Kriget i Syrien…

…är regisserat att utgöra väst-NWO:s sista slagfält. Sen ska taktpinnen överlämnas till öst-NWO. Det menar Ken på Redefining God – läs hela hans senaste inlägg nedan. Vidare anser han att det nu finns två val att göra – dra igång ett krig, vilket i så fall måste ske före Trumps presidenttillsättande i januari. Enligt Kens terminologi Krigsstigen. Troligare är dock att etablissemanget väljer Fredsstigen, och det får vi sannerligen hoppas. Ety mängder av människor har drivits på flykt genom de konstruerade krigen, bl a från Syrien, bl a till Sverige, bl a dessa som uttalar sig denna länk och deras lidande är ett resultat av etablissemangets upprätthållande av centralbanksystemet, dollarn och konstruktionen av en världsregering, en världsvaluta och en världsreligion:

Från Syrien till Sverige – 200 röster om flykten från kriget

 Här kan vi bl a läsa om Anas, 24 år som uppmanar oss att vara på det klara med att det började med fredliga demonstrationer:

Jag vill vara tydlig med att det inte började som ett krig. Det började med att folk demonstrerade för allmänmänskliga behov. Det var fredliga protester som pågick under sex månader.

Ska vi våga oss på en gissning att demonstranterna fick hjälp med att trappa upp stämningarna, tills det fanns orsak att dra igång kravaller och konflikter? Vi har orsak att tro det genom general Wesleys Clarks vittnesmål om vem som bildade ISIS, och att sju krig var planerade under fem år:

Vidare säger Anas i sin redogörelse, att Sverige är hans drömland:

I mars 2014 flydde jag. Resan gick genom Libanon, Egypten, Jordanien, Turkiet, Grekland, Tyskland, Danmark och slutligen Sverige. Att jag hamnade här hade inte bara med kriget att göra. Jag hade älskat Sverige i tio år före kriget. Jag hade till och med köpt en bok på arabiska som heter ”Livet i Sverige”. Den innehöll en massa bilder och fina ord om landet.

Så här svarar tyvärr Anders Borg Anas och alla andra flyktingar:


Citatet ur filmen, vilket Anders Borg riktar till US/Nato tål att upprepas: ”Ni startar krigen och vi får flyktingarna.” Win-win enligt Borg!

De nya medborgarna bildar nämligen med sina nya personnummer kollateraler, vilka används av bolaget RIKSGÄLDSKONTORET med organisationsnummer 202100-2635, innehavare av F-skatt och registrerad för moms, som säkerhet för upplåning. Bolaget är alltså handelsdrivande enligt bolaget SKATTEVERKET, organisationsnummer 202100-5448 – liksom de själva. Anders Borg tackar alltså för att hans bolag REGERINGSKANSLIET, organisationsnummer 202100-3831,  får tillskott i illusionskassan. Hur många människor som utgör folket visste det? Hur många skäms å hans vägnar när de förstår vidden av bedrägeriet, flyktingarnas lidande och framför allt cynismen som Anders Borg helt öppet ger uttryck för?

För representanterna i REGERINGSKANSLIETS stab finns inget folk, ety folket utgörs av de människor som tillsammans bildat staten och sådana får inte existera. Det är därför våra mänskliga rättigheter fortfarande inte är självklara, utan måste hävdas i EU-domstolar gång efter gång – särskilt illa är det för Sveriges del, läs mera i detta blogginlägg.  Efter bildandet har ett juridiskt slavskepp sjösatts och därefter har människorna betraktats som döda, men återuppståndna i en pappersform genom SKATTEVERKETS försorg – den juridiska personen. Det är alltså mängder av sådana som nu SKATTEVERKET kan glädja sig åt att registrera p g a – eller tack vare som Anders Borg säger.

Köttet och blodet, hjärtat och själen lider, men människan finns inte i dessa kallblodiga ödlors sinnevärld. För dem är vi bara markörer i ett monopolspel – en illusorisk verklighet, och det är därför vi har krig och flyktingar. Bra för centralbankssystemet i allmänhet och dollarn i synnerhet.

Inte att förglömma är Syrien rikt på historiska lämningar, och grävskoporna har gjort ett bra jobb med att förstöra bevisen för det rika kulturarvet. Så här inflikar SVT i Anas historia, min understrykning:

I juli 2012 kom kriget till huvudstaden. Rebeller hade rekryterats från andra städer i landet för en synkroniserad attack för att ta Damaskus. Regimen tvingades kalla hem trupper för att försvara staden. Några av presidentens närmaste säkerhetsansvariga, hans försvarsminister och hans svåger dog i bombdåd i samband med attacken. Regimen återtog sedermera stora delar av staden. Stridigheter fortsatte sedan under följande år med lokala belägringar och artilleribeskjutning. Damaskus är Syriens huvudstad och antas i dag, i och med kriget, vara Syriens största stad. Det är också en av de äldsta städerna i Mellanöstern, grundad ca 3.000 f.Kr. Men det finns spår av boningar över 10.000 år gamla. Det är regimens högsäte och staden där president Bashar al-Assad är född.

Tänk så smidigt att samtidigt som kriget pågår krossa intressanta och viktiga bevis i mänsklighetens historia! En smart avledningsmanöver och synergieffekt. Varför skulle då etablissemanget vilja förstöra kulturlämningar?  Tja, om målet är att vi ska berövas vår mänsklighet och endast fungera som slavar, så är det väl bättre att vi glömmer att vi en gång i tiden var människor?Ja, mycket bättre för de som har en agenda! På kortare sikt vandaliseras landet för  att ISIS vill visa sin makt att kunna utplåna kulturell identitet och förtrycka genom att förnedra landet kulturellt:

Sammanfattande tre korta filmer som berättar det grundläggande om illusionsparadigmet – det som har vänts 180 grader till ett Sanningsparadigm i Autentopia – 2061.  Nedan följer  dessutom Kens inlägg i fulltext och med det önskar jag en fortsatt fin helg i Kärlek, Fred och Skapande Frihet 🙂

<3 Carina

Citat från de två senaste av inläggen i Redefining God: The Endgame in Syria & The Strategy behind Jill Steins recount effort (complete)

Globalist Agenda Watch 2016: Update 26 – The endgame in Syria

Now that the Chabad-Lubavitch “End Times” cult has its chosen leaders in position in both the US…
kushtrump
…and Russia…
lazarput30
…the conflict in Syria is being pushed towards its climax by the renewed offensive in Aleppo.

And there are two ways the climax can go…

1) A direct US/Turkey versus Russia/Syria conflict can be sparked. This would lead to the “war path” to the NWO.

2) “Masterful geopolitical moves” by Vladimir Putin can forestall full-on war until Trump can take office and defuse it from the American side. This would lead to the “peace path” to the NWO.

If the globalists are aiming for the war path, THE WAR MUST BE TRIGGERED BEFORE TRUMP TAKES OFFICE, which is why you are seeing this…
b4trump
…From a Google News search of russia syria aleppo before trump

Why must it be so, you ask? Because Trump’s scripted role in this drama is to…

So which will it be: the war path or peace path?

The big news from yesterday can be used as propaganda fodder for taking us either way…
erdointent
…From the Hurriyet Daily News

Under the war path, Erdogan’s admission could lead to a breakdown of cooperation between Turkey and Russia and a direct confrontation between the Turkish and Russian air forces, with allies and ground forces on both sides quickly piling on. Since the fall of Aleppo will effectively break the back of the Western/Turkish regime change effort, this direct conflict can be expected to take place just before or just after Russia and Syria take the city.

Under the peace path, Erdogan’s admission will serve to point out the “great success of Putin’s diplomatic efforts in keeping the peace.” “Even though Erdogan was attempting to take down Assad,” the propaganda will say, “Putin’s deft use of carrots (offers of pipeline money and permission to inhibit the Kurds) and sticks (threats of energy cutoffs and the possible use of Russian air/anti-air forces against any overstep in Syria) kept Erdogan at bay and enabled a peaceful resolution to a situation that could have devolved into World War 3.”

Of the two paths, I suspect they’ll go with the peace path. The globalists have been trending that way since July, and Putin’s “masterful use of diplomacy in preventing World War 3″ would be a great justification for elevating him to the top of the “new, reformed” United Nations (a.k.a. the New World Order). That being said, I don’t consider the door to the war path closed until Trump is inaugurated.

Getting back to the news article on Erdogan’s admission, there are two things about it that deserve special note. The first is this section…

>>> Erdogan also said the U.N. could not provide justice with its current structure, suggesting that all continents and all belief groups around the world should be represented at the Security Council apart from the five permanent members. The president has constantly voiced his criticism on the structure of the Security Council, saying “the world is bigger than five,” referring to the number of permanent members. <<<

This passage is preparatory propaganda for the UN reform I talked about in the NWO Schedule of Implementation. Here is the relevant excerpt…

BEGIN EXCERPT>>>

THE NEW WORLD ORDER WILL BE BASED ON A “REFORMED” AND STRENGTHENED UNITED NATIONS, AND VLADIMIR PUTIN WILL BE ITS DE FACTO OR DE JURE LEADER.

Here are two specific elements of the planned UN reform…

1) The Security Council will be reformed to include permanent members from all 10 UN regions, and the power of the P5 nations to veto resolutions will be eliminated. The elimination of veto power will be sold as being necessary to allow the UN to effectively address divisive conflicts, but its real purpose will be to ensure that no nation can insulate itself from UN action by casting a veto. All nations will be equally helpless against the multilateral UN mob and the Occulted Powers who pull their strings. (The Occulted Powers are the intermarried / interacting network of local royals and international Jewish banksters, along with the secret society commoners – such as the Freemasons – who run things for them behind the facade of democratic government.)…

As was covered earlier in this entry, the globalists want to provide a pretext for taking away the veto powers of the P5 nations in the UN. The crisis which precipitates thissolution could be one of these two potential events…

 • A global terror wave that is unleashed after Putin and Trump team up to “annihilate ISIS.”
 • A mass casualty event in Syria. The most effective approach would be to unleash a nuclear explosion in a Syrian city, and the most likely target of such an attack would be Damascus (in order to artificially fulfill the Biblical prophecy of Damascus becoming a “ruinous heap”). If such a nuclear attack does occur, expect Bashar Assad to survive.

