Vad är det egentligen som pågår…

…ute i verkligheten? Som jag skrivit många gånger tidigare så kan världen beskrivas som just nu genomgående världshistoriens största paradigmskifte, och syftet är att bryta ner den rådande maktordningen och målet att frigöra individerna från slaveriet. Vi är alla aspekter – eller facetter om man så vill – av Gud, och det innebär per definition att vi är här för att skapa och inte för att slava genom att förvalta och katatoniskt försvara ett system som från början har den inbyggda mekanismen att det bara gynnar ett fåtal.

Apokalypsen (avslöjandet) rullar på, och det som avslöjas är systemets grundläggande och förslavande kollektivistiska mekanismer, d v s  penningsystembedrägeriet och namnskojet – vilka jag skrivit om t ex här.  Penningsystemet har sedan länge varit på väg in i kaklet eftersom tidsspannet för exponentiell tillväxt är begränsad, och att systemet är ockult behöver vi inte längre tveka om eftersom ärkehäxan Christine Lagarde uttryker sig  i numerologiska termer beträffande den allvarliga ekonomiska situationen. Vilken logisk och sund människa i hennes position skulle stå och babbla om detta om inte för att varna sina medbrottslingar om när det är dags att sjösätta arken?

Om analysen är riktig så är alltså den 20 juli 2014 dagen då IMF deltar i att nollställa det globala valutasystemet – tillsammans med Världsbanken kan man tänka?  Intressant nog så berättar Världsbankens visselblåsare Karen Hudes om fonderade medel som är avsatta för att alla nationer ska kunna skapa egna guldbaserade valutor:

Karen försäkrar att tilltaget med att fördela det fonderade guldet över nationerna inte syftar till att skapa världsherravälde just eftersom varje land ska mynta sin egen valuta, vilken rent fysiskt ska innehålla guld. Problemet med detta är väl snarast att systemet återigen kommer att bygga på brist, d v s att kampen om guldet kommer att fortsätta precis som tidigare? Skillnaden ligger väl i  att spelplanen bara sopas ren för en ny kula? Även om det totala och globala bankhaveriet är planerat, så kommer inte den globala eliten att släppa taget – snarare har den genom sin generösa guldfond till nationerna flyttat upp ett snäpp mot världsherraväldet – och pengaskapandet befinner sig därefter på statsnivå. De bolagiserade staterna – vilka ändå ägs av den globala eliten genom deras maktförgreningar – blir nu maktcentrum istället för bankerna, vilka inte längre behövs. Jag reflekterade över detta i ett inlägg från den 17 april – Det kollektivistiska systemet faller…

Så här skrev jag ett inlägg från 20 mars: Elitens nästa drag kan vara intressant…

Inspirerad av Sions Vises protokoll, började jag fundera på om det kan finnas ett ”högre” syfte med den öppna deklarationen – att skapa social och juridisk förvirring, och i förlängningen en bankkrasch. Det är trots ganska uppenbart att bankerna ägnat sig åt ocker, ety det är omöjligt att ha den juridiska rätten att kräva ränta på något banken aldrig ägt. I takt med att domstolarna bombarderas av rättsfall och tvingas döma till bankernas nackdel, så kommer kraven på återbetalning och kraven på pantfriskrivning att eskalera. Bankerna kommer därmed ganska snart att gå i konkurs, och skulderna att avskrivas. Medborgarlön införs lämpligen som en eftergift till alla ekonomer, jurister, experter och analytiker som blir arbetslösa i kölvattnet av denna omorganisering av världen. Pyramidtoppen ser detta som en investering, och spelplanen sopas helt enkelt ren inför en ny runda i samma kollektivistiska anda.

Då kan man ju invända att bankerna är ju de institutioner varigenom eliten skaffat sin makt över stater och regeringar, lagstiftning och domstolar. Svaret på den frågan blir då att bankerna inte längre behövs – staterna är numera ombildade till bolag, och ÄGS i det fördolda av eliten. Det är därför rätt läge att låta staterna genom Riksbanken ta över emitteringen. Det kaos som uppstår när bankerna tillåts krascha, kommer att innebära att medborgarna uppfattar en statlig bank som demokratiserande – de tror ju fortfarande att all makt utgår från folket som det står i Regeringsformen. Folk kommer att jubla över skuldavskrivningarna och bli överväldigade av tacksamhet för medborgarlönen.

