Synteser och hypoteser…

…måste vi förstås kalla alla förslag att koppla samman fenomen. I förra inlägget avhandlade youtubekanalen Observation Deck ett antal olika ämnen i samma produktion – Mandelaeffekten, Mud Flood-fenomenet, historieförfalskningen och Tesla-teknologin, vilka enligt bildbevis, annan dokumentation, indiciekedjor och logisk slutledningsförmåga tycks höra samman efter att de varit föremål för forskning var för sig och efter varandra.

En av världens skarpaste hjärnor tillhör Clif High (youtubekanal) (hemsida), och det finns nästan inget beträffande aktuella ämnen som han inte avhandlat, men han gör det mera fysiskt/teoretiskt än explicit observationsmässigt – även om krossade glas är väl så explicita! 🙂 Häromdagen livestreamade han en produktion som förklarade fenomenet som vi kan kalla ”glaskrossande genom ljudvågor”, och det passar ju bra eftersom jag skrev några rader om just detta fenomen som introduktion till ett inlägg jag publicerade för några veckor sedan.

Jag lämnar åt läsaren att själv ta del av innehållet i filmen, men Clif presenterar  mycket intressanta illustrationer en bit in i filmen – bl a en atom i färd med skapande. Clif har gett den blå färg och ”taggarna” får man föreställa sig kraftigt reducerade i antal för illustrationens klarhets skull:

Bildtexten lyder, citat: ”Atom visualized as a nexus of overlapping energy pulse lines. Lines of energy pulse intersecting to become matter (atom) as an energy condensate. Needs to be imagined as 22 trillion intersecting lines rather than the few in this illustraion.”

Illustrationen fick mig att minnas en särskild film av esoterikern Phil Langdons många intressanta dito vilken jag därför repriserar från ett tidigare inlägg, där fimen är inkluderad och i vilken PL refererar till illustrationer av gnostikernas Demiurg:

Enligt min mening så är sannolikheten för att den fysiska illustrationen av en ”skaparatom” och den esoteriska illustrationen av en ”skaparpseudogud” skulle kunna framställas på så liknande sätt utan att ha ett samband, ytterst liten och därför inte troligen en produkt av slumpen.

Detta får bli denna vackra januarisöndags folkbildningsmatiné, och uppmaningen lyder som vanligt: ”Tänk själv – annars gör någon mindre vetande det åt dig!” 🙂

<3C

Publicerat i Ande och själ, Filmtips, Folkbildning, Korruption, Medvetandet, Naturvetenskap, Paradigmskiftet, Vetenskap | Kommentarer inaktiverade för Synteser och hypoteser…

Grundforskningen börjar syntetiseras…

…när fragmenten blir till helhet såsom lösa bitar finner en plats i ett pussel. Gällande historieförfalskningen och den tämligen nyligen genomförda återställningen – eller reset:en på svengelska – innebär det att produktioner börjar dyka upp som avhandlar flera  sammanflätade och komplexa fenomen vilka tidigare inte betraktats såsom närliggande ämnen. Det beror på att de var för sig inte logiskt flyter samman – inte förrän reflekterande medvetanden ser ett mönster.

Martin Liedtke, Philip Druzhinin, JonLevi och Andreas Xirtus är i dessa kretsar några av de ledande grundforskarna som analyserar bilder och dokument tillsammans med ett antal andra likasinnade som intresserar sig för ämnet. Varje ämne, t ex bankparasitismen, illusionsjuridiken, skendemokratin, medvetandeförbryllningen, historieförfalskningen osv har var och en sina grundforskare som först avhandlar Parasiternas destruktiva jävelskap med den goda världens liv och människor.  Dessa grundforskarkretsar har sedan börjat diskutera frågeställningarna i gemensamma produktioner. Därefter följer synteserna, och även Autentopiabloggen är ett exempel på syntetiserande verksamhet eftersom jag ofta plockar samman olika ämnen i ett och samma inlägg.

Gemensamt för oss alla just vad det gäller historieförfalskningen tror jag är att vi sett och förstått innebörden av youtubekanalen Newearth’s produktioner vilka avslöjar att tidslinjen och den teknologiska utvecklingen inte överensstämmer med de artefakter som inte kan vara annat än anomalier om Parasiternas tidslinje hade varit korrekt. Vi måste alltså antingen förkasta t ex megaliter skurna med laserprecision och med synliga märken efter verktyg och transportmedel, eller acceptera att tiden och utvecklingen är manipulerad.

Orsaken till varför vi inte tror våra egna ögon när vi ser något som bryter mot narrativet är att vår perceptionsmatris ännu inte kan hantera sanningen. Trots att det egentligen är uppenbart, förblir vi tron på att det vi blivit indoktrinerade med, är sanningen. Våra psyken skyddar oss från att bli tokiga, helt enkelt. Först när vi långsamt orkat glutta in i revan som vi lyckats pilla upp i samhällsväven, orkar vi också tänka kritiskt om fenomenen, vilka då börjar uppenbara sig alltmer frekvent – för var och en i den takt som var och en orkar med att hantera utan att tappa fotfästet i tillvaron.

Nedan följer just en syntes av flera från början separerade ämnen, och produktionens upphovsman kallar sin youtubekanal Observation Deck. Kanalen är ny för mig, så jag kan inte uttala mig om kvaliteten utöver filmen nedan vilken jag bedömer som sanningsenlig, seriös och balanserad.

Vi befinner oss utan tvekan i en genombrottstid beträffande insikten om Parasiternas jävelskap – allt från bankbedrägeriet till historieförfalskningen och medvetandeförbryllningen. Vi har kommit till ground zero med rivningen av fuskbygget, vilket jag i mina inlägg oftast kallat illusionsparadigmet, vilket innebär att dörrarna öppnas för ett sanningsparadigm – ett Autentopia om man så vill…

En härlig folkbildningshelg tillönskas!

<3C

Publicerat i Folkbildning, Korruption, Paradigmskiftet, Samhällsutveckling | Kommentarer inaktiverade för Grundforskningen börjar syntetiseras…

Anarki betyder inte laglöshet…

…utan styre utan ledare. Erfarenheten i min och många av mina vänners och kollegors värld är att ledaren snarare skapar kaos och sprider dumhet. En gammal bekant – Kent Bengtsson, vilken nu bor i Sydafrika men har i många år bott i England, men faktiskt härstammar från Göteborg, har rebloggat en utmärkt text om ett 400 år långt anarkististiskt försök med mycket gott utfall.

Den fråga vi måste ställa oss är om möjligen någon större intressegrupp marknadsfört anarkismen såsom fostrande till kriminalitet och kaos? Nästa fråga blir då hur vårt centralbanksystem med all sin kontroll kan innehålla så mycket våld, fientlighet och osämja?

Läs själva inlägget, och tänk sedan själva!

<3C


Cospaia — 385 år en anarkistisk republik

Jag har sett den här artikeln på facebook ett par gånger
så antar att Mises Institutet inte misstycker om jag delar
den här.  Det blir ju lite reklam för dem.

Författare: Anthony Caprio
Publicerades 2015-03-24

Översatt av Peter Strömberg
Kopierat från http://www.mises.se/…/…/cospaia-den-anarkistiska-republiken/
värt ett besök för mycket information.
Nästa gång dina vänner säger ”nämn en plats där man testat anarkokapitalism”, kan du stolt svara ”Republiken Cospaia”. I nästan fyrahundra år blomstrade denna pyttelilla republik, mitt i Italien; utan härskare, utan militär, utan krig, utan byråkrati och utan skatter!
Cospaias framgång är en osannolik berättelse som visar hur anmärkningsvärt lite det behövs för att skapa välstånd. Det benämns en ”republik” enbart för att ett råd av äldre, utan tvingande makt, då och då hade möte i kyrkan. Detta landomgärdade territorium hade en area av enbart 330 hektar, ungefär lika stort som en stor bondgård. Populationen varierade över århundradena men var vanligen kring 300 människor fördelade på färre än 100 hushåll. I början var befolkningen analfabeter, med undantag för kyrkpastorn. Republiken blev varken invaderad eller hamnade under en främmande makts kontroll, förutom en kort period under Napoleonkrigen (en konflikt som de överlevde). Trots att territoriet var landomgärdat och långt från handelsvägarna och befolkningen i stort var analfabeter, blomstrade Cospaia och skapade avund bland sina grannar. Detta eftersom de undvek statens ok under nästan fyrahundra år.
Berättelsen om Cospaia tar sin början år 1440. Under denna period bestod den italienska halvön av ett otal små kungariken. Ett av dessa kungariken var känt som Påvedömet och regerades av påven i Rom. Dess granne i norr var Republiken Florens, regerat av familjen Medici. År 1431 blev påve Eugenius IV vald och lånade 25000 floriner av Cosimo di Giovanni de’ Medici, den tidens främste bankir och kungamakare i Republiken Florens. Detta var inte en era av centralbanker och fiatvalutor, vilket betydde att även stater behövde säkerhet för att få låna. Så, påven erbjöd staden Borgo Santo Sepolcro med omgivningar i Tiberdalen som säkerhet till lånet. Föreställ dig att Obama erbjuder Kalifornien som säkerhet till Kina för att kunna betala Obamacare.
Tio år förflöt och Påvedömet kunde inte betala sitt lån. Lantmätare från Florens och Påvedömet kom överens om att den nya gränsen mellan de två rikena skulle vara en ”rio” (latin för flod) vid den övre delen av Tibern. Men lantmätarna gjorde ett misstag. Det fanns mer än en flod i området. En biflod delade sig i två precis vid byn Cospaia.
Även om invånarna i Cospaia var analfabeter förstod de omedelbart vilken tur de haft som plötsligt befann sig utanför såväl Påvedömets som Republiken Florens jurisdiktioner. Blixtsnabbt förklarade sig människorna i Cospaia vara en oberoende republik. Både härskarna i Påvedömet och i Republiken Florens insåg värdet i att ha en ”bufferstat” mellan sina länder, och ingen av dem insisterade på att införliva Cospaia i sin stat. På detta sätt började 385 år av salig anarki.
Till en början baserades ekonomin i Cospaia på byteshandel. Trots sin brist på valuta och utbildning hade människorna i Cospaia det bättre än de i de av staten regerade grannbyarna. Som varande en anarkistisk republik behövde de inte betala någon skatt och där fanns inga härskare som kunde tvinga på dem godtyckliga regler som kunde gagna de med goda förbindelser till makten. Männen i Cospaia blev inte tvingade att delta i vare sig Florens eller Roms krig. Och eftersom de inte hade några härskare som representerade dem fanns det inga som kunde trassla in dem i allianser och de slapp alltså även dessa risker för att bli indragna i krig. Invånarna i Cospaia var fria att utöva sina yrken och utveckla sina familjer på vilket sätt de än fann för gott. Att vara utan härskare tillät människorna att använda sin tid och sin energi på de sätt de fann mest lönsamma.
År 1574 upptäckte människorna i Cospaia ett extremt lönsamt sätt att använda sin tid och sina talanger. Från den nya världen kom det en ny gröda som än i denna dag är viktig för regionen. Grödan var tobak. Genom historien har tobak varit extremt populärt var den än introducerats, och renässansens Italien var inget undantag. Snabbt blev Cospaia känt för sin högkvalitativa tobak. De italienska staternas restriktioner på odlandet och bruket av tobak gjorde sitt till för att öka efterfrågan. Många tror att tobaksförbud är en 1900-talsuppfinning, men moralpolisen var vid god hälsa även på 1600-talet. 1624 utfärdade påve Urban VIII en påvlig bannbulla som förbjöd användandet av tobak på all helig mark. Straffet var bannlysning. Förbudet behölls ändå till 1724 då det avskaffades av påve Benediktus XIII. Självklart bidrog tobaksregleringarna till att hjälpa den Cospaianska ekonomin. Den minskade tillgången och frånvaron av regleringar och tullar gjorde Cospaia till tobakshandelns nav. Snart öppnades det butiker för att dra fördel av den lukrativa handeln. Många av dessa butiker drevs av judar från Genua, Livorno, Civitavecchia, Neapel och Ancona. I de omgivande staterna i Italien var judar en förföljd och noga övervakad minoritet. Under perioder var de förbjudna att inneha egendom och tilläts inte bedriva handel med kristna. Caspaias laissez faire-eonomi tillät denna förföljda minoritet att överleva och blomstra trots den aggressiva miljön i de omgivande staterna.
Genom hela sin historia hade Cospaia inga härskare, inga domstolar och inga nedskrivna lagar förutom frasen ”Perpetua et Firma Libertas” vilken ristades in ovanför deras kyrka år 1610. Grovt översatt blir det ”Frihet — evig och hållfast”.
Tvister hanterades av familjeöverhuvuden och lokala präster. Skiljemännen valdes för sin integritet snarare än för sina politiska kontakter. Det finns inga indikationer på att Cospaia ska ha varit en våldsam plats. Om den var det skulle invånarna ha anslutit sig till Påvedömet eller till Republiken Florens. Istället skedde det omvända. Människor drogs till Cospaia eftersom de där erbjöds möjligheter de förvägrades i de omgivande staterna.
Cospaia beskrivs som ”laglöst” och tillhåll för ”smugglare”. Självklart är dessa anklagelser riktiga. Cospaia hade ingen lag utom Perpetua et Firma Libertas. Och eftersom nästan allt som fördes in i Påvedömet och Republiken Florens var belagt med skatter, var allt som lämnade Cospaia ”insmugglat”. När 1700-talet kom hade Cospaia växt från att ha varit en liten samling hus till ett nav för obeskattad handel. Cospaia var inte enbart tobakens huvudstad i Italien. Förutom tobak flöt textilier, mat och andra varor obeskattade genom landet. Självklart var inte härskarna i de omgivande staterna glada över att andra gjorde sig en hacka utan att de fick en andel. De började kalla Cospaia för ett ”laglöst smugglartillhåll”. Det finns rapporter om att påven och storhertigen av Toscana brevväxlade om hur de skulle ta hand om ”smugglings”-problemet. Under den större delen av Cospaias historia undkom de sina större grannars vrede eftersom de var ett så litet land och härskarna i de omgivande staterna hade oftast större problem än de försumbara inkomstförluster de åsamkades av Cospaias fria marknad.
År 1826 hade staten slutligen fått nog av Cospaias oreserverade framgångar. Påven och storhertigen av Toscana svälte ut den lilla republiken och tvingade de återstående 14 familjeöverhuvudena att underteckna ”underkastelseförklaringen” vilket innebar slutet för 385 år av frihet och anarki. Som kompensation fick regionen tillåtelse att odla en halv miljon tobaksplantor (det var förbjudet att odla tobak någon annan stans) och invånarna fick även varsitt silvermynt präglad med en bild på påven. Myntet kom att kallas för ”papetto”, en sammanslagning av de italienska orden för påve och liten, och fick symbolisera hur lite de fått i utbyte mot sin frihet. Än i denna dag firar människorna i Cospaia en årlig festival för att fira den frihet de en gång åtnjöt. Om du kommer till Italien bör du spana in Festen i Cospaia.
Det är lockande att fråga sig vad som skulle ha hänt om Cospaia hade förblivit fritt in till denna dag. Hade de kunnat överleva till den moderna eran likt San Marino eller Lichtenstein? Hur lockande dessa frågor än är tycker jag att Cospaia har viktiga saker att lära oss. När allt kommer omkring var de en anarkistisk republik som överlevde och blomstrade i 385 år. Det är 385 år utan skatter, krig, härskare eller regleringar. Jag utmanar alla att nämna ett land som överträffat det.