As a third, low-key option, the “Anti-Establishment” leaders could point to the total Middle Eastern carnage caused by the “Western Establishment” from the 2003 invasion of Iraq through the ongoing regime change operation in Syria as ample justification for doing away with Security Council vetoes.

<<<END EXCERPT

So the fact that Erdogan specifically griped about the UN’s “current structure” and the need for Security Council reform confirms that he is just another globalist puppet playing his role in helping to launch the NWO. EVERYTHING that is going on in Syria is being scripted by the globalist intelligence agencies (which includes those of the BRICS nations). It’s all a “crisis stage play” being put on so the public will accept the solution the globalists will offer for the “crisis”: the “reformed” UN / NWO. You can think of the Syria conflict this way: just like they stage mass shootings in the US in an effort to take away our guns, they’ve staged a really big “mass shooting” in Syria in an effort to take away our Security Council vetoes.

The second thing worth noting about Erdogan’s admission is that it indisputably establishes him as an enemy of Assad who attacked Syria to take him out. This is necessary for the development of Erdogan’s character within the Chabad-Lubavitch prophecy script. The role he’s been assigned is that of “Al-Masih ad-Dajjal,” the Muslim version of the “Antichrist.”

To understand the globalist prophecy script vis-a-vis the Syrian conflict, look to this YouTube video from Sheikh Imran Hosein of “The Strategic Culture Foundation” (a pro-Russian globalist propaganda outfit)…
hosein
…Here is how it starts out [with my comments added in brackets]…

Syria is not just another part of the world of Islam. From an Islamic eschatological perspective, Syria is at the heart – the very heart – of the end of history. There are three main actors at the end of history in Islamic eschatology:

The most important of them all is the return of Jesus, the son of Mary, the true messiah.

And then there is another figure in the end of history who seeks to impersonate the true messiah, and he is the false messiah. The Christians call him the Antichrist, and …Muhammad… called him Al-Masih ad-Dajjal, or Dajjal the false messiah.

And the third important figure in Islamic eschatology at the end of history is the Imam, or the Prince – in Christian theology he’s known as the Prince, or Imam al-Mahdi.

And these three main actors of the end of history are all going to be simultaneously present in Damascus. Imam al-Mahdi [Assad] will already be there. Dajjal [Erdogan] will come to attack him. And at that time when Dajjal is ready for the confrontation with the Imam, the Son of Mary [Putin] returns.

So the Dajjal has now admitted that he went into Syria to destroy the Mahdi, but he was prevented from doing so by the “true messiah,” the Son of Mary (Putin’s mother was namedMaria Shelomova). According to the globalist prophecy plan, Putin will first be presented as the Judeo-Christian messiah, then he’ll be unmasked as the “true Antichrist” about 3.5 years after he takes over the UN. The globalists’ “true Christ” figure will then show up to defeat him 3.5 years after that. And with that bit of prophetic sleight of hand, they intend to take total control over us under their “Kingdom of Christ,” which will be completely devoid of any democratic structures.

With love…


The strategy behind Jill Stein’s recount effort (complete)

If Jill Stein succeeds in preventing Michigan, Wisconsin, and Pennsylvania’s electors from attending the electoral college, Hillary Clinton will need to get only 15 Trump electors to change their votes in order to win the Presidency. I’ll expand on this over the course of the day.

Here’s the expansion…

In order to become President of the United States, one must receive an absolute majority (more than half) of votes within the Electoral College. Since there are currently 538 electoral slots in the College, if we divide that by two, we get 269 (which is exactly half). So to get an absolute majority, a presidential candidate needs one vote over that, which is 270.

But what happens if the 46 combined electors of Michigan, Wisconsin, and Pennsylvania don’t show up?

The electoral college would meet with only 492 electors. And if we divide that by two, we get 246 (which is exactly half). So to get an absolute majority in this case, a presidential candidate needs one vote over that, which is 247. Since Hillary already has 232, she’d need only 15 more to win.

But why would Michigan, Wisconsin, and Pennsylvania’s electors fail to show up?

Because the recounts and the court cases surrounding them might prevent those states from certifying their electors in time…
dec13
…From Archives.gov

As you can see, Michigan, Wisconsin, and Pennsylvania have only 10 days to wrap up the recounts and court challenges and certify their electors. If they don’t, they might have no electors to send for the December 19 presidential vote.

And this is where the Clinton/Stein strategy reveals itself…

> Stein waited until the last possible moment to file for the recounts, thus assuring the recount efforts would have the minimum amount of time possible to complete them.

> Stein is further slowing down the recount efforts by insisting on hand counts and filing lawsuits.

So if the globalists opt to grant her success in her efforts, she will put Hillary within striking distance in the Electoral College, and that’s where the Clinton Machine will kick in. They have likely already identified the weakest links among the Trump electors – those who have skeletons in their closets and are persuadable by death threats and bribes – and they need turn only 15 of them (only 3% of the total electors) to succeed in “stealing the election.” But even then it wouldn’t be over.

There is another bump along the way to becoming President…
jan6
…From Archive.gov

Should Stein and Clinton succeed in “stealing the electoral vote,” there would be a hellstorm in Congress. But I won’t go into that until we see how the vote goes.

All this being said, I consider it unlikely that the globalists will opt for this path, but I won’t rule it out either. The war path to the NWO will not be closed until Trump takes office (for the reasons given in my previous entry).

Love always…

Publicerat i Bloggtips, Förutsägelser/synteser, Juridik, Paradigmskiftet, Samhällsförtryck, Slaveriet vs Fred och Frihet | Lämna en kommentar

Sedan 2004…

…har jag känt till mitt syfte avseende detta liv – att förmedla visionen om ett autentiskt världssystem. Det kunde därför inte kallas för något annat än Autentopia. Hur processen skulle utfalla var vid detta tillfälle okänt. Att det skulle bli en text efter många år av forskande såg jag som självklart. En första version publicerades i januari 2016, och den kommer att uppdateras efter hand. Denna första version beskriver hur livet gestaltar sig för Autentopierna år 2061 – där konsten och livet smält samman såsom filosofen Herbert Marcuse förutsåg på 60-talet – och fundamentet är Autentopias grundlag vilken innebär total frihet från förtryck. Illustrerad ser den ut så här:

humanistisk_strangteori_sv

Jag har nyligen vänt på den så att pyramidens spets pekar nedåt, vilket är mera i överensstämmande med den nya tidsåldern då den självorganiserande defensiva feminina kraften blir rådande. Dock missade jag att spara över den till ett USB-minne, så den ligger på en kraschad hårddisk tills vidare, men tids nog så…

Pyramiden med spetsen uppåt symboliserar hierarkier och maskulin offensiv makt, vilken klingar av i takt med att den synliga effekten av fiskarnas tidsålder övergår i vattumannens.

Förra våren vaknade jag en vacker dag med insikten om att Autentopia måste bli en trilogi, annars skulle jag inte bli klar med den första delen 2016, det år då Thomas More kunde fira 500-årsjubileum med sin Utopia. Att publiceringen av Autentopia Utbrytarna skulle sammanfalla med denna händelse blev jag klar över redan då insikten om mitt livssyfte föll ned över min tillvaro. Ni som följer bloggen och har läst boken vet att de två kommande delarna kommer att avhandla det Autentopiska utbildningssystemet i en del kallad Utvecklingskoden, och en del kommer att avhandla vetenskapsförbryllningen och historieförfalskningen med titeln Ursprunget. Troligen i den ordningen eftersom det nu verkar som om jag kan komma igång med de studier som föregår en avhandling i just filosofisk pedagogik och därför med inriktning på de sk läroplanskoderna.

Eftersom jag använder min intuition för att komma till insikt om Universums vilja för mitt vidkommande, och ofta vaknar med idéer som passar in i pusslet, har jag på senare tid kommit till insikt om att nästa tioårscykel verkar innebära en lokal manifestation av Autentopia. En viktig pusselbit lägger sig förhoppningsvis i morgon… 🙂

Hur världen kommer att se ut efter det föreliggande paradigmets haveri, är upp till oss själva. Det är uppenbart ur alla perspektiv att vi måste vända 180 grader och därmed skapa ett sanningsparadigm utan ockult trams och hierarkier, vilket bl a innebär nedanstående dikotomiska förändring:

Bristsystemet                                                        Autentopia

Materialism                                                                     Idealism

Maskinism (rationalitet)                                               Humanism (djur & natur inkl.)

Girighet, parasitism                                                        Rättvist penningsystem

Kortsiktig lönsamhet                                                      Långsiktig mening

Hierarkism                                                                        Självorganisering

Representativ demokrati                                               Direkt demokrati

Myndighetsexpansion                                                    Myndighetskontraktion

Konsumism                                                                       Kreativitet

Individualism                                                                    Individualitet

Enfaldig förslagenhet                                                      Mångperspektivistisk intelligens

Förpuppning                                                                       Social gemenskap

Rovdjursmentalitet                                                            Empati

Utanförskapsretorik                                                          Basinkomst

Vi måste börja ta tag i detta nu lite till mans, ety etablissemanget kommer inte att bry sig om ifall vi svälter ihjäl på gatorna om matleveranserna till butikerna upphör eller om pengarna plötsligt inte är användbara. På tal om det fick jag tips om analytikern Clif Highs senaste video – välinvesterade 12 minuter, där han berättar om det väntade scenariot efter valet. Det gäller förstås USA, men den som tror att Sverige är isolerat från det kommande, bör nog ta sig en funderare till…:

Bl a säger CH att alla valutor kopplade till dollarn nu har fullgjort sin dödsspiral  och att dollarn därför verkar stark när den går upp, medan sanningen är att dollarn är den enda skitiga skjortan i tvättkorgen som går att använda en dag till – till skillnad från övriga. När dollarn går upp, förtvinar handeln och jobben försvinner. Handeln förtvinar eftersom ingen gör investeringar i ett dylikt valutaläge. I filmen förklarar CH bakgrunden samt presenterade de väntade effekterna under december-januari med stigande räntor och fallande fastighetspriser.

