Partiet De Fria kan bli en kioskvältare 2014…

…eftersom det kretsar kring ett nytt penningsystem, avbyråkratisering, och flyttar fokus från statens intressen till individens. Med några få mindre reservationer skulle jag vilja påstå att partiet är ”Autentopiskt” – eller snarare lägger grunden för ett autentiskt världssystem.

Här är länken till partiet: http://www.defria.se/

Partiprogrammet kan du läsa här: http://www.defria.se/v%C3%A5r-politik-15491254

Initiativtagarna skriver tydligt fram problemen med det nuvarande parasitsystemet – även den med ringa kunskaper kan ord för ord läsa sig till det förtryck mot medborgarna som det nuvarande systemet innebär – och hur det skulle kunna vara istället:

 

Det första steget är att komma bort ifrån EU som fungerar som bankirernas förlängda arm. Fortsatt
medlemskap i EU skulle kraftigt försvåra vad vi föreslår;

• Man stiftar en ny grundlag.

• Man går ur EU.

• Man skrotar Riksbanken som ändå är under bankirernas kontroll.

• Man förändrar grundlagen så att fractional reserve banking förbjuds.

• Man förstärker den fria nationen Sverige genom att förbjuda medlemskap i EU och liknande
unioner. Då är man skyddad i framtiden. Gärna samarbeten men inga unioner.

• Man beslutar att alla banker måste ha 100 % kapitaltäckning.

• Man skriver in att enbart riksdagen får ge ut pengar och prägla mynt i de svenska valörerna, SEK och Daler.

• Man inför en parallell valuta, Dalern, som blir fristående och som grundas på platina, guld,
silver och koppar. Inga värden anges utan de anges i vikt.

• Man beslutar att riksdagen måste ha 66 % majoritet, varav minst 20 % av oppositionen,
alternativt 75 % majoritet för att få ge ut pengar.

• Man beslutar att nödutgivning får dock ske efter enkel majoritet i riksdagen för att täcka
statens akuta löner och åtaganden.

En avgörande fördel för partiet är att de på hemsidan inte censurerar inlägg från medborgarna, man kan skriva vad som helst – bara en sån sak! Tror någon att det vore möjligt på något etablerats partis viktigpettersida? Att leva och verka som man lär, d v s låta orden flyta över i handling är A och O för trovärdigheten och här finns otaliga röster att vinna inför valet 2014.

Andra bloggare är betydligt bättre på att analysera Partiet De Fria än vad jag är, och överlåter därför med stort förtroende detta åt de som känner sig manade. Det jag kan konstatera är att det politiska programmet representerar insikter om det nuvarande systemets brister och kommande haveri – som min peakillustration försöker förmedla insikten av (läs mer om det här):

Vidare representerar partiprogrammet ett politiskt paradigmskifte, som eftersom det bygger på en diametralt annorlunda värdegrund, i förlängningen kan generera en ny allmän världsbild (läs mer om det här):

Vidare kommunicerar De Frias politiska program genom flera punkter det förtryck som man vill se människor befriade ifrån, och friheten från förtryck ur alla perspektiv är ju Autentopias fundament – en  slags humanistisk strängteori som motsvarar naturvetenskapens teori om de vibrerande strängar som kan utgöra byggstenarna till all materia:

Vänligen – förkovra eder och begrunda Partiet De Frias politiska program. Det är inte omöjligt att detta initiativ kan bli en del av lösningen till en betydligt bättre värld.  Trots några mindre förbehåll tvekade i alla fall inte jag att bli medlem – inget system är i vilket fall sämre än det vi har…

Ha en fin helg! 🙂

Det här inlägget postades i Autentopia - idé och berättelse, Autentopisk filosofi - en humanistisk "strängteori", Empati & Humanism, Paradigmskiftet, Samhällsförtryck, Samhällsutveckling, Svensk politik. Bokmärk permalänken.

Kommentera