Detta innebär alltså inget som helst nederlag för pyramidtoppen – tvärt om så innebär strategin ytterligare ett steg mot världsherraväldet – the New World Order…

Den lösning som Världsbanken/IMF föreslår är alltså inte så lyckad i demokratisk mening eftersom den inte skapar ekonomisk demokrati – vilket är förutsättningen för alla andra demokratiska aspekter i ett samhälle. Men den kommer att tillhandahålla en framkomlig lösning, och folk kommer även fortsättningsvis att tro att frihet är detsamma som att inte sitta i fängelse. Människorna – med jobblinjepiskan vinande över ryggen – har ju i vilket fall som helst så mycket annat att göra än att analysera vad den globala elitens förslag på lösningar innebär egentligen. På söndag är det iaf den 20 juli, och den som lever får se… 🙂

Om vi haft ekonomisk demokrati så hade aldrig ifrågasättandet av personnummersystemet uppstått. Då hade personnumret endast haft en administrativ funktion utan kontrollmekanismen kopplad till sig. Om vi i framtiden skaffar oss ekonomisk demokrati, så kommer säkerligen i princip alla som lämnar systemet nu, att återvända. I Autentopia hittar föräldrarna på – utöver födelsedatasiffrorna – ytterligare ett sexsiffrigt nummer, samt en kod för att logga in på Autentopias centraldator. När barnet visat intresse för att lära sig om sitt ansvar och sina rättigheter i systemet så överlämnar föräldrarna koden så att barnet kan byta till en egen och därmed bli myndig att rösta på olika samhällsnivåer, skriva in sig på olika kurser, eller t ex att söka medel för olika projekt osv. Det är individen som avgör myndighetsålder – inte kollektivet.

Personnummerslaveriet är mycket viktigare än penningsystemet, det är ur personnumret den globala eliten mjölkar människan på sin energi – fysiskt, psykiskt och andligt. Utan personnummer lyder inte den f d slaven under författningar, utan är endast ansvarig för de skador hon tillfogar andra, utan personnummer kan inte den f d slaven beskattas och inte heller rösta på något av de systemupprätthållande partierna, och vad ska då alla korkade politiker leva av? 😉 De behövs ju som marionetter åt den globala eliten, och särskilt intressant är ju att de flesta inte begriper att de bara är nickedockor, d v s duktiga idioter.

På det juridiska planet händer således inget på samhällsnivån. Penningsystemet kan justeras frivilligt av eliten mot de uppsatta målet världsherravälde med hjälp av eftergifter som vid första anblicken verkar demokratiserande – men  personnummerslaveriet måste förbli intakt för att Babylon ska kunna existera. Det som pågår runt om i världen i detta avseende sker därför på individnivå, vilket innebär bloggar och FB-grupperingar som sprider information och delar erfarenheter med omvärlden – och därför faller Babylon i rask takt. Faktum är att det redan har fallit eftersom det bara är en tidsfråga innan en kritisk massa inser det och helt enkelt struntar i att betala sina ”lån”.

Det individuella ifrågasättandet kan ske på tre olika nivåer  där individen väljer sin navigeringsprocess efter sin egen känsla, och jag har länge försökt skapa en inre schematisk bild av hur kampen mot penningsystemet ser ut, och här kommer ett första utkast:

schematiskbild_jur

Den gröna personen är just en Person med sitt personnummer och navigerar inom systemet. Vänder sig till domstolar som en Person, överklagar oftast med hjälp av advokat – vilka inte känner till det juridiska systemets dubbelhet, d v s att en Person istället kan presentera sig som Man/Kvinna i domstolen. I denna kategori hittar vi fall som Jerome Dalys, och vill du läsa alla dokument om fallet så finns de här: Dokumenten avseende Jerome Daly´s mål . Här återfinner vi även Henning Wittes bankparasitmål, liksom CARINA AGRELLS dito mot Sileo, vilket ligger på Högsta domstolens bord sedan 24 februari i år: Överklagande/prövningstillstånd . Ett fall är initierat i Skåne nyligen, och förhoppningsvis tillkommer ytterligare ett i mina trakter inom kort. Även derivatfallet i Johannesburg sorterar under denna kategori – även om företagaren representerade sig själv som Person i domstolen utan advokat. Kort sagt bekräftar den gröna figuren i skissen samhället genom att vända sig till domstolarna.