På Clif Highs sida halfpasthuman.com hittade jag en intressant länk, en genväg för de som inte gjort sin egen forskning om vilka som står bakom illusionssystemet med sitt illusoriska penningsystem och illusionsjuridik. En rörelse som kallar sig Outsider Club – Because you’ll never be on the inside… erbjuder en mycket enkel och logisk väg till insikt om att vi faktiskt är slavar åt ett nätverk som har/hade all makt.  Beställ den korta gratisrapporten, vilken utgår från New Scientists artikel och bild av nätverket. Ni som följt Autentopiabloggen har sett den många gånger…

Den får mig att tänka på den mördade konstnären Mark Lombardi, vilken ägnade sig åt att kartlägga maktens personer och nätverken de opererar i. Han mördades år 2000 och New Scientist publicerade hans sanning 2010. Än idag kan vi läsa på Wikipedia (länken ovan) att ML specialiserat sig på ”grafiska verk, som dokumenterar påstått ekonomiskt och politiskt maktmissbruk.” (min understrykning). Trots att vi vet…

Det påminner mig i sin tur på att Virserums konsthall i dagarna plockar ner sin stora utställning Trä 2016 – Om att leva 2116. Hög tid att besöka den således. Konsthallen har öppet mellan 12 och 17 idag, så passa på ni som bor i närheten!

En härlig söndag tillönskas i Kärlek, Fred och Skapande Frihet!

<3 C.

Publicerat i Autentopia - idé och berättelse, Filmtips, Konst & Design, Makrosituationen, Okategoriserade, Paradigmskiftet, Penningsystemet, Samhällsutveckling, Virserum förr & nu | Lämna en kommentar

Vox Populi…

…driver fram medborgarlönen? Ja, enligt Svd kan ifrågasättandet av liberalismen skapa en plattform för överlevnad utan motprestation i arbete. Det gäller dock att vara noga med terminologin för att kunna se igenom strategierna. Om insatsen vore tillgänglig för alla människor – oavsett medlemskap i sekten Sweden, the Kingdom of – så ska den benämnas basinkomst, alltså i praktiken innebära en fördelning av de naturresurser som redan vid vårt inträde i 3D-världen tillhör oss just eftersom vi inträder här med fysiska kroppar vilka har behov av föda, kläder att skyla och värma oss med samt ett tak över huvudet. Detta val är inte tillgängligt idag eftersom bolaget SKATTEVERKET vilket kallar sig myndighet äger rätten att neka oss vår frihet. Det är därför den arbetsfria inkomsten kommer att kallas medborgarlön och kopplas till obligatorisk chippning, eftersom begreppet syftar på sekten som vi i egenskap av suveräna människor står över eftersom vi skapat den. Visserligen i syfte att ha gemensam glädje av, men nu har den ju blivit en kolossal belastning ur alla tänkbara perspektiv, särskilt som dess företrädare tror att den suveräne mannen eller kvinnan är samma sak som SKATTEVERKETS skapade fiktion – den juridiska personen, d v s företagspersonen som förväntas bedriva handel istället för att leva. Folket äger staten men statens representanter beter sig som om staten äger folket – trots alla vackra försäkringar om motsatsen i grundlagen Regeringsformens kapitel ett och två – t ex genom förankringen av FN:s mänskliga rättigheter.

Framför allt suger bolagsstaten orimliga mängder pengar från folket för att hålla sig själv igång. I inlägget Det kollektivistiska systemet faller… hittar du orsaken till varför statens prioriterade utgifter i ett slavsystem MÅSTE drabba de fattigaste. Vem som helst måste ju kunna begripa att den omvända Robin Hood-fördelningen måste ha ett slut eftersom den drabbar alltfler människor och att revolter annars är att vänta.

Jag har i inläggen många gånger förutspått både skuldavskrivningar och medborgarlön inför en systemreboot, samt en total uppslutning bakom medborgarlönen av alla partier inför valet 2018, och mainstreammedias flaggskepp Svd:s artikel idag tyder på att det nu är dags att marknadsföra denna nygamla idé. Som vi vet är ju en röst på något av sjuklöverpartierna en röst på centralbanksystemet, och det är ju den/de som kontrollerar pengarna som har makten – tyvärr vare sig folket eller de politiker som ska föreställa representera folket. Folket är bortkollrat och med en eskalerande medvetandeutveckling så blir allt fler medvetna om just den saken.

 Det måste till ett s k jubelår för att nollställa det skuld- och bristbaserade systemet. I inläggen Vad är det egentligen som pågår… från 14 juli 2014 och Vad väntar i morgon? från 14 december 2014, skrev jag om systemaktörernas plan att levitera spelplanen från storbanksbaserad till riksbanks-/nationsbaserad. Särskilt klurigt uttänkt eftersom vare sig folket eller representanterna kontrollerar riksbanken. Det skulle innebära ett rejält kliv framåt i strävandena efter en global regering, en global valuta och en global religion – New World Order helt genomförd.

Oavsett om illusionsparadigmet eller sanningsrörelsen tar ledningen i fråga om världens riktning, så behövs medborgarlönen/basinkomsten. Den är bryggan över till nästa normalvetenskapliga paradigm. Komplett NWO eller Autentopia för att ställa svaret på sin spets 🙂 NWO-ligan vill förstås att människan ska använda sin lediga tid åt att spela spel, titta på TV, äta dålig snabbmat och dricka alkohol. De kommer att uppmuntras till det. Autentopia-anhängarna vill förstås att människan  ska använda sin lediga tid åt att söka sanningen och sprida kärlek, och det gör en bäst genom att skapa, ety en skapande människa är en lycklig människa. Kreativitet är motsatsen till konsumism, så det kostar inte många kronor att skapa nytt av det som redan finns.

Sammanfattningsvis gäller det att vara på sin vakt när förutsättningarna för medborgarlönen presenteras. Likaså att se igenom passiviserande trender, luciferianska beteenderekommendationer och propaganda i syfte att hylla konsumismen och trycka ner de som är lyckliga även med lite pengar. Betydligt lyckligare med lite pengar än med inga alls som idag kan vi iaf konstatera. Vi får heller inte glömma att medborgarlönen är en eftergift till medelklassen, vilken är på väg att utplånas som fenomen. Den RÅKAR stänka även på de som behövt den sedan mängder av år – sjuka och utarbetade utan sjukpenning och förtidspension, överbelastade föräldrar, kreativa människor som långsamt förtvinar i förvaltningssystemet osv.

Nedan SvD:s artikel i fulltext, citat:

Toppekonom: Statlig inkomst lösning på populism

Populismen i Europa och USA har lett till nya utmaningar på finansmarknaden. Klyftan mellan de rika och alla andra i den här delen av världen är en bidragande orsak till osäkerheten. Det säger Willem Buiter, chefsekonom på investmentbanken Citi. Lösningen kan vara en statlig inkomst för alla.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

LONDON SvD Näringsliv träffar toppekononomen Willem Buiter på en konferens i Londons finansdistrikt Canary Wharf.

– Vi har haft ett system där vinnaren får allt. Det har gjort en del enormt förmögna och jämlikheten i samhället har minskat, säger han.

Buiter anser att populismen i EU och USA växt sig mer livskraftig än på många andra håll i världen eftersom länderna varit särskilt dåliga på att fördela vinsterna från ny teknologi och från globaliseringen på ett rättvist sätt. Ett sätt att skapa lugn i osäkra tider är, enligt Buiter, att se till att alla får en högkvalitativ utbildning och erbjuds möjligheter att vidareutbilda sig.

– Men om robotarna tar jobben då behövs det en separat inkomst som inte kommer från arbete.

Citis chefekonom ser en statlig inkomst till alla medborgare som en lösning. Teorin har bland annat diskuterats i Schweiz, Finland och bland visionärer i Silicon Valley under de senaste åren.

– I framtiden är det möjligt att vi har ett samhälle där en stor del av befolkningen inte jobbar. Men eftersom vi nu definierar oss själva utifrån vad vi gör kan det i sin tur leda till en svårlöst kulturell konflikt. Vad ska vi göra med våra dagar om vi inte jobbar?

Buiter deltog i en paneldiskussion om politiska risker under Citis konferens i London. Enligt bankens analytiker har två av årets största risker redan inträffat – brexit segrade i Storbritannien och Donald Trump har valts till USA:s nästa president. Den stora frågan är vad som händer nu.

Tina Fordham.
Tina Fordham. Foto: Rahul Singh– Den liberala demokratin ifrågasätts nu på ett sätt den inte gjorts sedan slutet på det kalla kriget, säger Tina Fordham, analytiker för global politisk strategi på Citi.Hon använder termen ”vox populi” för att beskriva de oförutsägbara folkrörelser som först syntes under den arabiska våren och som nu också uppstått i Europa och USA.

– Det här var först ett problem i tillväxtmarknader, nu är det ett fenomen också i utvecklade ekonomier där den auktoritära populismen är svaret på globaliseringens bördor, säger Fordham.

Om brexit och Donald Trump var stora ekonomiska risker i år är det valen i Frankrike, Tyskland och Holland det gäller att hålla ögonen på nästa år. Enligt Fordham är det möjligt att britterna också kan få rösta i ett överraskande parlamentsval år 2017.

– Väljarna är nu villiga att ta en chans och rösta på ett alternativ som inte nödvändigtvis kommer att ge dem mera pengar i fickan. Vox populi kan smitta. En möjlig risk inför valen nästa år är att väljarna i de andra europeiska länderna ännu inte sett de negativa konsekvenserna av brexit och Trump.

– Ge det tid. Storbritannien har ännu tillgång till den inre marknaden, EU-medborgare med en hög utbildning kan flytta fritt till landet och bankerna har ännu rätt att sälja sina tjänster till andra EU-länder. Det här är lugnet före stormen, säger Willem Buiter.

