Pusslet lägger sig…

…men med förhinder. Några månader har förflutit sedan jag återvände till Småland efter 18 månader hos vänner och bekanta, vilka i vissa fall velat se första delen av trilogin Autentopia-2061 publicerad och den andra delen rullande , och andra har haft sina privata bevekelsegrunder. De tre delarna är preliminärt planerade såsom jag beskriver i ”Bakgrunden”, sid 13, citat:

Struktur & strategi

Boken är uppdelad i tre delar. Varje del beskriver ett antal föreläsningssituationer i ämnet Paradigmhistoria ur tre olika perspektiv:

Del 1: Utbrytarna beskriver skillnaden i människors levda verklighet mellan Illusionsparadigmet (materialism/kollektivism/maskinism) och Sanningsparadigmet (idealism/autenticitet/humanism). Publiceringsår 2016.

Del 2: Utvecklingskoden beskriver de paradigmatiska skillnaderna mellan Illusionsparadigmet och Sanningsparadigmet beträffande synen på utveckling, kunskap och lärande och människans individuella bildningsresa genom individuationsprocessen, i och utanför den frivilliga skolan. Om läroplanskoder har bl a uppsalaprofessorn Ulf P Lundgren skrivit.

Del 3: Ursprunget beskriver hur Illusionsparadimets historieförfalskning och vetenskapsförbryllning ersattes med Sanningsparadigmets sanna historia och sanna vetenskap – inkluderande den andliga dimensionen.

Eftersom trilogins första del bygger på tvärvetenskapliga studier, intuitivt kanaliserad information och forskning om penningsystem, juridik och den kollektivistiska agendan, är denna del dynamisk vilket innebär nya versioner efter hand.

Just nu lutar det åt ett platsbyte för del två och tre på grund av det med anledning av mitt arbete öppnat sig en enastående möjlighet att skriva den avhandling i filosofisk pedagogik som jag hade hoppats hitta förutsättningarna för tids nog genom en 7-9-skola med gott utrymme och högt i tak – både beträffande de estetiska lokaliteterna och kollegors/lednings öppna sinnen.

Det är därför meningsfullt att med skolan som empirisk bas äntligen examinera min färdigskrivna kandidatuppsats och fortsätta med en master – vilket utgör grunden för avhandlingen, vilken också kommer att ligga till grund till den andra delen av Autentopia, vilken alltså p g a tidsaspekten blir del tre. Forskningen beträffande del två – historieförfalskningen och vetenskapsförbryllningen – kommer JT att ansvara för eftersom det är han som forskar kring sådana frågor.

Min livssituation är helt rätt för detta avhandlingsprojekt, nu kan jag fokusera mina intressen till elevernas estetiska arbete och mitt eget konstnärliga skapande samt till masterstudier och avhandlingsarbete. Genom att etablera mitt mycket minimala hem i en nyrenoverad kommunal lägenhet alldeles i anslutning till skolan där dessutom katterna kan gå ut och in från markplanet, behöver inte min hjärna tampas med andra bekymmer – som till exempel att förvandla ett ruckel till ett slott, bygga flera lägenheter, snöskottning och trädgårdsdesign. Ja, ni som följt bloggen minns kanske? :-)

Egendomen Autentopia

Problemet är bara att kommunen – trots att jag har arbete – inte vill hyra ut den lilla ettan på 45 kvadrat vilken kostar mindre än 2 900 kronor per månad. Detta med anledning av att jag sedan bankens stöld av mitt hem och mitt levebröd har en svårt belastad juridisk personfiktion – vilken förstås är den som är kontraktsinnehavare åt den levande människan, vilken är den som behöver och har rätt till ett hem. Bostadsbolaget har en policy vilken de har hittat på, och vilken per definition gör mig hemlös. Idag kan jag tacksamt nog låna en stuga vilken ägarna på sikt vill använda själva och den fungerar dessutom inte heller över vintern.

Utöver att policyn är generellt olaglig i relation till grundlagen Regeringsformen kapitel 2, 19§ liksom kapitel 12, 10§,  så är en punkt i policyn direkt felaktig i relation till KRONOFOGDENS bestämmelser beträffande normalbelopp, d v s det jag har rätt att behålla av min lön för att kunna ha ett hem, mat och kläder mm. Här är KFM:s länk till information om Förbehållsbelopp och Normalbelopp: Hur mycket får du behålla?

Det är alltså inte lönt att arbeta mer än upp till den summa  som KFM går med på ska omfattas av undantagen för utmätningen – och därför ett utmärkt tillfälle att återigen studera under många år. Självklart kommer jag inte att p g a av att KFM lyckas stjäla ytterligare pengar av mig under läsåret, härja med min arbetstid vilken är bestämd till 50%. Det är först till nästa höst som arbetstiden i förekommande fall justeras nedåt. Tids nog kommer jag att föreläsa om bedrägeriet i allmänhet och mot mig i synnerhet. Många har fått se sig blåsta på konfekten av banker och bolagen vilka kallar sig myndigheter.

Punkten i policyn är direkt diskriminerande genom att mitt konto hos Kronofogdemyndigheten ALDRIG kan hota min förmåga att betala hyra på grund av undantagen av utmätningsbelopp, men tills vidare har jag nöjt med att underrätta ansvariga politiker om deras situation om de som skattefinansierat kommunalt bolag bryter mot grundlagen. De har fått till den 30 september på sig att tänka igenom sitt beslut så om en vecka vet vi. Är inte hyreskontraktet påskrivet eller åtminstone initierat nästa fredag så lägger jag ut information om den kommande processen på lördag 1 oktober här på bloggen. Då blir det också i så fall läge att fundera på en husvagn och en mantalsskrivningsadress i en närliggande kommun, ety några skattepengar ska inte kommunen ha om de ställer mig hemlös i den kommun jag arbetar och därmed betalar skatt i – särskilt inte som det står tre tomma lägenheter i huset mitt emot mot skolan, vilka skattebetalarna i slutändan får skjuta till medel för om de fortsättningsvis står tomma…

I Fred & Kärlek

<3 Carina

Publicerat i Autentopia - idé och berättelse, Egendomen Autentopia, Egna domstolsprocesser, Harstenslycke, Juridik, Kreativitet, Kunskap och lärande, Okategoriserade | Lämna en kommentar

En långsiktig lögnstrategi…

kulminerar i september 2016, då den stora finalen av illusionsparadigmets teateruppsättning utspelar sig på första parkett, genom att vi får bevittna den bibliska profetian i Uppenbarelseboken. De rymdskepp som med största sannolikhet exponeras inför mänskligheten under detta event är inte utomjordiska, utan har sin bas på jorden – tekniken har funnits länge. Dock existerar med all säkerhet utomjordiska skepp även om inte dessa är inblandande i det apokalyptiska skådespeleriet – bevisen för dess existens har intensifierats de senaste åren i syfte att prima mänskligheten inför slutspelet. De jordiska rymdskeppen är fientliga, ety de ägs av bankirerna – våra herrar i det numera globala slavsystemet och vilka in i det sista hoppas på att kunna levitera monopolplanen till nästa nivå genom att erbjuda en underbar lösning med både skuldavskrivningar och medborgarlön till slavarna som alla kommer att gå på med hull och hår – tills tumskruvarna börjar dras åt igen…

Om både lögnstrategin inför teaterns klimax samt om förbryllningsstrategin att presentera en lösning, för att senare dra åt tumskruvarna skriver min favoritbloggare Ken på Redefining GodDen förstnämnda artikeln har legat ute ett tag och jag vill minnas att jag skrivit om den tidigare. Här är ett citat ur The Multilateral/Multipolar New World Order will seem like heaven… at first

The globalists are in the process of running a problem / reaction / SOLUTION scam on us, not a problem / reaction / PROBLEM scam.