Den blå personen är Person ibland och Man/Kvinna ibland. Det finns inget tekniskt hinder för att t ex uppbära A-kassa eller sjukpenning (eller ha ett traditionellt lönearbete via skattsedeln) som Person samtidigt som man presenterar sig som Man/Kvinna i domstolen, eller i kommunikation med inkassobyråer osv. Den juridiska skillnaden ligger i medgivandet – vilket de blå personerna alltså INTE ger till författningar. Detta är samhällskritiska människor som ifrågasätter hur skattemedel används, om det är rimligt att förutfattande (genom författningar) döma människor till böter utan att de skadat någon? De ifrågasätter alla noder i makttriangeln som tillsammans skapar slaveriet – bankirer, domstolar, regering.  I den här kategorin återfinner vi t ex Kent Bengtsson som skriver utmärkt – och dessutom på Svenska – om sina förehavanden i det engelska juridiska systemet via bloggen Fred och Frihet. Rekommenderas varmt!! De blå personerna i skissen ovan kan också representera OPPT-rörelsen, vilken bygger på UCC:s (Uniform Commersial Code) nedstängning av regeringar och myndigheter den 25 dec 2012. Genom att förneka myndighetsfasaderna, ställs människa mot människa och alla blir personligt ansvariga. Därmed gäller alltså för den ansvariga människan på banken att BEVISA att banken har lånat ut något, samt att banken innehar säkerheterna (skuldebrev och pantbrev) avseende ”lånet”. Det kan de inte, och det är det Johannesburgfallet handlar om – d v s derivatförvirringen. Eftersom bankerna redan sålt av sina säkerheter, så har de ju redan fått betalt – trots att de inte har rätt till det eftersom de inte lånat ut något! 🙂 När de kräver in panterna via domstolarna så gör de det således med berått mod – de vet mycket väl att de inte lånat ut något, och att deras räntekrav därför är ocker från första kronan. De vet också att de har sålt av säkerheterna, och därför inte har något ytterligare att kräva – om de nu alls haft det någonsin. De lurar därför uppsåtligen domstolarna att acceptera deras påstående att bankerna förlorat något, vilket är fullständigt uppåt väggarna – de har de facto endast vunnit något mindre på sitt bedrägeri än de först hoppades. Därför kan också banker sälja fastigheter exekutivt för hur liten summa som helst – oavsett vad de får in så har de vunnit! 😀

Den röda personen är aldrig en Person under några som helst omständigheter – alltid Man eller Kvinna ovanför staten och därmed författningarna. Personnumret är avregistrerat genom påbud till relevanta myndigheter – i Sverige t ex Skatteverket såsom jag själv instruerat generaldirektören, och den juridiska Personen är att betrakta som avliden och är alltså inte nåbar av någon. Däremot lever ju människan precis som vanligt, och har sina mänskliga rättigheter – i den mån sådana alls existerar längre efter att under åtskilliga år har sopats under mattan av domstolarna till förmån för författningarna. I den här kategorin återfinns kraftfulla kvinnor som norska Ingunn Sigurdsdatter, www.sigurdsdatter.com. Här hittar vi också en megakändis på området – Kate of Gaia som har skrivit fantastiska texter inom rörelsen ”no name, no game”. http://kateofgaia.wordpress.com/  och många fler – också män förstås!  Här finns också jag själv – Carina af Autentopia,  och för den  som tror att jag är först i Sverige med att skriva bort mig ur systemet, så kan jag meddela att jag känner till en suverän kille som träffat tolv stycken andra face to face – så säkerligen finns ett hundratal iaf – utöver kungafamiljen 😉