Han anser att brexit kommer att bli obehagligt för Storbritannien.

– Handelsavtalet mellan EU och Kanada tog sju år att förhandla fram, vi kommer att ha åtminstone ett årtionde av osäkerhet i Storbritannien.

Men inverkan på resten av Europa är minimal, anser Willem Buiter. Den största risken är att uppspjälkningen av EU fortsätter om till exempel Frankrike eller Italien också väljer att hålla en folkomröstning sitt medlemskap. Det kan enligt Buiter leda till en global recession.

Då det gäller Donald Trumps seger i presidentvalet i USA manar han till lugn.

– Om han agerar enligt retoriken efter presidentvalet, då kommer vi inte att se några handelskrig, bara en aning mer protektionism.

Buiter anser också att avreglering kan bli en trend under Trump. Något som redan har gett både läkemedelsindustrin och finanssektorn ett lyft.

– Vi kommer också att få den finanspolitiska stimulans som så många länder behöver.

Där tror Christian Schulz, Europachef på Citi, att vinden kan vända också i Europa. Enligt honom är det möjligt att en vänsterkoalition får majoritet i den tyska förbundsdagen efter valet nästa höst.

– Då kan Tyskland börja tänka om då det gäller stimulans och det kan i sin tur leda andra EU-länder i en ny riktning, säger Christian Schulz.

Slut citat.

En härlig dag tillönskas i Kärlek, Fred och Skapande Frihet!

<3 Carina

Publicerat i Autentopia - idé och berättelse, Direkt demokrati & Medborgarlön, Förutsägelser/synteser, Hierarkiernas och mellanhändernas död, Juridik, Kreativitet, Okategoriserade, Paradigmskiftet, Penningsystemet, Skuldavskrivning | Lämna en kommentar

Mera Ken…

…vilken nu fortsatt sin analys av de förväntade kommande förvecklingarna på den globala teaterscenen, citat och fortsättning på förra inlägget:

As to how these bloody noses will manifest, one particular scenario is already being resurrected by the globalist propagandists…

putintrump
…It is the “Armies of Rome versus ISIS final battle” scenario.

The globalists already attempted an East vs. West version of this scenario back in early September, but now they seem poised to attempt a Trump + Putin version. In this version, the combined “Christian Crusader armies” of Putin and Trump will fight the final battle against ISIS and Turkey, which will cause ISIS to unleash its big terror finale in the P5 nations. The resulting terror attacks will be sufficiently shocking to convince people that the UN must be strengthened and P5 veto power must be surrendered “so something like this can never happen again.”

If you’ve been paying attention to the preparatory propaganda for the Syrian endgame, you’ll know that…

1) Putin has been presented as the great savior of Christians all over the world…
putchrist
…From The Christian Post

2) And now, Trump too has been presented as a Christian…
cptrump1
…and a defender of the faithful…
cptrump2
…Also from The Christian Post

This establishes the potential for a united Christian front against ISIS, which will supposedly trigger ISIS’s long-awaited Apocalyptic showdown against the religion of Rome.

3) All P5 nations are now engaged in the Syrian conflict, including China…
chinasyria
…From RT

4) And the propaganda organs have made sure to point out that “thousands” of China’s Uyghurs have joined ISIS in Syria (and might go back home to commit terrorist acts)…
chinaisis
…From Express.co.uk

Here is a notable excerpt…

>>> The communist superpower has long been concerned about a growing number of “Chinese-origin” terrorists tied to the abhorrent jihadi sect.

And Mr Li, who heads the China Institute of Contemporary International Relations, warnedreturning jihadis could pose a “major” threat to China.

According to India Today, he said: “I believe this will be a major source or threat because if these people come back to the country of origin they could constitute a considerable threat to the security of the country of origin.” <<<

So all of the P5 nations supposedly have returned ISIS fighters or ISIS “refugees” inside their countries. Their alleged presence will provide cover for each nation’s security services to actually carry out the attacks (ISIS is just a front, like Wikileaks and Snowden, through which the globalist intelligence agencies do their mischief).

5) At least two specific high-shock attack methods have been foreshadowed by the propaganda organs: dirty bombs and airliner downings…
isisdirty
isismanpads
…From a March Google News search for ISIS “dirty bomb” (top) and Newsweek (bottom)

Putting all this together, this is the scenario they could put in motion…

Trump joins Putin in the final assault against “ISIS,” and the intelligence agencies subsequently carry out “ISIS’s” final terror barrage. After watching their airliners getting blasted out of the sky and/or seeing areas of their cities rendered temporarily uninhabitable by dirty bombs, the stunned people of the P5 nations undergo a propaganda barrage about how the UN could have prevented what happened if only it had been stronger and unencumbered by P5 vetoes. And with that pretext established, the newly elected Western leaders of 2017 join with the BRICS in “reforming” the UN.

Now that we’ve covered what the NWO will look like politically, let’s take a look at what it’ll look like financially and economically…

THE NEW WORLD ORDER ECONOMIC SYSTEM WILL BE BASED ON AN “ENHANCED CHINA MODEL” AND REVOLVE AROUND A “REFORMED” IMF/WORLD BANK AND THEIR “GOLD-BACKED” SDR GLOBAL CURRENCY

I first wrote about the Enhanced China Model last November…

>>> From my current knowledge of what the globalists have planned, they seem to be aiming for an “Enhanced China Model” for the global economy. In China, the central government dictates the direction of the economy, but that direction is pursued with a capitalistic approach. And if the central planners don’t like something that’s going on in the capitalistic level, they step in and crush it. This is how I suspect the new globalist economy will operate.

At the UN level, the neo-Roman authorities will steer the direction of the economy (such as with the “Sustainable Development Agenda”), but they will allow the corporations to pursue that direction under an Austrian Economic Framework. That way, they’re in control (such as in a communist/socialist system), but things actually get done (such as in a capitalist system).<<<

So the socialist/communist New World Order you’ve been programmed to fear is the decoy NWO. The real NWO will be based on Austrian Economics operating within globalist-defined boundaries.

To learn more about who’s really behind the Austrian Economics fad, read these entries…

The coming BRICS gold standard, Ron Paul, and the Rockefellers

Like it or not, here is more on the Rockefeller connection to Austrian economics

Turning our attention to the IMF, the first steps towards its “reform” were taken earlier this year when the 2010 quota reforms took effect. But the really big step will occur in the near future when China offers a portion of their gold reserves to help provide gold “backing” for the SDR. In return for their gold, China will receive a large special allocation of SDRs, and these new SDRs will dilute the US’s share of total SDRs to below the 15% level. This will eliminate America’s veto power in the IMF, which will unleash even more reforms. At the time this is done, we’ll also see a Chinaman replace Christine Lagarde as the Managing Director of the IMF.

As for the SDR, moves towards its reform and wider use were taken this year when China’s renminbi was added to its currency basket and SDR-denominated bonds were sold by the World Bank and Standard Chartered Bank…
sdrbonds
…From the DailyMail.com (the article is a short and informative read, so have a look at it)

It is the intention of the globalists to replace the US dollar as the primary reserve currency with the SDR and then promote the SDR’s use as a global consumer currency. To see their detailed plans for replacing the dollar with the SDR, read this speech given by Zhou Xiaochuan, the Governor of China’s central bank (and the currently designated replacement for Christine Lagarde at the IMF)…
reformmonsys
…The speech was given during the depths of the 2007-2009 financial crisis and follows the globalists’ standard “let’s create a problem, then offer our solution” template. He begins by pointing to the problems posed by the (engineered) economic meltdown, then he goes on to explain how a new kind of global reserve currency would solve all those problems. Finally, he makes his recommendation…

“The scope of using the SDR should be broadened, so as to enable it to fully satisfy the [IMF] member countries’ demand for a reserve currency.”

And to see how the globalists will promote the SDR as the world’s consumer currency, have a look at this Economist article from 1988…
ecocoversm
…Here is an excerpt…

>>> THIRTY years from now, Americans, Japanese, Europeans, and people in many other rich countries, and some relatively poor ones will probably be paying for their shopping with the same currency. Prices will be quoted not in dollars, yen or D-marks but in, let’s say, the phoenix. The phoenix will be favoured by companies and shoppers because it will be more convenient than today’s national currencies, which by then will seem a quaint cause of much disruption to economic life in the last twentieth century…

…The phoenix would probably start as a cocktail of national currencies, just as the Special Drawing Right is today. In time, though, its value against national currencies would cease to matter, because people would choose it for its convenience and the stability of its purchasing power…

…The phoenix zone would impose tight constraints on national governments. There would be no such thing, for instance, as a national monetary policy. The world phoenix supply would be fixed by a new central bank, descended perhaps from the IMF…

…Governments are far from ready to subordinate their domestic objectives to the goal of international stability. Several more big exchange-rate upsets, a few more stockmarket crashes and probably a slump or two will be needed before politicians are willing to face squarely up to that choice…

…Pencil in the phoenix for around 2018, and welcome it when it comes. <<<

To learn more about this, read Mainstream globalist propaganda reveals East/West conflict is a farce.

++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++New Material++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++

Now that we’ve seen what the real NWO will look like, let’s move our focus to the globalists’ two paths for getting us there: the war path and the peace path…

> The war path involves a direct military conflict between Russia and the US orchestrated under the pretext of “the Western globalists’ last-gasp effort to save their agenda before Trump takes office.” It would play out something like this…

Congress would fail to make a budget deal in December, and the government would go into partial shutdown, including a shutdown of the food stamp program. Food riots would then erupt as Soros-sponsored agitators draw desperate regular folks into the street. This would lead to Obama declaring a national emergency and ruling by executive order.

The supposed “white hats” in the Pentagon and security agencies would take exception to this “Democrat-led coup” and move to arrest the top Democrats, including Obama and Biden. This would lead to Paul Ryan being made interim US President, and he would lead us into a short, disastrous war with Russia before Trump is inaugurated. This war would create a global economic collapse due to the temporary shutdown of trade and financial payments between East and West.