Översatt av Peter Strömberg

Publicerat i Folkbildning, Scola Autenticum, Slaveriet vs Fred och Frihet | Kommentarer inaktiverade för Anarki betyder inte laglöshet…

Återställningen – kapningen av den gamla världen…

…tycks ha fått ett rimligt årtal tilldelat sig – 1812. Flera av de s k Mud Flood-forskarna tycks ha enats om detta år med anledning av ett antal pregnanta faktorer, framför allt den stora komet som var synlig under 11 månader och vilken med sin elektromagnetiska och/eller mullrande vibrationers påverkan tycks ha dragit igång jordbävningar och vulkanutbrott, liksom förvätskning av sand och lera som gjorde marken till ett gungfly.

Det var alltså en utmärkt tid för att fånga en fet fågel i luften, förty samtidigt pågick Napoleonkrigen, och Edmund Burke – konservatismens fader – hade just fått tillfälle att efter den franska revolutionen kritisera revolutionen såsom värdelös eftersom det enligt hans metafor aldrig fungerar att låta fötterna tänka. Hans världsbild utgick ifrån de sociala klasserna i ett materialistiskt paradigm, den framtida autentiska världsbilden utgår från människans förmåga att ha den intuitiva vetskapen om vad som är rätt eller fel. Det är så framtidens ledare kommer att väljas.

Människor hade före år 1812 således dött som flugor under åtskilliga år,  och skulle så göra genom vulkanaska som förmörkade solen och gjorde den på många ställen förstörda jordmånen obrukbar. Revolutionens, krigens och kataklysmens effekter gynnade glömskan och piskade upp rädslan – förutsättningen för att kunna hålla kvar ljuset under skäppan och passa på att introducera en ny världsordning så smått, d v s den Parasitiska som tillber Baal som vi nu ser urarta även bland gemene man genom t ex pedofili som livsstil och champagnevaskning bara för att man kan. Det moraliska rättstänkandet har jagats iväg av pragmatiska lösningar för klubbmedlemmar därför att rättsstatsprinciperna har kullkastats av ett ryggkliande svagsint kollektiv. The rule of law sköljdes bokstavligen bort av lerfloderna, kan man med fog hävda.

Den mest relevanta frågan är förstås varför vi inte fått läsa om detta i skolan? Svaret är lika självklart att vinnarna skriver historien och att Parasiterna säkerligen inte ville redogöra för sitt övertagande av det Tartariska rikets delvis begravda men enastående arkitektur vilken återfinns över hela världen, liksom av dess välutvecklade teknologi – såsom laserteknik, kärnvapen och fri energi. Begrunda att kapningen av Tartariska riket skedde för endast 200 år sedan.

Den mest omfattande produktionen är Martin Liedtkes senaste som specifikt avhandlar lerfloden i New Madrid i Nordamerika. Utifrån denna händelse får vi följa ML:s forskning i olika bild- och dokumentarkiv, och utan tvekan är lerfloden över världen bevisad:

En annan youtuber har publicerat en film om just New Madrid 1812, något annorlunda vilklad,  men även denna lite kortare film tangerar samma frågeställningar:

Hoppas ni läsare uppskattar materialet i denna något sena folkbildande söndagsmatiné – håll till godo och gör dig en härlig vecka! 🙂

<3C

Publicerat i Filmtips, Folkbildning, Korruption, Okategoriserade, Paradigmskiftet, Samhällsförtryck, Scola Autenticum | Kommentarer inaktiverade för Återställningen – kapningen av den gamla världen…

Teslas berömda citat…

…börjar få sin förklaring i vidare mening i den s k materiella världen:

Bildresultat för tesla citat

Att en stark röst i rätt frekvens kan få glas att spricka har vi sett och accepterat sedan länge. Efter många Youtubekanalers bilder och filmer som pekar på en plötslig och världsomspännande reset (återställning), d v s en kapning av det Tartariska Riket i syfte att bokstavligen begrava det i lerfloder och därefter bygga Parasiternas Paradis ovanpå – och då syftar jag förstås på föreliggande slavsystem. I följande film kan vi se hur vibrationer kan sätta jordmassor i rörelse, och bilderna som visar hur stora byggnader har sjunkit ned i leran talar sitt tydliga språk i jämförelse med experimentmodellen:

Jag repriserar filmen om bevisning och indicier i förhållande till bildmaterial och annan dokumentering avhandlande tesen om reset:en via en lerflodskataklysm. Tartarerna som hade teknologiska kunskaper som vi nyligen börjat utforska, togs naturligtvis över av Parasiterna. Vår tids kunskapsbyggande är därför per definition en förbryllningsverksamhet – makteliten behövde helt enkelt en teater för kunna iscensätta sin illusion. Vida överträffande kunskaper finns uppenbarligen redan!

Teslas bevis för ett elektriskt universum genom sin förmåga att alstra fri energi tycks bekräftas av tartarisk arkitektur spridd över hela världen. Principen tycks vara kupoler klädda med ledande koppar tillsammans med höga torn försedda med antenner.

Youtubepublikationerna blir alltmer syntetiserade och signifikanta, och medan jag letar fram några som just avhandlar arkitekturens utformning i förhållande till den fria energins insamlande, så kan man med fördel forska lite själv 🙂

Önskar en god fortsättning på 2019, en fin trettondagshelg framöver samt tackar alla läsare på förhand för stödet för en folkbildande Sanningens Tid.

<3C

Publicerat i Filmtips, Folkbildning, Korruption, Paradigmskiftet | Kommentarer inaktiverade för Teslas berömda citat…

”Sanningens Tid” börjar 2019…

…och kommer att gå till historien som året då tjuveri- och lögnparadigmet slutligen föll – med det ekonomiska och finansiella systemet som först ut såsom synlig aspekt av haveriet. Utöver de ekonomiska och finansiella utposterna som kommer att få oerhörda konsekvenser för mänskligheten, även om den av aritmetiska skäl är oundviklig, kommer vi att kunna ana även slutet för illusionsjuridiken och skendemokratin. I Sverige har filosofen och värdenihilisten Axel Hägerström med sin ”Uppsalaskola” som Reidun Laurén skriver om i Svensk juridisk tidning (2010) spelat stor roll för socialdemokratins spridande av pragmatismen, på bekostnad av rättsstatsprinciperna – The rule of law.

När tideräkningen och fuskhistorien klarlagts liksom koldioxidbedrägeriet och rymdtrolleriet avslöjats närmar vi oss ”ground zero” och kan börja bygga upp igen. Det är då Autentopia – 2061 1061 kan bli en vision som ger inspiration till den autentiska världen. Förvisso blir även den världsomspännande, men skillnaden mellan maktelitens projekt Agenda30 och Autentopia (om jag nu för enkelhetens skull kallar den så) är att Autentopia saknar agenda. Förty den som har en agenda som omfattar någon annan än sig själv, såsom alla kollektivister har, avslöjar sina maktambitioner, d v s sin vilja att kontrollera andra människor. I Autentopia finns inga hierarkier eftersom det inte finns någon kamp om en materialistisk kaka vilken konstruerats bristande just för att generera polariseringar och maktkamp mellan grupperingar, numera ofta ända ner på familjenivå.

Det är genom att själv ta sig den självklara rätten att utvecklas till den en egentligen är som värnandet av allas rätt till samma sak uppstår. Ju längre din individuationsprocess framskrider, desto djupare engagemang i medmänniskornas behov uppstår. Carl Gustav Jungs teori om individuationen och coniunctio är bärande i texten om Autentopia.

Det är genom att hindras denna rätt som tävling uppstår om precis allt materiellt i illusionen som vi nu ser falla samman. Det är i ett urartat materiellt och kollektivistiskt system, vilket nu nått sin bortre ände med barntraffiking och champagnevaskning, som individualismen uppstår – en föreställning om egots rätt att ta för sig på andras bekostnad. I en autentisk värld däremot förekommer endast människors olika grader av individualitet beroende på hur långt var och en har kommit i sin process mot självförverkligande. Individualismen vänder sig utåt med sin egoutveckling, individuationen beskriver den inre själsliga utvecklingen.

Kollektivister utvecklar därför en människotyp som är enfaldig och kortsiktigt förslagen, och vars föreställning är att de själva vet mycket bättre än alla andra och därför har en högre hierarkisk rang i biologisk mening på något rent magiskt sätt. Autentiska människor utvecklar en typ som är flerperspektivistisk och långsiktigt intelligent, och vars föreställning är att andra vet lika bra som den själv samt saknar magiska hierarkiska maktanspråk.

Det kommer alltså att ta tid att reversera den kollektivistiska hjärntvätten, men makteliten vars gunst alla materialister lapar efter på ett eller annat sätt, bygger sin makt just på illusionen, och utan en illusion som hålls uppe av lakejerna, faller systemet platt. Makteliten kommer därför att dra med sig större delen av mänskligheten i en evig depression som kommer att få 30-talskrisen att kännas som en västanfläkt. Systemterminologi såsom ”tillväxt” och ”konjunkturinstitutet” kommer efter systemets sista andetag aldrig mera att vara begreppsligt intressanta – annat än i historiska beskrivningar av ett konstruerat  slavsystem, vari dess frö ligger förutsättningar för ett korrupt beteende, och är därmed en logisk konsekvens av den kollektivistiska programmeringen.

Den som inte sett systemmasken sprattla på kroken tidigare, kommer garanterat att få syn på den år 2019 (enligt parasitsystemets manipulerade tideräkning). Personligen förhåller jag mig på det pragmatiska planet neutral i förhållandet mellan stat/individ. Mitt problem är framför allt att staten inte längre lever upp till sina förpliktelser gentemot folket vilka stipuleras i grundlagen Regeringsformen, och då ska den ovillkorligen bantas bort! Det finns ingen anledning att betala för upprätthållandet av korrupt stat som frodas på folkets bekostnad eftersom det bl a får följden att sjuka inte får ersättning, kommunerna inte betalar ut försörjningsstöd såsom de ska, arbetslösas villkor försämras och rätten till ersättning ifrågasätts allt oftare. Jag tänkte låta den vältaliga guldkantade charmören Henrik Jönsson få sammanfatta  2018 i sin årskrönika. Henriks karaktärer är underbara och  oslagbara och årets begrepp blev enligt Henrik turbulens – alltså metaforiska luftgropar vilka han diskuterar ur olika aspekter.

Min enda invändning är att Henriks filosofi lämnar övergången mellan det kollektivistiska samhället och det individburna autentiska systemet åt sig självt eftersom han är emot basinkomsten. Det innebär att de som av systemet avprogrammerats sin kreativitet grundad på föreställningsförmågan, lämnas som is i regnet. Därför anser jag att det är ovillkorligen nödvändigt med en basinkomst som brygga mellan systemen. De som inte behöver den kommer efter hand att allt mer sällan att göra anspråk på den och i takt med att samhället blir mer självorganiserande, d v s att människor får allt större kraft och tid att utveckla idéer istället för att lönearbeta, kommer den att avskaffa sig själv – utan agenda.