Vad hände då med CARINA AGRELLS fastighet undrar säkert många nu – d v s den som enligt uppgift skulle säljas exekutivt den 24/6 2014 i Kronofogdens lokaler i Kalmar. Eftersom CARINA AGRELL är avliden (men förstås saknar dödsbo eftersom kvinnan Carina lever vidare med egendomsnamnet Autentopia som efternamn), så har jag ingen aning om det, men eftersom någon som letade efter huset hos Kronofogden tipsade om att vederbörande inte kunde hitta det, utan endast övriga tre:

kfmbild_exauk_140624

Således enligt ovanstående offentliga redogörelse för försäljningsresultatet: Ett hus som utgår, ett som blev osålt, och ett som såldes var alltså dagens skörd den 24 juni i Kalmar. Det indikerar att CARINA AGRELLS fastighet vare sig slutade som utgånget, osålt eller sålt. Kanske man kan säga att egendomen svävar osaligt omkring i dimman över havet som Den flygande holländaren, och existerar  bara i den fysiska världen på land men inte längre i juridisk mening som ett objekt till sjöss – vilket alla registrerade tillgångar anses göra annars. Egendomen ska återigen bli föremål för kreativitet efter sex års bankförtryck  – det fria territoriet Autentopia ska användas för att sprida ljus över det ockulta hokuspokussystemet och ge hopp åt alla förtryckta själar som snart också kan kravla upp på land som män och kvinnor.

Det råder ingen tvekan om att bankerna havererar och att den globala eliten måste lägga fokus på bevarandet av den representativa ”demokratin”. d v s att hålla folk kvar inom systemet och på staterna som nu tar över pengatrixandet åt eliten. Valet 2014 blir det förstås socialdemokratisk seger som planerat är, men 2018 är det gamla bluffspelet genomskådat av de stora massorna eftersom även de dummaste då lär ha fattat att det är precis samma sak och ingen skillnad alls.

Vad kommer att hända med bankerna den närmaste tiden? Tja, vi kan konstatera att det rör på sig – stämningar för att få tillbaka egendomar vilka sålts exekutivt kommer att bli vardag. Folk kommer att fatta att bankerna inte lånat ut något, och då fattar de också att de har ränta att kräva tillbaka. Ska för egen del endera dagen ta och räkna efter hur mycket jag bidragit med till bedragarna genom CARINA AGRELL. Swedbank ska dela ut 371 miljoner i bonus i år…just sayin’ 😉 Här är en intressant film om just de juridiska förvecklingarna av apokalypsen som är på gång – så bankirerna har all anledning att pinna iväg till arken:

Det vi kan konstatera är att CARINA AGRELL  i vilket fall som helst inte kommer att vräka Carina af Autentopia, och inte heller de hyresgäster som har sina hem på egendomen och det är ju en lättnad för oss alla nu och i evig tid 🙂 Kuvert som är adresserade till CARINA AGRELL skickas förstås tillbaka eller slängs bara. De som vill ha betalt för el, vatten, avlopp osv av CARINA AGRELL kan därför tyvärr inte få det. Däremot finns 700 000 i underskott på Skatteverket som CARINA AGRELL lämnar efter sig, vilka är att betrakta som fonderade medel. Dit kan intresserade vända sig om så önskas – CARINA AGRELLS uppgifter finns på avregistreringsanmälan. Om Skatteverket till en leverantör uppger att de föredrar det, så kan de utbetala summan till mig – Carina af Autentopia – i silver eller guld, så kan jag tänka mig att generöst nog ordna med överföringen. Vill en leverantör i så fall istället upprätta ett leveranskontrakt med Carina af Autentopia så går det bra att maila till: carina@autentopia.se

I Fred och Skapande Frihet! <3

Carina af Autentopia

Det här inlägget postades i Bloggtips, Domstolsprocesser, Egna domstolsprocesser, Filmtips, Filosofi, Förutsägelser/synteser, Harstenslycke, Kreativitet, Makrosituationen, Paradigmskiftet, Penningsystemet, Skuldavskrivning, Slaveriet vs Fred och Frihet, Svensk politik. Bokmärk permalänken.

9 kommentarer till Vad är det egentligen som pågår…

 1. Kristian skriver:

  Mycket läsvärt, Carina du är oerhört skarp ser igenom det mesta, antar att det monetära systemet mister sitt grepp först när penningsystemet skippats totalt.