The rest of 2017 would be devoted to Putin, Trump, and the newly elected “anti-Establishment” leaders of Europe putting the world back together both politically and economically. The “reformed” UN Complex (the UN, IMF, and World Bank) and a new “commodities-backed” financial system will be the result of their efforts. So the New World Order would be in full effect by late 2017 or early 2018.

> The peace path bypasses any direct US – Russia military conflict and instead uses a last-gasp “ISIS” terror barrage to plunge the world into an unconcealable economic depression…

 • The terror barrage would result in widespread calls to “reform” the UN to prevent a conflict like Syria’s from ever again spinning out of control.
 • The terrible economic conditions, possibly augmented with a Wikileaks operation targeting the EU, would lead to popular unrest in Europe and the election of “anti-Establishment” leaders, particularly in the P5 nations.

And like the war path, the remainder of 2017 would be devoted to “reforming” the existing world order into the New World Order.

MORE ON THE PEACE PATH

After writing and posting this first summary of the peace path, I came across news that a deal had been struck to postpone the budget showdown until March, which means the peace path is most likely in play. So let’s look a little deeper at the core elements of it…

1) The globalists want their controlled-opposition “anti-Establishment” figures to win the European elections of 2017. To ensure their “(s)election” occurs in a convincing way, the Occulted Powers will do most or all of the following…

 • Increase economic pressures in the EU nations.
 • Continue the migrant offensive against the European populace.
 • Conduct more “terrorist” attacks in Europe.
 • Launch more EU policies that are blatantly outrageous.
 • Unleash their Wikileaks front on the “Establishment” politicians and parties of the EU nations.

2) As was covered earlier in this entry, the globalists want to provide a pretext for taking away the veto powers of the P5 nations in the UN. The crisis which precipitates thissolution could be one of these two potential events…

 • A global terror wave that is unleashed after Putin and Trump team up to “annihilate ISIS.”
 • A mass casualty event in Syria. The most effective approach would be to unleash a nuclear explosion in a Syrian city, and the most likely target of such an attack would be Damascus (in order to artificially fulfill the Biblical prophecy of Damascus becoming a “ruinous heap”). If such a nuclear attack does occur, expect Bashar Assad to survive.

As a third, low-key option, the “Anti-Establishment” leaders could point to the total Middle Eastern carnage caused by the “Western Establishment” from the 2003 invasion of Iraq through the ongoing regime change operation in Syria as ample justification for doing away with Security Council vetoes.

3) The globalists want to transition to a financial system that revolves around their “multilateral institutions” and a “gold backed” IMF SDR. I use quotes around the term “gold backed” because the new currencies won’t have a traditional gold backing; it will be more of a gold valuation, but the public will perceive it as gold backing. The crisis which precipitates thissolution could take one of these two forms…

 • an economic collapse triggered by the final “ISIS” terror barrage
 • an economic collapse triggered by shocking developments in the EU (like the election of Le Pen and other “anti-Establishment” figures) and their effect on weak, systemically important financial institutions (like Deutsche Bank).

As a third, low-key option, the Western “anti-Establishment” leaders could simply resolve to move the world out of the economic doldrums by instituting the new system in collaboration with the BRICS nations.

With these basic strategies in mind, let’s start looking at specific dates that offer opportunities to advance these strategy paths…

This entry will conclude with Step 5.

Much love…

Slut citat.

Det lutar alltså enligt Ken åt fredsstigen istället för krigsstigen, liksom mot en den nya valutan Phoenix 2018 vilken endast förefaller guldbackad.

På tal om ekonomiska system så fann jag i statistiken en intressant länkning till Autentopia och när jag kollade upp den så visade länken leda till en synnerligen utredande sida om historieförfalskningen. Orsaken till Inconvinience Historys intresse för Autentopia är en PDF, vilken varje månad ligger på topp i nedladdningsligan – The Magic of Money av Hitlers riksbankschef Hjalmar Schacht. Vänligen, kom i samband med detta ihåg att politisk filosofi är skilt från ekonomiskt system. HS var inte nazist och han blev inte dömd i Nürnbergrättegångarna. Här är länken till boken: 1967: The Magic of Money

Inconvinience History bjuder som tack för PDF:boken på en mycket intressant artikel om just Hjalmar Schachts monetära penningsystem – The Myth of the Big Business-Nazi Axis av skribenten K.R. Bolton. 

Det finns en svensk mycket intressant trilogi som bygger bl a på Hjalmar Schachts ekonomiska teorier. Den är skriven av Per Lundgren och publicerades 2013. Det finns även kortare analytiska texter på hemsidan Nya Ekonomiska systemet, även på engelska och de flesta i form av ljudböcker. Missa inte den!

Det är alltså ingen glädje med guldbackning, ety guld är en bristvara. Varför ska vi fortsätta med bristsystemet när allting finns i överflöd till planetens alla människor – det enda vi behöver göra är att inte längre tillåta Rothschilds, Rockefellers, Warburgs och Co att lägga beslag på det rakt framför våra ögon, och de har klart för sig nu att spelet är över.

Jim Marrs är i filmen nedan gäst hos Richie Allen, och de konstaterar att Trump mycket väl vet vilka som drar i trådarna, men han kan förstås inte avslöja personerna bakom eller ta sig för vad som helst trots presidenttiteln. JM och RA gör jämförelser med JF Kennedy, vilken en gång för alla ville få slut på FED:s tyranni – och vi vet ju vad som hände med honom…

Vi sitter på första parkett och bevittnar världshistoriens största paradigmskifte, där Trump har fått en katalyserande roll. Vi ska nu pressa oss igenom flaskhalsen och uppleva en 180 graders vändning, vilket innebär t ex följande – i tabellform:

Bristsystemet                                                        Autentopia

Materialism                                                                     Idealism

Maskinism (rationalitet)                                               Humanism (djur & natur inkl.)

Girighet, parasitism                                                        Rättvist penningsystem

Kortsiktig lönsamhet                                                      Långsiktig mening

Hierarkism                                                                        Självorganisering

Representativ demokrati                                               Direkt demokrati

Myndighetsexpansion                                                    Myndighetskontraktion

Konsumism                                                                       Kreativitet

Individualism                                                                    Individualitet

Enfaldig förslagenhet                                                      Mångperspektivistisk intelligens

Förpuppning                                                                       Social gemenskap

Rovdjursmentalitet                                                            Empati

Utanförskapsretorik                                                          Basinkomst

I Kärlek, Fred och Skapande Frihet!

<3 Carina

 

Publicerat i Autentopia - idé och berättelse, Bloggstatistik, Bloggtips, Paradigmskiftet, Penningsystemet, Samhällsutveckling, Slaveriet vs Fred och Frihet | Lämna en kommentar

Mycket Ken på Redefining God…

…blir det uppenbarligen just nu en period. Kan inte låta bli att reblogga hans senaste inlägg, vilket avhandlar hur en fullt utblommad New World Order-stat kommer att se ut. En världsstat, en världsvaluta och en världsreligion har vi sedan länge förstått är målsättningen, och Ken förklarar vägen dit. Det gör inte jag i Autentopia eftersom vi kommer att få stopp på galenskaperna innan TPTW når sitt mål. Medvetandehöjningen kan nämligen ingen stoppa! 🙂

Så här skriver Ken så klokt, citat:

The New World Order Schedule of Implementation [Mod 3.0, Step 1]

What will the New World Order look like when it’s complete? Through what steps will the globalists take us to get there? When will those steps happen? These are three questions this entry will answer. So let’s get straight to it…

THE NEW WORLD ORDER WILL BE BASED ON A “REFORMED” AND STRENGTHENED UNITED NATIONS, AND VLADIMIR PUTIN WILL BE ITS DE FACTO OR DE JURE LEADER.

Here are two specific elements of the planned UN reform…

1) The Security Council will be reformed to include permanent members from all 10 UN regions, and the power of the P5 nations to veto resolutions will be eliminated. The elimination of veto power will be sold as being necessary to allow the UN to effectively address divisive conflicts, but its real purpose will be to ensure that no nation can insulate itself from UN action by casting a veto. All nations will be equally helpless against the multilateral UN mob and the Occulted Powers who pull their strings. (The Occulted Powers are the intermarried / interacting network of local royals and international Jewish banksters, along with the secret society commoners – such as the Freemasons – who run things for them behind the facade of democratic government.)

2) The size and powers of the UN’s military and police forces will be significantly increased to ensure that “no unilateral power can ever again threaten world peace.” I wrote about this element in a previous entry…

BEGIN EXCERPT>>>

Putin’s Drive to Militarize the UN

Once the UN-centered New World Order is put in place, the globalists have scripted a honeymoon period during which things will look much better than they do now. But once we hit the 3.5 year mark, Putin and the UN will start doing some ominous things with the upgraded military and police powers the UN will then possess.

It should come as no surprise, then, that less than a month after Putin was handed the Russian Presidency by Yeltsin, he was hosting the UN Secretary-General and talking about strengthening the “authority and influence of the UN”…
strongerunkofi
…From Kremlin.ru

A few months later, he attended the UN Millennium Summit and started getting specific about increasing the UN’s power…
putstrongerunprc
…from The People’s Daily. Here is an excerpt…

“During the meeting, they discussed conflict resolution, rapid reaction capability for peacekeepers, post-conflict reconstruction and the U.N. reform.

Putin expressed interest in reviving the U.N. Military Staff Committee which coordinates military activity of the five permanent members of the Security Council in support of international peace and security, but which has never been effective.”

Now if we look into the UN Military Staff Committee, we see this…

“The Military Staff Committee (MSC) is the United Nations Security Council subsidiary body whose role, as defined by the United Nations Charter, is to plan UN military operations and assist in the regulation of armaments.

