C60 och intermittent fasta…

…är två av de många avslutande ämnena som jag vill lyfta på bloggen för mitt eget minnes skull innan den övergår i en ny fas, d v s att enbart fokusera på visionen och lösningen, (syntesen) Autentopia – 2061 samt de två föregående formerna i tankeprocessen enligt Hegelsk dialektik, d v s problemet (tesen) och reaktionen (antitesen).

Ni som följt bloggen under många år minns kanske att jag vårvintern 2015 fick en intuitiv insikt i det s k hypnagoga tillståndet mellan sömn och vakenhet, d v s att Autentopia skulle formuleras som en trilogi. Jag tolkade detta då som om jag skulle skriva två separata texter utöver huvudboken, en om historieförfalskningen och en om vetenskapsförbryllningen. Det verkade inte särskilt intressant för mig som snarast vill beröra dessa ämnen i förbigående för att det ska bli lättare att ta till sig versionen, men jag lät saken bero.

I sommar  dök en klargörande insikt upp beträffande trilogin, och just att trilogiformatet var riktigt ifrågasatte jag däremot aldrig. I denna hallucination – som Wikipedia kallar fenomenet – såg jag tillrättaläggandet klart. Trilogin skulle, enligt samma metod som etablissemanget använder mot världens folk för att leda mänskligheten in i fällan (väl beskriven i Orwelles text 1984 och Huxleys text Brave new world, vilka också finns filmatiserade i uppdaterade versioner), vända agendan från medvetandedestruktion, förgiftning, fördumning och totalt slaveri till medvetandeutveckling och en fri och skapande tillvaro för alla människor.

Det blir inte så mycket arbete som man kanske kan tro eftersom det till stora delar handlar om att bryta ut delar av visionen Autentopia – 2061 som innehåller lösningen (syntesen) och istället lägga dem i den första delen (tesen), d v s att kommunicera mänsklighetens övergripande och därför egentliga problem med föreliggande kollektivistiska (marxistfascistiska) system, vilken jag kallat Avkunnelsen, vilket betyder vittnesmål. Reaktionen (antitesen) blir då förstås den juridiska produkten som följer på problembeskrivningen – texten som samtidigt är ett skadeståndsmål. Beträffande det sistnämnda skulle jag behöva ytterligare två verifikat för att texten ska nå sin fulla potential som folkbildningsmaterial och därför har jag valt att invänta dem.

Mera om allt detta framöver således, och nu över till ämnena enligt rubriken – C60 och intermittent fasta:

C60 kallas Buckminsterfullerenen beroende på sin struktur, och C står förstås för kol. Det har blommat upp en intresse för att inta C60 i ekologisk oliv-, cocos- eller avocadoolja. Det tillverkas av flera laboratiorier i åtminstone USA och var från början extremt dyrt. En större dos rekommenderas startdagen, och sedan någon matsked per dag i underhållsdos. Det anses ha enorma fördelar för kroppen, särskilt i avseende på biologiskt åldrande – senescens.

Sarah Westalls gäst pratar i nedanstående film bl a om hur människor som använt sig av C60 under några år förbättrar sin produktion av stamceller, alltså sådana som kan fungera till att bygga upp vad som helst i kroppen – inte bara till specifika organ. Vidare anges att Telomererna (kromosomändarna) har förlängts, till förmån för hälsa och välbefinnande:

Efter hand har produkterna sjunkit i pris, och ett sätt att hålla kostnaden nere är att tillverka C60 själv. Det kräver en liten investering i laboratorieutrustning men den är verkligen liten om man slår ut den på några månader.

En som varit mycket hjälpsam beträffande priser och tillverkning är K Elmer som har en Youtubekanal med analytiska och pedagogiska filmer. Här är den första som redogör för råttstudien som hela C60-hypen bygger på genom råttornas mirakulöst förlängda liv, och resten av filmerna hittar du där:

KElmer har också fördjupat sig i kolvarianten C70 (film finns), vilket tydligen ska vara än mer bättre för hälsan, men jag har inte undersökt detta närmare. Däremot tänkte jag anskaffa C60 framöver och kanske sätta upp ett laboratorium i tvättstugan… 😉

Ett annat ämne som Sarah Westall lyfter i filmen ovan är detta med s k intermittent fasta, alltså periodvis fasta. De flesta har hört talas om 5:2-fastan där man under två valfria dagar i veckan äter mycket lite och övriga dagar kan äta vad som helst i valfria mängder. En annan variant är fastställda ätfönster varje dygn. Här hittade jag en svensk artikel med källhänvisningar om saken.