  • admin skriver:

   Tackar hjärtligast för det omdömet, Kristian! 🙂

   Människan borde under Fiskarnas tidevarv ha lärt sig att tänka logiskt (Sokratiskt)- en förmåga som kollrats bort av den globala eliten genom den falska religionen kollektivism. Vattumannens tidsålder bär med sig det kreativa tänkandets konst – förmågan att skapa, d v s det tidevarv då vi alla blir aspekter av Gud. Ingen global elit rår på Gud, och därför är kollektivismen – den falska religionen – dömd att dö. Det är en logisk konsekvens och därför har du helt rätt i din slutsats: Det ologiska penningsystemet är huvudsymptom för slaveriet – vilket självklart måste bort för att människan ska kunna bli fri…

 2. admin skriver:

  Jag frågade Lincoln på bloggen Parasitstopp om vad han tror om min tes beträffande marionetthäxorna Lagarde och Hudes: http://parasitstopp.wordpress.com/2014/07/11/banken-kan-bara-lana-ut-sina-egna-skulder-till-konton-punkt-11/#comment-11306

  Citat:

  Tack för att du påminde mig om denna möjlighet att sänka storbankerna – i mitt senaste blogginlägg nämnde jag bara folks makt att välta systemet genom att strunta i att betala sina ”lån” som ju ändå inte kan existera. Vad tror du om min tes i inlägget – d v s att Christine Lagarde och Karen Hudes är samkörda beträffade en kontrollerad kollaps (filmen med Lagarde) och en kontrollerad lösning med guldbaserade nationella valutor (filmen med Hudes)?

  http://www.autentopia.se/blogg/?p=5124

  Så här svarade Lincoln, citat:

  Jo, det var en vettig analys. Tror också att de kommer försöka få igenom ett guldbaserat system och som du skriver kommer det baseras på brist då de 99,99% av världens befolkning som inget guld har kommer få krypa efter det ”guld” som den yttersta eliten sitter på. Jag skrev guld inom citattecken då folk i verkligheten kommer få krypa efter att få ”låna” skuldlappar på guld – precis såsom de idag får krypa för att få ”låna” bankenas skuldlappar på kronor. Guld måste bygga på samma clearingsystem som dagens system fast med guld som bas istället för valuta (kronor i Sverige). Samma system som dagens mao – bara annan bas – jag beskrev det djävligt ”pedagogisk” 🙂 här:
  http://parasitstopp.wordpress.com/2011/08/29/guld-ar-inte-pengar/

  Och det verkar som allt fler av toppen börjar fatta vart åt det barkar och att de inte kan hålla uppe bedrägerierna länge till. BIS chefen Jaime Caruana kom med det här uttalandet:
  ” The world economy is just as vulnerable to a financial crisis as it was in 2007, with the added danger that debt ratios are now far higher and emerging markets have been drawn into the fire as well, the Bank for International Settlements has warned.

  Jaime Caruana, head of the Swiss-based financial watchdog, said investors were ignoring the risk of monetary tightening in their voracious hunt for yield.

  “Markets seem to be considering only a very narrow spectrum of potential outcomes. They have become convinced that monetary conditions will remain easy for a very long time, and may be taking more assurance than central banks wish to give,” he told The Telegraph.

  Mr Caruana said the international system is in many ways more fragile than it was in the build-up to the Lehman crisis. Debt ratios in the developed economies have risen by 20 percentage points to 275pc of GDP since then.”
  Artikelförfattaren skriver sedan:
  ”As I have written about previously, the total amount of government debt in the world has grown by about 40 percent since the last recession, and the “too big to fail banks” have collectively gotten 37 percent larger since that time.

  The U.S. national debt has grown from about 10 trillion dollars to more than 17.5 trillion dollars, and even the Bank for International Settlements admits that the global derivatives bubble has grown to at least 710 trillion dollars.”
  The massive financial imbalances that we were facing during the last crisis have not been fixed. Instead, they have gotten much, much worse.

  http://rinf.com/alt-news/editorials/head-central-bank-world-warns-another-great-financial-crisis-may-coming/

  BIS, världsbanken och IMF har varit centrum för det globala pyramidspel som västs banksystem försökt bygga. Ett pyramidspel kan bara hålla sig upprest så länge det växer och slukar allt -om det synas och om det finns alternativ kommer världen vända sig bort mot pyramidspelet som då faller. Den centrala valutan i detta pyramidspel har varit dollarn. BRICS håller på att skapa ett alternativ till västs finansiella pyramidspel. Intressant läsning:
  http://rt.com/op-edge/172580-brics-counterbalancing-west-latin-america/
  Mer intressant:
  Shanghai most likely headquarters for BRICS development bank