Jag tänkte att vi också kunde glutta in lite på hur journalisten James Corbett förställer sig 2019, alltså hur illusionsparadigmet tillrättalagts i sin bana mot tangentens riktning, och nästa år kommer tydligen enligt hans analys sociala medier att utsättas för en kontrollerad demolering, ett slags digital motsvarighet till world trade centers EMP-damm:

*

Beträffande historieförfalskningen duggar nu publikationerna tätt, och samverkan dem emellan liksom den snabba syntetiseringen av kontinuerliga landvinningar, kommer att innebära att sanningen tämligen snabbt blir klarlagd. Det är oundvikligt, en logisk konsekvens av medvetandets utveckling och förmågan att syntetisera.

Häromdagen dök en mycket bra publikation upp om bevisningen avseende parasiternas fasadbyte. Bevis och indicier är begrepp som används inom juridiken och utöver att de är synnerligen användbara i mitt skadeståndsmål, är de i sammanhang av bilder och dokument före photoshoppandets tid, svåra att förneka:

Nästa klipp avhandlar de tartariska hövdingarna genom deras levnadstids- eller regeringstids anmärkningsvärda längd. Enligt logikens lagar kan vi då föreställa oss tre förklaringar till detta:

 1. Tideräkningen är manipulerad så att två olika tidssystem sammanblandades.
 2. De tartariska hövdingarna levde och/eller regerade mycket länge eftersom de blev exceptionellt gamla.
 3. De som gjorde inskriptionerna var obildade och förstod inte siffersystemet.

Det sistnämnda är vad som framhålls som sant beträffande konstnärers datering av sina verk – de skrev ett ”i” eller ett ”j” istället för en etta eftersom de inte begrep skillnaden mellan dessa bokstäver och siffran ”ett”. Se filmen om den ryske matematikern Anatoly Fomencos teori i förra inlägget.

Nedan följer en film som tydligt visar hur tartariska rikets arkitektur förvanskas med hjälp av murbruk, och vi får då enligt min mening också förklaringen till varför murare ända fram till för 20 år sedan hade hantlangare – de hade sedan 1800-talets lerflodsreset extremt ont om tid eftersom de hade oändligt många byggnader att förvanska åt parasiterna. Vi får i så fall också förklaringen till varför just murare tjänat – och fortfarande tjänar – betydligt mer än sina hantverkande kollegor. Tystnaden hade förstås sitt pris!

*

Parentetiskt vill jag också berömma RoLo:s musikval – Stive Morgan, Ice and Fire:

*

Det finns också en svensk youtubkanal som diskuterar parasiternas reset och lerfloden som en central del av fasadbytet. Den heter MUD och många fler intressanta publikationer hittar du där utöver nedanstående:

Sist i inlägget följer vidare ett antal produktioner som publicerats den senaste tiden, samt en lista på youtubekanaler som ägnar sig åt historieskrivningens ignorans av det Tartariska Riket,  reset:en av systemet med iscensatt lerflod med tomma städer som följd samt hur den gick till samt andra bedrägerier. Min intuitiva bild är som jag skrev i förra inlägget att 1000 år adderades år 325, vilket skulle innebära att medeltiden är påhittad. Jag ska fördjupa mig i Fomencos texter och beräkningar innan jag skriver klart min trilogi.  I inlägget dessförinnan nämner jag 1776 och ber läsarna notera att Illuminati då bildades av Adam Weisshaupt efter en förebild som han förvrängde (en tartarisk förebild om upplysning för hela folket?), och att det var samma år som den amerikanska konstitutionen bildades. Att dessa fenomen på något sätt är sammanlänkade har jag förstått länge, men det var först efter detta inlägg som publikationer om det tartariska riket översvämmade mitt youtubekonto, som jag anade hela bilden, och det är den som ska klarna framöver med hjälp av idoga forskares genomlysning av historieförfalskningen.

Vi kan vidare notera att franska revolutionen iscensattes 1789, att den svenske kungen med synpunkter på de ekonomiska orättvisorna, Gustav III mördades 1792. Napoleonkrigen kring sekelskiftet därpå har angetts i flera publikationer som viktiga tillfällen att sopa reset:en under mattan – eller snarare begrava under lerfloden. Vi vet att Rothschild lurade de med intressen på den engelska börsen att sälja sina aktier, varpå han själv köpte upp dem. Vilka köpte han dem av? Tartarer? Sänkningen av Lusetania var en falsk flagga och Titanic var ett försäkringsbedrägeri som också lät sionisterna göra sig kvitt Aston som vacklade beträffande förslaget om Federal reserve. Tändstickskungen Krüger, vilken lånade ut pengar utan ränta, begick inte självmord utan mördades, och dödsboet ”skingrades” – framför allt till Wallenbergs.

Viktigt att hålla i minnet är att ”the powers that shouldn’t have been”, d v s parasiterna, iscensatte de initiala operationerna innan kameran var uppfunnen ungefär 1825 och än mindre innan den blev tillgänglig på marknaden för bemedlade, porträttfotografer och utrikeskorrespondenter ungefär 1840. De hade troligen inga föreställningar om att deras bedrägeri någonsin skulle kunna uppdagas och bevisas med stillbildens, stumfilmens och ljudfilmens hjälp, och än mindre att bevisen logiskt skulle kunna analyseras, syntetiseras och spridas över hela världen med internet.

Intressant är dock att det framkommit att tekniken för både stillbilder och filmer i färg fanns tillgänglig i princip redan kring förra sekelskiftet. Det skulle kunna innebära att parasiterna insåg att det var mycket bråttom med reset:en och fasadbytet, t ex iscensättandet av försäkringsbedrägeriet Titanic, det intrikata genomklubbandet av Federal Reserve i den amerikanska kongressen, den falska flaggan – sänkningen av fartyget Lusetania som illvilligt startade första världskriget. Människor behöver inga krig, det är parasiterna som behöver dem av multipla skäl – för att splittra folk, för finansiering (räntor) av återuppbyggnad av sönderbombad civilisation, förflyttning av krigsoffer,  polarisering av maktområden – principen ”Söndra och härska” (Machiavelli)!

Tystnad och bevisbrist har varit – och är alltjämt – kollektivisternas skarpaste vapen. Kravet på transparens som växer fram, liksom att det autentiska förhållningssättet är just transparent, är ett rött skynke för bankirer, korporationer, bolagsmyndigheter och politiker – även om de sistnämnda inte ens fattar att de är marionetter åt makteliten. Det är därför de som arbetar inom dessa segment också är tysta – de identifierar sig med parasiterna och känner sig viktiga.

Om folken hade vetat vad deras tjänstehjon, anställda av bolagsstaten, lydande under bankirerna, i sanningens namn hade för sig på jobbet, så hade det blivit folkrevolution för länge sedan. De har spelat med på maktens sida och de är ansvariga eftersom det är dessa bankirernas lakejer som hållit i bilan och orsakat så mycket skada, sorg och elände med sina beslut. Jag skriver ”hållit” eftersom det tar slut nu, och tribunalerna får reda ut deras skuld. Utbetalade skadestånd är förmildrande omständigheter, men de måste också oskadliggöras t ex genom livstida fängelsestraff, vård i form av avprogrammering, eller förvaring för psykopaterna – och de egentliga sistnämnda är förvisso inte så många, men de miljöbetingade desto fler!

Med  filmmaterialet hoppas jag att alla läsare håller folkbildningsångan uppe och bidrar till att manifestera nästa paradigm – sanningens tid!

*

2019 är också året då jag borde ha firat 10-årsjubileum som skapligt fri människa, med endast ett totalrenoverat hyreshus att ta hand om på ungefär 10% arbetstid, och detta förstås p g a alla år sedan 1996 med kreativa lösningar, återbruksmaterial och hårt arbete. Det hade inte genererat ett lyxliv men väl en liten men värdig inkomst att leva på i all enkelhet. Det är ju stölden av mitt hem och min liv försörjning, mitt livsverk och det stulna arvet till mina barn och barnbarn som är anledningen till skadeståndsmålet. Den som glömt grunderna för målet hittar information om Sveriges lögn- och tjuveribolag här, här och här!

Några bilder får illustrera värdet av förlusten – i konstnärlig, känslomässig och ekonomisk aspekt – och skildra vägen från ruckel till 20-talspärla. Universum/Gud/Naturens lagar  accepterar inte parasiternas illusion av liv för människorna – den goda/gudomliga källan kommer att återigen styra över världen och ge oss tillbaka våra liv i sanning, och i ett sådant kan ingen ljuga eller bryta överenskommelser:

Bilderna är kopierade från inlägget På tal om proportionalitetsprincipen…där du hittar fler bilder på egendomen samt en artikel om ett skadeståndsmål som fått stor betydelse genom EU-domstolens domslut – case of Rousk.

Ett riktigt GOTT NYTT ÅR tillönskas! 🙂

<3C


Click on Links below to start your research:

Philipp Druzhinin – https://www.youtube.com/channel/UCIZo…

Richard Lopez – https://www.youtube.com/channel/UCD5K…

Martin Liedtke- https://www.youtube.com/channel/UC3Vz…

CONSPIRACY-R-US – https://www.youtube.com/user/gzpg6b

Jon Levi – https://www.youtube.com/channel/UC5vX

Newearth – https://www.youtube.com/user/everhung…

RebelWithoutaPause – https://www.youtube.com/channel/UCuMY…

WISE UP – https://www.youtube.com/user/thc682132

Jayson –https://www.youtube.com/channel/UCBxm

Max Igan – (thecrowhouse) https://www.youtube.com/channel/UCegO

Flat Earth British Sub – https://www.youtube.com/channel/UCmmM

Age Of Discloser – https://www.youtube.com/channel/UCSNG

Life Kreationz – https://youtu.be/9ag7npJ1nD4 UAP – https://www.youtube.com/channel/UCnK3…

Trinity 4 – https://www.youtube.com/channel/UC6B4…

Baltimore Fats – https://www.youtube.com/user/ubada

Truthful Spirit- Blue Heron – https://www.youtube.com/channel/UCY8_…

Captain Kirk – https://www.youtube.com/channel/UCmZi…

Mud – https://www.youtube.com/channel/UCgrb…

NORTH AMERICAN MUD EVENT EVIDENCE GROUP – https://www.facebook.com/groups/26788…

Flat Earth News & Reports on Facebook – https://www.facebook.com/flatearthnew

Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for ”fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use.

Publicerat i Autentopia - idé och berättelse, Begreppsförbryllning, Den symptomatiska enfalden, Folkbildning, Juridik, Korruption, Okategoriserade, Paradigmskiftet, Penningsystemet, Psykologi, Samhällsförtryck, Scola Autenticum, Slaveriet vs Fred och Frihet | Kommentarer inaktiverade för ”Sanningens Tid” börjar 2019…

En riktigt GOD JUL…

…vill jag tillönska alla er läsare, med säsongens absolut sista odlingsuppdatering. Några paprikor, en liten skål med körsbärstomater samt en lika liten skål med gyllenbär återstår av årets skörd, samt en låda persiljesmör av den absolut sista persiljan. På bilden nedan stoltserar kvarlevorna på min nostalgibänk med barnens julpyssel genom åren, några målade ljuslyktor av glas som hängt med sedan barnen var små, samt ett glöggset på teakbricka som jag hittade förra året på Ekebergskyrkans loppis. Idag ska jag stryka några gamla juldukar att bottna med, sedan får det vara klart!

I år har jag faktiskt lagat julmat, och idag återstår skinkan att koka, köttbullar att rulla och en jansson att slänga ihop. Igår blev det leverpastej och lammpaté. Syftet med dessa projekt är egentligen att få ihop portioner till jobbet efter jullovet, eftersom jag inte kan äta vilken som helst mat p g a kemikalier och tillsatser, och eftersom jag inte orkar bry mig om mat på kvällarna, och vill ägna mig åt annat på helgerna. Tillsammans med en kalkon och en lammstek  och lite annat framöver så har jag middagar i frysen fram till februarilovet.

Några dagar av jullovet blir över till ett pedagogiskt projekt som jag ska undersöka intresset av, och därför ta fram ett material för att presentera denna idé, och det är detta jag också behöver helgerna till fram till februarilovet. I projektet ingår också att färdigställa mina två böcker om kreativitet – där introduktionen blir en del av projektets kursmaterial, och där den andra är en folkbildningsversion av min kandidatuppsats i pedagogik.

