En stor samhällsgärning…

…växer fram via Per Lundgren, som genom att ställa sig utanför det etablerade systemets kunskapsinstitutioner, har analyserat det kapitalistiska systemets funktion, resultat och grundvalar. I en trilogi där del 1 och 2 är tillgängliga för gratis nedladdning på hans hemsida Nya ekonomiska systemet, beskriver han stringent och pedagogiskt (med hjälp av brodern Göran som sköter tangentbordet) allt en människa behöver veta om kapitalismens illusionsspektakel – för att mänskligheten ska förstå hur blåsta vi är på konfekten.

Del 1 ger en övergripande sammanfattning som sedan fördjupas i del 2 som avhandlar ”Problemet i detalj”, och liksom Per själv, rekommenderar även jag att man börjar med del 1 för att få en helhetsbild. Jag streckläste den igår och eftersom jag sedan tidigare har en tämligen klar bild av det föreliggande parasitsystemet – inte minst tack vare Lincoln som driver bloggen Ett nytt penningssystem, så innehåller inte texten i sig några nyheter på den övergripande nivån. Snarare är vinsten för min personliga del den logiska härledningen och den stringenta presentationen av stoffet som förvandlar de fragmenterade kunskaperna till en helhet.

Del 1 finns att läsa både kapitelvis och som i den PDF jag bifogar här:  Kapitalismen_avsljad_-_Den_gigantiska_bankbluffen_-_Ett_enastende_politiskt_och_ekonomiskt_bedrgeri_Del_I_Per_Lundgren

Del 2 finns kapitelvis, och tycks vara en aning under redigering fortfarande. Del 3 är ännu inte publicerad, och det är i denna del som vi kommer att hitta ”Problemets lösning”. Jag skulle (kanske något förmätet) tro att det finns stora likheter mellan Pers lösning och det Autentopiska samhället – den fullständiga friheten från förtryck:

Vägen till autenticitet börjar med det kapitalistiska samhällets kollaps, d v s inrättandet av ett nytt penningssystem. Mänsklighetens värderingar kan därefter förskjutas från materialism till idealism, från ”maskinism” till humanism, från girighet till empati, från konsumism till kreativitet. Vägen dit är en pedagogisk uppgift – att till varje människa förmedla de fyra Autentopiska hörnstensteorierna, och de två Autentopiska centrala förhållningssätten; Teorin om mening (Viktor E Frankl), teorin om individuationsprocessen och den ”Gudomliga teorin” (Carl Gustav Jung), teorin om multipla intelligenser (Howard Gardner) samt teorin om moralutveckling (Kohlberg). De centrala förhållningssätten är självreflektionens och metakognitionens praktik.

Förutsättningen för ett autentiskt värlssystem är direkt demokrati, och den nödåtgärd som politikerna (kapitalismens luder) inom kort kommer att presentera i syfte att bevara den representativa är partiella skuldavskrivningar (30%?) en medborgarlön som eftergift till den tämligen välutbildade medelklassen som kommer att få se sina lönearbeten försvinna när systemet kollapsar. Detta kommer att stänka även på de grupper som borde vara orsaken till eftergiften – sjuka som tar livet av sig p g a försäkringskassans förtryck (=dråp), arbetslösa i förnedningsindustrin som Arbetsförmedlingen bedriver genom Fas 3, människor i behov av socialbidrag som pressas in absurdum av obildade kommunala tjänstemän osv.

Ser med stor spänning fram emot publiceringen av del tre i trilogin!   🙂

Per Lundgren kallar sig konstitutionell logiker, och det skulle jag kunna kalla mig själv också – dock är min idétext om Autentopia – 2061, grundad på tvärvetenskap, huvudsakligen humaniora istället för ekonomi.  De ekonomiska insikterna kom efter utkastet som jag skrev 2010 och som före publiceringen (även den gratis förstås) 1/1 2016 – som en hommage till Thomas More som publicerade Utopia 1516 – ska redigeras och kompletteras, bland annat med de nya ekonomiska förhållandena i Autentopia. De ekonomiska insikterna gav impulsen till följande illustration:

Peak Parasite syftar på det stora pyramidspelet som är själva upphovet till de övriga problemen, d v s naturresursernas utarmning som brukar kallas Peak ”Everything”, och min humanistiska utgångspunkt i Autentopia som jag kallat Peak Ignorance eftersom människor är lurade att som rovdjur trampa på varandra. Än så länge (har läst t o m kapitel 13 i del 2 av Per Lundgrens trilogi) har jag inte stött på material som avhandlar problemet med naturresurserna, men han tangerar flera gånger de psykologiska drivkrafterna bakom det inlära beteendet att girigt förse sig på andras bekostnad. Som jag själv ofta påpekat i blogginläggen så är en av mekanismerna i det föreliggande systemet att framställa detta förhållande som en naturlag.

Per Lundgren konstaterar att vi alla måste ställa oss tre frågor, citat från del 1, kapitel 4:

Fråga I. Vem eller vilka skall kontrollera de penningtillverkande maskinerna i varje enskilt land?

Den eller de som har kontrollen över de penningtillverkande maskinerna, kontrollerar också landets pengar. Med penningtillverkande maskin menas här någon form av
maskin som tillverkar mynt, sedlar, elektroniska pengar i datornätverk, obligationer, statspapper, aktier, optioner, finansiella derivat o.s.v. Maskinen kan se olika ut, men
det är pengar i olika betalformer som maskinen tillverkar. Pengar varierar till sin
form. Med uttrycket att skapa pengar “ur tomma intet” menas att med en penningtillverkande maskin tillverka pengar i någon av dessa former. Från ett ögonblick till ett annat existerar det genom maskinens arbete plötsligt pengar i någon av betalningsformerna. Någon arbetsinsats för att få fram pengarna behövs inte annat
än att trycka på startknappen, varvid maskinen börjar tillverka pengarna.