 3. anders skriver:

  Länken till Universal Consciousness and the Metaphysical Aspects of Reality i förra artikeln har slutat fungera, men videon ligger kvar på YT om man söker på: Universal Consciousness and the Metaphysical Aspects of Reality

 4. Johan skriver:

  Jag har ett par frågor som inte direkt kan sägas beröra ovanstående utan är mer av generell karaktär.
  1. Använder du fortfarande sedlar och mynt när du införskaffar varor eller är du självförsörjande?
  2. Det finns i huvudsak två helt olika spår att diskutera med avseende på detta med att ”gå ur” systemet. Det ena handlar om att ta tillbaka kontrollen över sin person (alltså den fiktiva personen, the straw man) och således styra allting som sker med denne. Det andra spåret handlar om att helt enkelt kliva ur medborgarskapet helt och hållet.
  Det jag själv förespråkar är att ta kontroll över sin person (den legala personen) eftersom problemet från början handlar om att den som skapade personen (i Sverige staten via Skatteverket) är den som också sätter villkoren från början. Men eftersom jag kan ta över kontrollen över den så ser jag ingen som helst anledning att göra mig av med den på något sätt. Det är ju min ingång till att använda alla delar av det system som är uppsatt.
  Skulle vara intressant att höra din reflektioner kring detta.

  Mvh,
  Johan

  • admin skriver:

   Hej Johan, och tack för din kommentar – ursäkta sent svar!

   Ja, jag handlar i butiker och på torget och gör det med hjälp av en del av några hyresintäkter som jag har på huset. Jag tar in hyrorna kontant tills vidare, men jag ska tillsammans med några andra starta en insamlingsstiftelse ”Insamlingsstiftelsen Autentopia”. Då får vi ett organisationsnummer som jag kan använda. Jag behöver det dels för att kunna publicera några böcker som jag skrivit om kreatvitet via Publit, och dels för att kunna öppna ett konto i JAK-banken. Många har också hört av sig och vill donera, och det vore varmt välkommet. Jag ska dra igång diverse verksamheter i en lägenhet som är lite mer offentlig. Det har varit lanthandel i den för länge sedan och har förutsättningar för många olika verksamheter. Det blir föreläsningar/events om penningsystemet och juridiken, det blir kvällskurser i trädgårdsdesign och kreativt tänkande. Externa krafter vill använda lokalen för importverksamhet av Indiska ekologiska kryddor och Ayur Veda-produkter, samt erbjuda AV-massage genom ett läkarteam från Indien (på sommaren när det är monsun där och ont om turister). Det blir också konstutställningar. Allt detta kommer att ske via kontant betalning.

   Jag kommer dock att odla lite på en mindre plätt samt skaffa en samling höns. Jag köper fem lamm av en bonde varje höst. Men grönsaker vore bra att odla – just nu har jag bara sex tomatplantor i krukor 🙂

   Ja, precis – två spår finns, och jag var in i det sista inne på att vara kvar i systemet och kontrollera personen. Jag vet inte om du känner till Kent Bengtssons blogg – han skriver mycket klokt och pedagogiskt om sina erfarenheter: http://fredofrihet.blogspot.co.uk/ . Kent kommer från Sverige och skriver på svenska, så det är tacksamt att läsa det han skriver. Han bor i England annars, och har många bra tips på hur man kan navigera utanför personen. Problemet med detta är att det är svårt för omvärlden att förstå, det är alltså mer pedagogiskt enkelt att kommunicera en avregistrering ur det ockulta systemet. Det är ju möjligt tack vare att jag får in hyror, men för den som lönearbetar är det ju svårare att ta sig ur.