The greatest purpose of the MSC, arising from Article 45 of the UN Charter, was intended to be providing command staff for a set of air-force contingents. These contingents, provided by the Permanent 5 members (P5) of the Security Council (the People’s Republic of China, France, Russia, the United Kingdom, and the United States) to be held at ready for the discretionary use of the United Nations.” – From Wikipedia

Clearly, Putin wants the “reformed” UN he will lead to have military teeth. But his (and his globalist handlers’) plans go beyond mere military power, as is shown by this Russian statement at the UN
russunstat
…Here are some key passages [with my comments added in brackets]…

>>> Russia places a high emphasis on the role that peacekeeping [UN intervention in the internal affairs of nation-states] plays in maintaining international peace and security…

we attach great importance to the establishment of the Peacebuilding Commission, which operates at a cross-juncture of the activities of the Security Council, the General Assembly, the Economic and Social Council as well as international financial institutions[the UN “Peacebuilding” Commission is designed to move in after the UN military rolls into an area and alter the political and economic order of the invaded area to suit the globalists; it is essentially a colonizing force]

The importance of the UN civil police is increasing. We follow with great interest the implementation of the Summit’s decision to establish a Standing police capacity

It is fundamentally important that all these activities be carried out in accordance with… rational division of labour with the regional organizations. In this connection I would like to stress our conviction that relevant capacities of the Commonwealth of Independent States, Organisation of the Collective Security Treaty and Shanghai Cooperation Organisation might be in high demand. [in other words, they want the UN to use peacekeepers that the Russians and Chinese have trained] I note with satisfaction, that our efforts in strengthening the UN peacekeeping capacity are bearing fruits…

The Peacekeepers’ Training Centre of the Advanced Police Training Academy of the Russian Ministry of Interior organized between the 2nd and 30th of November, 2006 a course “The Civilian Policeman in the UN Missions” for thirty eight representatives of law enforcement institutions from ten African states.

In accordance with the decision of the Russian Government the Ministry of the Interior is planning on training up to 80 people a year till 2010. The next course of training African peacekeepers in Russia is scheduled for the period from March 1st to April 2nd of this year…[so Russia has been recruiting and training agents to embed in UN civil police forces that come from nations they don’t control]

In conclusion I would like to touch upon one more issue. We believe that the improvement of the thorough consideration of all military aspects of specific peacekeeping operations by the UN Security Council would promote greater efficiency of all aspects of UN peacekeeping. The Charter body – the Military Staff Committee (MSC) that is called upon to ensure an appropriate level of military expertise for the UN Security Council decisions, which have a military aspect, might provide a contribution to this. That is why the President of Russia V. Putin set forth the idea of the MSC’s revitalisation at the Millennium Summit.<<<

“Peacekeeping” is an Orwellian doublespeak word for “warmaking.” It involves the UN invasion of a nation-state in order to produce an internal outcome the UN desires. And according to the globalist / Putin plan for a stronger UN, it will involve…

1) more effective application of UN military force, followed by

2) UN civil police to weed out “troublemakers” and pacify the population, and

3) UN “Peacebuilding” agents to remake the affected area’s political and economic structure in accordance with globalist guidelines.

With this 3-step colonization protocol set before us, it’s not hard to imagine where they’re going with it. During the first 3.5 years of the NWO, they might use it only in areas where there are humanitarian crises. This will allow them to practice and fine-tune their approach. But after the 3.5 year mark, they’ll start using the protocol in areas that contain…

> large pockets of resistance to the UN (because “the UN is the source of world peace, so if you’re against the UN, you are a threat to world peace”), and

> large pockets of religious “extremists” (those who cling to traditional religious ideas over the UN’s “It’s All Good” One World Religion).

In both cases, the globalists will use false-flag shootings and bombings to simulate conflict and justify UN intervention.

<<<END EXCERPT

So how will the globalists get the nations to agree to these reforms, you ask?

Their tried-and-true method is to offer their plans as a solution to a crisis they deliberately create. If they apply that standard method to UN reform, it would mean…

1) They will orchestrate a war that the UN can’t prevent due to the existence of P5 veto powers. The current war in Syria is perfect for that purpose. Note the competing resolutions on Syria that were circulated in the Security Council in October; neither had a chance because both sides had vetoes…
competeres
…From the UN website

2) They will be sure that all of the P5 nations get a serious bloody nose from the unprevented conflict. The harm they’ll suffer will provide the motivation to surrender their veto powers “so it can never happen again.”

More to come.

This entry will be enhanced and enlarged over the next week or two, so check back to see the new additions. This installment is “Step 1.” Coming additions will be Steps 2, 3 and so on.

Much love…

Slut citat.

Jag ska väl också skriva några rader om hur bostadsfrågan framskrider här. Igår blev jag erbjuden en lägenhet i en grannkommun, ety i Hultsfreds kommun betalar jag inte skatt med mindre än att Hultsfreds Bostäder AB erbjuder mig den lägenhet, för vilken de bröt vårt avtal i höstas. Det blir dock lite avigt att köra åt det hållet där den erbjudna lägenheten ligger eftersom jag ämnar åka till Linnéuniversitetet då och då efter jul. Det har också dykt upp ett jobb på ett universitet åt ytterligare ett annat håll, som möjligen kan bli mitt. I så fall kan jag ju bo i den kommunen och pendla in hit om jag orkar med båda jobben, åtminstone läsåret ut för ungdomarnas skull. Liksom statarna förr i tiden snarare skaffade sig boende med tillhörande dagsverken, så tycks detta förfarande återaktualiseras ”in the modern version of Sweden, The Kingdom of” 🙂

Fortsättning följer…

En härlig fortsättning på veckan tillönskas i Kärlek, Fred och Skapande Frihet!

<3 Carina

Publicerat i Makrosituationen, Paradigmskiftet | Lämna en kommentar

Ken har åter talat…

…och detta är vad han säger, citat:

Globalist Agenda Watch 2016: Update 24 – A second, slower path to the New World Order (+ Addendum 1 – Why the UK WILL have a general election in 2017)

[Correction: When I first posted Addendum 1, I was mentally in 2017, but wrote “this year.” Oops. Thanks to a reader for pointing it out. So to be clear, the key European elections will take place next year, not this year.]

Have you noticed all of the New World Order talk coming out of the mainstream media since Trump’s win?…
trumpwo
…From a Google News search for world order

Buried amidst all this chatter is a narrative outlining a second, slower path to the New World Order. It would involve bypassing a Western escalation in Syria until Trump is in office and cuts a deal with Putin, then waiting for all the 2017 European elections to install new “right wing” leaders like Le Pen. Once the core of the West has Putin-friendly leaders in place, they can all cut a deal to “reform” the UN and launch the “kinder, gentler” NWO I’ve been warning about.

Of course, this is just the basic, bare bones outline of it; I’ll write more over the next day or two.

[Addendum 1 – same day]

If we look at the most powerful grouping in the United Nations, the UN Security Council’s permanent members, we see that three of the five seats will be held by Putin-friendly countries in early 2017 (Russia, China, and Trump’s US). And once Le Pen is elected in the April-May French election, FOUR will be in NWO hands. That leaves the UK.

A recent court ruling has required the UK parliament to vote on the BREXIT before proceeding, and Prime Minister May has publicly stated that parliament must accept that the BREXIT vote was legitimate. So here’s my prediction…

> Parliament will vote on the BREXIT in 2017, and they will go against the result of the referendum. There will be outrage.

> May will then schedule a snap election for sometime in 2017.

> A Farage-like anti-Establishment figure will emerge as the new PM. (Since I’m not familiar with UK politics, perhaps my UK readers can identify the new PM for me; it will be someone who has either been soft in his/her criticism of Putin or has shown sympathy towards him.)

This will put all the veto-wielding UN Security Council seats in Putin-friendly hands.

Love always…

Slut citat.

Jo, med Trump som huvudrollsspelare går vi med raska steg från den västbaserade NWO-agendan till den östbaserade, d v s den som massorna tacksamt kommer att omfamna när västvärlden havererar. Trump vill komma överens med alla genom gränsöverskridande förståelse, och det är sannerligen en bra utgångspunkt i strävanden efter en världsregering. Grunderna för en världsvaluta skrev jag om i blogginlägget  En utmärkt analys…, och den sekulariserade jesuitpåven bäddar för fullt för en världsreligion.

Världskommunismen går in för landning och som Simpsons ”förutspår” så sparas drottningen av skådespelare – Hillary Clinton – till den sista akten av illusionsteaterns föreställning när ”Trump kört USA i botten” (som om det fanns marginaler till den nivån kvar att sabotera). Repriserar Simpsonsavsnittet från förra inlägget om planen för Hillarys roll i slutscenerna:

En fin helg tillönskas alla läsare…

…i Kärlek, Fred och Skapande Frihet!

<3 Carina

 

Publicerat i Filmtips, Makrosituationen, Paradigmskiftet | 2 kommentarer

För den som följer bloggaren Ken…

…på Redfining God var inte valutgången särskilt överraskande, och vi som sett igenom illusionen vet ju att Stalins uttalande är klockrent sant: ”Det är inte rösterna som räknas, utan vem som räknar rösterna”. I mitt blogginlägg från april 2014 – Nya punkter att knyta samman… – berättar jag bl a om Dino Knudsens avhandling om Trilaterala kommisionen, d v s ett av globalisternas många maktcentra. I den avhandlingen framgår med all önskvärd tydlighet att det är presidenterna som står under bankirerna/globalisterna, och inte tvärt om vilket säkert de flesta tror. Det spelar därför för det första ingen roll vilken kandidat som vinner, ety de är ändå bara marionetter i teatern, och dessutom är hela föreställningen minutiöst planerad. Allt vi kan göra är att avslöja spektaklet och hindra globalisternas framfart.

Ken har nu uppdaterat sitt inlägg om valet, och de centrala delarna citeras:

[The Morning After]

> 11:54 AM – Well, well, well… Hillary seems to be stepping aside. Will she stick to it? Will her supporters accept defeat? Will the state governments accept the result?

> 11:30 AM – A reader asked “…do you think she knew she going to loose ? do you think he knew he was going to win ? was this all a show ?”

The answer is yes, yes and yes, and I wrote about it back on August 1st…

“As I said before, the globalists are using their Wikileaks front to torpedo Hillary’s campaign so Trump can slide into office and bring the US into Putin’s (and the Rockefellers’) NWO. Rest assured that both candidates know their roles in this, so don’t cry for Hillary.”

