Swedbanks egenmäktiga förfarande 2008…

…fick som jag tidigare skrivit om en mängd negativa konsekvenser, och den som behöver en övergripande bakgrund – detaljerna avhandlas i kommande åtal mot banken – läser med fördel detta:

http://www.autentopia.se/blogg/?p=4902

http://www.autentopia.se/blogg/?p=4913

Men det uppsåtliga falska villkorandets effekter har inte bara haft negativa konsekvenser i form av personligt ekonomiskt haveri och familjemässiga trauman, det har också bringat ljus i fråga om penningsystemet. Under de snart sex år som passerat har jag förkovrat mig – främst via nätet eftersom det är där informationen finns, vilken man sedan bara syntetiserar – och ett sammanfattande inlägg fick avluta den forskningsresan i slutet av förra året:

http://www.autentopia.se/blogg/?p=4825

Som en effekt av Swedbanks ingrepp i min livsvärld, blev jag helt enkelt tvungen att sluta betala för oväsentligheter, däribland ignorera ett Sibakonto som Resurs Bank administrerade. Som brukligt är så sålde så småningom Resursbank sin ”fordran” till Sileo Kapital AB – som brukligt är antagligen för en bråkdel av ”skulden”. Det här handlar inte om några större summor – runt 6 000 av en beviljad kredit på 20 000 – men Sileos affärsidé är att köpa upp dåliga krediter för gissningsvis 10-20% av ursprungsbeloppet. Det blir ju inte så mycket att härja om som enskilt ärende, men om de köper upp tusentals så blir det ju en rejäl slant! 🙂

Mina insikter om bankernas bedrägeri, föranledde mig att bestrida Sileos krav, vilket resulterade i nedanstående anhopning av skrivningar. De första två har publicerats på bloggen tidigare, och de utgörs alltså av två yttranden i saken, det tredje är tingsrättens inscannade dom från 19 december 2013, vidare mitt överklagande och prövningstillstånd till Göta Hovrätt, vilken meddelade dom den 27 januari 2014:

Yttrande Kalmar Tingsrätt

Yttrande 2 till Kalmar Tingsrätt

dom_tingsratten_131219

overklagande_gotahovratt

hovratten_sileo_140127

Eftersom Göta Hovrätt inte fann skäl att överpröva tingsrättens dom – vilket är besynnerligt av skäl som framgår i mitt överklagande och prövningstillstånd till Högsta domstolen, så blev det att hoppa vidare till nästa instans, d v s just Högsta domstolen 🙂 Jag har valt att lyfta den filosofiska frågan om penningsystemet, d v s påtala samhällsproblematiken som uppstår genom centralbanksystemet, och jämföra det med ett monetärt finansierat system till medborgarnas fromma. Vidare har jag valt att massivt trycka på det som kallas depositionsmekanismen. Denna innebär att en ”kredittagare” med sin underskrift samtidigt och omedvetet blir en oumbärlig aktör i bankens bolag, t ex Swedbank AB, vilket strider mot både de universella mänskliga rättigheterna och vår nationella systemlagstiftning.  De flesta tror att bankerna lånar ut något de själva lånat i sin tur (och därmed gör skäl för räntan) – oftast andra medborgares ”insättningar”, men så är det dessvärre för banken inte 🙂 Allt detta förklaras mycket tydligt i överklagandet och prövningstillståndet till Högsta domstolen:

overklagande_pt_hd

Eu-advokaten Henning Witte driver ett liknande mål mot SE-banken, men HD vägrade resning.  Du hittar ett samlande dokument till Wittes mål på nedanstående länk – scrolla ner lite på den bara:

http://www.whitetv.se/sv/gigantiskt-pyramidspel.html

Witte har dock inte helt klart för sig hur penningsystemet fungerar och använder sig av en helt annan argumentationsbild än min. Mottagandet bland de extremt pålästa medlemmarna i olika Facebookgrupper jag engagerat mig i är mycket positivt, och det finns flera orsaker till att man kan förvänta sig att HD ger prövningstillstånd. Allt i ett samhälle har ju sin tid, och inget är så kraftfullt som en idé vars tid har kommit. Det tråkiga för HD om de väljer att inte ge prövningstillstånd är ju att den i  så fall undergräver domstolens – och därigenom hela rättsväsendets – legitimitet.