Sarah tycker att det är ett enkelt sätt, och jag håller med! Det enda man behöver bry sig om är att hålla reda på tiden. Ätfönstret kan vara vilka 4-6-8 timmar som helst under dygnet, och idag börjar jag med fastan, och tror mig kunna fixa ett ätfönster på åtta timmar mellan 11 och 19. Kaffe, the och vatten utan något i går bra att dricka, men helst ska man avhålla sig även från det enligt videon ovan. Det kan jag för egen del säga inte skulle funka. Utan min kopp kaffe direkt när jag vaknar vid 6-snåret, så skulle jag inte fungera. Hittills idag har det blivit tre koppar, och i skrivande stund är det 25 minuter kvar innan ätfönstret öppnas. Jag är hungrig, men inte tokhungrig – det är bara en fråga om att bestämma sig och sedan vänja sig.

Planen är att köra 8/16 tills kroppen vant sig, och sedan köra 6/18. 4/20 känns lite väl asketiskt, men tids nog kanske… 🙂

Då känner jag mig nöjd med att ha levererat några nya idéer och filmer att begrunda för studenterna i Scola Autenticum, och önskar en intressant söndag!

<3C

PS. Inte att förglömma är den psykodynamiska effekten av den intermittenta fastan; istället för att äta när som helst, så uppstår positiva signaler i belöningssystemet. Tanken på att det t ex bara är en timma kvar till ätfönstret öppnas, aktiverar systemet genom att det finns något att se fram emot. Detta måste vara höjden av vardagsglädje, vilken vi annars missar. Att alltid ha sin egen tillåtelse att äta när som helst man behagar drar faktiskt undan alla glädjestunder som man kan ge sig själv genom att förhålla sig till ätfönstret. Sen ska man kanske inte bygga upp för mycket mening kring maten och ätandet? DS

Publicerat i Autentopia - idé och berättelse, Filmtips, Recept, Scola Autenticum | Kommentarer inaktiverade för C60 och intermittent fasta…

Hans Jensevik är en nationalekonom…

…som är expert på de svenska kommunerna. Politik, juridik och ekonomi är frågor som han ger högst intressanta svar på. Många läsare kommer att säga ”Det kunde jag gett mig fan på” eller ”Vad var det jag sa – Sverige är en illusion” – och de har dessvärre rätt!

I två delar samtalar Swebbtv:s Mikael Willgert med Jensevik och det framkommer att de 349 ledamöterna i riksdagen övergick kring sekelskiftet till att bli maktspelare från att tidigare ha varit samhällsbyggare, men att det krävs enormt kapital för att vidmakthålla illusionen för medborgarna att de fortfarande arbetar för folket, medan de egentligen bara jobbar i eget vinningssyfte. Vidare berättar HJ att det kommunala självstyret är strypt genom statens klåfingrighet att kontrollera de kommunala skatteintäkterna. När Göran Persson undersökte valboskapens hjärtefrågor, och dessa blev ”skola, vård och omsorg”, konfererade han med övriga partier och överenskom med dem att dessa kommunala frågor måste kontrolleras från högre ort och gynna riksdagens politiker beträffande röster. Annars fanns ju risken att folket bara röstade kommunalt och struntade i riksdagen. Maxtaxan är ett statligt tilltag som dränerade kommunkassorna liksom omfördelningen mellan fattiga och rika kommuner som staten sköter över huvudet på kommunerna.