This means that when we reach the end result of this transition process, the NWO will look like the SOLUTION to all our problems, not another PROBLEM (such as a dark, scary fascist regime) we need to overcome. It will appear as though the corrupt have been defeated, World War 3 has been stopped, all regional conflicts have been resolved, biowarfare against the population has been halted, poverty has been alleviated, debt money has been abolished, secrets have been revealed, and so on and so forth. And the masses, after having been force-fed negativity and conditioned to expect a scary NWO for so long, are expected to be so overcome with joy that they’ll willingly embrace the New Order.

That’s how a problem / reaction / solution scam works when you’re using it to create a New Order for the entire planet: 1) you intentionally create an overwhelming number of terrible problems, 2) you make sure the public is fully aware of all those problems (by carpet-bombing their consciousness with mainstream and alternative media coverage of all the ills in the world), then 3) you present them with the solution to all their problems (the NWO). In that final phase, you don’t present them with something ugly and scary; you give them something attractive and inviting. And once they have accepted it and come to depend on it, you start tightening the screws again.

Den Hegelianska Tes/Anti-tes/Syntes-dialektiken har tillämpats under hela 1900-talet för att föra mänskligheten dit globalisterna/kollektivisterna vill, d v s för sin egen vinnings skull. Lika kluriga har de varit beträffande den strategi som Ken beskriver i uppdateringen Globalist Agenda Watch 2016 Update 17 how September will unfold, citat:

Also as expected, the globalists have continued their PR rollout of “extraterrestrials” with the recent announcement that a candidate ET radio signal has been detected. This happened hot on the heels of another announcement that an Earth-like planet has been discovered orbiting our closest neighboring star. So in the past few years, they have taken us from…

> the first discovery of a planet orbiting another star to…
> more discoveries of more planets around other stars to…
> the discovery of a gas-giant planet in the habitable zone around another star to…
> the discovery of an Earth-sized planet in the habitable zone around another star.
> Oh, and we’re picking up a potential ET radio signal too.
> And now they’re talking about how they are zeroing in on the discovery of “Planet 9″…
planet9
…From RT. And here is CNN’s version of the story
cnnpx
…so both Eastern and Western propaganda organs are promoting it.

Can you see how they’ve been slowly walking us towards their announcement of fake ETs from a fake inhabited planet (“Nibiru”)?

Strategin går ut på att i tre steg introducera mänskligheten till en ”sanning” som bankirerna/globalisterna/kollektivisterna vill ska omfatta alla människors uppfattning om sakernas tillstånd.

För att lyckas med detta initieras lögnprojektet vilket spänner över ett långt tidsperspektiv, med en sanning – i detta fall att utomjordingar existerar. Steg nummer två innebär att TPTW, The Powers That Were – eftersom de är avslöjade och därmed inte har någon makt – serverar en eller flera halvsanningar ur olika aspekter kopplade till den tidigare serverade sanningen. Sanningen (utomjordisk existens) och konstruerade halvsanningar (förekomsten av diverse nyupptäckta himlakroppar och hänsyftningar avseende dessa) vävs samman och marknadsförs som en sammanlänkad sanning. Därefter kommer lögnen, vilken då läggs vilande på de tidigare uppgifterna.

Recept på förbryllnings- och lögnbullar

1. En del sanning, lätt att kontrollera.

2. En del halvsanning, lite svårare att verifiera men någorlunda rimlig, gärna från ”säker etablerad källa”.

3. Lögnen. Verifierad från samma källor som ovan.

Börja med en del sanning. Låt degen jäsa länge. Tillsätt en eller flera halvsanningar – gärna mycket små med långa mellanrum. Låt jäsa jättelänge. Tillsätt slutligen lögnen, och ha ett starkt försvar i beredskap mot de som tänker själva och som därför kritiserar ”sanningen”. Se till att köpa tunga namn inom vetenskapen i god tid och prima mänskligheten genom att sockra och smöra ordentligt med ”den senaste sanningen”. Alla kommer att vilja ha en bulle till! :-)

Nibiru har för övrigt många hack i sin profil. Materia till planeter slungas ut från solars ekvatorialplan och antar sina banor där med små variationer. Allt i universum söker hela tiden efter balans där det befinner sig i jämvikt mot allt annat. Solars och deras planters nord-syd axlar ligger därför från början parallellt i gyroskopiska spinn men planeters axlar har en tendens att senare börja vika av från detta och börja wobbla likt en leksaksnurra som tappar fart. Jordens axel skiljer drygt 20 grader från solens axel idag. Axeln böjs med tiden av till 90 grader och jorden plattas då ut till en skiva. Fast detta kommer ju att dröja några miljarder år. Så flat-earthförespråkarna har ju rätt i sak även om de ute lite väl tidigt. Solen har ännu inte nått mogen ålder utan är fortfarande något äggformad medan jorden har börjat bli platt vid polerna och har därmed passerat en medelålder.

Större himlakroppar kan bara ha träffat jorden när jorden saknade atmosfär. Detta hände i Sverige ca 60 miljoner år sedan i till exempel sjön Dellen i Hälsingland  där stora klippblock slungades upp och bildade omgivande bergsformationer. Kratrar utan omgivande formationer är troligen slukhål. Kollisionen kunde ske för att jorden saknade skyddande atmosfär. Dessa bör rimligtvis ha kastats ut från vår egen sol mot bakgrund av att solens radie är ungefär 108 gånger större än jordens, och solens eget magnetfält skyddar från inkommande projektiler in i vårt solsystem.

Fenomenet Nebiru konstruerades för att säkerställa det militärindustriella komplexets fortlevnad genom ett globalt krig mot ”utomjordingar”.  Förstås en oemotståndlig lösning på ett ekonomiskt dilemma för världsbanken, och påminnande om det scenario som karaktären James Bond fann sig i i filmen ”Världen räcker inte till…”

Ken gav mig också insikten om hur de andliga lögn- och utarmningsstrategierna konstruerats –  i fyra steg kronologiskt och vetenskapsteoretiskt när han föreslog att Uppenbarelseboken inte har något med förutsägelser att göra, utan att den lagts till i bibeln eftersom den är en konkret handlingsplan inför penningsystemets förutbestämda kollaps på grund av strikt aritmetiska skäl:

1. På filosofisk (ontologisk) nivå hittar vi således Uppenbarelseboken, vilken inte innehåller några profetior utan består av en sammanhållen ockult handlingsplan med andlig förbryllning som syfte. Här en intressant länk: Christian Mafia

2. På den kunskapsteoretiska (epistemologiska) nivån hittar vi en skön samling reduktionister vilka tillsammans utgör det kunskapsteoretiska fundamentet och övergripande strategin med fragmenteringmekanismer i syfte att behålla makten. Till exempel hittar vi här inom det ekonomiska fältet Marx och Engels med Det kommunistiska manifestet, liksom Charles Darwins Om arternas uppkomst inom biologin, Siegmund Freud och hans psykoanalys m fl.