   Det finns de som gått ur systemet och fått tillgång till stora summor pengar. Jag vet inte exakt hur de gått till väga, men det logiska är att de begärt att få tillbaka sina skatteinbetalningar av Skatteverket. Skatter regleras av författningar, och sådana lyder inte suveräna under. Endast grundlagar och FN:s mänskliga rättigheter. Skatteverket är ett bolag, och som sådant måste de ha processbeskrivningar för att hantera inkommande ärenden beträffande avregistrering. Det har de inte, och därför kan de inte neka. Jag vet inte om de tryckt på knappen avseende min avregistreringsbegäran, men de är så illa tvungna att effektuera 🙂

   En annan möjlighet som suverän är att kräva tillbaka erlagd ränta på ”lån” och ”krediter” från bankerna. Det finns ingen lag – bara Maastrichtförfattningen – som ger bankerna rätt att ”låna ut” något de aldrig ägt, och därför är ränta att betrakta som ocker från första promillesatsen – om vi inte ger vårt medgivande till det som personer. De har förstås inte heller någon processbeskrivning för dessa ärenden som de med största säkerhet kommer att få hantera i framtiden. Men de går ju i vilket fall som helst sin undergång till mötes med matematisk visshet, och då är det förstås kört att få tillbaka erlagd ränta i vilket fall som helst 🙂

   Det är spännande tider vi lever i, och varje dag innebär nya kunskaper. Jag ser det som en bildningsresa som jag bloggar om efter hand den utvecklar sig. Ett bra forum för suveränitet är den Norska FB-gruppen ”Din ID – Slaveriets Akilleshäl”. De jobbar aktivt mot myndigheter, banker, flygplatser osv. Det är nu vi som folk och som enskilda människor har chansen att ta tillbaka makten, och skapa ett nytt system bortom slaveriet – transparent och fritt från korruption och från skatteuttag som slutligen på ett eller annat sätt hamnar i fickorna på den globala eliten.

   Hjärtliga hälsningar från Carina af Autentopia

 5. henrik skriver:

  är det någon som kan säga exakt HUR man tar tillbaka kontrollen över sin juridiska person? dvs, bli agent över sin strawman.

  /Henrik

  • admin skriver:

   Ursäkta sent svar, Henrik!

   Kenneth Scott tycks ha funnit nyckeln stiftelsevägen och genom anslutning till religiös sammanslutning. Dock är det väl osäkert om den funkar under svenska förhållanden. Kritiken en kan rikta mot en sådan metod är att den lurar det befintliga systemet, den bygger inget nytt som kan frigöra alla per automatik.
   Genom den svenska regeringsformen finns all lagstiftning som behövs (2kap,19§), vilken ger oss rätten till de resurser vi behöver genom att vi är födda. Problemet är att lagstiftningen inte efterföljs. Istället är makt rätt. För att få tillgång till överlevnadsmedel måste var och en dessutom veta att den kan välja hur den vill presentera sig – som offentlig juridisk person/fiktion eller som privat levande man/kvinna. Därefter kommer problemet med att få bolagen vilka kallar sig myndigheter att respektera lagen i de fall de hanterar från oss som känner till hur lagen är konstruerad. Det är det en del av oss är inriktade på. För att var och en per automatik ska respekteras som privata levande människor krävs en ny Regeringsform – om vi föreställer oss en inomstatlig lösning för detta problem. Om en sådan skulle bli aktuell blir ju resultatet att alla är privata/suveräna och måste i så fall aktivera sin juridiska person om den vill bedriva handel inom det befintliga systemet. Dock finns ju inget som hindrar att vi skapar muntliga eller skriftliga avtal som suveräna, skapar lokala valutor eller byter varor och tjänster och tar hand om ”socialförsäkringarna” i mindre grupper. Det skulle innebära konstant pyspunka för staten, och därför per definition dess död. I boken om Autentopia – 2061 består lagstiftningen enbart av en illustration, vilken beskriver ett tillstånd fritt från fysiskt, psykiskt och andligt förtryck – en form av Natural law.

   För att konkret svara på din fråga, känner iaf inte jag i dagsläget till vilken pappersexercis som skulle kunna frigöra oss utöver att upplysning om lagens konstruktion, vi får helt enkelt pröva oss fram och ta ett steg i taget. Det viktiga är att vi jobbar på alla fronter samtidigt – tids nog hittar vi nycklarna.

   Intressant nog så har jag just landat i ett sammanhang där det länge diskuterats att skapa en off-gridsammanslutning på stiftelsegrund där vi alla har en genuint utvecklad individualitet – där vi är ”ensamma tillsammas” för att uttrycka det med andra ord.

   Lägger förresten in en länk till din sida på min blogg, så att fler hittar den!

   <3 C.

Kommentera