Särskilt intressant är Jenseviks jämförelse med Zimbabve där han var i början på 80-talet och hjälpte till att bygga upp konstitutionen. Den svenska bristen på en särskild författningsdomstol innebär att demokratihämmande politiska påhitt som t ex den s k decemberöverenskommelsen inte förbjudits, vilket den direkt skulle ha gjort av en författningsdomstol. Istället för en särskild författningsdomstol kan flera av de befintliga domstolarna göra om sig till författningsdomstolar om ordföranden så önskar (domaren som det hette före statsbolagiseringen). Detta förfaringssätt öppnar givetvis för korruption och folkbedrägeri.

Slutligen kommenterar Hans Jensevik det faktum att Annie Lööf varit inbjuden till Bilderbergmötena de senaste två åren med att konstatera att vid en regeringsbildning över blockgränserna så är Annie Lööf den mest troliga kandidaten till statsministerposten. Är inte marionettpolitiken lite väl uppenbar…?

Här kommer det första samtalet med Hans Jensevik om det olagliga maktspelet i riksdagen:

Del 2 avhandlar bl a det faktum att det inte finns pengar till värfärdskontraktet och det är det många av som konstaterat sedan länge. Min kommentar: Inte bara den vikande efterfrågan och bristen på tillväxt orsakar detta, utan även läkares ignorans och FSK:s hittepåregelverk som är överträdelser av Europakonventionen.

Vi får vidare veta hur Anders Borg skaffade sig reformutrymme när tillväxten i genomsnitt var 0,7% – d v s genom kreativt budgetarbete med uppräknade intäkter och konstanta kostnader! Det gav klirr i kassan för valboskapen och röster till Nya Moderaterna. Riksrevisionsverket hittade förstås det skenbart öppnade fönstret, men inga tidningar skrev en enda rad om det p g a det kulturmarxistiska inflytandet över media, menar Hans Jensevik. Även filmklippet där Anders Borg tackar för flyktingarna som följt på kriget, vilket  jag publicerat flera gånger i bloggen, är inbäddat i intervjun, och uppenbarligen sitter många likasinnade i publiken eftersom uttalandet följs av skratt. Inhumant och osmakligt över alla gränser anser jag, förty även om flyktingströmmen till vissa delar består av lycksökare, så hade de flesta ändå hellre levt i fred i sina hemländer enligt min mening.

Jensevik berättar om Magdalena Andersson som försökte spara i ladorna inför den kommande lågkonjunkturen, fick bryskt veta att alla medel skulle ut till reformer till de röststarka så att valboskapens stöd skulle kunna räknas hem i förväg. Detsamma gällde Juholt, vilken var en sann samhällsbyggare enligt HJ (och jag håller med). Maktspelarna blev livrädda när en folklig och genuin politiker med ambitioner att vända skutan rätt till en samhällsbyggande politik, dök upp och hotade den av kulturmarxisterna fastställda inriktningen. Juholt, vilken för övrigt flyttat till Island uttalade sig i en intervju om att Sverige efter nästa val är en diktatur. Det blev bannor från det svenska etablissemanget vilket klargjorde att det inte blir några fler intervjuer i media!

Vidare diskuteras den paniska rädslan för deflation, d v s 30-talsdepressionens svartaste spöke. Man blir U-land fort, konstaterar Jensevik i detta sammanhang av räntor och bostadslån. När priser börjar falla upphör efterfrågan eftersom alla väntar på ännu lägre priser innan de köper. Därför vill man på Riksbanken helst ha lite inflation som upprätthålls genom sänkta räntor, försvagad valuta vilket innebär att man importerar kostnadsökningar genom ökad import. (Då kan man bättre förstå att KI enligt intervju på nedanstående länk på Di.se är fundersamma över att importen minkar eftersom tillverkande företag också behöver importera för att kunna producera och exportera: https://www.di.se/nyheter/ki-skruvar-upp-bnp-prognosen/)

Willgert och Jensevik berör även Riksbankens kontroll över penningmängden vilken ströps genom kreditavregleringen i november 1985. Därefter blev den svenska penningpolitiken mer analog med den internationella. (Det finns en intressant film som heter Novemberrevolutionen och vilken avhandlar denna egentliga statskupp. Notera att Olof Palme sköts i februari 1986, och frågan är om han var så eftergiven som hans efterträdare Ingvar Karlsson beskriver i sin bok, d v s att han bara resignerat ryckte på axlarna. Kanske han efter en tid ändå bestämde sig för att debattera händelsen?)

