Reinfeldt krattar manegen…

…enligt Moderaternas strategiska plan – att skuldförskjuta samhällets tillkortakommanden till individerna inför den kommande arbetslöshetstsunamin. Reinfeldts jultal var därför fokuserat på att vi alla måste bekämpa våldet mot kvinnorna, och det ger förstås  lättförtjänta applåder eftersom han slår in öppna dörrar – våld mot kvinnor och alla andra inte ju är tillåten enligt lag, och det är väldigt få som skulle säga emot honom! 🙂 Svd:s Lena Hennel är imponerad av Moderaternas agendasättande, men avslöjar den nakna sanningen:

När vänsterpartisterna våndas över att kvinnofrågorna gled dem ur näven och interna S-kritiker tycker att Håkan Juholt är för lite feminist då pratar sig Moderatledaren varm för att hela samhället måste agera när det gäller mäns våld mot kvinnor.

Så talar en svensk mästare på att sätta agendan.

Ändå finns det, enligt Brottsförebyggande rådet, inget som tyder på att alliansen under sina fem år vid makten har lyckats minska våldet mot kvinnor.

Även om det ingår i den strategiska planen för marknadsföringen av Moderaterna, så är det med det inte sagt att problemet inte behöver lyftas, och det är heller inte sagt att människor inte måste ta sitt personliga ansvar för sina handlingar. Familjevåldet ökar dramatiskt, citaten är hämtat från brottsrummet.se:

Våld inom familjen

I genomsnitt dödas 17 kvinnor om året av sin make, sambo, pojkvän eller före detta sådan. Detta är den mest allvarliga formen av mäns våld mot kvinnor i nära relationer.
Eftersom våldet oftast utövas inom hemmets väggar är det svårt att upptäcka, ingripa och att hjälpa de drabbade. Att parterna har eller har haft en relation och i många fall har gemensamma barn, kan vara ett hinder för kvinnor att polisanmäla mannen eller medverka i en polisutredningen. Ett annat hinder kan vara att kvinnan är rädd för att utsättas för mer våld från mannen.

Ökning av anmälningarna

Sedan början av 1990-talet har den polisanmälda misshandeln mot kvinnor av en bekant gärningsman ökat med cirka 70 procent. Beräkningar som gjorts i olika studier visar på att cirka två tredjedelar av den misshandeln utgörs av våld från make, sambo, pojkvän eller före detta sådan. År 2010 anmäldes 22 300 fall av misshandel mot kvinnor där gärningsmannen var bekant med offret. Av dessa kan cirka 15 000 vara fall där gärningsmannen är någon som kvinnan hade eller tidigare hade haft en nära relation med.

Vem slår?

En tidigare kartläggning från Brå har visat att både offer och gärningsman i det polisanmälda våldet, ofta är mer brottsbelastade och i högre utsträckning arbetslösa och lägre utbildade jämfört med övriga befolkningen. Faktorer som gärningsmannens svartsjuka, kontrollbehov och konflikter i samband med separation eller skilsmässa är vanliga. Alkohol finns ofta med i bilden när misshandeln sker.

Barnens situation

Barn och ungdomar riskerar att fara illa när de tvingas se eller uppleva våld i sin närhet, eller leva i en miljö där våld eller hot om våld ofta förekommer. Det finns inga exakta uppgifter om hur många barn i Sverige som är utsatta för att mamma blir slagen. Kommittén mot barnmisshandel uppskattar att det rör sig om mellan 100 000 och 200 000 barn. Rädda Barnen har i en undersökning uppskattat att vart tionde barn någon gång upplever våld i hemmet, hälften av dem ofta. Flera undersökningar om misshandlade kvinnor visar att barnen i merparten av fallen varit närvarande vid våldstillfället och att de ofta själva blivit slagna.
Sedan 2006 finns det möjlighet för barn och ungdomar som bevittnat våld i en nära relation att ansöka om särskild brottsskadeersättning hos Brottsoffermyndigheten.

Svartsjuka, kontrollbehov och konflikter – ofta i samband med arbetslöshet, separation och/eller alkohol framför allt i lågutbildade grupper uppges vara orsakerna till familjevåldet, och då kan man konstatera att problemet är komplext och sammanflätat – men samtidigt samhällsgenererat. En stor del av den skuld som Reinfeldt vill lägga enbart på våldsverkarna har samtidigt sin grund i ett samhälle under kraftig omdaning och politiska ambitioner att skapa det berömda ”två tredjedelssamhället” – där en tredjedel slås ut till förmån för de andra två. Detta är i alla fall huvudscenariot utifrån det gamla paradigmets perspektiv, där man föreställer sig att det system vi har kommer att tuffa på med sina hög- och lågkonjunkturer i cykler med exponentiell tillväxt, kredit- och konsumtionsdriven ekonomi till kemikalierna tar död på oss, vilket för övrigt lär hända innan klimatförändringarna gör det – enligt forskare som uttalar sig i Stefan Jarls film Underkastelsen från 2010.  Se den om du vill lära dig något nyttigt över julhelgen! 😉