3. På den metodologiska nivån finner vi texten Sions Vises protokoll – troligen skriven av en Rothshild. Texten beskriver en genomtänkt ekononomisk strategi för övertagande av människors energi och andliga utrymme, d v s en agenda för att kontrollera massorna genom de samhälleliga institutionerna, t ex utbildnings. Som jag skrivit tidigare flera gånger så är jämförelsen mellan textens innehåll och hur verkligheten föll ut som tydligast berättar om sannolikheten för dokumentets äkthet – med reservation för författarens namn. eldersofzion_protocols

4. På datanivån hittar vi ytterligare en intressant text – Silent Weapons for Quiet Wars. Denna text lär ha hittats i en kopiator i mitten av 1980-talet och utgivningsåret anges till 1978 och även i detta fall anses någon av Rothshildes vara upphovsman. Men det kan förstås vara spekulationer. Det som däremot är obestridligt är hur människor likt Pavlovs hundar lärs att bete sig på önskvärt sätt genom att hjärntvättare använder sig av metoder analoga med strömkretsars flöden eller motstånd. Denna psykologiska riktning kallas behaviorism, d v s beteendekorrigering. SILENT

Kens blogg är en guldgruva, och jag rekommenderar alla att läsa den från ”pärm till pärm”. Redefining God pekar på och avslöjar Illusionsparadigmet, medan Autentopia pekar på vad vi måste ha istället – ett Sanningsparadigm. När var och en tänker själv och därför leder sig själv är vi som mänsklighet i mål och det finns inget övrigt att önska för kollektivets vidkommande. Därefter skapar var och en sitt eget liv utan en påflugen och förtryckande agenda som ingen utom kollektivisternas i egennyttans namn vill sko sig på.

I Fred & Kärlek

<3 Carina & JT

 

Publicerat i Bloggtips, Filosofi, Intressanta böcker, Makrosituationen, Okategoriserade, Paradigmskiftet, Penningsystemet, Psykologi, Samhällsförtryck, Samhällsutveckling | Lämna en kommentar

Öppet brev till regeringen

Debattören Lasse Wikman ställer i dagens Newsvoice många relevanta frågor – synnerligen intressanta att få svar på från regeringen:

Ni hänvisat till att rättsläget förändrats och därmed ska ärendet handläggas på nytt från första instans. Kan ni förstå folkets ilska?

Nu kan jag och övriga svenskar bara undra:

  • Varför bränner ni alla skepp, varför förstör ni medvetet det land som våra fäder och förfäder byggt upp med slit och svett?
  • Varför ska de som försöker göra rätt, straffas?
  • Varför de som bevisligen har åsamkat stor skada, ha rätt till generösa arvoden och avgångsvederlag?
  • Varför ska pensionärerna, som ställt upp och jobbat hela sina liv, knappt få pension som räcker? Denna fråga kan ni ta upp med Göran Persson. Mannen som rånade pensionssystemet.
  • Ni kan på samma gång fråga Fredrik Reinfeldt varför arbetslösa ska betala de rikas skattesänkningar och varför tordes denna fege man, inte berätta för svenska folket om att han tänkte få med Sverige i Nato?

Vi svenska har milt sagt fått nog av regering och riksdag. Ni gör försämringar hela tiden. Se till att vi får en folkomröstning om det ingångna Värdlandsavtalet och Om vi vill vara kvar i EU eller ej. Det är hög tid att ni lyssnar till folket. Det är vi som betalar era löner, men det är USA och Bilderberggruppens gräsliga girigbukar, ni tar order ifrån och arbetar för.

Den som inte orkar vänta för evigt på ett svar från de tilltalade, kan faktiskt läsa ut det i frågan:

Politiker är marionetter åt bolagsstaten Sweden, The Kingdom of. Detta bolag styrs av Nato och kahzarjudar via Bilderberggruppen. Efter Gustav VI:s död 1973 utarbetades snabbt en ny regeringsform, vilken gav all makt till bolagsstaten 1974.  Två månader senare klubbades lagen om ”identitetsbeteckning för juridiska personer” igenom. Den gjorde oss till tvådimensionella papperskonstruktioner – fiktioner istället för levande människor – och därmed låg fältet fritt för total förslavning, och denna strävan har nästan lyckats. Men inte till fullo, och så kommer inte heller att ske ety människans medvetandeutveckling med sin långsiktiga intelligens är snabbare än den slöa kortsiktiga förslagenheten…

En härlig helg tillönskas i Kärlek, Fred och Skapande Frihet!

<3 Carina

Publicerat i Ande och själ, Paradigmskiftet, Samhällsförtryck, Samhällsgenererad ohälsa, Samhällsutveckling, Slaveriet vs Fred och Frihet, Svensk politik, Vetenskap | 2 kommentarer

Internaliserad skuldförskjutning…

…är ett begrepp jag själv lanserat eftersom det exakt beskriver en av Illusionsparadigmets allra viktigaste funktioner, och jag har ägnat fenomenet flera blogginlägg historiskt. Ett blogginlägg från januari 2014 beskriver kort vad begreppet betyder genom följande citat:

När man väl sett igenom dimridåerna och fjollbegreppen, så inser man att allt handlar om internaliserad skuldförskjutning – förtryckarmyndigheterna har lärt slavarna att tro att allt är deras eget fel.

Fenomenets existens har varit uppenbart sedan det sociala skyddsnätet blivit alltmer grovmaskigt sedan 80-talet då välfärdsstatens nedmontering och utförsäljning initierades. Det är enligt förtryckarbolagen vilka kallar sig myndigheter aldrig deras fel att människor blir sjuka och fattiga genom systemrepresentanternas försorg – ety vi får aldrig glömma att ”systemet” är dött om det inte finns juridiska personer anställda i det som kan uträtta politikernas ärenden, d v s följa deras order att förtrycka sina medmänniskor intill sjukdom och död, liksom att lidelsefullt övertyga dem om att det är deras eget fel. Om medmänniskorna överlever eller tar skada spelar ingen roll – huvudsaken är att de inte ersätts för vare sig inkomstförlust eller uppkomna skador. ”Skadestånd” är bland Illusionsparadigmets juristkår det fulaste ord som finns.

I Sanningsparadigmet vilket beskrivs i texten om Autentopia – 2061 är det förstås en självklarhet – dock är människors beteende då så till den grad autentiskt att ingen orsakar skador på någon annan. Därför finns inga jurister i Autentopia. I Folkdomstolarna finns bara en jury av autentiska lekmän. Det räcker gott! För att kunna agera autentiskt måste människan kunna betrakta en situation ur alla inblandade intressens perspektiv, förhålla sig sakligt och objektivt och därmed inte som idag se sina egna förtjänster och andras tillkortakommanden. De lagkunniga  Autentopierna i Folkdomstolarna har till uppgift att främja arbetet för att tvistande ska erhålla denna insikt.