I väntan på ett domslut vars skadeståndsmål jag fick kännedom om häromdagen, avvaktar jag med mitt eget dito, så det passar ju bra att sticka emellan med något annat så länge. 60 sidor är redan skrivna av åtalet så det är bara att fylla på med tillkommande material. Det blir dessutom betydligt enklare att ha allt material samlat så att jag säkert kan avsluta det i ett svep. Eftersom skadeståndsmålet utgör del två av min trilogi där Avkunnandet (vittnesmålet – problemet) är första delen, Agrell mot Sverige (skadeståndsmålet – reaktionen) den andra och Autentopia – 2061 (visionen – lösningen) den tredje, så tar det sammanlagt ganska lång tid att färdigställa. Det blir kanske lagom att förvänta sig sommarlovet eftersom det är osäkert när domslutet kommer. Ytterligare en aspekt är de två sista stora bedrägerierna – beträffande medvetandet och historieförfalskningen, och kanske blir titeln till slut Autentopia – 2061 1061 eftersom mycket tyder på att den ryske matematikern Anatoly Fomenco hade rätt i att åtskilliga år lagts till i tideräkningen för att förbrylla folken så att de föreställer sig historien oändligt lång och omöjlig att forska i och klarlägga. 1000 tillagda år verkar vara den allmänna uppfattningen, och jag fick en intuitiv impuls som sa mig att kyrkomötet i Nicea 325 , vilket samlade hela världens kristna biskopar, var den självklara sammanslutningen för att lyckas manipulera tideräkningen på ett samordnat sätt. Sedan kunde biskoparna förklara och marknadsföra den nya tideräkningen i vars och ens sina geografiska områden och med hjälp av sina präster ned till minsta socken.

Det är ju en spännande tanke! 🙂 Det skulle innebära att Digerdöden på 13oo-talet egentligen iscensattes på 300-talet, d v s direkt efter mötet eftersom just befolkningsreduceringen var central – ju färre som kunde minnas, desto lättare blev att komma undan med bedrägeriet. Särskilt viktigt var att de gamla som satt på information om den sanna historien undanröjdes. Den biologiska krigföringen tillsammans med den fysiska innebar sedan god jord för nya lögner och manipulationer. Det gav kontinuerligt tillfälle att börja på ny kula med nya regelverk och förutsättningar.

Vidare finns det bildbevis som talar för att det som kallas 1800-talets Mud Flood (lerflod) faktiskt har inträffat, och att den iscensattes för att krossa det tartariska riket, som var en högt utvecklad civilisation. Mycket talar för att de använde sig av fri energi – etermedierad.

Som julmatiné följer därför nedan ett urval filmer av dem som jag hittills sett i ämnet, och som lär räcka till nyår! 🙂 Titta och avväg rimligheten t ex mot bildbevisningen och slutledningen beträffande kupolbyggnaderna och tornen bredvid.

Det är förstås inte populärt bland de invigda att mänskligheten nu i rask takt avslöjar bedrägerierna, och jullovets sista filmsnutt handlar just om eventualiteten att sanningssökare blir diskret varnade via sociala medier:

Jag har avhandlat centralbanksystemets bedrägeri, illusionsjuridiken, skendemokratin, fördummningsagendan, depopulationsagendan, Agenda 2010 mm mm, så nu återstår att färdigställa det sista materialet – om medvetandet och om historieförfalskningen.

En härlig folkbildningsjul önskar jag hjärtligt!

<3C

Publicerat i Domstolsprocesser, Filmtips, Folkbildning, Paradigmskiftet, Vetenskap | Kommentarer inaktiverade för En riktigt GOD JUL…

Svaret på 2000-talets alla frågor är ”medvetandet”…

…på samma sätt som svaret på alla frågor före upplysningsepoken var ”Gud”. Skillnaden är inte så stor som många tror! Däremellan har materialismen varit förhärskande eftersom den upplysta makteliten alltid har insett vad som annars kommer att inträffa – människans insikt om hennes potentialer för gudalikhet skulle framträda i allt klarare dager efter hand.

För att bejaka vetenskapen – ytterst se människan som en maskin, har de tidigare allseende gudarna varit tvungna att sättas på skam inför den omedvetna mänskligheten. Vi ska inte förglömma att den medvetandevidgande ursprunliga rörelsen, föregångaren till Illuminati hade en folkbildande agenda, men efter att ha kapats av Adam Weisshaupt 1776 (märk väl att det är samma år som Amerika fick sin konstitution), lade den grunden till kollektivismen i praktisk mening, alltså huvudideologin vilken stipulerar att några få ska äga kunskaperna och resterande slava åt dem. Kollektivismen har sedan av makteliten för den effektiva polaritetens skull tudelats i en marxistisk variant och en fascistisk och kring denna icke-fråga hava mänskligheten i sin omedvetenhet om de viktiga frågorna snurrat sedan dess. Svaret på frågan om marxism eller fascism är alltså att medvetandeutvecklingen med hög röst uppmanar oss att lämna de kollektivistiska ideologierna till historiens svarta skrymslen och istället samarbeta frivilligt med varandra såsom autentiska suveräna människor. Det innebär att vi kommer att tacka för visat intresse till t ex fackföringar, kontrollmyndigheter och framför allt den representativa demokratin!

Den danske kosmologen Martinus förklarar fenomenet ”medvetandeutveckling” som medvetandegrader hos dels ofärdiga människor, vilka fortfarande är kvar på djurstadiet, dels av mer utvecklade själar som är på väg mot eller har uppnått högre medvetandenivåer. Det är först på denna nivå han kallar oss människor i egentlig mening  eftersom det är graden av moral som separerar djur från människor. Djur saknar moralisk kompass och kan därför inte bedöma sin egen moraliska handling och detsamma uppfattar jag då gäller den mer djurlika varelsen som först genom medvetenhet om sina omoraliska handlingar och sin utveckling av dem, till slut ändå kan bli fullkomlig – autentisk. Så länge mänskligheten består mera av djurlika än av autentiska medvetanden, så blir resultatet därefter eftersom det samhälle vi lever i är en spegling av oss själva.

*

Nu är tiden mogen för genombrottet för en anti-materialistisk verklighetsuppfattning, och om Tom Campbell kan du läsa i flera blogginlägg (sök i sökrutan) och jag återpublicerar den avgörande dokumentären om de tyska barnen som lärt sig se med förbundna ögon, alltså med medvetandet direkt utan kroppens inblandning, samt  en diskussion om samma dokumentär med Tom Campbell:

Den amerikanske kosmologen, författaren, konstnären mm Walter Russel beskriver skapandets ursprung som en ljuskälla, odelbar i sig själv, men utsändande en gudagnista (min benämning) som ger gudalika egenskaper till människan, med vilka hon kan skapa, generera. Det är det enskilda medvetandets utveckling som avgör vad som blir skapat – gott eller ont. Russel menar kortfattat beskrivet att materia skapas genom ljusvågor, och nedanstående film, liksom hemsidan om hans forskning och arbete avhandlar detta:

Det som är problematiskt att få ihop är Campbells Virtual Reality-teori, alltså att det var och en ser av världen i varje specifikt ögonblick, är renderingar av information – kod. Det är denna teori som dock allt fler forskare tänker sig stämma eftersom den förenar filosofin, fysiken och metafysiken:

Både Tom Campbells  och Walter Russels teorier uppfattar jag som genuina, det gäller alltså att hitta länken dem emellan. Fortsättning följer…

*

Gudagnistan innebär att vi alla är en aspekt av källan/Gud/Naturen/Universum, vilken i sig saknar agenda. Det är genom den mänskliga polariseringen mellan ytterligheterna – potentialernas gränser åt vardera hållet – som vår värld skapas. Ett mer adekvat och allmänt accepterat begrepp för detta skapandefenomen är gnostikernas ”Demiurgen”. Lägg märke till att begreppet har samma initiala stavning som ”demonen”. Vi tänker oss gärna att en demon är en ond entitet – vare sig vi tror att den existerar eller inte – men jag menar att detta är en medvetet marknadsförd begreppsförbryllning för att hålla oss kvar i rädsla och därmed slaveri. Vi kan därför säga att vi väljer våra demoner utifrån vårt medvetandes förmåga. Den som är rädd för sina demoner kan ju inte skapa gott heller, utan bara idogt följa Luthers duktighetsprincip att ständigt arbeta i sitt anletes svett i den eviga jakten på tak över huvudet och mat för dagen. Medvetenhetens expansion speglar ett samhälles kreativa potentialer.

Nedan följer en film som utförligt avhandlar Demiurgen – samt Doreen Bell Dotans The Deep som också drar in Jung i resonemanget och kallar Demiurgen för Demoner – såvitt jag kan förstå avser begreppen samma sak:

*

Den människolika varelsen har alltså genom maktelitens hjärntvätt hållits nere i sin slavhåla och hämmats i sin medvetandeutveckling. Ett  djurlikt medvetande, kortsiktigt och förslaget har med berått mod upprätthållits och också gynnats på bekostnad av ett autentiskt mänskligt medvetande, långsiktigt och intelligent. Tävlingsbeteende, missunsamhet och avundsjuka är dess kännetecken, alltså de frodas överallt i vårt degenererade samhälle.

Det är därför Carl Gustav Jung spelar huvudrollen i Autentopia – 2061, förty han är maktelitens mest kraftfulle motståndare. Hans teori om ”det gudomliga både/och” som psykiatrikern Claes Jansen kallade Coniunctio sin bok Skratta med Gud, innebär att en människa som tillåts att utvecklas enligt sin individuationsprocess, blir mer vänligt inställd till sina medmänniskor och vill dem väl så till den grad att medmänniskornas behov prioriteras eller åtminstone likställs med de egna är en beskrivning av innebörden av ordet kärlek. Som NASA-fysikern och medvetandeforskaren Tom Campbell har insett så är människans målsättning att ”become love” – bli kärlek. Makteliten har sedan drygt 100 år eskalerat sitt projekt att materialisera mänskligheten och driva henne bort från kärleken och in i dess motsats – likgiltigheten.

Sist i inlägget hittar du en intressant artikel hämtad från NewsVoice om just materialismens allt svagare ställning som fundament. En kommentar gjorde mig medveten om det konkreta psykologiska kriget mot mänsklig medvetandeutveckling, citat:

Wilhem Wundt sa ju 1879 att människan har ingen själ och därefter har hon behandlats därefter av psykiatriker och dess likar. Människan “har” ingen själ hon ÄR en själ som har en kropp som föds, lever och senare dör. Men personen kan göra allt möjligt men en sak kan hon inte, hon kan inte dö.
Att “behandla” en människa med t.ex. elchocks”terapi” är mycket fördärvligt och kan närmare betraktas som bestialiskt. Läkemedelsföretagen tillverkar droger som de benämner “medicin”, som kan påverka en person så att hon kan begå otroliga brott som hon sedemera inte kan återkalla att hon har gjort tidigare.
Deras piller är enormt beroendeframkallande och de kan vara direkt personlighetsförändrande.
De skapar psykisk ohälsa i stället för att bota den. De har en diagnostisk “bibel” som kan påvisa att ingen kan betraktas vara psykisk stabil. Vi är alla lite eller mycket tokiga, utom psykiatrikerna själva förstås.
De är överallt i vårt samhälle och påverkar vårt dagliga liv på ett mycket dolt sätt.
Vill någon psykiatriker prata med så gå inte därifrån……… SPRING utav helvete.

 • Vi kan genom observation konstatera att Wundts föreställning blivit hegemonisk efter hand. Sannolikt är att han fick hjälp att bygga upp karriären av makteliten, vilken strävade efter en reduktion av vad den mänskliga existensen omfattande eftersom det då skulle vara lättare att genomföra projektet mot global kommunism där den privata riksbanken Federal reserve 1913 konstruerades och blev själva fundamentet för det moderna slaveriet. Någonstans mellan Wundts deklaration och FED:s förslavningskupp författades sionisternas agenda i “The protocols of the elders of Sion”. På samma sätt som vi nu kan observera Wundts uttalande som genomfört i praktiken, kan vi även observera t ex maktelitens fullständiga kontroll över media. Exakt så som agendan förespråkar.

  Precis som du skriver så har människan hjärntvättats att tro att vi på sin höjd HAR en själ, men däremot steg för steg invaggats i den sinnessjuka tron att vi däremot ÄR handelsdrivande juridiska personer, medan vi på sin höjd kan aktivera denna statsägda entitet genom att äga registrerad egendom, lönearbeta eller registrera företag . Allt marknadsförs således diametralt i förhållande till de rätta förhållandena, och själva symbolen för denna agenda är det satanistiska pentagrammet som har “huvudet nedåt”.

Detta långsiktiga och intelligenta förhållningssätt, vilket alltså gynnar både individen och hennes samhälle, gör den kortsiktigt förslagne totalt galen, förty det bekräftar vad den själv INTE är – alltså autentisk. Ett autentiskt förhållningssätt, vilket är produkten av långsiktig intelligens, är maktelitens största fruktan. Vi ska alltså ersätta den urartade kollektivismen som ger uttryck för urartad individualism via ett överhettat ego, med autentisk individualitet, alltså varje människas självklara rätt till utveckling i enlighet med sin egenhändigt formulerade bestämning – att bli den hon själsligen egentligen redan ÄR – som ett frö i naturen…

<3C

Fysikalister har svårt att förstå parapsykiska fenomen och medvetandet

Det är kanske dags att avkräva extraordinära bevis från fysikalister och deras extraordinära påstående att hjärnan skapar medvetandet.

12
Remote viewing - Foto: T. Sassersson-
Remote viewing (PSI) används sedan 1970-talet för informationsinhämtning. Foto: T. Sassersson

Fysikalister tror endast på en fysisk värld och att alla fenomen kan förklaras med naturvetenskap. Parapsykiska fenomen som inte kan förklaras förkastas. Debatten i Väst om dessa fenomen har pågått i mer än 100 år. Psykologen Göran Johannesson resonerar om hur skeptiker använder förnekelse och förenklingar för att fjärma sig själva och andra från en komplicerad verklighet.

