Sverige 2035…

…uttalar sig KI om genom bl a di.se – och kommentatorerna är som vanligt inte imponerade! Det är förståeligt eftersom KI förutspår en årlig tillväxt på 2%, vilket torde innebära en exponentiell tillväxt på 2 upphöjt till 23 – inte 2 gånger 23!  Mycket tillväxt blir det och många jordklot går det åt – för att inte tala om all icke befintlig billig olja som ska driva systemet samt alla krediter som måste skapas för att folk ska kunna upprätthålla konsumtionen.

Den intressanta frågan är därför inte om KI har rätt eller fel eftersom deras scenario redan har urartat i tangentens riktning och att så är fallet kommer att bli allmänt tankegods redan före utgången av 2012. Den intressanta frågan är förstås varför vi betalar för dessa obegåvade och slumrande tjänstemän? Den frågan har för övrigt en kommentator med signaturen oroad ställt till sig själv och svarat som följer:

85. Vad gick fel

De personer som har ett jobb att gå till (troligen jobb inom kriminalvård, migrationsverket, socialkontor mm) betalar 85 % i skatt, resterande delen av befolkningen fyller i blanketter för diverse bidrag samt köar till soppköket.

Sverige återfinns i bottenskicktet om vi nu överhuvudtaget finns med på rankinglistan för olika länders välstånd.
oroad

En annan kommentator klurar på samma tema:

55. Moldavien 2035

Sverige 2035 är ett samhälle som slits sönder av konflikter mellan olika etniska grupper, varav urinnevånarna (svensk klassisk kultur) kanske fortfarande utgör den största minoriteten men är hårt tillbakaträngd.
Sverige 2035 kan inte längre garantera försörjning till alla äldre – det blir en återgång till fattigstugor och soppköer och olika välgörenhetsinitiativ.
Samma sak gäller långtidssjukskrivna och handikappade.
Sverige 2035 , staten har blivit tvungen att rädda banksystemet efter en gigantisk bostadsbubbla.
Hemlöshet har blivit mycket vanligare efter alla vräkningar från överbelånade bostäder.
Sverige 2035, vi har det fortfarande bättre än Moldavien.
????

Frågetecknen är befogade – så som det föreliggande systemet är konstruerat så är detta vad vi kan vänta oss, d v s vid en fortsatt ojämlik fördelning av resurser globalt, mellan stat/individ och generationsmässigt. Om vi fortsätter att betala för självförhärligande och självberikande och likaledes obildade och fullständigt onödiga politiker istället för att införa direkt demokrati så är detta också exakt vad vi förtjänar. Om vi fortsätter att betala för  kontrollinstitutionernas (Af, Fsk, CSN, kommunal socialtjänst, pensionsmyndigheten osv) förtryck av medborgarna istället för att införa en liten men värdig medborgarlön, ungefär motsvarande studiemedlen, för att människor ska kunna anpassa sig till en lägre levnadsstandard genom att lära sig av dem som redan kan navigera med lite pengar – så är även detta exakt vad vi förtjänar. Därför måste vi välja bort det föreliggande systemet och frågan är förstås hur detta rent praktiskt ska gå till.

Antingen fördelas makten och resurserna rättvist inom ramen för den representativa demokratin, d v s genom att människor i allt högre grad får insikt om de rådande och kommande betydligt svårare förhållandena, och därmed röstar på det parti som först öppnar för en lösning med medborgarlön. Det andra alternativet är revolution och krig. Ovanstående citat från di:s kommentatorsfält räknar med det sistnämnda – att politikerna försöker snärta jobblinjepiskan hårdare för att kuva sina medborgare – med god hjälp av den indoktrinerande utanförskapsretoriken som nu samhällets alla aktörer tycks ha implementerat i sitt vokabulär. Vilket för övrigt bara är ytterligare ett bevis för människors naivitet och lättleddhet – och det är inte gemene mans naivitet, lättleddhet som är problematisk – det är makthavares enfald. Bland dessa finns andra politiker, statstjänstemän och journalister osv.

Kollektivismens snara dras åt – och under tiden tar sjuka människor livet av sig och arbetslösa fattigauktioneras ut i Fas 3. Detta händer här och nu, 23 år före år 2035. Experiment som Milgram och Asch m fl förklarar varför detta kan hända. Det går skrämmande snabbt att producera utanförskapsmekanismer – vilket bevisades av skolexperimentet The Third Wave i USA på 60-talet. Av detta kan man dra slutsatsen att systemet ofrånkomligen kommer att urarta och haverera och de närmaste åren blir avgörande för utvecklingen. Extraherad demokrati och jämlikt fördelade resurser alternativt revolutioner och krig. Pick your choise! 🙂

I texten om Autentopia beskrivs en årlig recession fram till 2035 då vi anpassat oss till en global, stat/individneutraliserad makt och generationsmässigt rättvis resursfördelning. I backspegeln kommer vi inte att se den som en depression eftersom vi  inser att den tidigare överkonsumtionen var problemet – inte recessionen som följde därefter som en logisk konsekvens.

Autentopia – 2061 beskriver ett mycket annorlunda samhälle än det förtryckande vi är hänvisade till idag. Det Autentopiska samhället är förstås direktdemokratiskt, och den överdrivna materialismen är ersatt med en sund idealism. Människor förhåller sig investerande till varandra istället för girigt som idag. Myndighetsförtrycket är förbjudet och människor är därför kreativa istället för konsumtionsdrivna som idag, vilket innebär en allmän kreativitetsstegring som genererar nya idéer och företag. Människor är empatiska istället för att ha en konkurrerande attityd.

På det filosofiska planet har det skett en övergång från ett ideologiskt/kollektivistiskt världssystem till ett autentiskt som vilar på var och ens individualitet – vilket är den direkta motsatsen till den kollektivistiskt genererade individualismen som är framträdande idag.  Det är således bristen på individualitet som genererar en urartad indvidualism – när människor får möjlighet att utvecklas genom sin personliga individuationsprocess uppstår det motsatta förhållandet, d v s att människor blir mer benägna att engagera sig i sina medmänniskors behov, väl och ve. Allt enligt Carl Gustav Jungs teorier och som är fundamentala i Autentopia.

Ja, allt är förstås bättre i Autentopia – eftersom folk äntligen lyckats klura ut de manipulativa mekanismerna som kontrollerar det föreliggande världssystemet – och tackat nej till förtrycket en gång för alla. Förordet hittar du  nedan om det finns en stund över för reflektion, och därmed tillönskas en härlig dag! 🙂

Förord till texten om det filosofiska systemet Autentopia – 2061

Introduction to the World system of Authentopia – 2061

Det här inlägget postades i Autentopia - idé och berättelse, Autentopisk filosofi - en humanistisk "strängteori", De fyra Autentopiska hörnstensteorierna, Den symptomatiska enfalden, Direkt demokrati & Medborgarlön, Empati & Humanism, Filosofi, Hierarkiernas och mellanhändernas död, Makrosituationen, Paradigmskiftet, Psykologi, Samhällsförtryck, Samhällsutveckling, Svensk politik, Vetenskap. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.