Den som är väl förtrogen med hur Illusionsparadigmets tjänstemän behandlar sina arbetsgivare, d v s folket, vet att det så här i slutet av det urartade systemet pågår så mycket förtryck och orättfärdigheter att endast Lucifer själv kan vara alla dessa bolags – vilka kallar sig myndigheter – VD. En som har fått känna på de satanska nyporna är Christer Johansson och hans fru Annie från Gotland. Deras son Domenic blev kidnappad av polis och socialtjänst i samband med att familjen skulle flytta till mammans hemland Indien. Efter barnstölden inleddes en LVU-process som nu har sju år på nacken och föräldrarna har inte fått träffa Domenic på nästan lika länge. En entimmas sammanfattning från 2013 där Christer träffar tjänstemännen på socialkontoret redogör för hur illa det står till. Lyssna och förfasas över vad våra skattepengar tar vägen – till ett totalitärt förtryck:

 

Christer är en enormt viktig förebild för alla som upplevt LVU-förtrycket och som kämpar för sina stulna barn utan grunder, och det är i samband med dessa ärenden som begreppet internaliserad skuldförskjutning når sin absolut fulaste betydelse – ”det är ditt eget fel att vi måste tvångsomhänderta ditt barn”. Trots att Christer visar genom expertis att det socialtjänstemännen på Gotland påstår – att Christer är psykiskt sjuk – inte är sant, så fortsätter de mobbingen av familjen och undanhåller Christer och Annie det käraste de har.

Deras liv har kraschat och de lever på smulor, Annie är svårt sjuk och tuppar av med ojämna mellanrum. Ingen bryr sig om den objektiva sanningen – det enda som är viktigt är att tjänstemännen slipper erkänna sin djupa skuld och slippa visa sina sanslöst fula trynen i offentligheten.

Ett annat klavertramp, vars uppmärksamhet kan bli just det uppvaknande beträffande illusionsparadigmets konstruktion är polischefen Dan Eliassons uppmaning till unga tjejer att bära armband för att slippa bli våldtagna. Här skriver engelska Breitbart om tilltaget:

A recent Swedish press release warns that groping is a crime. In it, the country’s national police chief Dan Eliasson said: “No one should have to accept sexual molestation. So do not grope. And if you are groped, report it to the police.”

Mr. Eliasson mentioned a variety of actions such as “a hand tucked between the legs”, “a hug from behind in the crush at a club or festival”, and “one person holding somebody while another grabs their breasts”, describing them as “situations many young people recognise too well”.

The press release announced that police intend to equip young women with wristbands with the slogan “don’t touch me”. This will happen over the summer, at festivals and other events for young people. “By wearing these wristbands,” Sweden’s police chief said, “young women will be able to make a stand”.

It is unclear how effective the wristbands, which read “don’t touch me” in Swedish, will be in preventing attacks, as the majority of sex attack perpetrators are thought to be recent migrants who are unlikely to be able to read them.

Jag hoppas innerligt att våldtäktsmännen både kan läsa och respektera flickornas bön om att få vara ifred, och att om inte – polisen gör sitt jobb istället för att skuldförskjuta till ungdomarna. Om vi inte sätter stopp för den här typen av populism riskerar fördumningen att innebära att våldtagna flickor står i domstolarna och anklagas för att ha glömt ta på sig sitt antivåldtäktsarmband. Vi vet redan att det urartade systemet är exakt så korkat, ety idag används kvinnors klädsel som ursäkt för skuldförskjutningen. Må ingen av dem någonsin internaliseras.

Dock – om armbandsprojektet förbättrar våldsstatistiken,  verkar det som en god idé att dela ut ”Rör Mig Inte-armband” till ALLA barn eftersom vilka som helst barn kan bli offer för illusionsparadigmets zombies vilka kallar sig tjänstemän i de F-skatte och Momsregistrerade handelsdrivande bolagen vilka kallar sig myndigheter, och vilka navigerar med hjälp av socialtjänstlagen utan minsta blick på de mänskliga rättigheterna. Inte konstigt att Sverige har exceptionellt många fall i EU-domstolarna. I videon via denna länk till Veckans Juridik diskuterar jurister och domare med EU-anknytning bristerna i de svenska domstolarna – dock inte med inriktning mot LVU-ärenden, utan mer allmänt.

Hög tid för sanningstribunaler! :-)

I Kärlek, Fred och Skapande Frihet!

<3 Carina

Publicerat i Autentopia - idé och berättelse, Den symptomatiska enfalden, Domstolsprocesser, Juridik, Paradigmskiftet, Samhällsförtryck, Samhällsgenererad ohälsa | Lämna en kommentar

Konflikternas tid

Time-Compression-Vortex (2)

Vi befinner oss nu i slutet av tidsperioden Kali Yuga enligt den vediska historien. Den är beskriven som konflikternas tid. Det är illusioner på många medvetandeplan som nu sammanlänkas, förintas och förnyas och som i många olika kulturers tideräkningar skulle ha ett gränsdatum vid vintersolståndet 21.12 2012.

Vår moderna tideräkning sedan biblisk tid är en konstruktion som beskriver linjär tid via himlakroppars relativa rörelser. Kali Yuga räknas som en del av en epok som grundar tidens gång på ett spiralformat vortex som metodiskt komprimerar och expanderar det som våra medvetanden på jorden uppfattar som ett solitt 3-dimensionellt hologram i det upplevda universum. Man måste alltså förstå skillnaden mellan den statiska linjära tiden och den spiralformade som består av energier i ett högfrekvent medvetandeplan. De roterande vortex som möts som i figuren har ett centralt område där en expansions- och en kompressionscykel koncentreras och där det bildas en tidskomprimering på grund av otakt. Denna komprimering sker just nu och är en anledning till konflikter som uppstår i denna tid. Människans psyke uppfattar att tiden just nu passerar fortare än normalt. Konflikter på alla plan uppstår ur ingenting. År 2012 är egentligen ett neutralt datum som är en mittpunkt i detta pågående paradigmskifte. Ser man på det ur ett historiskt finansiellt perspektiv och ur det industriella västs utveckling finns flera samband.

Året 2160 kommer den digitala valutan bitcoin att vara komplett som ett ekonomiskt oberoende och inflationssäkert medium för handel över hela världen. Går man motsvarande tid, 148 år, tillbaka från 2012 så befinner man sej i året 1864. 1864 bildades US National Banking System för att centralisera det dåvarande utspridda banksystemet och motverka lokala konkurser i banker. I Sverige fick året 1864 uppleva att skråväsendet avskaffades vilket ledde till att vem som helst genom egna ansträngningar kunde skapa en egen, trygg ekonomisk tillvaro. Fältet låg öppet för klassresor och det uppstod en ökad tävlingsmentalitet och konkurrens som kom att drabba till exempel adeln, vilken konstaterades som överflödig. Detta kan jämföras med dagens självutnämnda politikeradel, vilken med den digitala utvecklingen med ett pennstreck skulle kunna ersättas med direkt demokrati.