Text: Göran Johannesson, författare, legitimerad psykolog med intresse för spontana parapsykiska upplevelser i allmänhet och för barns minnen av tidigare liv i synnerhet

Göran B. Johannesson
Göran B. Johannesson

Den idag förhärskande synen inom den etablerade vetenskapen och filosofin är att den fysiska verkligheten är den enda som finns. Sinnesförnimmelser, känslor, tankar, föreställningar, intuitioner och minnen – allt som finns i vårt medve­tande – är på ett eller annat sätt en funktion av elektrokemiska processer i hjärnan.

Således är vår medvetenhet endast en produkt av hjärnan och slocknar vid döden. Denna syn betecknas som fysikalism (eller materialism) och innebär att tillvaron endast består av fysisk materia, fysiska energier och fysisk medvetenhet.

Detta förefaller vara en för evinnerliga tider fastslagen “sanning” som inte kan eller får ifrågasättas och påminner närmast om en religiös dogm.

Det grundläggande och svåra problemet med medvetandet (”the hard problem”) är hur det är möjligt att neurofysiologiska processer, dvs. elektro­kemiska signaler och neurala nätverk, kan ge upphov till subjektiva upplevelser.

 • Vad kan vara mer olikt än t.ex. en stark känsla och vissa neurofysiologiska processer i hjärnan?
 • Hur kan medvetandet uppstå ur något rent materiellt?

Filterteorin – Hjärnan förmedlar medvetandet

Det är uppenbart att det finns ett gigantiskt förklaringsgap mellan medvetandet och hjärnans neurobiologiska tillstånd. Medvetandet kan helt enkelt inte reduceras till neurofysiologiska processer i hjärnan utan är av ett kvalitativt annorlunda slag.1

När Max Planck – den främste upphovsmannen till kvantteorin – fick frågan om medvetandet kan förklaras i materiella termer, svarade han nekande och tillade att medvetandet är grundläggande i tillvaron.2 Slutsatsen blir att fysikalismen är falsk, och att materien och medveten­heten utgör två fundamentalt olika aspekter av tillvaron, varav den ena inte kan reduceras till den andra.

En alternativ förklaring till fysikalismen är den s.k. transmissions- eller filterteorin.


Enligt denna teori är medvetandet varken identiskt med eller en produkt av hjärnan. Tvärtom är hjärnan endast ett instrument eller redskap för medvetandet, precis som ett piano är ett instrument för pianisten att framföra sin musik på.Hjärnan alstrar således inget medvetande utan endast förmedlar det, minnet finns t.ex. inte i hjärnan lika lite som musiken finns i pianot.


Enligt detta synsätt utgör hjärnan även ett filter som begränsar medvetandet på olika sätt, precis som ett ostämt piano inskränker pianistens möjligheter att exekvera sin musik. Redan Hippokrates hävdade att hjärnan är medvetandets budbärare och dess uttolkare. Och i flera av sina dialoger, t.ex. i Faidon, framställer Platon kroppen som en begränsning för medvetandet.3

Fysikalism kan inte förklara parapsykiska fenomen

Fysikalismen kan inte heller förklara alla de hundratals spontana och verifierade exempel på utomsinnlig varseblivning (telepati, prekognition, psykokinesi m.fl.) som med ett samlingsnamn kallas för psi och som har publicerats under de senaste dryga hundra åren. Detsamma gäller de många statistiskt säkerställda resultaten från den kvalificerade experimen­tella parapsykologin. Etzel Cardeña, professor i psykologi (med inriktning mot hypnologi och parapsykologi) vid Lunds universitet, publicerade i våras en sammanställning av bevisen för den experimentella parapsykologin i American Psychologist – organ för det amerikanska psykologförbundet, American Psychological Association.


Det framkommer i artikeln att bevisen för psi är fullt jämförbara med forskningsresultaten inom den gängse psykologin och andra beteendeveten­skapliga discipliner. Sammantaget visar denna forskning bortom allt rimligt tvivel att dessa fenomen har en verklighetsgrund.4


Trovärdiga exempel på parapsykiska fenomen

Ett trovärdigt exempel på hur psi kan vara till nytta i vardagen återges av Elizabeth L. Mayer (1947–2005), fil.dr i psykologi vid Berkeleyuniversitet i Kalifornien och tillika en ledande psykoanalytiker. Hon var en uttalad fysikalist fram tills följande händelser utspelade sig i december 1991. Då blev hennes 11-åriga dotters älskade och extremt värdefulla harpa stulen i samband med en julkonsert i Oakland. Under de kommande två månaderna försökte Mayer på en rad olika sätt att lokalisera harpan: via polisen, instrumentförsäljare över hela landet, det amerikanska harpsällskapets nyhetsbrev och CBS TV-nyheter. Men utan minsta resultat.

Vid det laget var både mor och dotter smått desperata. Då föreslog en vän att Mayer skulle kontakta en skicklig slagruteman, som även uppgavs kunna lokalisera försvunna föremål. Via det amerikanska sällskapet för slagrutemän fick hon telefonnumret till ordföranden, Harold McCoy i Fayettesville, Arkansas (ca 180 mil från Oakland).

När Mayer ringde upp McCoy och frågade om han kunde hjälpa henne att finna harpan, svarade han efter en kort paus att den fortfarande var kvar i Oakland och att han skulle tala om var den fanns om hon bara skickade en karta över staden, vilket hon genast gjorde.

Efter några dagar ringde han upp henne och talade om på vilken gata och i vilket hus harpan fanns. Mayer hade aldrig varit i det aktuella området men åkte nu dit, skrev ner den exakta adressen och meddelade polisen att hon hade fått ett tips om i vilket hus harpan fanns. Polisen ansåg dock inte att det var tillräckligt för att göra en husrannsakan utan planerade istället att avskriva ärendet. Mayer satte då upp ett anslag i två kvarter i vilka det aktuella huset ingick och erbjöd en belöning om harpan återlämnades.

Tre dagar senare ringde en man till Mayer och påstod att hans granne nyligen hade förvärvat en sådan harpa. Mannen ville inte uppge sitt namn eller adress, men lovade att återbörda harpan. Efter ett antal telefonsamtal under de kommande två veckorna bestämdes slutligen tid och plats för när harpan skulle överlämnas, av en tonårspojke. Och så skedde också.

Som avslutning skriver Mayer att ”Det här förändrar allting” (Mayers kursivering), dvs. hennes världs­­bild fick sig en riktig törn, och händelsen påverkade henne på alla plan under resten av hennes liv.5


Det är sannolikt just en sådan typ av personlig upplevelse som krävs för att rubba en fysikalists syn på tillvaron – det är svårt att förneka sina egna sinnens vittnesbörd (fast även det har förekommit!). Att enbart läsa om den vetenskapliga parapsykiska forskningen brukar sällan övertyga skeptiker.


Fysikalister har en annan världsbild snarare än bättre förståelse för vetenskap

Fysikalister har naturligtvis svårt att acceptera parapsykiska upplevelser eftersom de är så djupt övertygade om att det enda som existerar är den fysiska verkligheten. Att det saknas en teori för psi är en vanlig kritik. En orsak till det torde vara att dessa fenomen varken går att förstå eller förklara utifrån en rent fysikalistisk världsbild. Det saknas helt enkelt kunskap om den process som ligger bakom.


Vi kan i stort sett bara iaktta hur psi yttrar sig i vår fysiska tillvaro, endast bli varse dess konsekven­ser. Våra fysiska sinnens uppfattningsförmåga räcker helt enkelt inte till – verkligheten är betydligt mer komplicerad än vad vi kan uppfatta med våra fem sinnen.


Vem har egentligen bevisbördan?

Dan Larhammar, juni 2016 - Foto: Anna Böhlmark
Professor Dan Larhammar [skeptiker] är kontaktperson i VoF gällande tron på  parapsykologiska fenomen – Foto: Anna Böhlmark, Pelicanmedia.se

Det sägs att extraordinära påståenden kräver extraordinära bevis, t.ex. när det gäller att bevisa psi (eller motbevisa fysikalismen), men vad extraordinära bevis innebär i praktiken undviker man nogsamt att precisera. Därför går det alltid att påstå att framlagda bevis inte är tillräckligt ”extraordinära”, vilket de naturligtvis heller aldrig kommer att bli så länge fysikalismen är det helt dominerande synsättet eller paradigmet. Det är kanske dags att kräva motsvarande extraordinära bevis för fysikalismens minst sagt extraordinära påstående – att det är hjärnan som på något mirakulöst sätt skapar medvetandet!


Men eftersom fysikalismen alltid på förhand avfärdar alla s.k. paranormala fenomen, kommer dessa aldrig att accepteras av dagens vetenskap oavsett hur starka bevisen är – ett exempel på okunnighetens arrogans.


Alla sådana fenomen anses alltid och utan undantag kunna ges en s.k. naturlig eller normal förklaring av ett eller annat slag. Eller så handlar det helt enkelt om vidskepelse eller (själv)bedrägeri.

Det som överlag saknas hos det vetenskapliga etablissemanget är framför allt öppenhet och ödmjukhet inför en verklighet som i grunden – trots vetenskapens ständigt nya rön – fortfarande är ett stort mysterium.

Vår svenske nobelpristagare i litteratur, Tomas Tranströmer, säger i en intervju:

Tomas Tranströmer. Foto: Andrei Romanenko. Licens: CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons
Tomas Tranströmer. Foto: Andrei Romanenko. Licens: CC BY-SA 3.0

”För mig är det naturligt att se livet som ett mysterium. Den vanliga materialistiska världsbilden är en arbetsmodell som fungerar hyggligt i vårt dagliga liv – och vår varseblivning är ju så konstruerad att den i allmänhet utestänger saker som inte svarar mot den världsbilden. Men samtidigt är det uppenbart att den materialistiska hypotesen inte ger någon bild av hur verkligheten egentligen är beskaffad. Jag känner mig över­tygad om att den konventionella världsbilden är otillräcklig.”6

Text: Göran Johannesson, författare, legitimerad psykolog med intresse för spontana parapsykiska upplevelser i allmänhet och för barns minnen av tidigare liv i synnerhet

Relaterat

I boken ”Barns minnen från tidigare liv – forskning i livets gränsland” beskrivs utförligt ett stort antal trovärdiga fall från hela världen med barn som minns tidigare liv, och både fallens styrkor och svagheter redovisas liksom olika förklaringar. Det ges även åtskilliga exempel på flera andra välundersökta parapsykiska fenomen som tyder på att människan har ett medvetande som är oberoende av kroppen och som överlever döden, t.ex. nära-dödenupplevelser, dödsbäddsvisioner, apparitioner (uppenbarel­ser) och medial kommunika­tion. Boken utgör ett viktigt bidrag till att utmana vår tids fysikalistiska (eller materialistiska) världsbild och visar på behovet av en omvärdering av vår syn på livet och döden.

NewsVoice om parapsykiska fenomen [parapsykologi]

Referenser

 1. Kelly, E.F., Kelly, E.W., Crabtree, A., Gauld, A., Grosso, M. & Greyson, B. (2007): Irreducible mind: Toward a psychology for the 21st century. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
 2. Max Planck citeras i Hameroff, S. & Chopra, D. (2012): The “quantum soul”: A scientific hypothesis. I A. Moreira-Almeida & F.S. Santos (red.): Exploring frontiers of the mind-brain relationship, s. 79–93. New York, NY: Springer.
 3. Kelly, E.F. & Presti, D.E. (2015): A psychobiological perspective on “transmission” models. I E.F. Kelly, A. Crabtree & P. Marshall (red.): Beyond physicalism, s. 115–155. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
 4. Cardeña, E. (2018): The experimental evidence for parapsychological phenomena: A review. American Psychologist, vol. 73, sid. 663–667.

Se även: Cardeña, E., Lynn S. J. & Krippner, S. (red.): Varieties of anomalous experience: Examining the scientific evidence, second edition. Washington, DC: American Psychological Association, och Cardeña, E., Palmer, J. & Marcusson-Clavertz, D. (red.): Parapsychology: A handbook for the 20st century. Jefferson, NC: McFarland.

 1. Mayer, E.L. (2008): Extraordinary knowing. New York, NY: Bantam.
 2. Karlström, L. (1990): Tomas Tranströmer. En bibliografi. Stockholm: Västerås kulturnämnds skriftserie nr 21. Det ursprungliga uttalandet görs i en intervju för tidskriften Sökaren (1973, nr. 4, s. 7, 21).

 

12 KOMMENTARER

 1. En väldigt sann och behövlig artikel i skenet av den materiella världens enorma misslyckande med att förklara livet och utforma handlingsplaner för att utöka motivation och syfte till en förädlande förbättring för oss alla inklusive allt liv och planeten i sig självt. Materiella och egobaserade drivkrafter har förvisso skapat välstånd men också ökande klyftor i samhället och en allt utökande förgörelse av allt biologiskt liv inklusive människor.
  Som jag ser det så måste det komma till en högre nivå att tänkande som höjer sig över det materiella tillståndet för att lösa de materiella och själsdödande processer som hotar allt liv på jorden.
  Som Einstein lär ha sagt; “samma tänkande som skapar problem kan inte användas för att lösa problem”.