Egentligen behövs inte Riksbanken menar HJ eftersom prisnivåerna regleras av omvärlden – en ocean där Sverige är en liten guppande eka utan möjlighet att besluta för sin egen del. De låga räntorna (ränta är priset på pengar) innebär att t ex byggsektorn kan bygga dyrt, och risken staplas då kring efterfrågan vilket i sin tur innebär att när efterfrågan bromsar in så kan en hel bransch falla samman.

Risken framöver är en inflationsvåg p g a import av billigare produkter och då räntan enligt regelboken ska höjas. Detta innebär att folk som vant sig vid nollräntor får en ekonomisk chock och måste sälja sina hus och lägenheter. (Ju fler som säljer, desto billigare priser och därpå större restlån). En upprepning av 90-talets kris således, menar Jensevik och tillägger:

Sannolikheten för att det inte kommer att hända är mindre än att det kommer att hända.

Särskilt intressant är nästa fråga då Willgert menar att många hävdar att Riksbanken inte skulle tillåta att så många bostadslånetagare skulle drabbas av en hög ränta. På detta svarar Hans Jensevik:

Så skulle jag också uttrycka det om jag hade en villa som var överbelånad. Då skulle jag lugna min fru genom att säga ”att det skulle inte Riksbanken tillåta”. Så du kan sova lugnt.

Och varenda politiker som inte säger så där de sitter i församlingar och grejer, är i stort sett död!

Inte bara utlåningen till privatpersoners bostäder är bekymmersam, menar HJ, utan också kommunernas fördubblade skuldbörda de senaste 10 åren. Företaget KommunInvest har lånat ut till kommunernas drift till den grad att att många inte kommer att kunna betala tillbaka. De som sitter med en åldrig befolkning och många flyktingar att försörja blir tvungna att ställa in betalningarna framöver. De internationella finansiärerna kommer att upptäcka att de svenska kommunerna är s k svarta svanar – alltså uppdykande negativa faktorer i deras framtida balansräkningar.

Hans Jensevik har gjort en särskild video om just detta fenomen och varför det uppstått. Jag lägger in även den, men här måste lyssnaren vara lite tålmodig – både beträffande det rent tekniskt dåliga ljudet men också med HJ:s knackliga engelska. Informationen är dock mycket intressant!

Det kommunerna kan hoppas på är att staten lyfter in lånen från KommunInvest, vilket innebär att de blir skuldfria. Om staten vägrar finns en paragraf omfattande solidariskt ansvar för alla medlemskommuner – även de som inte har behövt pengar utan är stormrika har gått med på vissa politikers inrådan. Om de fattiga kommunerna går i stöpet så måste alltså de med överflöd fördela det de har, vilket innebär att även de blir bankrutta. Då står vi i samma situation som Grekland, och blir föremål för förmyndarskap av EU.

Ju snabbare systemet havererar desto bättre, menar Hans Jensevik, och efterlyser diskussioner om hur problemen ska kunna lösas. Dock är inte politikerna intresserade av att lösa problem långsiktigt – deras kortsiktiga röstfiskande ger utslag i väljarbarometrarna kräver därför identitetspolitik och stängd trut om att allt som kan misstänkas gnaga på valboskapens nerver.

Här kommer således del 2:

Diskussionen avser alltså inomsystemiska förhållanden. Den kommande recensionen/depressionen är det första steget ut ifrån den befintliga lådan, vilken grundar sig på ständig brist, d v s kampen om den materiella kakan. Det lilla globala maktetablissemanget har naturligtvis för avsikt att levitera upp det havererade systemet till ett mer effektivt slavsystem – ur deras perspektiv. Det är just det saken handlar om de närmaste 20-30 åren, d v s individernas frigörelse från slaveriet och inträdandet i en autentiskt värld där människor alltid är sig själva och inte juridiska personer, handelsdrivande i ett monopolspel.