Den nya ordningen ogillades av zionister och frimurare på alla håll som nu riskerade att tappa kontroll över produktion, varor och penningsystemet. Man tog således fram motmedel.

I USA införde man via en kupp Federal Reserve Act år 1913 för att under de närmaste 99 åren kunna ha kontroll över valutan i landet och för att under den tiden införa en världsregering. Kontraktet för FED gick således ut 2012. Ingen fungerande eller synlig världsregering har än idag etablerats, inte ens FN kan anses ha kontroll över planeten även om ambitionerna funnits. Det som härskar är makt med hjälp av vapen och skräck.

Kontraktet mellan FED och det amerikanska folket har heller inte förnyats och frågan är varför världens allt ihåligare finanssystem fortfarande betraktar den av FED styrda US-dollarn som en gångbar valuta? Eller för den delen någon annan av de motsvarande betalmedel i illusionsparadigmet som nu kommer att lanseras som en världsvalutor.

Oavsett vad som händer så kommer de negativa energier som skapas av spiraltiden att tunnas ut. De organisationer som med sina ockulta kunskaper utnyttjat universella system kommer med tiden att ersättas med riktig kunskap och förståelse. Till dess är det läge att sitta lugn i båten.

Länkar;

Kali Yuga http://www.wakingtimes.com/2014/04/17/this-is-the-kali-yuga/

Santos Bonaccis filmer på youtube där han med sin astroteologi presenterar delar av Walter Bowman Russells forskning. http://universaltruthschool.com/ http://www.feandft.com/

Law of One http://www.llresearch.org/

/JT

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Den materiella smärtgränsen…

…funderar jag på ibland. Vad har jag egentligen levt av under de 21 månader som förflutit sedan Swedbank och bolaget KRONOFOGDEMYNDIGHETEN stal min egendom och gjorde mig hem- och inkomstlös? Inkomsten försvann i november 2014 så såledels var den 28 oktober samma år den dag då jag för sista gången kunde ta in hyrorna på min egendom vilken jag och min familj arbetat med under nästan 20 år. Nu gottar sig hälaren Robert Salomonsson åt mina surt förvärvade pengar. Förvisso kommer Gud/Universum hämnas åt mig både beträffande denne girige lille skit och och beträffande Swedbankspatrasket – juristen Öberg, bankchefen Jörgen Ingvarsson, kontorschefen Sandberg (minns inte alla förnamn just nu) samt själva roten till det onda Lars Jönsson, vilken förstört livet för åtskilliga bankkunder genom sina djävulskap. Sen har vi ju de stackars tjänstehjonen på KFM, vilka inte kunde avhålla sig från att sticka fingrarna i den kriminella syltburken och försökte undanhålla besittningsrätter för hyresfastighetens hyresgäster genom att flagga ut den som ”lantbruk” samt att underlåta att skicka med blanketter till hyresgästerna avseende hävdande av besittningsrätt. Det börjar bli dags att göra något åt det hela nu, och även om mitt tålamod är stort och tillförsikten enorm, så hade det suttit fint med lite pengar – t ex ifall polisanmälningarna jag börjar att bli mogen för att genomföra inte leder till allmänt åtal, utan jag blir tvungen att betala registreringsavgift för enskilda åtal – ett för varje människa vars handlingar i ovanstående vanheder ska prövas. Närmare 3 000 kronor per styck blir notan till Kalmar tingsrätt!

Det var länge sedan jag slutade köpa lotter och tippa och jag har för övrigt varit mer idealistisk än materialistisk även om min egendom – skapad främst av kreativitet och hårt arbete – tyder på motsatsen eftersom det var en synnerligen vacker och välskött 20-talspärla. Idévärlden är ofantligt stor medan den materialistiska är så förkrymt och fattig. Men inte desto mindre är den nödvändig, och tidigt under innevarande år så köpte jag faktiskt en trisslott vid två tillfällen – för att det blev över när jag köpt en ekologisk tetravinare till mig och väninnan jag bodde hos och för att det inte var någon mening med att spara 30 kr till något annat. Det blev dock ingen vinst, tyvärr…

Kanske ändå en idé att lägga några kronor på spel bara för att pröva lyckan i sommarsolen? Några kronor som knappast kommer att märkas kan ju leda till avsevärda förändringar till det bättre. Häromdagen bestämde jag mig för att ringrostigt sondera spelterrängen, och med en dator så behöver en ju inte ens gå ut. Ramlade in på Betway och skrek av fasa åt sportspelandet. Jag kan verkligen inget om sport!!! Men kunde andas ut när jag såg att det även fanns det gamla bingospelet i ny tappning. Bingo spelade jag mycket IRL när jag var liten, och har många historier att berätta om det äventyrandet – men det får vänta till framtida inlägg :-)  Hur som helst är väl Bingo alltid Bingo, så skillnaden mellan att spela på lokal och via datorn kan inte vara så våldsamt stor – mer än att en slipper konfrontera vädret. Det skulle vara så härligt med en ordentlig vinst!

Ett hundra tusen kronor skulle t ex räcka till 33 enskilda åtal! Kanske inte så många som räknar vinstpengar i termer av antalet enskilda åtal? Det säger ganska mycket om vars och ens enskilda drömmar också… :-)

I Kärlek, Fred och Skapande Frihet

<3 Carina

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Tiden går – åtminstone i 3D-världen…

…och som ni trogna Autentopialäsare säkert noterat så har det varit glest mellan inläggen sedan jag publicerade den första versionen av texten. I flikarna ovan hittar du information om och länk till Autentopia – 2061.

Jag har varit upptagen med att avsluta en 20-årscykel, en 10-årscykel samt en 7-årscykel enligt min självanalys, samt förstås påbörja nya – vilka jag nu tror mig se konturerna av. 7-årscyklerna är mera allmänt kända och t ex CG Jung har delat in dem i utvecklingsperioder. Värt att särskilt notera är att våra celler blir helt förnyade varje period, så att tala om olika utvecklingsstadier i människans liv är alltså inte inte särskilt kontroversiellt, utan snarare helt logiskt och naturligt.

Hans Ljungqvists bok Jung och astrologin är en text jag ofta återkommer till, och där hittar vi bl a information om sjuårscyklerna, vilka i detta fall anses beroende av Saturnus 28-åriga omloppsbana delat på fyra delar eftersom den ”vart sjunde år gör en hård aspekt, kvadratur eller opposition till sitt utgångsläge”. HL skriver klokt om sjuårsperioderna:

Men på samma sätt som den statistiskt korrekte och välkammade Sven Svensson med sina 2,3 barn inte existerar i sinnevärlden, framlever ingen människa av kött och blod sitt liv efter det schema som här följer. Sjuårsperioderna är att betrakta som psykologiska riktmärken, ett tappert försök att abstrahera fram vissa generella milstolpar ur en annars mycket komplex livskurva.

En annan planet som HL nämner i kapitlet Jupiter & Saturns – det sociala växandet är att även Jupiter, symbolen för expansion och vidgande av gränser, påverkar vår utvecklig – men i 12-årscykler eftersom Jupiter behöver 12 år för att fullborda sin omloppsbana runt solen.