  • Instämmer i ovan artikel.

   En fråga som har fascinerat mig under hela livet, och ännu mer sen jag läste om Franska revolutionen och Giljotinens användande är : Hur länge efter huvudet lämnat kroppen finns det akitivitet kvar i hjärnan.

 2. Något som hade övertygat en “fysikalist” i den ovan berätade harpohistorien är följande;
  Harpan hade gömts undan igen och slagrutemannen skulle ånyo fått försöka finna harpan. Hade han vid upprepade försök funnit harpan hade detta varit sensationellt och inlemmats i de flesta “fysikalisters” verklighetsuppfattning.
  Det är så vetenskap funger.

 3. Wilhem Wundt sa ju 1879 att människan har ingen själ och därefter har hon behandlats därefter av psykiatriker och dess likar. Människan “har” ingen själ hon ÄR en själ som har en kropp som föds, lever och senare dör. Men personen kan göra allt möjligt men en sak kan hon inte, hon kan inte dö.
  Att “behandla” en människa med t.ex. elchocks”terapi” är mycket fördärvligt och kan närmare betraktas som bestialiskt. Läkemedelsföretagen tillverkar droger som de benämner “medicin”, som kan påverka en person så att hon kan begå otroliga brott som hon sedemera inte kan återkalla att hon har gjort tidigare.
  Deras piller är enormt beroendeframkallande och de kan vara direkt personlighetsförändrande.
  De skapar psykisk ohälsa i stället för att bota den. De har en diagnostisk “bibel” som kan påvisa att ingen kan betraktas vara psykisk stabil. Vi är alla lite eller mycket tokiga, utom psykiatrikerna själva förstås.
  De är överallt i vårt samhälle och påverkar vårt dagliga liv på ett mycket dolt sätt.
  Vill någon psykiatriker prata med så gå inte därifrån……… SPRING utav helvete.

  • Vi kan genom observation konstatera att Wundts föreställning blivit hegemonisk efter hand. Sannolikt är att han fick hjälp att bygga upp karriären av makteliten, vilken strävade efter en reduktion av vad den mänskliga existensen omfattande eftersom det då skulle vara lättare att genomföra projektet mot global kommunism där den privata riksbanken Federal reserve 1913 konstruerades och blev själva fundamentet för det moderna slaveriet. Någonstans mellan Wundts deklaration och FED:s förslavningskupp författades sionisternas agenda i “The protocols of the elders of Sion”. På samma sätt som vi nu kan observera Wundts uttalande som genomfört i praktiken, kan vi även observera t ex maktelitens fullständiga kontroll över media. Exakt så som agendan förespråkar.

   Precis som du skriver så har människan hjärntvättats att tro att vi på sin höjd HAR en själ, men däremot steg för steg invaggats i den sinnessjuka tron att vi däremot ÄR handelsdrivande juridiska personer, medan vi på sin höjd kan aktivera denna statsägda entitet genom att äga registrerad egendom, lönearbeta eller registrera företag . Allt marknadsförs således diametralt i förhållande till de rätta förhållandena, och själva symbolen för denna agenda är det satanistiska pentagrammet som har “huvudet nedåt”.

 4. ”Att tro är ej det samma som att veta … trots att dom som tror – tror att dom vet.”
  Det är ju så – vi tror att vi vet. Men under livets gång läser verkligheten korrektur på vår tro, på ett sätt som får oss att tro något annat. Det jag trodde jag visste för ett antal år sedan, är kanske något som jag idag inte längre upplever som sanning.
  Men vetenskapen då?! Upptäcker inte vetenskapen sanningar? Nej, inte absoluta sanningar men relativa sådana, dvs. samband mellan orsak och verkan – fysiskt sett. Naturvetenskapen vet inte vad materia eller energi rent faktiskt är. Man vet däremot vilka reaktioner som uppstår vid en viss påverkan på materian respektive energin. Men vad själva materian egentligen är vet vi alltså ännu inte! Enligt Heisenbergs osäkerhetsprincip kan en partikel lika väl definieras som en våglängd, beroende på vilken mätmetod vi använder.
  Max Planck utrycker sig om materian på ett nästan metafysiskt sätt: ”Som en fysiker som ägnat hela sitt liv åt nykter vetenskap, till studien av materia … så säger jag detta: All materia uppstår och existerar endast genom en kraft som får atompartiklarna att vibrera och hålla samman så att världens minsta solsystem bildas. … Vi måste acceptera en medveten intelligent själ bakom denna kraft. Denna ande är ursprunget till all materia.”
  Så naturvetenskapen vet alltså inte vad materia eller energi är, men vet desto mer om dessa storheters relativa förhållande … och det räcker gott för att vi ska kunna utnyttja och manipulera dessa storheter dvs. bedriva fysisk vetenskap. Vetenskapen spekulerar hypotetiskt i att mörk energi utgör 72 procent, mörk materia 23 procent, och den fysisk materien, dvs vanliga atomer, endast drygt 4 procent av den totalt tillgängliga energin i universum. En snusförnuftig lekman (som undertecknad!) kommer därmed lätt till slutsatsen att den vetenskap som försöker ge en samlad bild av Helheten, Kosmos, utifrån de 4% som kan observeras måste ha en synnerligen bräcklig grund att stå på vad gäller det resterande 96 procenten!
  Hur ska man då gå till väga?
  ”Vi är alla en del av livet, ja, livet finns i oss – så vi måste leta i vårt inre förstås!”
  Raden ovan är från en låt jag skrev nyligen. Att förstå, ja, att komma i kontakt med tillvaron på ett djupare plan är en utvecklingsfråga. Vi ser endast ytan av Helheten eller Kosmos, och för att komma i kontakt med den bakomliggande verkligheten krävs ett högre utvecklat medvetande – ett kosmiskt medvetande. Vi har haft ett antal personer som upplevt verkligheten utifrån det större perspektiv som detta kosmiska medvetande öppnar. Förstadiet till detta medvetande är att uppleva ’kosmiska glimtar’, dvs att för ett kort ögonblick komma i kontakt med detta medvetande, denna bakomliggande verklighet, vilket ett fåtal humant utvecklade människor har beskrivit.
  Intressanta att studera kan vara Eckhardt Tolle, Maurice Bucke, Martinus och Rupert Sheldrake. Den sistnämnde gjorde intressanta experiment med hundar, som reagerade på husses eller mattes intentioner. I samma ögonblick som hundägaren bestämde sig för att åka hem reste sig hunden och gick mot ytterdörren. Experimentet har upprepats och hundens reaktion är oberoende av var matte befinner sig. Hunden kan alltså psykiskt ana mattes tankar eller vilja. Denna aning om, och kontakt med, en bakomliggande värld har ju också naturfolken – men förmågan försvinner i takt med att intelligensen ökar och väsendet blir därmed materialist. Detta är alltså denna vaga kontakt som den färdigutvecklade människan i framtiden kommer att återuppväcka – men nu som en fullt utvecklad, viljestyrd kontakt med Helheten eller Kosmos. Det finns säkert de som hävdar att detta förmodande är naiva förhoppningar, men varför skulle människans utveckling stoppa på just detta stadium som vi nu upplever? Varför skulle just vi vara toppen av vad Naturen eller Kosmos kan frambringa? Visar inte den tanken på en hel del hybris … att just vi på vår nuvarande utvecklingsnivå skulle vara Skapelsens krona?!
  Så det är bara att hålla med Göran! Fysikalister har svårt att förstå hela verkligheten. Men de banbrytande fysikerna börjar komma i kontakt med denna bakomliggande verkligheten och det är också därför de kan utvidga vår horisont. Förutom Plancks citat ovan kan vi kanske tillfoga Einstein vördnad inför tillvaron: – ”Men den som verkligen upplevt de stora framstegen inom detta område [vetenskapens område] måste gripas av en djup vördnad för det förnuft som uppenbarar sig i tillvaron.”

 5. http://www.farsight.org och Farsightpress på Youtube. Folk som tidigare arbetat åt CIA, som precis som andra underrättelsetjänster världen över tar fenomenet med Remote Viewing seriöst och har så gjort i decennier. Dan Larhammar borde veta att ta det försiktigt. Man får det man önskar sig och tror på och ateism är tron på ingenting.

 6. Varelser som tex Dan Larhammar har många benämningar men en av dem är organiska portaler. De finns här på jorden och de är många. Varför tror ni att det uppfattas så omöjligt att få folk att se verkligheten?! Det har mestadels med dessa entiteter att göra. De är inte kopplade till ett högre jag eller källan, men det är bara början, det är oerhört komplext. Snart kommer sanningen dock bli transparent och vi kommer att få se allt detta i ljuset. Håll i hatten!

 7. Du är en ande i en lampa (kropp)
  Och om du polerar din lampa kommer anden att vakna inom dig.

  Sök. Svaren vibrerar inom dig.

  Klotter eller poesi. Erik G.

 8. Skeptiker är övertygade om att deras åsikter är de rätta, men märkligt är att de trots enkelt kontrollerbara uppgifter vägrar inse att det finns invånare som oavsett vad någon vill kalla det, vet vad som ska ske och om det går att förhindra.

  Att förklara “att det som inte kan hända” kommer att ske ett visst datum”, hade om någon lyssnat inte skett men det finns många exempel på att skeptiker av egen övertygelse underlåter att föra vidare information att “otänkbara händelser” kommer att ske ett visst datum, om de inte ingriper. När alla skeptikers dörrar stängts, kontaktas medier som bemöter med samma arrogans och för att göra en lång historia kort nämns att cirka en timme innan Estonia katastrofen skedde en sista kontakt med räddningsenheter och tidigare kontaktade nattredaktioner, som samtliga utom en tidning ignorerade och med helikopter var den redaktionen först på olycksplatsen, innan räddningshelikoptrarna och samma skeptiker-bemötande bär skuld till att WTC katastrofen skett.

  Dan Larhammar åsikter synes skapade i påverkan av TV program med självutnämnda kvasimedium som gått på kurs och “lärt sig att med sin fantasi manipulera omgivningen med att “de känner på sig, vet vad som ska sker, ser och talar med avlidna som sägs osynliga för alla andra i rummen irra runt i rummen”, men oklokt är att inte lyssna på folk födda med en gåva att förnimma det som ska ske, för om så skett hade Dan Larhammar i varje fall inte cyklat omkull!

 9. Bra artikel – tack!

  Det blir allt svårare att hålla fast vid materialismen när produktioner som den nedan länkade tyska dokumentären om barn som lärt sig se med medvetandet, alltså inte med ögonen, är tillgängliga. Fler kommer säkert eftersom vi självklart också kan höra direkt med medvetandet utan att använda öronen.
  I filmen leker barnen obehindrat i en nöjespark med varandra och det går inte på några villkor att observera någon skillnad mellan den skicklighet som barnen med förbundna ögon uppvisar och den skicklighet som barn med full skärpa i sina ögon skulle kunna uppvisa.

KOMMENTERA

Publicerat i Begreppsförbryllning, De fyra Autentopiska hörnstensteorierna, Filmtips, Filosofi, Folkbildning, Korruption, Medvetandet, Naturvetenskap, Paradigmskiftet, Psykologi, Samhällsutveckling, Scola Autenticum, Slaveriet vs Fred och Frihet | Kommentarer inaktiverade för Svaret på 2000-talets alla frågor är ”medvetandet”…

Att se utan ögon…

…har varit fjärrskådares privilegium fram till nyligen då en metod har spridits, vilken innebär förmåga att navigera i verkligheten trots ögonbindel som om man såg med ögonen ändå . Det är alltså medvetandet som tränats att inte behöva använda synen genom ögat som  sinnesorgan, utan istället låta synintrycken ta en genväg förbi den fysiska kroppen.

NASA-fysikern och medvetandeforskaren Tom Campbell har  på sin Youtubekanal publicerat nedanstående tysktalande film som avhandlar detta för materialisten märkliga fenomen. Det börjar röra på sig ordentligt!:

Nästa film speglar ett intressant samtal mellan Tom Campbell och konstnären Jürgen Ziewe vilket förstås avhandlar de medvetandetillstånd som ger upphov till insikter och konstnärliga idéer. En konstnär kan aldrig operera genom sitt ego, förty då är inte vederbörande en konstnär, utan istället mera en designer. Det är genom själen – varat – som konsten emanerar:

Med detta folkbildande material tillönskas sent omsider en intressant söndagsmatiné! 🙂

<3C

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Att se utan ögon…

Om Bilderberggruppens gullgossar och gullepigor…

…har Kalle Hellberg skrivit en klargörande text, publicerad i NewsVoice. Du hittar den även inklistrad i fulltext sist i inlägget inkluderande kommentarer till skrivande stund. Det innebär att ytterligare en s k konspirationsteori kan omgrupperas till avdelningen för konspirationsfakta. Sannolikheten – vilket är det mått som använts för att falsifiera eller verifiera vetenskapliga hypoteser – för att inbjudningar till bilderbergmötena under åren av en slump skulle sammanfalla med de tunga posterna i de svenska partierna, är i princip lika med noll eftersom den som kontrollerat saken i efterhand kunnat konstatera att de höga posterna står i direkt proportion till aktuella politikers deltagande i mötena.