På tal om legitimitet, kan man ju fundera på hur Swedbank försvarar sin? En bank vars FÖRETAGSAVDELNING inte bara hotar min näringsfrihet, utan faktiskt sedan fem år har krossat den! Vad säger lagen om det? Ganska mycket faktiskt! 🙂

The Universal Declaration of Human Rights säger t ex följande:

Article 1.

 • All human beings are born free and equal in dignity and rights.They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

Article 3.

 • Everyone has the right to life, liberty and security of person.

Article 5.

 • No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

Article 12.

 • No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.

Article 17.

 • (1) Everyone has the right to own property alone as well as in association with others.
 • (2) No one shall be arbitrarily deprived of his property.

Article 22.

 • Everyone, as a member of society, has the right to social security and is entitled to realization, through national effort and international co-operation and in accordance with the organization and resources of each State, of the economic, social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality.

Article 29.

 • (1) Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible.
 • (2) In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society.
 • (3) These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the purposes and principles of the United Nations.

Article 30.

 • Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein.

Vad säger vidare den blå boken, d v s de nationella systemlagarna?:

Näringsfrihet enligt Regeringsformen 1974:152

17 § Begränsningar i rätten att driva näring eller utöva yrke får införas endast för att skydda angelägna allmänna intressen och aldrig i syfte enbart att ekonomiskt gynna vissa personer eller företag.
Samernas rätt att bedriva renskötsel regleras i lag. Lag (2010:1408).

Vill på tal om Swedbanks obefintliga legitimitet passa på att påminna om torsdagens visning av familjen Agrells Harstenslycke som Swedbank tänker expropriera – trots att banken själv orsakat mitt ekonomiska haveri, och dessvärre mycket, mycket värre förtryck än så. På torsdag – den 27/2 klockan 14.00 äger detta spektakel rum och jag kommer att stå redo med alla nycklar och en hyresgäst har t o m blivit tvungen att ta ledigt för att deras hundar inte ska bli rädda, eftersom det inte gick att flytta fram tidpunkten till senare på eftermiddagen. Systemet är ju Gud  – tror det 😉

http://www.kronofogden.se/29093.html

Den som är intresserad av en utförligare beskrivning och bilddokumentation hittar det här, där även de fördelaktiga utvecklingsmöjligheterna framgår, och en kulturintresserad livsstilsentreprenör skulle direkt göra en god affär  på min bekostnad – ”tack vare” Swedbank.

harstenslycke_utvecklingshistoria

På uppmaning av Kronofogdemyndigheten så ska alla utrymmen vara tillgängliga – annars går de in med dyrken! 🙂 Bara det är ett övergrepp mot mina hyresgästers hem och frid och därmed en post i min stämning mot  Swedbank – med främst de mänskliga rättigheterna som grund…

Välkomna – hälsar Swedbank och tackar på förhand för visat intresse! 😉 Framför allt tackar VD Michael Wolf troligen också för att han kan se fram emot ännu en utväxling (expropriation) av det intet han lånat ut mot verkligt värde skapat av familjen Agrells kreativitet och stora andel eget arbete med sitt hem och sin försörjning i flera generationer framåt – Harstenslycke!

Harstenslycke

Innergården, juni 2012

 

Q-markering_hlycke

Det här inlägget postades i Arkitektur, Domstolsprocesser, Egna domstolsprocesser, Harstenslycke, Kreativitet, Penningsystemet, Samhällsförtryck, Samhällsutveckling. Bokmärk permalänken.

Kommentera