Varifrån mina tydliga 10-års och 20-årscykler kommer ifrån är alltså svårt att exakt säga, men naturlagen ”såsom i himmelen så och på jorden” är alltid gällande, varför det finns en koppling mellan universum och människan på samma sätt som det yttre kring människan avspeglar det inre inuti människan. Astrologi är ett ämne som jag avser att fördjupa mig i framledes, och den som missat Siwerts blogg Siderska Siktethar mycket att se fram emot att läsa. Oftast klockrena analyser!

Det jag håller på med är alltså att lägga tre perioder bakom mig samtidigt, och jag måste bli klar med det mentala bearbetandet för att kunna avsluta dessa tre viktiga kapitel. I runda slängar innebär det att jag hunnit med tre sjuårsperioder och två tioårsperioder under dessa 20 år, vilket innebär att jag sist genomgick en så stor förändring 1996. Det var det året jag och min familj köpte Harstenslycke – rucklet som vi skapade till en pärla. Det var det året Nybro kommun började sin jakt på byn i allmänhet och vårt hus i synnerhet. Ja, det var sannerligen begynnelsen till en lärorik epok – den som alltså avslutades i insikter om penningsystemet, illusionsparadigmet och NWO-agendan genom texten om Autentopia – 2061.

Om ca 20 år lär det vara dags igen, och det vet jag genom profetiska drömmar att det blir. 2036 blir det år då de sista utposterna av illusionsparadigmet slocknar, och också det år då jag (och alla andra bestulna med mig) som 75-åring får tillbaka min stulna egendom – efter sanningstribunalernas arbete. Det är det år då jag åter blir landburen – efter många år på vatten. Fram till 2036 kommer vi i sanningsrörelsen att uppleva att vi går två steg framåt och ett tillbaka, men efter 2036 kommer det inte att finnas något motstånd. Det är inga änglar eller demoner som berättar detta utan min intuition, d v s den funktion som har förmågan att röra sig bortom tid och rum.

CG Jung beskriver en aspekt av mänsklig utveckling i termer av funktion, och de är fyra till antalet – tanke, känsla, perception, intuition. De utvecklas parallellt, men inte i samma grad. Vi har därför en funktion som är mera framträdande än de andra i början av våra medvetna liv, emedan de andra utvecklas beroende på vad vi upplever och vilka funktioner vi då får anledning att öppna upp i takt med tiden. Intuitionen har alltid varit min starkaste funktion och genom att jag inte fostrats eller lurats att svika den, så har den tvärt om blivit starkare och mer tydlig för medvetandet att förstå. Idag är intuitionen den enda funktion vilken jag till fullo litar på. Tänkandet kan vara påverkat av negativa krafter, perceptionen är aldrig objektiv – vi bara tror att vi vet vad vi t ex sett och hört. Känslan är besläktad med intuitionen och båda har sin hemvist i den holistiska och tidslösa höger hjärnhalva. Magkänsla och intuition är samma sak. Skillnaden är troligen att känslor oftast är medvetna, medan intuitionen aldrig är det. Förvisso kan känslor ta sig märkliga uttryck när vi inte kan hantera dem på ett medvetet plan, t ex som att gråta på bröllop och skratta på begravningar.

Vad händer då när vi lämnar en eller flera cykler och inträder i en eller flera nya? Den svenske psykiatrikern Claes Janssen tycker jag har den bästa teorin beträffande detta. Han kallar sin teori för ”Fyrarummaren”. Jag läste om den första gången i hans bok Skratta med Gud som jag vill minnas kom ut 1994, och teorin verkar ha fått genomslag de senaste åren.

 

Kort kan den beskrivas som en vandring från censur då vi inte vill låtsas om att vi behöver förändra våra liv. Vi hade ju det så skönt i nöjdheten, och vill helst vara kvar där. Det är när nöjdheten utmanas som den sk kognitiva dissonansen uppstår. Den innebär en diffus känsla av obekvämlighet, men vi vet ännu inte vad det är fråga om. Vi ägnar detta rum efter nöjdheten åt att förtränga de känslor som försöker göra sig hörda och som kräver en förändring, ety kris är detsamma som utveckling. I Förvirring- & konfliktrummet kan vi inte längre trycka tillbaka de begynnande orosmolnen, utan vi tvingas att möta dem och ta itu med vår förändring och utveckling. Det kan ta sin tid att bli klar över hur vi ska gå vidare. Det är när vi känner inspiration och vilja till förnyelse som vi kan se inriktningen på nästa cykel/cykler – vad de kan fyllas med för att gynna individens fortsatta utveckling till vad Jung kallar individuationsprocessen, d v s vår strävan att bli den individ som vi som allra mest kan bli. Därefter får vi en tid av nöjdhet – och ack så underbar den är – innan det är dags för nästa kris/cykel.

Häromdagen fyllde jag 55 år, och enligt 7-årscykelteorin så är det nu dags för den tredje födseln någonstans mellan 56 och 60 år. Detta är förutsättningen för visdomens fas, då vi efter anpassningen till systemets kollektivism under vårt vuxna liv anser oss ha mod att återgå till vår individualitet och bli som barn igen. Överskrida gränserna och strunta i vad folk tycker. Vissa av oss har aldrig anpassat oss till kollektivismen, och det är vi som följt vår individuationsprocess som måste vägleda kollektivismens vilsegångna. Detta leder mig in på min kommande 10-års och 20-årsperiod, vilken jag med en begynnande gnista av inspiration och förnyelse ser utveckla sig som följer:

  • Bloggen och den dynamiska texten om Autentopia förnyas med en verkligt kunnig skribent – med fokus på del tre, d v s Ursprunget vilken avhandlar historieförfalskningen och vetenskapsförbryllningen.
  • Jag kommer främst att påverka inifrån systemet på ett specifikt sätt. Jämför med G. Edward Griffins Freedom Force International. Missa inte hans föreläsning om kollektivismem – An Idea Whose Time has come.
  • Jag har börjat skriva på del två – Utvecklingskoden! Den är en utveckling av kapitel 7 i den första delen, d v s en vägledning i hur människan blir autentisk.
  • I sinom tid – när den är mogen – kommer vi att hålla föredrag på ett fartyg som innan dess blir ett forskningsfartyg för resor till intressanta platser som skvallrar om tidigare civilisationer.