Notera också att familjen Wallenberg alltid har en medlem representerad på mötena, eller rättare sagt så berättar det att Wallenberg ingår i Bilderberg.

Som en kommentator så klokt konstaterar; ”Om Annie Lööf blir statsminister så vet vi att demokratin är avskaffad”.  Ja, minsann, och om hon inte blir statsminister så innebär det att den globala maktelitens inflytande över Sverige har avtagit….

Läs och begrunda!

<3C


Bilderberggruppen och Wallenberg bakom selekteringen av svenskt regeringsstyre sedan 1950-talet

Svensk regeringspolitik är Wallenbergs industripolitik

24
Annie Lööf - Pressfoto: Centerpartiet, CC BY 2
Annie Lööf förmodligen svensk statsminister nästa valperiod – Pressfoto: Centerpartiet, CC BY 2

Här är den avgörande information om svensk regeringsstyrning som inga svenska PK-journalister i massmedierna kommer att skriva om. Det menar Kalle Hellberg som sammanställt hur Bilderberggruppen och Wallenberg selekterat vilka personer som ska få höga ministerposter sedan 1950-talet fram till idag. 

Text och sammanställning av Kalle Hellberg

Kalle Hellberg
Kalle Hellberg

Nu i valtider finns chansen att verkligen ställa politiker mot väggen och samtidigt göra avslöjanden som allmänheten inte har en aning om, att journalister skulle ställa följande frågor till de senare utvalda toppolitikerna är för många helt otänkbart?

Fråga till Fredrik Reinfeldt: Var det inte så att du blev utsedd till Sveriges nästa statsminister och att du måste välja din ”fiende” Carl Bildt till din utrikesminister, när Wallenberg bjöd in dig till Bilderbergmötet i Kanada 2006?

Fråga till Anders Borg: Vad fick du för direktiv om Sveriges ekonomiska styrning och utveckling när Wallenberg bjöd in dig till Bilderbergmötet i Turkiet 2007?

Fråga till Maud Olofsson: Vad fick du för direktiv om svensk kärnkraft när du av Wallenberg och Bildt blev inbjuden till Bilderbergarnas möte i USA 2008 och hur mycket bearbetade Carl Bildt dig om kärnkraften när ni satt tillsammans på planet hem? (På Calle B:s blogg beskriver han hur han diskuterade med Maud på hemresan på planet, dock inte om ämnet, men det är väl för de flesta maktkunniga känt att hon efter den resan började lobba för att det skulle få byggas nya kärnkraftverk i Sverige).

Fråga till Jan Björklund: Vad fick du för direktiv om det svenska skolväsendet och dess utveckling, samt om svensk militärs sammankoppling med Nato, när du bjöds in av Wallenberg (och Bildt) till Bilderbergmötet i Grekland 2009? Fick du även order att lobba för ny svensk kärnkraft?

Fråga till Stefan Löfven: Fick du veta i klartext på Bilderbergmötet i Watford i England 2013 att du skulle bli Sveriges statsminister efter valet 2014 och klargjordes detta även för Carl Bildt och Anders Borg då?

Fråga till Annie Lööf: Fick du veta att den verkliga maktens viktigaste lakejer (Bilderberggruppen) tänkte placera dig som statsminister i Sverige efter valet 2018, när du fick förmånen att medverka på deras årsmöte i juni i Virginia i USA 2017? Blev du lovad att få bli statsminister, hur du än beter dig innan valet?

Utgången av alla kommande val verkar vara bestämd på förhand, här hjälper ni journalister verkligen till genom att inte ställa de viktiga frågorna, är det meningen och hur är det möjligt att ni journalister moraliskt på detta sätt kan gå maktens ärenden?

Medverkande svenskar i Bilderberggruppens möten

Här följer en sammanställning som ger god insyn i den verkliga maktens agenda, om ni tar er tid att studera den och historien.

Fet text = politiker eller blivande politiker. Inom parentes = arbete/tillhörighet vid tiden för årsmötet.

 • Marcus Wallenberg (1899–1982) - Wikimedia Commons
  Marcus Wallenberg (1899–1982) – Wikimedia Commons

  1954 Herbert Tingsten (DN), Martin Waldenström (bank), Tage Erlander (s)

 • 1955 Herbert Tingsten (DN)
 • 1957 Marcus Wallenberg, Per Jakobsson (IMF)
 • 1958 Marcus Wallenberg, Erik Boheman (fp)
 • 1962 Marcus Wallenberg, Tage Erlander (s)
 • 1963 Marcus Wallenberg, Sven Dahlman (UD), Herman Kling (s)
 • 1964 Marcus Wallenberg
 • 1965 Marcus Wallenberg, Olof Palme (s)
 • 1966 Marcus Wallenberg
 • 1967 Marcus Wallenberg, Yngve Holmberg (h, som senare blev m)
 • 1968 Björn Lundvall (LME)
 • 1969 Marcus Wallenberg, Kjell Olof Feldt (s)
 • 1970 Marcus Wallenberg, Sven Moberg (s)
 • 1971 Marcus Wallenberg, Ingmund Bengtsson (s)
 • 1972 Marcus Wallenberg
 • 1973 Marcus Wallenberg, Anders Björgerd (Sydkraft), Olof Palme (s), Gunnar Sträng (s), Krister Wickman (s), Nils Svensson (Götaverken), Hugo Lindgren (Skull & Bones?)
 • 1974 Marcus Wallenberg, Krister Wickman (s)
 • 1975 Marcus Wallenberg, Björn Lundvall (LME), Krister Wickman (s)
 • 1977 Marcus Wallenberg, Björn Lundvall (LME), Krister Wickman (s)
 • 1978 Marcus Wallenberg, Björn Lundvall (LME), Thorbjörn Fälldin (c)
 • 1979 Marcus Wallenberg, Björn Lundvall (LME), Ola Ullsten (fp), Lars Wohlin (Sv. Riksbank)
 • 1980 Marcus Wallenberg, Björn Lundvall (LME), Lars Wohlin (Sv. Riksbank)
 • 1981 Marcus Wallenberg, Sten Gustafsson (SAAB-Scania)
 • 1982 Björn Svedberg (Ericsson), Sten Gustafsson (SAAB-Scania), Lars Wohlin (Sv. Riksbank)
 • 1983 Kjell Olof Feldt (s), Anders Ferm (s), Sten Gustafsson (SAAB-Scania), Clas-Erik Odhner (LO), Hans Werthén (Electrolux), Kai Hammerich (SAAB-Scania)
 • 1984 Peter Wallenberg, Olof Palme (s), Sten Gustafsson (SAAB-Scania), Lennart Johansson (SKF), Assar Lindbäck (nationalekonom), Curt Nicolin (SAF), Clas-Erik Odhner (LO), Stig Synnergren (chef för konungens stab), Anders Thunborg (s), Hans Whertén (Electrolux), Kai Hammerich (SAAB-Scania)
 • 1985 Sten Gustafsson (SAAB-Scania), Mats Hellström (s)
 • 1986 Sten Gustafsson (SAAB-Scania), Carl Johan Åberg (s, UD)
 • Peter Wallenberg, CC BY-SA 4.0
  Peter Wallenberg, CC BY-SA 4.0

  1987 Peter Wallenberg, Sten Gustafsson (SAAB-Scania), Hans Zetterberg (Sv.Dagbl.)

 • 1988 Sten Gustafsson (SAAB-Scania), Anders Thunborg (s), Staffan Burenstam-Linder (m), Anders Åslund (nationalekonom, Öststatsexpert)
 • 1989 Sten Gustafsson (SAAB-Scania), Hans Blix (IAEA, tidigare fp)
 • 1990 Sten Gustafsson (SAAB-Scania), Bertil Torekull (Sv. Dagbl.),
 • 1991 Sten Gustafsson (SAAB-Scania), Bo C E Ramfors (SEB), Lars Jonung (nationalekonom)
 • 1992 Sten Gustafsson (SAAB-Scania), Carl Bildt (m), Percy Barnevik (ABB), Anders Åslund (nationalekonom, Öststatsexpert)
 • 1993 Carl Bildt (m)
 • 1994 Percy Barnevik (ABB), Hans Bergström (Nerikes Allehanda, senare DN), Stig Larsson (SJ)
 • 1995 Percy Barnevik, Kung Carl-Gustav, Ines Uusman (s)
 • Marcus Wallenberg
  Marcus Wallenberg – Foto: SEB Group, pressfoto

  1996 Marcus Wallenberg (dy fom nu), Percy Barnevik (ABB), Anders Åslund (nationalekonom, Öststatsexpert), Mona Sahlin (s)

 • 1997 Marcus Wallenberg, Percy Barnevik (Investor), Björn Svedberg (Ericsson)
 • 1998 Percy Barnevik (Investor), Jacob Wallenberg
 • 1999 Percy Barnevik (Investor), Anders Åslund (nationalekonom, Öststatsexpert), Carl Bildt (m), Björn Rosengren (s), Tom Hedelius (Handelsbanken), Mauricio Rojas (fp, vd Timbro år 2000)
 • 2000 Percy Barnevik (Investor), Jacob Wallenberg, Leif Johansson (Volvo), Leif Pagrotsky (s), Lars-Erik Pettersson (Skandia)
 • 2001 Marcus Wallenberg, Jacob Wallenberg, Percy Barnevik (Investor), Tom Hedelius (Handelsbanken), Leif Pagrotsky (s), Leif Johansson (Volvo), Lars Ramqvist (Ericsson), Michael Treschcow (Electrolux)
 • Jacob Wallenberg2002 Jacob Wallenberg, Michael Treschcow (Electrolux)
 • 2003 Jacob Wallenberg, Anna Lindh (s), Claes Dahlbäck (Investor)
 • 2004 Jacob Wallenberg, Lars Heikensten (Riksbankchef), Gunnar Brock (Atlas-Copco)
 • 2005 Jacob Wallenberg, Erik Belfrage (SEB)
 • 2006 Jacob Wallenberg, Carl Bildt (m), Fredrik Reinfeldt (m), Hans Stråberg (Electrolux)
 • 2007 Jacob Wallenberg, Carl Bildt (m), Anders Borg (m), Hans-Henric Svanberg (Ericsson)
 • 2008 Jacob Wallenberg, Carl Bildt (m), Maud Olofsson (c), Tom Johnstone (SKF)
 • 2009 Jacob Wallenberg, Marcus Wallenberg, Carl Bildt (m), Jan Björklund (fp)
 • 2010 Jacob Wallenberg, Carl Bildt (m), Urban Bäckström (Svensk Näringsliv), Lars Renström (Alfa Laval)
 • 2011 Jacob Wallenberg, Mordashov, Alexey A. (CEO, Severstal), Carl Bildt (m), Ewa Björling (m)
 • 2012 Jacob Wallenberg, Jonas Bonnier (vd Bonnier AB), Gunilla Carlsson (m)
 • 2013 Jacob Wallenberg, Carl Bildt (m), Anders Borg (m), Stefan Löfven (s), Börje Ekholm (vd Investor)
 • 2014 Jacob Wallenberg, Marcus Wallenberg, Carl Bildt (m), Håkan Buskhe (SAAB AB), Tove Lifvendahl (Svenska Dagbladet), Carl-Henrik Svanberg (vd Volvo AB),
 • 2015 Jacob Wallenberg, Mikael Damberg (s), Carola Lemne (Svenskt Näringsliv), Carl-Henric Svanberg (BP, Volvo)
 • 2016 Jakob Wallenberg, Magdalena Andersson (s), Conni Jonsson (EQT)
 • 2017 Marcus Wallenberg, Johanna Rosén (professor i materialfysik vid Linköpings Universitet), Annie Lööf (c)
 • 2018 Marcus Wallenberg, Danica Kragic (professor i datalogi och robotik på KTH), Maria Rankka, (författare och debattör, tidigare moderat nära knuten till Carl Bildt och numera VD för Stockholms handelskammare)

Att det på mötet 2006 bestämdes att Fredrik Reinfeldt skulle få statsministerrollen i Sverige efter kommande val och att hans ”fiende” Carl Bildt skulle bli utrikesminister blev för oss som följer maktens göromål klart långt före valet.


Likaså att Anders Borg året därefter blev inbjuden för att få direktiv till sitt jobb som finansminister.

Maud Olofsson fick självklart riktlinjer om bl a svensk kärnkraftspolitik, eftersom hon efter hemkomsten från mötet 2008 började lobba för att nya kärnkraftverk skulle få byggas i Sverige.

Att Jan Björklund lärt sig sin läxa bra visar hans idoga kämpande för en förändrad skola och samgående med Nato. När makten ger order, då lyder man.

Att den senaste alliansregeringens högsta höns varit inbjudna de senaste åren, men ingen från oppositionen, kunde bara betyda att Bilderbergarnas mening var att alliansen ska sitta kvar kommande period också, efter valet 2010.


Så blev det då klart även med kommande regeringsbyte efter 2014 års val, den nya statsministern ska heta Stefan Löfven, vilket bestämdes på Bilderbergmötet 2013.

Nu får vi se om Annie Lööf blir nästa statsminister i Sverige, vilket ska ske om allt går ”som det ska”, eller om Bilderbergarna har gjort ett missbedömning i sin maktfunktion?