The article in which this quote appeared was about the plans the globalists had for the Rio Olympics. Extensive exposure caused them to back off of those plans, though, which in turn caused them to back off of their September plans (either that or I was dead wrong about both). In fact, they’ve delayed or canceled every part of their plan they possibly could since they abandoned Greece’s defection to the BRICS last summer.

Trump’s election is a key element of their endgame, though, so there was no way they could skip it without throwing in the towel completely. And here we are. Let’s see if we can make them put this off for another generation. The human race needs time to wise up and stop being so gullible, and in the Age of the Internet, that is entirely possible. Humanity now has a highly efficient central nervous system and a collective brain. Let’s use it.

> 10:18 AM – Just to give you a glimpse of what you’ll see in the weeks between now and the inauguration, have a look at this magazine cover. It portrays Trump as supposedly posing a threat to the “world order”…
2wo
…From the New Statesman

Of course, Trump isn’t the only Lubavitch puppet who is propagandized in this way. Vladimir Putin is also a supposed threat…
01wo
…From CBS News/AP

By putting out propaganda of this sort, this is what the G20 globalists want you to believe:

> That Trump and Putin together pose an “apocalyptic” threat to the “evil Western world order,” and

> That the “evil Western globalists” will do anything, including taking us to nuclear war, to survive.

And with you being programmed to believe that, they will indeed take us to war before Trump’s inauguration. Since a war between East and West (BRICS vs. G7) will halt all financial transactions between the two, a wrenching economic collapse will accompany the conflict. And once the nuclear missiles start flying, that’s when the Lubavitchers’ fake messiah bullsh*t will kick in.

You can read about their prophecy fulfillment strategy in End Times Programming. Although they’ve already missed their first deadline (which was in September), that doesn’t necessarily mean they’ve abandoned all variants of their plan. Prophecy is indeed bullsh*t, but when the global bankster elite are footing the bill, a nice show of fulfilling it can be staged.

By the way, can you guess who the Lubavitch messiah will be? Find out here. You’ll read about Trump and Putin’s ties to Chabad-Lubavitch, as well as what Chabad-Lubavitch is, a little further down this entry.

> 7:40 AM CST – While we wait to see what the Clinton campaign says this morning, we must take note of what she didn’t say last night…
noconcession
…From Google News

Once all the lagging precincts are counted, Hillary is expected to end up with 232 electoral votes, which means the globalists will need to put on a show in which she tries to claw 38 or more electoral votes from Trump in an attempt to overturn the election result. Since she is unlikely to succeed in getting them from Texas, she’ll need to get them from at least two other states. So look for…

> Clinton campaign claims of “irregularities” in two or more states, or
> rumblings in two or more state governments about overriding the popular vote to install new electors.

[Election Night Notes]

> 8:47 PM CST – So far, the election is closer than I expected. But as I think about it, a tight race makes it easier to claim that Russian hackers (or Soros voting machines) made the difference. Trump is still going to win, sooner or later.

> 9:03 PM – I continue to find it curious how slow Florida has been about announcing the last 8% of its vote. Could this be a state where mischief will be claimed?

> 10:25 PM – It took forever for Florida to go from 95% of the vote reported to 96% and a win for Trump. If Hillary loses tonight, will she claim that certain precincts held back their results until they knew how many votes they needed to switch to Trump? Florida has a Republican governor, just like back in the days of the Bush vs. Gore fiasco. Will we see Fiasco in Florida Part 2? Time will tell…

> 1:34 AM – Well, I was right about Trump winning, but I’ve known that the Republican candidate would win since early last year. At that time, I thought Rand Paul would be the nominee, but I didn’t know about the Chabad-Lubavitch angle back then. Read this April 2015 entry and substitute “Donald Trump” wherever it says “Rand Paul” to see if I got it right. Also have a look at How Hillary, Trump and Putin figure into the launch of the New World Order to understand why I was so certain about the election’s outcome.

I was off, though, in predicting a landslide. It does make more sense for them to keep it close. Now we can look forward to potential drama in the electoral college, over-the-top Democrat theatrics, and loads of faux-truther bullsh*t about “desperate globalists trying to overturn the election result.” When all is said and done, though, the globalists’ boy will be left standing.

The next act of the Lubavitch messiah show is about to begin.

Slut citat.

En annan av globalisternas maktcentra är Hollywoods mediafabriker. Simpsons är en serie som ofta används som skvallerkanal för att avslöja vad som är planerat på kort och lång sikt. Här en youtubefilm som visar exempel på vad som avslöjats i Simpsons-avsnitten, och som redan hänt i verkligheten:

Bland annat Ebolaspridningen och Trump som vinnare i presidentvalet. För de som trots att allt är en teater, är besvikna över att Hillary Clinton inte vann, kan enligt Simsons få sin revansch ”när Trump kört nationen i botten”:

Show must go on… 🙂

I ett tidigare inlägg föreslår Ken tågordningen efter utgången av presidentvalet:

In 22 days, the United States of America will begin to unravel. Here is the fundamental blueprint of how it will happen…

1) The November 8 election will go forward, and there will be a winner. While it’s possible that a war or other emergency could be staged before the election in order to delay it, I think it more likely that things will go relatively smoothly until after it’s over. The election result is necessary to create a point of extreme conflict between Democrats and conservative Republicans, thus making cooperation between them completely impossible.

2A) If Hillary Clinton is announced as the winner, conclusive evidence will soon leak showing that she and other top Democrats (including Obama and Biden) rigged the election, and conservative Republicans will take drastic action. They will refuse to fund the government when the budget deadline is reached on December 9, resulting in a partial government shutdown.

2B) If Donald Trump is announced as the winner, the Democrats will dispute the result, saying that Russia hacked the voting process. They will take drastic action, including a refusal to fund the government when the budget deadline is reached on December 9, resulting in a partial government shutdown.

Since Congress had previously suspended the US government’s debt limit until March 15, 2017, it would have been logical for them to craft last month’s continuing resolution to provide funding for the government until that date (so the new Congress could address both issues at the same time). But instead of doing that, they scheduled another budget battle to take place on December 9, between the election and the inauguration. And how can they make any kind of deal when they are at each other’s throats over a “stolen election”? Obviously, they won’t. This post-election budget deadline was deliberately scheduled in support of the globalist agenda of taking down America so the BRICS can take charge.

3) The partial government shutdown will choke off the food stamps program, resulting in chaotic outbursts of domestic unrest. Here is an article about that scenario from last year’s budget showdown…

Den som lever får se…

I Kärlek, Fred och Skapande Frihet!

<3 Carina

Publicerat i Bloggtips, Paradigmskiftet | Lämna en kommentar

Bloggaren Ken på Redefining God…

…har i vanlig ordning analyserat NWO-patraskets framfart, och just nu står förstås det amerikanska valet i centrum för hans uppmärksamhet. Här ett långt citat ur inlägget med det långa namnet Globalist Agenda Watch 2016: Update 23 – Why the globalists will announce Trump as the winner of the election (+ Alex Jones, kids in hot tubs, and the globalist religious agenda):

THE TRUMP LANDSLIDE SCENARIO

[Posted on 31 October 2016]

In Update 22, we explored how the globalists will use the US election in November, the budget deadline in December, and the debt limit deadline in March to take down the US (as the leading nation of the world) and the dollar (as the main global reserve currency). While their plan can be made to work with either a Clinton or Trump win on November 8, some additional considerations have caused me to lean towards a Trump victory…

1) The globalists need Trump in office next year to help Putin “reform” the UN after the coming war, so they’ll want to establish his clear and legitimate claim to the Presidency before all hell breaks loose in the coming few months. This means he’ll be announced as the winner by a wide margin. If they went the other way and announced a Hillary victory, I doubt they’d have enough time to legitimately reverse the result before the March debt limit deadline.

2) Since the globalists are trying to shift the nations to the “political right,” they will let the Democrats be the ones to dispute the election and create chaos, just like they are having their leftists create chaos in Europe, Venezuela, Brazil, etc.

3) All the talk in the news about Hillary’s war with the FBI and the FBI’s internal conflict between “honest” agents and political hacks is preparatory propaganda for the coming “white hat rebellion” within the US security services and military.

Adding these three considerations into the mix, this is how the election should go down…

Trump will win in a landslide, but the Democrats will cry foul, saying, “The polls going into the election were tight, so the only way this lopsided victory could occur is if the Russians hacked the voting systems on behalf of Trump.” They will then go on the warpath against the Republicans and allow the government to shut down in December. The food stamp riots that will follow will lead to Obama’s declaration of a national emergency and his rule by executive order.

According to the globalist script, the “honest” officers in the security services and the Pentagon will know that the Russian hacking claims are bogus, and they’ll see the Democrats’ actions as a coup aimed at overturning the results of the election. This will lead them to stage a counter-coup and take down the top Democrats to “restore Constitutional order.” And with Obama and Biden under arrest, they’ll have to follow the succession rules and install Paul Ryan as interim President.

The designated “bad guys / scapegoats” in the globalist drama, the Zionists / Neocons / Nazis, will then join forces with Ryan (who has a reputation as a closet Democrat and “Western” globalist) to make a “desperate last attempt to salvage their evil Western globalist agenda by starting World War 3.” The war will be short, and America will not fare well.

To see what happens after that, read Update 22, which has been appended to the bottom of this entry.

Much love…

Slut citat.

Synnerligen rimligt scenario enligt min mening, och som vanligt gäller att den som lever får se… 🙂

I Kärlek, Fred och Skapande Frihet!

<3 Carina

Publicerat i Makrosituationen, Okategoriserade, Paradigmskiftet, Penningsystemet | Lämna en kommentar

Detta är ett publiceringstest….

