsjubilerar. Förord till Autentopia – 2061

Två lägenheter ska färdigställas så att vi blir flera som kan få sina hem i detta härliga hus (desto lägre hyra för varje lägenhet), och en ny bergvärmeanläggning behövs då den gamla går på refrängen – alla dessa projekt hade varit lösta med hjälp av den propå som Lars Jönsson uppsåtligt falskt villkorade – så det får bli i form av ränteåterbetalningar istället 🙂  Om inte skojaren Lars Jönsson ägnat sig åt egenmäktigt förfarande så hade jag och sönerna kunnat dra in 11 miljoner netto INOM SYSTEMET under stambytesperioden. Kommunen har haft två chanser att köpa egendomen till ett rimligt pris i förhållande till återstående tid av stambytesperioden. Nu gjorde ju både Swedbank och Nybro kommun andra val än de lämpliga som jag frivilligt erbjudit, och alla val får – enligt den naturliga lagen om orsak och verkan – alltid sina konsekvenser…

Alla brev från leverantörer avvisas därför med hänvisning till detta blogginlägg, och din adress  är ju:

Jan Lagerqvist, Nybro Kommun, 382 80  NYBRO.

Om banken vägrar betala tillbaka räntan (1 021 000) i form av förskottsbetalningar avseende ovan nämnda material och arbeten samt bergvärmeanläggningen, så får du tyvärr räkna med att betala tillbaka mer av mina erlagda skattepengar. Du kan ju ta hjälp av Skatteverket dit jag förstås också betalat en och annan krona och elräkningarna består ju mest skatt ändå, och skatternas syfte är ju i första hand att betala räntor till bankerna. Det bästa vore om kommunerna också struntade i att betala till bankerna, och begärde införandet om en monetärt finansierad ekonomi – här hittar du en bok om mannen bakom det s k tyska undret, vilken införde just ett sådant system till bankirernas förtret: Hjalmar Schachts  1967: The Magic of Money Med en folkägd Riksbank (idag är den privatägd och underställd FED som Ingunn berättade) skulle skuld och räntefria pengar kunna slussas ut i samhället. En intressant trilogi om den urartade kapitalismen har också författats av Per Lundgren, vilken jag varmt rekommenderar dig att läsa. Den finns här för gratis nedladdning och även delvis som ljudbok.

Du får ett rekommenderat brev med blogginlägget utskrivet endera dagen.

 

Önskar dig en fin fortsättning på sommaren och en härlig höst!

I Fred och Skapande frihet

<3 Carina af Autentopia

Det här inlägget postades i Bloggstatistik, Bloggtips, Domstolsprocesser, Filmtips, Filosofi, Harstenslycke, Intressanta böcker, Paradigmskiftet, Penningsystemet, Samhällsförtryck, Svensk politik. Bokmärk permalänken.

8 kommentarer till Öppet brev till kommunchef Jan Lagerqvist – Nybro kommun.

 1. Lars Norgren skriver:

  Såå fantastiskt bra skrivet, jag är mycket spänd på att läsa i dagpressen – en reaktion från en förhoppnings vis icke-religiös human människa 🙂

  • admin skriver:

   Tack Lars! 🙂

   Det värsta är ju att journalisterna ännu inte vågar skriva något i mainstreammedia – den ägs ju av samma patrask som äger bankerna 😀
   Det finns än så länge bara ”alternativa” kanaler – som Fria Tider och Nya Tider och några till som vågar gå ut med sanningen och skriva som det är. Roligt förresten att de anses som ”alternativa”…

   Men självklart bryter detta igenom, om inte förr när penningsystemet havererar vilken dag som helst. Om du inte kollade på filmen i inlägget från ett s k måndagsmöte i Tyskland där framför allt journalister protesterar mot att de blir av med sina jobb om de skriver något negativt om det ockulta systemet – så rekommenderar jag verkligen dig att göra det. Det inger hopp och kamplusta! 🙂