 

Svenska regeringar och Bilderberggruppen

Så här har svenska regeringar sett ut under Bilderbergarnas tillvaro, jämför gärna med ovan medverkande politiker och årtal.

 • 1951-10-01 till 1957-10-31 Tage Erlander Koalition: Socialdemokratiskt, Bondeförbundet
 • 1957-10-31 till 1969-10-14 Tage Erlander Socialdemokratisk
 • 1969-10-14 till 1976-10-08 Olof Palme Socialdemokratisk
 • 1976-10-08 till 1978-10-18 Thorbjörn Fälldin Koalition: Centerpartiet, Moderata samlingspartiet och Folkpartiet
 • 1978-10-18 till 1979-10-12 Ola Ullsten Folkpartiet
 • 1979-10-12 till 1981-05-19 Thorbjörn Fälldin Koalition: Centerpartiet, Moderata samlingspartiet och Folkpartiet
 • 1981-05-19 till 1982-10-08 Thorbjörn Fälldin Koalition: Centerpartiet, Folkpartiet
 • 1982-10-08 till 1986-02-28 Olof Palme Socialdemokratisk
 • 1986-03-01 till 1990-02-26 Ingvar Carlsson Socialdemokratisk
 • 1990-02-26 till 1991-10-04 Ingvar Carlsson Socialdemokratisk
 • 1991-10-04 till 1994-10-07 Carl Bildt Koalition: Moderata samlingspartiet, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokratiska samhällspartiet
 • 1994-10-07 till 1996-03-22 Ingvar Carlsson Socialdemokratisk
 • 1996-03-22 till 2006-10-06 Göran Persson Socialdemokratisk
 • 2006-10-06 till 2014-10-03 Fredrik Reinfeldt Koalition: Moderata samlingspartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Folkpartiet
 • 2014-10-03 till 2018 Stefan Löfven Koalition: Socialdemokrater, Miljöpartiet, Vänstern

Text och sammanställning av Kalle Hellberg

24 KOMMENTARER

 1. Jag har som lekman i ämnet själv funderat över detta.
  Det som slår mig är hur menlösa uttalanden topp-politikerna gör. Jag menar att om en partiledare drivits av en fast och personlig övertygelse om en ideologi så hade denne gjort det med en helt annat glöd och iver än vad som görs av dagens partiledare.
  Man riktigt känner hur de undviker att vara personliga, hur de nästan robot-lika repeterar sina(?) repliker.
  Tror det vore ganska lätt för en känslig person, som kan “läsa av” människor, att avslöja politikernas opersonliga åsikter och att det de framför är budskap från någon annans agenda.
  Jag tror Kalle Hellberg har helt rätt i sin analys i artikeln.

  • Jag lyssnade på Mona Sahlin en stund några meter ifrån henne och jag upplevde noll utstrålning, ingen karisma överhuvudtaget. Det tog 20 minuter att inse att hon bara läser innantill, ett manus utan känslor. Så jag gick därifrån och funderade på hur fan kunde hon bli partiledare.

 2. @ Conny Freij Larson

  – Ja, det var bra beskrivet av hur våra politiker framstår för oss. Jag har t.ex. alltid tyckt att det är mer intressant att lyssna på en lekmans åsikter än vad det är att lyssna på en politiker, för dom säger egentligen ingenting som är intressant.

 3. Att Wallenbergarna haft ett stort inflytande på svensk politik är ju definitivt inget nytt, alltsedan det sk Saltsjöbadsavtalet har man ägnat sig åt att styra arbetsmarknadens utveckling genom påverkan av LO/TCO inifrån.

  Sveriges industripolitik har man påverkat sedan parlamentarismens genombrott, efter avvecklingen av tsarväldet i Ryssland och den tyska sk Bismarck strukturen.

  Wallenbergarna är vår moderna tids absolut mest lyckosamma lobbyister, man lockar politiker med en riktigt bra position efter det att man gjort Wallenbergarnas politik till sin egen och fått med sig sina resp partier på vad dessa superlobbyister vill ha genomfört.

  Under paroller som “vad som är bra för Wallenberg är också bra för Sverige” har denna korruption pågått under många år.

  Wallenbergarna har ju givetvis också internationella industri kontakter som de utvecklar mer globala strategier tillsammans med. Bilderberggruppen är ju bara en av dessa globalisters sammanslutningar.

  Det är bra att Kalle Hellberg tar upp detta nu inför valet, möjligen kan man addera en reflektion över parallellerna med vad som hände i USA:s presidentval 2016.

  Globalisterna trodde då att de genom en ensidig satsning på Hillary Clinton kunde få en lojal marionett som president, tji fick dom.

  Donald Trump häcklar numera dessa globalister vid sina tal inför mid-term valet nu i November, han fokuserar särskilt dessa globalisters dominans inom MSM (fake media).

  Vad som avgjorde det amerikanska valet var att amerikaner i allmänhet var så innerligt trötta på eliternas förakt för vanligt folks uppfattningar om nödvändiga prioriteringar på politikens område. Amerikaner såg i Trump ett oprövat kort som i sin kampanj ställde sig utanför dessa globalistiska eliters strävan att sudda ut nationsgränser och försöka skapa ett gränslöst samhälle över hela jorden, med ökad makt för dessa globala eliter som resultat.

  Hans paroll om “America first” väckte en nationalistisk våg över hela USA, en rörelse som är rena mardrömmen för globalisternas strävan om att överstatligt dominera alla länder.

  I Sverige kan samma sak hända om inte den långvariga hjärntvätten fått ett alltför starkt inflytande över vanligt folks medvetande.

  Den som tycker att också SD börjat vackla på senare tid kan ju alltid rösta på AfS som alltmer börjar framstå som ett hyggligt alternativ för att inte SD skall tappa sitt fokus.

  Att Annie Lööf skulle kunna bli statsminister ser jag väl inte som helt omöjligt men som vindarna blåser nu så borde inte Wallenbergarnas strategi lyckas, det kan vi som röstar i alla fall försöka påverka.

 4. A.L. önskar importera 30 miljoner bidragstagare? Var skall dessa bo och hur försörjas? Rekvisition av sommarstugor finns beredd i gömslena. Försörjning kan endast ske med lån. Och en härdsmälta mitt Skandinavien, kan den tolereras av våra grannländer? Om nu flera miljoner “ensamkommande” skall härja runt i grannländerna, vad tolereras då?

  • Norges statsminister sade för några år sedan när massinvandring varit igång ett par år. “- Om Sverige kommer in i kaos pga. För snabb och stor massinvandring, då stänger vi gränsen till Sverige med militären och Sverige får klara sig själva. ” (Jag kan inte svära på att jag minns hundra procent rätt, men det var så jag uppfattade det.)

 5. Den enda lösningen är den kommande ekonomiska kollapsen och depressionen, där politrukerna får slut på andras pengar.

  Politiskt verkar det nya partiet AFS lovande, men först på längre sikt när de blir riktigt stora.

 6. Tack för en mycket bra artikel, med en analys som jag tror är helt korrekt.

  Men skulle trots allt AL bli premiärminister efter valet så blir man ju riktigt mörkrädd över vilken ännu mer katastrofal framtid som skulle vänta. Samt att det vore det tydligaste tecknat på Bilderbergsgruppens styrning, vilket ju vore en ännu större katastrof.

  Bra också dina kommentarer Jan!

 7. Ja prisa gud för nu har Messias återvänt! Trump kommer ställa allt till rätta! Kejsarens nya kläder är det hetaste och fetaste i Paris, nu kommer USAs regering sluta bryta mot mänskliga rättigheter.

  Bilderberg existerar, världsordningen och dess elit har möten utan oss, kom över det.

 8. Den hänsynslöse miljardären Trump är en bluff i frågan, säger som så ofta en sak och gör tvärtom. Minst tre av de ministrar han valde hör till kärnan av Council on Foreign Relations, kleptokrat-miljardärernas USA-föregångare (1921), till Europas Bilderberg Group (1954). Liksom för Hilary Clinton kör de med porträttbilder med blå bakgrund nedlusad med ”Council on Foreign Relations” eller ”CFR”, där båda sidorna fått sina miljonmutor legaliserade som ”föredragsarvoden”.
  Värsta svenska toppkorruptionen står Carl Bildt för, som inte avsade sig sin STYRELSEPLATS i Bilderberg ens när han föregav sig vara “vår” utrikesminister. Han är styrelseledamot sedan 2002.

 9. SD är en dark horse. De har inte varit inbjudna till Bilderbergarnas möten. Men frågan är vilka inofficiella kontakter de har med Wallenberg? Vi som förutsätts rösta i valet, undanhålls mängder av väsentlig information som skulle göra det möjligt att göra ett väl underbyggt val, eller inget alls.
  Var medveten om att du manipuleras från många olika håll inom landet. Eventuell påverkan från Ryssland/kina kan betraktas som marginell och enbart utslag av desinformarion från Wall-Enberg.
  De arbetar ju under det kända mottot “verka utan att synas” dvs korruption i megaklassen.
  Risken att SD likaså sitter i knät på Wall-Enberg är rätt stor och alltså är det ingen idé att rösta.
  Det pågår andra saker i världen som W-E inte kan påverka och som förändrar spelplanen för gott
  och då utan deras närvaro.

  • Första gången jag inte röstat var denna just pga. att alla partier är korrupta enligt mig. Fridolin har jag träffat flera gånger och hans närmaste tjänstemän har skvallrat massor om hur korrupt Lillpojken är. Det finns inga ärliga riksdagsledamöter vad jag vet i alla fall.

 10. Om nu A.L. blir statsminister efter valet, så bekräftas helt klart att demokratin är avskaffad.

 11. Om världen fortsätter på den inslagna banan kan jag inte se att vi har någon framtid. Ska man försöka att vara lite positiv kan man fråga sig vilka personer som döljer sig bakom de 45 000 hemligstämplade åtalen som har registrerats sedan i Oktober 2017(5000 st/mån, normalsiffra 90/mån). I kombination med den EO som Trump skrev 21 december 2017 samt antalet högt uppsatta personer som “frivilligt” klivit ner från höga positioner inom politiken, näringslivet etc sedan EO skrevs så kan man kanske skönja en liten ljusstrimma. Kvarstår fortfarande dock att väcka upp människor från sin Törnrosasömn. Det är många tunga hemska sanningar som måste få se dagsljuset. Först då tror jag vi kan få ett verkligt regimskifte och återställa någonting som kan kallas demokrati.

 12. Verkar som alla partier kommit överens om att utesluta SD….och då spelar det ju ingen roll på vem man röstar på!? Då är det ju en diktatur vi har och inte en demokrati…Från kvällens utfrågning i SVT sa Stefan Löfven så här…. 1 tim 21.10 in i programmet…https://www.svt.se/…/partiledarutfragni… “- Det vore konstigt om 87 procent inte kan hitta ett sätt att styra landet, säger Stefan Löfven som utesluter ett samarbete med SD. (Men fördelningen syftar han på den nuvarande)”…..och han sa också att SD bara hade 13% sv folkets röster.!?

 13. Ha!

  Nu pluggar tidigare ledaren för Miljöpartiet, Per Gahrton, för Annie Lööf som ny statsminister, vill inte att Ebba Bush skall få den posten. Isabella Lövin utesluter inte att MP skulle kunna gå med på detta:

  Per Gahrton: https://www.svtplay.se/video/18978866/opinion-live/opinion-live-sasong-6-13-sep-22-00?info=visa (31 min och 30 sekunder in i programmet)

  Isabella Lövin: https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1144316?programid=1650 (3 tim och 15 min in i programmet).

 14. En relativt gammal nyhet då uppgifterna legat ute på sociala medier sedan länge. Men det jag saknar är vilka som tagit statsministerposten efter att man besökt Bilderberg. Ett antal sedan starten på 50-talet.

 15. Våra politiker inte har någon framtidsvision alls. Deras uttalanden är demagogiska helt utan innehåll.
  Om de får möjlighet att styra landet kommer det att bli katastrofalt för Sverige.
  Se på Orbán: han har en framtidsvision hur sitt land och Europa skall utvecklas – och inte avvecklas som Eu gör.

 16. Nya Tider skriver om Birger Schlaugs och tidigare EU-parlamentarikern MaLou Lindholms (MP) debattartikel i Expressen, där de berättar om och kritiserar Annie Lööfs medlemskap i Trilaterala Kommissionen:

  https://www.nyatider.nu/birger-schlaug-blottar-annie-loofs-hemliga-globalistagenda/

  Jag tänker mig att den utdragna processen om vem som officiellt skall styra Sverige efter valet kanske trots allt, obevekligt, om än med mycket snirklande och krumbuktande, leder fram till ett, av den globala makteliten, förutbestämt mål – Annie Lööf som statsminister.

 17. Efter att ha haft detta på känn i flera veckor så fick Annie sonderingsuppdraget. Tänker bokmärka denna artikel och dela den överallt när hon väl röstas in. Ganska uppenbart att det är dit vi är på väg.

Publicerat i Korruption, Paradigmskiftet, Samhällsförtryck, Scola Autenticum, Svensk politik | Kommentarer inaktiverade för Om Bilderberggruppens gullgossar och gullepigor…