…eftersom någon inte tycks gilla det jag skriver. Jag får kanske koppla loss websiten och köra direkt på wordpress eftersom supporten på FS-data inte kan lösa problemet med att jag inte kan publicera inlägg. Lite meningslöst att skriva inlägg då…

En fin fortsättning på allhelgonahelgen tillönskas i Kärlek, Fred och Skapande Frihet! 🙂

<3 Carina

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna…

…har existerat sedan 1948, varit tydligt ratifierade i svensk grundlag (Regeringsformen kapitel 2, 19§) sedan 1995 – men fortfarande måste folket strida för rättigheterna. Vi har till och med en DO – en diskrimineringsombudsman, och regeringen har en egen portal i syfte att driva fram de mänskliga rättigheterna för människor i verkligheten och inte bara lyfta fram det som ett diskussionsämne.

I veckan fyllde jag i egenskap av pedagog i Skolinspektionens enkät inför deras besök på vår skola, och en av frågorna var om vi arbetade med de mänskliga rättigheterna i vår verksamhet. Eftersom jag just börjat arbeta på skolan så blev jag sanningsenligt tvungen att svara ”Vet ej” på den frågan. Om det skulle visa sig att de mänskliga rättigheterna är en eftersatt ambition, så ska jag med glädje erbjuda mig att lägga upp en planering så att deklarationen kommer eleverna till del.

De pedagoger i Hultsfreds kommun vilka har kommunen som huvudman måste inför Skolinspektionens besök vårterminen 2017, i de fall där deras verksamheter arbetar med de mänskliga rättigheterna, uppleva en rejäl dos av kognitiv dissonans i de fall där det finns kännedom om hur Hultsfreds kommun inte bara bryter avtal, diskriminerar skattebetalare med hjälp av policydokument vilka inte är analoga med lagen, samt bryter mot grundlagens kapitel 12, §10 (om att högre lagar gäller om sådana finns), utan även kränker de mänskliga rättigheterna. Läs detaljerna i tidigare inlägg härhär och här. Vi som försöker få de statliga handelsdrivande bolagen vilka kallar sig myndigheter att lyda lagen kallas intressant nog för rättshaverister. Torde inte då även Skolinspektionen per definition vara en rättshaverist då de i pedagogernas enkät inför inspektionen ställer en fråga om just de mänskliga rättigheterna? Den logiska slutsatsen måste ju därför vara att det är Skolinspektionen och jag som i detta fall står enade mot Hultsfreds kommun! 🙂

En intressant video från Veckans Juridik med titeln ”Det är rättshaveristerna som driver rättsutvecklingen framåt”, citat information under filmrutan på länken ovan:

Sverige har åter fällts i Europadomstolen för att ha förvägrat sina medborgare en domstolsprocess. Den här gången var det en juristprofessor och advokat som låg bakom talan men varför är det annars så nära till hands att bli stämplad som ”rättshaverist” om man åberopar Europakonventionen?

Detta är ämnena i senaste avsnittet av Veckans Juridik.

Gäster i programmet är:

Kerstin Calissendorff – justitieråd i Högsta domstolen

Jonas Ebbesson – professor och dekan vid Juridicum, Stockholms universitet

Tove Lindgren – biträdande jurist vid Advokatfirman Westermark Anjou.

Programledare är Dagens Juridiks chefredaktör Stefan Wahlberg.

Problemet består alltså i att vi som vill att lagen ska gälla motarbetas av bolagsmyndigheterna eftersom representanterna för dessa INTE vill att lagen ska gälla. Nu har det t o m gått så långt att kommuner försäkrar sig – på skattebetalarnas bekostnad märk väl – mot skadestånd för diskriminering. En artikel i Reclaim Justice – Defender of article 6, European Convention on Human Rights med titeln Kommunernas svek – vägrar ta ansvar konstaterar följande, citat:

Ekonomiska styrmedel är starka drivkrafter som inte ska underskattas. I praktiken kan det vara väldigt mycket billigare för kommunerna att använda sig av försäkringen än att sköta sina åtaganden mot människor.

reclaimJustice ställer sig frågan om konsekvenserna av det hela. Kan en kommun nu underlåta att ha tillräckligt med personal på ett äldreboende eller ett dagis och behandla gamla, funktionshindrade eller barn på diskriminerande, kränkande sätt – och fortsättningsvis komma undan med det? Skulle mobbing i skolan bara kunna få fortgå nu, utan att något händer? Det är billigare att låta bli att hjälpa gamla att duscha än att betala försäkringen. Och försäkringen är väldigt billig jämfört med kostnader för att handikappanpassa exempelvis en simhall eller en teater.

Därmed undergräver kommunerna sitt eget existensberättigande och blir enbart en överflödig kommersiell mellanhand, ety medborgarna och deras verksamheter kan då lika gärna köpa tjänster från privata aktörer direkt = marknadsekonomi.

För min personliga del har den icke lagkompatibla policyn enligt tidigare inlägg inneburit att Gunilla Hartikka föreslog att min arbetsgivare skulle gå in med borgen för att jag skulle få den lägenhet vi avtalat att jag ska flytta in i efter renoveringen den 1 november. Om kommunen går i borgen är förstås helt upp till dem och också en lösning jag föreslagit eftersom många kommuner tillämpar den, men några privata aktörer, familj eller vänner har jag självklart i egenskap av skattebetalare ingen anledning att besvära med frågor som är kommunala ansvarsområden. Hultsfreds kommun vill alltså ha in mina skattepengar, men vill inte ta sitt samhällsnyttiga ansvar enligt grundlagen Regeringsformens första och andra kapitel – och de ser inte ens det självdiskrediterande i detta. Jag brukar kalla sådana stollaprov för försök till skuldförskjutning från samhälle till individ, och i de fall där bolagsstaten lyckas har den lyckats internalisera skuldförskjutningen – alltså att individen per automatik tar på sig skulden för det uppkomna eftersom den lärt sig att tro att kommunen står över folket, medan det självklart förhåller sig precis tvärt om enligt första kapitlet, första paragrafen i Regeringsformen: All offentlig makt utgår från folket. 

Framåt månadsskiftet ska jag nog ha hunnit formulera ett enskilt åtal mot de policyansvariga och tillika delgivna politikerna Åke Nilsson och Lars Rosander, och det är upp till åklagaren om vederbörande vill driva det som ett allmänt åtal istället, citat ur Allt om juridik:

Brottmål

I ett brottmål har ett brott begåtts och målet kretsar kring huruvida en viss person ska hållas ansvarig för brottet. Det är ännu högre beviskrav i ett brottmål än i ett tvistemål, och utgångspunkten är att en person är oskyldig till dess att motsatsen bevisats (oskyldighetspresumtionen).

Det som i dagligt tal brukar kallas för rättegång heter egentligen huvudförhandling. Huvudförhandling är istället en del av rättegången, som innehåller moment både före och efter huvudförhandlingen. Vid en huvudförhandling i ett brottmål beslutar domstolen om den som är misstänkt och åtalad för ett brott (på juridiska: den tilltalade) är skyldig, samt vilket straff (påföljd) som ska dömas ut.

Domstolsprocessen i ett brottmål inleds med en brottsutredning (förundersökning). När förundersökningen är klar beslutar åklagaren om åtal ska väckas eller inte. För att ett åtal ska kunna väckas måste bevisningen vara tillräckligt stark så att åklagaren på objektiv grund ska kunna förvänta sig en fällande dom. Åklagaren har då inget val, åtal ska väckas. Det kan alltså även hända att åtal inte väcks, trots att ett brott har begåtts, för att åklagaren bedömer att det inte finns tillräckligt med bevis för att åstadkomma en fällande dom.

Åtal innebär att åklagaren lämnar in en stämningsansökan till tingsrätten. Stämningsansökan innehåller information om vem som misstänks för brottet, vilka brott det handlar om och vilken bevisning som åklagaren har.

De flesta brott faller under allmänt åtal. Det innebär att åklagaren väcker åtal för det allmännas, det vill säga samhällets räkning. Det krävs inte att brottsoffret själv har anmält brottet. Allmänt åtal ska skiljas från enskilt åtal, vilket sker vid brott som förtal och förolämpning. Den enskilda väcker då åtal själv, inte åklagaren.

Om åtal väcks ställs gärningspersonen inför rätta och brottsoffret får en möjlighet att berätta om vad hon eller han har blivit utsatt för. Det finns flera olika former av stödåtgärder för att underlätta brottsoffrets medverkan i rättsprocessen.

Domarna i ett brottmål är i tingsrätten en juristdomare och tre nämndemän, om påföljden kan väntas bli allvarligare än böter. Nämndemännen anses representera folket samt förhindra att domen skrivs på ett för invecklat sätt.

Jag misstänker att många/de flesta (har inte kontrollerat statistiken) kommunala bostadsbolag med anledning av fört resonemang hellre väljer att låta kommunen borga för skattebetalare som behöver en bostad för att kunna bidra med skattemedel till respektive kommun, än att behöva skämmas för självdiskreditering och dessutom utmana lagstiftningen för en skitsak för kommunen men ett brott med allvarliga konsekvenser för enskilda människor.

Vidare har jag nu fått samtliga handlingar av Kalmar tingsrätt beträffande stölden av min egendom Nybro Harstenslycke 1:5 1:8, d v s den som gör mig till brottsoffer oavsett vad domstolar kommer att tycka om fallet när jag drar igång processen. Skärmdumpar och ljudupptagningar är bevis nog.

Jag hade förvisso tänkt mig en fridsam tillvaro med eget skapande och avhandlingsarbete parallellt med utveckling av den estetiska verksamheten på skolan, t ex med fler material. Nu blir det en juridisk runda också och det är bara att acceptera att Universums plan för mig den närmaste tiden var lite annorlunda än vad jag trodde. ”Herrens vägar äro outgrundliga” var ju den terminologi som användes för samma fenomen förr i tiden… 🙂

I Kärlek, Fred och Skapande Frihet!

<3 Carina

Publicerat i Den symptomatiska enfalden, Egendomen Autentopia, Egna domstolsprocesser, Filmtips, Filosofi, Harstenslycke, Hierarkiernas och mellanhändernas död, Juridik, Kreativitet, Kunskap och lärande, Okategoriserade, Samhällsförtryck, Svensk politik | Lämna en kommentar