 2. Göran Lundgren skriver:

  Bra att du kämpar, Carina! Följer kampen med intresse. Såg förresten att det (givetvis) finns en lag om svenskt medborgarskap: https://lagen.nu/2001:82#P14S4. Frågan är om det är möjligt att som bosatt i Sverige, avsäga sig sitt svenska medborgarskap utan att samtidigt flytta utomlands? I vart fall tolkar jag 15 § åt det hållet. Kanske är du ”tvångssvensk” med personnummer och hela konkarongen i och med att du inte blir medborgare i ett annat land? Här 15 §:

  Befrielse från svenskt medborgarskap

  15 § Den som är eller önskar bli utländsk medborgare får på ansökan befrias från sitt svenska medborgarskap. Befrielse skall medges den som saknar hemvist i Sverige. Den som har hemvist i Sverige får vägras befrielse endast om det finns särskilda skäl.

  Är sökanden inte redan utländsk medborgare skall som villkor för befrielsen från svenskt medborgarskap krävas att han eller hon inom viss tid förvärvar medborgarskap i ett annat land.

  • admin skriver:

   Tack Göran! 🙂

   Den lag du hänvisar till är en författning – vilka en fri man eller kvinna inte lyder under. Det räcker egentligen således med friförklara sig som inte längre tillhörande sekten. I grundlagarna finns inget sagt om medborgarskapet, och det är bara dessa vi fria beaktar utöver de naturliga lagarna och de mänskliga rättigheterna.

   Men bortsett från detta har du rätt i sak – Skatteverket vill inte avregistrera någon med mindre än att den är död, utflyttad eller försvunnen. Fick häromdagen veta att en man som avregistrerat sig efter två år benämns som ”försvunnen”, vilket ju inte är korrekt. Om man nu ska bråka med författningarna så borde det finnas rutor att kryssa i för ”frivilligt utträde”. Nämnde detta i mitt blogginlägg innehållande mitt öppna brev till Skatteverkets generaldirektör: http://www.autentopia.se/blogg/?p=5094

   Det mest rimliga perspektivet på detta är att jag själv har kungjort mitt utträde och att författningar därför inte angår mig, och eftersom Kronan äger och och har copyright på varje kommersiell persons legala namn, t ex CARINA AGRELL eller GÖRAN LUNDGREN med personbeviset som ett värdepapper – en obligation i Kronans tjänst som är själva grunden till slaveriet, så spelar det egentligen ingen roll vad ett bolag som Skatteverket som i vilket fall som helst ligger under mig i jurisdiktionshierarkien väljer att hantera det. Det kan juridiskt liknas vid en råtta som piper lite mot ett lejon.

   Författningarna bygger på att slaven ska tigga och be om tillstånd, licenser och t o m själva rätten att överleva. Därför sitter extra förtryckta slavar på socialen och tigger överlevnadsmedel och kvävs i Fas3. Jag tror att utförsäkrade, sjukpennings- och socialbidragsnekade slavar blir de som med oss upplysta går i bräschen för rörelsen ut ur slavsystemet – de har inget att förlora, men allt att vinna! 🙂 ”De sista ska komma först, och de första ska komma sist…” – som vi kan läsa i en berömd bok 🙂

   Den rörelse som vi organiserar nu i Skandinavien – motsvarande de som agerar i filmen från Nottingham – kommer också att bli en viktig del av nedmonteringsarbetet av slavsystemet eftersom den bygger på folkmakt mot bankirernas olagliga konfiskering av människors egendomar. Vi kommer att samla in donationer som vi kan använda till biljetter och bensin till samåkare för de som inte har råd att för egna medel kunna sluta upp kring de exekutiva ärenden som i framtiden kommer att utspela sig. Då kan vi åka kors och tvärs över hela Skandinavien och det blir många på varje ställe det… 🙂