Men så långt har nog inte Hans Jensevik tänkt – det är ju filosofernas avdelning… 🙂

<3C

Publicerat i Filmtips, Scola Autenticum, Svensk politik | Kommentarer inaktiverade för Hans Jensevik är en nationalekonom…

Jens Liljestrand är vår främste Mobergkännare…

…och igår bidrog han till kunskapsmassan beträffande Vilhelm Moberg, liksom till kopplingar till dagens migranters situation, genom en artikel i Kvartal – Ett liv präglat av andras emigration.

Hur livet föll ut för de som gav upp hemlandet och gav sig av finns både lyckliga och tragiska öden, även om vi gärna föreställer oss att alla migranter blev framgångsrika – åtminstone rika, och det är väl i den materialistiska världen samma sak fortfarande. Å andra sidan var friheten den huvudsakliga aspekten för några, d v s att kontrollen från kyrka och bönder av torpare och statare gnagde på sinnet och genererade harm och nedstämdhet. Idag har migranterna främst militär kontroll som orsak för att försöka hitta en plats att överleva på – utöver kaoset och bristen på livsmedel.

Artikeln, vilken du hittar i fulltext sist i inlägget, förser oss med andra glasögon vilka vänder våra blickar mot de, så att säga passiva – de som inte hade råd, de som var för gamla, de som inte ville av idealistiska skäl. Ödetorpen i byarna måste varje dag inneburit en påminnelse om ensamheten efter de som lämnat i de kvarvarandes hjärtan och i form av hjälpande händer, samtal om livet och kanske också migranternas kunskaper som ju också emigrerat. Det sistnämnda kallar vi idag för Brain Drain – intellektuell dränering.

Jens Liljestrand kommer i augusti ut med en heltäckande Mobergbiografi – Mannen i skogen, och den ser jag förstås fram emot. Nedan citat från Bokus försäljningssida:

Vilhelm Moberg var en av det svenska 1900-talets största diktare, som med sina utvandrarromaner om Karl Oskar och Kristina skrev seklets mest lästa och älskade litterära verk. Samtidigt var han en av landets viktigaste opinionsbildare och länge vår mest spelade dramatiker.

Trots Vilhelm Mobergs unika status har det inte funnits någon biografi som omfattat hela hans gärning. Först nu, 45 år efter hans död, kommer boken som skildrar Moberg i helfigur. Jens Liljestrand berättar levande och fängslande om en av våra mest komplexa, kontroversiella och storslagna kulturikoner. Mannen i skogen är den definitiva boken om Vilhelm Moberg och hans stund på jorden.

Som sockensyster av födsel till författaren i fråga, är jag förstås särskilt intresserad – i synnerhet eftersom demokratiutvecklingen har gått bakåt och att många idag ser negativt på avslöjanden av sanningar i systemet. I egenskap av folkbildare med dagens leviterade och eskalerande medvetandeutvecklingsnivå med krav på den lilla globala s k elits avgång till förmån för folkens rätt till verklig demokrati till skydd mot det urartade etablissemangets korporationer som styr världen genom bolagsmyndigheter och utnyttjar och offrar vuxna människor och barn till slaveri, organhandel, pedofili och blodsoffer för att nära deras negativa energier, är den från början föraktade Vilhelm Moberg en förebild och en stöttepelare. Hans omfattande samhällskritik, särskilt på juridikens och korruptionens område, lyfte fram begreppet demokratur:

Bildresultat för demokratur vilhelm moberg

 

*

Jag vill samtidigt passa på att slå ett extra slag för tidskriften Kvartal, vars chefredaktör nedan har uppdaterat mediehusets projektplan – ny men på samma grund:

Vårt uppdrag

Kvartal är Sveriges kanske minsta mediehus. Men vi drivs av en stor idé: journalistikens uppgift ligger inte i att torgföra en viss ideologi eller åsikt. Det är fakta och analys som står i fokus i Kvartal. Vi vill bjuda på kunskap och insikt, som underlag för eget tänkande och fortsatta diskussioner.