Det blir fullt upp! :-)

Vänligen stötta arbetet med att presentera ett autentiskt samhälle utan förtryck genom att köpa boken eller donera en slant. Tack på förhand! <3

I Kärlek, Fred och Skapande Frihet

<3 Carina & Jan Torsten Agrell

Publicerat i Okategoriserade | 2 kommentarer

Efter vårstädningen idag…

(information in English below)

…så hittar Du två nya sidor ovan, Köp boken Autentopia – 2061 och Om boken Autentopia – 2061.  I fredags sjösatte jag den engelska bloggen Authentopia.org/blog Där hittar Du och de engelskspråkiga de första 25 sidorna – bakgrundskapitlet och förordet – översatta till engelska. Notera dock att de ännu inte korrekturlästs av proffs. När den engelska versionen publiceras i sin helhet så kommer språket att ha snyggats till. I sinom tid ska de olika översättningarna spegla bloggarnas besökare, och dessa kommer i nuläget främst från USA, Canada, UK, Ryssland, Tyskland, Frankrike och Italien, så det kommer att krävas medel för att betala professionella översättare framöver. Vänligen tänk på doneraknappen om Du redan köpt boken <3

Jag går nu tillsammans med mina juridikvänner in i en ny fas, vilken kommer att vara mer inriktad på framtiden. Min tvillingsyster i juridiken – Stella – driver nyss uppstartade Verum Negotium – sanningstribunaler i Sverige. Vi har kontakt med en mängd av staten misshandlade människor ur flera perspektiv, och dessa fall – inklusive våra egna – kommer att presenteras där. Parallellt sker anmälningar till EU-domstolen och till ICC – International Criminal Court. Ett fall är redan anmält dit – läs mera via länken ovan. Eftersom boken Autentopia – 2061 är dynamisk, så kommer fallen i Verum Negotium att på ett eller annat sätt att avhandlas i kommande versioner. Ni som läst boken vet att just Sanningtribunaler är ett fenomen vilket har en framträdande plats i manifesteringsambitionerna i Sanningsparadigmet, d v s i den autentiska tillvaron i Autentopia.

Många har på senare tid läst utdragen ur utkastet som tidigare fanns publicerade på hemsidan. Eftersom de inte längre är relevanta har jag tagit bort dem. Utkastet skrevs 2010 och mycket vatten har runnit under broarna sedan dess…

I Kärlek, Fred och Skapande Frihet!

<3 Carina

——————————————————————————————————————-

Now I have lauched an English blog – authentopia.org/blog – thanks to the international readers! <3 There you will find the first 25 pages of the book Authentopia – 2061 translated to English – notice though that the text not yet is corrected by professionals. For now there is just a ”start page” available, but in time there will be more…

Most welcome! :-)

In the name of Love, Peace, and Creative Freedom!

<3 Carina

 

Publicerat i Bloggtips, Domstolsprocesser, Egna domstolsprocesser, Juridik, Paradigmskiftet | Lämna en kommentar

Äntligen publicering…

(Information in English below)

…av Autentopia – 2061! Men texten hade inte kunnat  ha publicerats tidigare i vilket fall som helst, ety min bildningsresa beträffande den globala elitens egennyttiga agenda, liksom beträffande penningsystemet och illusionsjuridiken, har tagit sin tid att genomföra.  Med anledning av min personligt uppställda förutsättning att leverera under året för Thomas Mores 500-årsjubileum av sin Utopia, så sker publiceringen dessutom exakt när den ska – under 2016!

Ni som följt bloggen under åren känner till hur det havererande Illusionsparadigmets personligt ansvariga tjänstehjon misshandlat mig – den levande människan, min familj och min egendom. Den stora juridiska landvinningen under den juridiska forskningsresan är insikten om att makt gäller, inte lag – såsom Legenets miniutredning Makt är rätt klart påvisar. Därför utgår inte den offentliga makten från folket, och därför är inte Sverige en rättsstat. Detta faktum tar inte ifrån de effektuerande tjänstemännen i bolagen –  vilka kallar sig myndigheter – sitt ansvar, ety de är bödlarna som håller i yxan. Jag lovar dem, att jag – och en växande skara  med mig – kommer att in till sista blodsdroppen bedriva mitt folkbildningsarbete genom skriva och berätta om hur lagen är konstruerad för att den globala eliten ska kunna fortsätta med sitt slavsystem – och det kommer Sanningstribunaler – var så säkra!

Idag finns ingenting kvar av mitt gamla materiella liv – bankirerna har genom staten  stulit precis allt och jag kampar därför hos vänner i stockholmstrakten. Hoppas därför att att ni hjälper mig att sprida detta blogginlägg så att livet kan bli lite lättare materiellt. Det är dock inte meningen att någon ska behöva undanhållas rätten att läsa texten om Autentopia -2061 för att den är pank, och därför sker nedladdningen av texten via nedanstående PDF under eget ansvar. En nedladdning har riktpriset 100 kronor och förmedlas via doneraknappen eller swishnumret ovan till höger, men den som bara kan betala en del av det är förstås välkomna att ladda ned likväl. Samma sak gäller för den som är helt utblottad – ladda ner gratis! Manifesteringsvärdet är otroligt mycket högre än vad som kan räknas i kronor och ören.

Tänk också gärna på möjligheten att ladda ner och ge bort som gåva till vänner och bekanta som behöver en liten knuff i rätt riktning. På tal om det lägger jag ut Stellas brev till kungen med anledning av att hon vill upplysa honom om att vi är en växande skara som förstått hur snillrikt Folket har bedragits. Stella har förbetalat  en kopia som kungen är välkommen att ladda ner. Brevet har tillsammans med ett presentkort skickats till kungen via ett traditionellt brev – med porto och allt! :-)

Stella hälsar att eftersom hon med glädje ser att läsarna inspireras av hennes tilltag, så går det bra att använda hennes wordfiler som utgångspunkt för egna nedladdningsgåvor :-)

KUNGEN BREV

PRESENTKORT KUNG (1)

Då bloggen under åren har kommit att bli internationell, vidtar direkt efter publiceringen av den svenska versionen, arbetet med översättning till engelska. Thank you world! :-)

Texten om Autentopia – 2061 inleds med en lång bakgrund för att det tydligt ska framgå på vilken förståelse för världen som texten vilar på, samt referenser. Det är viktigt att förstå att syftet med texten är att tillhandahålla ett manifesteringsunderlag till de människor som helt eller delvis saknar föreställningsförmåga. Fönstret till en värld bortom Illusionsparadigmet är öppet nu, men inte för evigt. Så här ser innehållsförteckningen ut:

Innehåll

Bakgrund…………………………………………………………………………………..………4

Introduktion…………………………………………………………………………….………..4

Varför behöver vi ett nytt samhälle?……………………………………………………….6

Syfte, idé & berättelse……………………………………………….………….………….……10

Struktur & strategi……………………………………………..………………….……….…….13

Läsarens guide & sammanfattning…………………………….………………………..….14

 

Förord………………………………………………………………………………………………..20

Kapitel 1 – Reflektioner om Illusionsparadigmet vs Sanningsparadigmet…….23

Kapitel 2 – Reflektioner om skapande i Sanningsparadigmet……………….,…….39

Kapitel 3 – Sanningsparadigmets filosofi…………………………………………………..51

Kapitel 4 –  Illusionsparadigmets fysiska förtryck.

Autentopisk lag – frihet från fysiskt förtryck……………………………………………. .73

Kapitel 5 –  Illusionsparadigmets psykiska förtryck.

Autentopisk lag – Frihet från psykiskt förtryck…………………………………..………93

Kapitel 6 – Illusionsparadigmets andliga förtyck.

Autentopisk lag –  Frihet från andligt förtryck………….…………………………..……168

Kapitel 7  – Bortom Illusionsparadigmet. Den autentiska vägen,

sanningen och livet………………………..……………………………….……………………..184

 

Ordlista………………………………………………………………………………………………….199

Håll tillgodo, kära läsare – jag önskar er en fröjdefull läsning och en härlig vår! :-) Pga omstruktureringar kommer bloggandet att ligga i träda ett tag, men jag kommer att läsa kommentarer.