   Detta kommer i förlängningen att leda till reformer, t ex kommer politikerna inför valet 2018 att föreslå en medborgarlön. De kommer att marknadsföra den som en humanistisk eftergift, men i själva verket är det en hjälp till självhjälp för att upprätthålla den representativa ”demokratin”. När systemet havererar och arbetslösheten blir – låt säga 30% – kommer inte civilekonomerna, dito ingenjörerna eller juristerna (politikernas viktigaste valboskap) att nöja sig med att sitta på socialen och tigga pengar av småflickorna där. De kommer att kräva – och kommer att få – en liten men värdig medborgarlön. Detta kommer förstås att stänka även på de som för länge sedan hade behövt den, d v s de grupper som sitter på socialen och fas3 idag, men som inte har något socialt eller intellektuellt kapital att vifta under politikernas näsa med.

   Det rullar dit som det lutar – som Carl Norberg brukar säga… 🙂

 3. anders skriver:

  En föreläsning av Ex MI5 David Shayler om Natural law, Common law:
  http://captainranty.com/david-shayler-talks-about-law/

  • admin skriver:

   Tack Anders!

   Ja, författningar är ju egentligen bara förslag och förbryllningsspråket legalese är effektivt för den som har intresse att lägga ut speglar och rökridåer för slavarna. Kort och bra klipp, men har lite svårt att orka med dåliga ljudupptagningar 🙂

 4. Rune skriver:

  Jag är mycket imponerad av vad du gör.
  Hur fungerar det praktiskt när du vill ha el och vatten levererat och inte går att kontakta ? Alla kräver ju nummer om de ska hjälpa till.
  Måste du förlita dig på vänliga personer med numret kvar att utföra tjänster ?

  • admin skriver:

   Tack Rune! 🙂

   Leverantörerna får skicka räkningarna till kommunchefen enligt inlägget, som därigenom får betala tillbaka en del av den skatt som slaven CARINA AGRELL har erlagt. De är också skyldiga mig skadestånd för min och min familjs lidande under de 18 år de trackaserat oss med sitt planmonopol. Vi fria betalar ingen skatt och lyder inte under Plan- och bygglagen som är en författning. Jag skulle iofs inte betalat någon skatt i vilket fall som helst, eftersom CARINA AGRELL hade 700 000 i underskott som hon skulle ha kvittat mot vinsten på fastigheten. Det skulle säkert tagit 15-20 år eftersom jag lever mycket enkelt och hade återinvesterat det mesta på huset.

   Jag tar in hyrorna kontant, och vissa av verksamheterna som jag startar upp här framöver kommer jag att kunna ta in några kronor på, men det blir också i kontanter. Jag ska starta en stiftelse tillsammans med några andra, vilket innebär att jag kan få ett organisationsnummer. Jag behöver det för att kunna publicera två böcker som jag skrivit om kreativitet via nätverktyget Publit. Några har också hört av sig och vill donera, och organisationsnumret innebär att jag kan öppna ett konto i JAK-banken för både försäljningsintäkterna och donationerna.

   För mig är det ingen principsak att stå ovanför staten, och boken som jag skrivit Autentopia – 2061 är ett samhälle där staten inte har någon agenda för enskilda människors vidkommande. Nu äger staten oss genom födelseattesten, och som kommersiell person kan du säljas som säkerhet. Födelseattesten är ett värdepapper som skapar denna möjlighet. För att skapa ett Autentopia måste vi dekonstruera det föreliggande systemet. Filosofen Derrida skrev att vi kan stjälpa ett system genom att angripa dess fundament. Födelseattestslaveriet och penningsystemet är det nuvarande systemets fundament. Därför måste det bort, och det finns både inom- och utomsystemiska metoder för det. Jag hade valt en inomsystemisk väg om det inte hade varit för stollarna på kommunen och banken. Jag fick helt enkelt nog till slut! 🙂

Kommentera