Fråga II. Vem eller vilka i världens länder skall äga pengarna som depenningtillverkande maskinerna skapar ur tomma intet?
Skall det vara samhällets invånare i bred bemärkelse (”folket”) i respektive nation som skall ges rätten att äga de penningmaskinstillverkade pengarna, och därmed
också pengarna, eller skall det, som idag, vara en insynsskyddad liten privat elit av människor, som mycket få vet vilka de är, som skall ges denna rätt?

Fråga III. Enligt vilka regler skall pengar som skapas ur tomma intetföras ut i samhället i varje enskild nation?
Vem eller vilka skall bestämma reglerna för detta? Skall det vara samhällets invånare (folket) i respektive nation, som genom stora allmänna folkomröstningar skall bestämma dessa regler, eller skall det vara som idag en insynsskyddad liten elit av
människor, som mycket få vet vilka de är, som skall diktera reglerna? Beroende på – och läs nu noga – hur ovanstående tre samhällskritiska frågor blir besvarade (hur första spadtaget-informationen för modernt samhällsbyggande
utformas), och av vem eller vilka, d.v.s. om frågorna tillåts bli besvarade genom öppna stora folkomröstningar, eller endast av ett litet fåtal personer i slutna, insynsskyddade, hemliga sammanträdesrum utan officiella mötesprotokoll, kommer
resultatet, d.v.s. samhällsbyggandet, att gestalta sig mycket olika. Helt olika typer av samhällssystem kommer att ta form beroende på svaren.

Jag rekommenderar att ovannämnda tre helt avgörande frågor tas med som grunden för en strukturerad definition av ämnet statskunskap i fortsättningen, eftersom dagens statsvetenskap i
princip mörklägger dessa grundläggande frågor i stället för att lyfta fram dem i ljuset. Det är en typ av information som det är nödvändigt och självklart att informera studenter om redan under introduktionsföreläsningen i ämnet statskunskap på
universiteten, men som det idag inte nämns ett skvatt om. Svaren på de tre frågorna är inget mindre än hörnstenen för statsbildning och samhällsbyggande.

Slut citat

För den som inte just nu har tid att läsa hela del 2, så bifogar jag kapitel 13: Kapitel_13_-_del_II som är en speciellt konkret ögonöppnare – bland annat innehållande den tabell som svart på vitt demonstrerar systemets djävulska upplägg i siffror. Läs och begrunda!

Får du tid över så hittar du förordet till Autentopia – 2061 nedan:

Förord till Autentopia – 2061

Introduction to Authentopia – 2061

Slutligen vill jag rikta ett varmt och innerligt tack till Per Lundgren och hans medhjälpare för denna stora samhällsinsats som kan bli en viktig pusselbit i utvecklingsprocessen. Som min favoritfilosof Derrida påpekade, så kan ett samhälle störtas genom ett undandragande av dess fundament. Lundgrens text pekar tydligt och klart på vilka fundament vårt omogna föreliggande världssystem vilar på!

Det här inlägget postades i Autentopisk filosofi - en humanistisk "strängteori", De fyra Autentopiska hörnstensteorierna, De två Autentopiska centrala förhållningssätten, Direkt demokrati & Medborgarlön, Empati & Humanism, Förutsägelser/synteser, Intressanta böcker, Makrosituationen, Paradigmskiftet, Penningsystemet, Samhällsförtryck, Skuldavskrivning, Vetenskap. Bokmärk permalänken.

2 kommentarer till En stor samhällsgärning…

 1. Lincoln skriver:

  Jo, han verkar verkligen vettig, precis som du 🙂

  Jag ska ta och läsa vad han skriver men av vad du skrev att döma så är han helt inne på rätt spår.
  Jag har lite annat att plöja igenom just nu bara. Har precis läst biologen Rupert Sheldrake, ”Science set free” som är minst sagt kritisk till att naturvetenskapens dogmer blivit materialistisk religion. Du kanske vill läsa den, du kan ladda ned den här:
  http://www.filedropper.com/sciencesetfree-rupertsheldrake

  Är i eboksformat så du kanske behöver en eboksläsare till windows . Sumatra är en snabb enkel pdf-läsare som inte behöver installeras som kan läsa epub-filer – öppna bara mappen som den packas upp i och starta programmet.
  http://portableapps.com/apps/office/sumatra_pdf_portable

  Om du använder firefox finns ett addon som kan läsa epub-filer. Fördelen med den är att du kan sätta bokmärken samt söka ibland massa eböcker i bla Gutenberg-projektet.
  https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/epubreader/

  Då jag känner mig som jultomten idag så slänger jag med Roland Paulsen bok ”Arbetssamhället” som jag tänkte hugga in på i dagarna, du kan ladda ned den här om du känner för det, den är i vanligt pdf-format:
  http://www.filedropper.com/rolandpaulsen2010arbetssamhallet

  Du behöver inte släppa fram kommentaren om du inte vill skylta med alla länkar. Hoppas du hittar något som passar.
  Ska ut och bada nu och hämta källvatten!

  • admin skriver:

   Tack för det goda vitsordet – de flesta tycker säkert att jag är galen, men det ligger ju i sakens natur 🙂 Har gått med i Per Lundgrens facebookgrupp och brodern Göran la just ut Shopenhauers för situationen så passande citat:

   “Alla sanningar går igenom tre stadier
   Först blir de förlöjligade
   Sedan blir de våldsamt motarbetade
   Slutligen blir de accepterade som alldeles självklara.”

   Tusen tack för länkarna – Roland Paulsen är en favorit som säkert många andra har glädje av att läsa…

Kommentera