I Kärlek, Fred och Skapande Frihet!

<3 Carina

 

Restriktioner:

Carina Agrell/Carina af Autentopia har upphovsrätt och copyright för texten Autentopia – 2061 – riktpriset är 100 kr, eller vad var och en har råd att betala. Tack <3!

Tryckta exemplar kommer att bli tillgängliga i ett senare skede.

Observera att  nedanstående PDF-fil ensam inte får delas, utan enbart tillsammans med detta blogginläggs text, restriktioner och lätttillgängliga doneraknapp.

Boken görs dynamisk med uppdaterade versioner efter hand. Den som en gång betalat för en kopia av en version är fri att ladda ner en kopia av kommande versioner gratis.

Autentopia-2061

Information and restrictions in English:

Since the blog during the years has become more and more international, the next step is to translate the book provided by the link above into English. This takes donations to accomplish.

You could still pay 100 SEK or 10 dollars for the Swedish version through the donation button or Swishnumber above, and get a translation from Google. When the English version is published you have prepayed  a copy.

Later on the book will be available as printed copies. Later I will activate a blog in English connected to the domain http://www.authentopia.org

The book will be dynamic, and comes in developed versions when it´s suitable in the future. Once you have payed for a copy of a version, you are free to download the future once without any costs.

Carina Agrell/Carina af Autentopia owns the copyrigt for the text Autentopia – 2061.

I´m very happy if you’re spreading the book, with the restriction that you share the link to this blog/page instead of just the file. This helps me to check the statistics and it also bring potential downloaders closer to the donation button :-)

Since the banksters with illegal help from the state, has stolen everything from me and my family and I now temporarily live with friends, a contribution is most welcome!

Thanks! <3

With Peace, Love and Creative Freedom! :-)

<3 Carina

Publicerat i Autentopia - idé och berättelse, Bloggstatistik, Filosofi, Förutsägelser/synteser, Okategoriserade, Paradigmskiftet, Samhällsutveckling, Slaveriet vs Fred och Frihet | 9 kommentarer

En ”Autentopisk” skribent…

…dök upp i mailboxen idag via Wake Up World som ett intressant och bekräftande avbrott i författandet av det sista kapitlet av Autentopia – 2061. Publiceringen närmar sig… :-)

Gästskribenten John Raid från Kanada, bidrar med sin artikel National Banks – Ending the Stranglehold of Usury and the Private Money System, citat:

Monetizing money isn’t much different from monetizing the air we breathe. And how ridiculous does that sound? However, this is how we are living, paying for something that should not be a commodity or ‘money maker’ for someone else.

‘Interest’ is the cost we unnecessarily pay to have access to that which is vital for our survival and when interest compounds (as it does) we may find ourselves in great financial distress.

Unfortunately this also applies at the national level. Almost every nation in the world has been convinced over time to unnecessarily borrow its money from private central banks.

Bortsett ifrån att Raid förordar guldbackade nationella valutor, så kan jag skriva under på allt han föreslår inför det nya paradigmet,  och i artikeln finns länkar till flera andra intressanta artiklar som han skrivit åt Wake Up World. Jag valde att öppna ytterligare två:

Changing Beliefs: The Gateway To Freedomvilken i sitt budskap är mycket ”Autentopisk”, citat:

Everything we do starts with a thought, a dream or an idea. Our beliefs filter our perceptions so our beliefs are the gatekeepers of that which we deem possible, if our beliefs tell us an idea is a ‘no-go’ then it is dismissed without further thought. We will also always do what is necessary to reinforce that belief, it is how our minds work.

My own belief is the present systems must go and we need to evolve, evolve our beliefs, evolve our ways of thinking. I also felt that such a change would only ever happen after a massive collapse whether that be from a dollar collapse and financial depression, WW3, a solar flare or pandemic. But I now believe the collective consciousness is beginning to swell and armed with new ideas it may just happen without a collapse! Yes I agree, that is a huge leap of faith but I may as well use one of my old sayings If you don’t dream it, it won’t happen.”

In summation, all ideas begin in the mind and are ‘vetted’ by our beliefs. Many of our beliefs are entrenched since childhood and cling desperately to the established state despite its flaws. Until we change certain beliefs in what is and isn’t plausible we are mental slaves to the flawed system and will never be free.

Changing your beliefs is the first and most important step in changing your life for it will allow you to unlock your mind and open the gateway to freedom.

John Raid inkluderar direkt demokrati i sin vision, och en sådan är förstås genomförd i Autentopia. De onödiga mellanhänderna politikerna är precis lika överflödiga som fackföreningarna är i ett samhälle med basinkomst – även om inte John verkar förespråka en sådan. Men varför betala för något vi individer gör bättre själva – d v s bestämmer över vårt gemensamma samhälle och förhandlar med arbetsköpare om våra individuella villkor?

Hopefully it is becoming clear that we must make meaningful changes to our political systems; and that electing a different political party within the same system is nothing more than wishful thinking, yet again. Hopefully you have grasped the fact nothing will really improve with the present hijacked political systems and that the hijackers are never going to willingly release their grip on it all. Whatever changes we make, we must ensure they are comprehensive, as we are way past the ‘tinkering’ stage.

Thoughts of changes to the political system are of great concern to most people and many will choose to cling to the present systems while turning a blind eye to the growing plethora of issues with them. However, this is largely in part due to the fact the possible replacement systems most commonly known are undesirable.

It is my own belief that the present systems will soon be included in the list of ‘undesirables’ and will become just another dark chapter in our history, with us glad to see the back of them. But that is not now, and today I read many a comment which begs, “But if we just changed this rule or that, the present political system would still work ok, wouldn’t it?” I completely understand such sentiment which even the awakened are prone to but, NO, tinkering with the system will never protect the people from what we are now witnessing today. The entire system must evolve.

John har också skrivit en kortare e-bok,  The Organic Economi,  vilken finns att hämta gratis. Den förklarar hans förslag ur olika perspektiv närmare. Särskilt intressant är hans förslag beträffande det direktdemokratiska förfarandet, vilket blir en utmärkt referens till Autentopiaboken.

Bifogar länkarna på PDF för den som vill spara:

wakeup-world.com-National Banks Ending the Stranglehold of Usury and the Private

wakeup-world.com-Changing Beliefs The Gateway To Freedom

wakeup-world.com-True Direct Democracy The Nemesis of The Global CabalMoney System

The-Organic-Economy

När jag skrev utkastet och började blogga 2010 kände jag mig ganska ensam om mina idéer, även om jag var övertygad om min visions överlägsenhet jämfört med illusionsparadigmet, men känner nu stor tillförsikt inför framtiden och våra möjligheter att skapa den som vi vill ha den. Vi är många nu som manifesterar ett Sanningsparadigm…

…i Fred och Skapande Frihet! :-)

<3 C.

Publicerat i Autentopia - idé och berättelse, Bloggtips, Direkt demokrati & Medborgarlön, Hierarkiernas och mellanhändernas död, Intressanta böcker, Okategoriserade, Paradigmskiftet, Penningsystemet, Samhällsförtryck, Samhällsutveckling, Slaveriet vs Fred och Frihet | Lämna en kommentar