”Kvartal har ingen värdegrund eller ideologisk riktning – annan än att vuxna människor både har rätten och plikten att diskutera sin samtids frågor utan försök till uppfostran,” stod det i Kvartals första programförklaring. Det är fortfarande denna idé, och den grundmurade respekten för vuxna människors förmåga att tänka själva, som är fundamentet för vårt arbete.

I både innehåll och formen för samtalet vill Kvartal bidra till att stärka och återupprätta civilitet, rättsstat och fungerande normer, bortom ideologiska positioneringar eller vaga deklarationer om värdegrunder. Vi strävar efter att ge kunskap, informera om relevant forskning och att belysa målkonflikter. Vi vill veta och förstå hur man tänkte när beslut fattades och hur man tänker i dag – egentligen. Vi är intresserade av vilka konsekvenser politiska beslut får – bortom programförklaringarna och försäkringarna om goda avsikter. Vi strävar efter framåtriktade diskussioner som kan peka mot konkreta lösningar och staka ut vägar framåt.

Under det gångna året har Kvartal vuxit med nya medarbetare och fler format. Tidskriften – som under sina drygt två år publicerat knappt 70 längre essäer i varierande ämnen som bostadsmarknaden, kunskapssyn och pedagogik, konstitutionell rätt och utfallet av assistansreformen – har sedan hösten 2017 breddats med de uppmärksammade poddarna Veckopanelen och Fredagsintervjun – med gäster som tidigare statsminister Göran Persson, SVT-chefen Jan Helin, ministrarna Morgan Johansson och Annika Strandhäll och partiledarna Ulf Kristersson och Jan Björklund. Rörlig bild och kortare kommentarer har också tillkommit. Nu lanseras också Kvartals nya hemsida, anpassad för mer material och en växande skara läsare, lyssnare och tittare.

Skepnaden är alltså ny, men idén är densamma: Kvartal ska bidra till att återerövra och etablera civilitet i det offentliga samtalet – bort från enkla paroller och subjektiva känsloyttringar och från en ytlig och konfliktinriktad debatt – och i stället bjuda på insikter, erfarenheter och spaningar för konstruktiva samtal.

Varmt välkommen till nya Kvartal.se.

Paulina Neuding, chefredaktör

Stockholm den 6 augusti 2018

Under flikarna Essäer, Analyser, Podd & TV finns en guldgruva för studenterna i Scola Autenticum!

<3C

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Essä |

Ett liv präglat av andras emigration

Av Jens Liljestrand Publicerad den 7 augusti, 2018

Karl Oskar och Kristina förekommer ofta i debatten om migrationen – som argument för alltifrån öppna gränser till strängare krav på egen försörjning. Men att gestalterna i Vilhelm Mobergs Utvandrarepos görs till argument i en dagspolitisk diskussion skymmer en mer intressant och relevant ingång till migrationsfrågan hos författaren, skriver Mobergforskaren Jens Liljestrand: Nämligen Mobergs eget liv. Livet hos den som blev kvar, när andra gav sig av.

Steniga åkrar och svältande barn. Elaka storbönder och pompösa kyrkoherdar. Drömmen om ett land av frihet och rikedom, om oändliga vetefält att erövra och plöja. Den bespottade sockenhoran som blir förnäm prästfru. Den misshandlade drängen som blir guldgrävare. Den fattige bonden i ett efterblivet feodalsamhälle som blir farmare, medborgare och stamfader till ett nytt släkte: Svenskamerikanerna.

Vilhelm Mobergs utvandrarserie är ett ikoniskt verk i svensk litteraturhistoria inte minst på grund av dessa starka, enkla, tydliga bilder. I Jan Troells och senare Björn Ulvaeus och Benny Anderssons iscensättningar har historien visualiserats, blivit ansikten, bildsekvenser, repliker och sånger som förmedlar och vidareberättar Mobergs verk in i vår tid, genom Max von Sydow som kämpar mot stenarna, Monica Zetterlund som skäller ut prästerna, Peter Jöback som sjunger om guldet som blev till sand och Helen Sjöholm som skriker till Gud att han måste finnas.