Samhällets utveckling innebär att jobben för outbildad arbetskraft har minskat dramatiskt, och i familjer där utbildning inte prioriterats eller ens funnits på kartan blir problemen nedärvda. Att kunna navigera i en föränderlig tid där de ekonomiska klyftorna vidgas, barnfattigdomen ökar och förmågan att kontrollera sin situation för många blir alltmer kringskuren – är för många en oövervinnerlig konst. Kanske inte främst p g a den faktiska situationen för den enskilde, utan snarare med anledning av den jämförelse med andra som säkert många gör som är arbetslösa och som kan och vill jobba för att kunna öka sin materiella standard – det är ju inom denna ram hela livet utspelar sig för många. De privilegierade (enligt den föreliggande måttstocken) har ju kunnat åtnjuta jobbskatteavdrag, ränteavdrag, ROT- & RUT-avdrag som är interventioner för att driva på och upprätthålla konsumtionen. Nu har det dock blivit tvärstopp och arbetslösheten kommer att slå även mot medelklassen – och det kommer att få helt andra politiska konsekvenser! Vilka tidigare välbetalda och relativt välutbildade tjänstemän kopplade till handelsklassen kommer att ställa sig i en soppkökskö i någon f d banklokal? Vilka av dessa kommer att stå och tigga om ekonomiskt bistånd på socialen? Svar: inga! Det är därför medborgarlönen är en logisk konsekvens av kollapsen och vi  kommer – trist nog för Reinfeldt – att mycket snart vara där!

Lyfter man frågan till en övergripande nivå är det inte svårt att föreställa sig frustrationen hos enskilda individer i ett system som ännu inte accepterat att 1900-talssamhället med sin exponentiella tillväxt och dess effekter är på väg att kollapsa – särskilt som Reinfeldt med sin utanförskapsretorik och jobblinjepiska vill få folk att tro att det är deras eget fel. Diskrepansen mellan de logiska konsekvenser som detta förhållande borde ge politiska uttryck för – jämfört med de dikotomiska signaler som Reinfeldt faktiskt skickar genom sina uttalanden – är mäkta. Inom psykologin kallas en sådan situation dubbelbindande genom att människor lämnas i en situation som de vare sig kan navigera i eller ta sig ur. I den kommande systemkollapsens kölvatten – med recession och depression –  kommer arbetslösheten att eskalera och allt fler hamna i liknande dubbelbindande situationer, och det är på denna fråga som en liten men värdig medborgarlön är svaret. Utvecklingen kommer också att innebära lägre materiell standard, och en förskjutning från materiella värden till humanistiska. Så Reinfeldt kan andas ut; det nya samhällsklimatet kommer att gynna kvinnorna som idag har frustrerade män som känner sig värdelösa – i utanförskap, helt enkelt! 😉

Tidigare har lösningen varit just utbildning för att kunna klättra på den hierarkiska samhällsstegen – utbildningar intimt förknippade med just lönearbeten – och så vill ju etablissemanget att det ska förbli. Svenskt näringslivs Stefan Fölster föreslog ju enfaldigt nog för inte så länge sedan att humanistiska utbildningar skulle ge lägre studiemedel! 😀 Om 1900-talets mantra har varit karriär för de materiella strävandenas skull så kommer fokus under 2000-talet istället att ligga på bildning för individernas utvecklings skull. I den ekvationen har vare sig Reinfeldt eller Juholt någon funktion – deras respektive polariserade politik slåss för fullt om den hegemoniska makten. Läs gärna Fokus artikel om ”Nya Moderaternas” historierevisionistiska plan här:

http://www.fokus.se/2011/10/propagandaministerns-plan/

Inte desto mindre är det förstås ett smart drag att ta upp så ofarliga frågor som kvinnovåld, samt kanske skicka över lite pengar till organisationer som så gott det går försöker underlätta livet för de utsatta. Den som inte tänker längre än dit kan ju mycket väl få för sig att detta är en hjärtefråga för Reinfeldt – men självklart är den en hjärtefråga för alla andra också. Den godhet som han vill förmedla genom sitt jultal är tyvärr bara fernissa men han slipper ju i alla fall ljuga – men för att bli trovärdig krävs att man också säger sanningen. Varför inte inrätta ett påsktal och ta upp självmorden bland utförsäkrade och sjukpenningsnekade i den självutnämnde landsfadern Reinfeldts Sverige? De som lyckas är säkerligen fler än 17!

Sin strategi har Reinfeldt intressant nog gemensam med många våldsverkare – de som utövar fysiskt våld gör det så att det inte ska synas, och de som utövar psykiskt våld är förstås än smartare. Lika smarta som Reinfeldt som genom den psykologiska klassiska finten, d v s att lägga fokus på en liten ofarlig fråga, försöker han spela bort de betydligt allvarligare korten – att det är hans egen politik som underblåser både våldet i hemmen och självmorden.

I Autentopia är mellanhänderna borta; inga kostsamma och självberikande politiker, inga förslavade tjänstemannajon på Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen osv, inga självförhärligande banktjänstemän  som psykopatiskt och icke reflexivt driver med folk. Istället är direkt demokrati införd, liksom medborgarlön. Ingen tycker att människor är i utanförskap för att man inte jobbar eller är sjuk. 99% av våldet, och samtliga självmord skulle säkerligen upphöra i ett sådant autentiskt, humanistiskt, empatiskt system. Självklart lyssnar man 2061 med nöje på Reinfeldts jultal anno 2011 – och skrattar – inte åt de som blev utsatta för våld i hemmet förstås, men åt Reinfeldts genomskinliga vädjan om bekräftelse till sin valboskap!

Inte desto mindre var jag själv moderat en gång i tiden – men det var när jag var ung, dum och obildad förstås! 😉 Nedan finns som vanligt förordet till Autentopia och därutöver tillönskas en fin dag!

Förord till Autentopia – 2061

Introduction to Authentopia – 2061

Det här inlägget postades i Autentopia - idé och berättelse, Filmtips, Makrosituationen, Psykologi, Samhällsutveckling, Vetenskap. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.