Musikalen Kristina från Duvemåla kom 1995. Årtalet är viktigt, eftersom det sammanfaller med en av de värsta flyktingkatastroferna i modern tid. De jugoslaviska krigen rasade som värst, människor flydde från Balkan i oerhörda strömmar. 1992 sökte 84 000 personer, främst från forna Jugoslavien, asyl i Sverige. Med rapporterna om krigets grymheter ökade också engagemanget i det svenska civilsamhället. Kristina från Duvemåla hade premiär bara några månader efter Srebrenicamassakern, och journalister och opinionsbildare talade ofta om flyktingarna som ”vår tids Karl Oskar och Kristina”.

Den tankefiguren, att se Mobergs romanfigurer som en spegling av vår tids migration till Sverige, har med tiden blivit enormt populär. Efter att Mustafa Can blivit rikskänd för sitt program i Sommar i P1 2003, där han berättade om sin mors invandring från turkiska Kurdistan, drog han ofta parallellen mellan henne och Kristina. I en intervju framhöll han att hon var:

en sorts Kristina från Duvemåla i modern tappning och det finns många likheter: de båda kvinnorna utvandrade från sina hembygder under två olika sekel och följde motvilligt sina män till ett främmande land för att slippa se fler barn dö av svält och sjukdomar, slippa oron för att maten inte ska räcka.

I senare iscensättningar har denna samtidsparallell manifesterats än tydligare. 2006 satte regissören Farnaz Arbabi upp pjäsen Utvandrarna på Riksteatern, med premiär i Växjö. Här vändes perspektivet till att handla om invandrares upplevelser som nyanlända i Sverige, och språk som persiska, ryska och bosniska talades på scenen. En liknande tolkning gjordes av Mats Ek när Dramaten satte upp Utvandrarna som dansteater 2014, där Rolf Lassgård och Stina Ekblad som Karl Oskar och Kristina i slutscenen anländer till – Stureplan. Idén om att Mobergs romaner skulle vara användbara i denna kontext är så stark att de inte bara har använts i undervisning, inte bara i svenskundervisning för invandrare utan även som fördjupning till deras svensklärare, för att dessa bättre ska förstå nyanländas situation.

Som Mobergforskare har jag ofta försökt framhålla detta i ett försök att värna konstens rätt att vara just konst, inte ett sakpolitiskt brännbollsträ.

Romanerna har dessutom åberopats utifrån vitt skilda ståndpunkter. Den som vill väcka sympati och medkänsla för flyktingar säger att de är ”som Karl Oskar och Kristina”, den som vill begränsa stödet till invandrare säger att ”Karl Oskar och Kristina fick klara sig utan hjälp”, den som vill att invandrare ska lära sig svenska säger att ”Karl Oskar och Kristina var tvungna att integreras och lära sig engelska”, och så vidare. Bara ibland påpekar någon de avsevärda skillnaderna mellan USA under mitten av 1800-talet och Sverige i början på 2000-talet. Och ännu mer sällan påpekas den verkligt avgörande skillnaden: att Karl Oskar och Kristina är en fiktion och därmed snarare än med dagens svenska migrationspolitik borde jämföras Röde OrmPippi Långstrump i Söderhavet eller andra skönlitterära reseskildringar.

Som Mobergforskare har jag ofta försökt framhålla detta i ett försök att värna konstens rätt att vara just konst, inte ett sakpolitiskt brännbollsträ. Men också för att missbruket av ”Karl Oskar och Kristina” skymmer en mycket mer intressant och relevant ingång till migrationsfrågan hos Vilhelm Moberg.

Nämligen hans eget liv. Livet hos den som blev kvar.

Från Måshultamåla till Mellanvästern

Vilhelm Mobergs liv var från första början präglat av migration. Hans föräldrar, Karl Gottfrid och Ida Charlotta, var båda ensamma kvar i Moshultamåla i Småland efter den stora vågen av utvandring från 1868 och framåt. Karl Gottfrids syster och Ida Charlottas stora syskonskara med fem bröder och en syster hade samtliga utvandrat till Nordamerika. Förutom Vilhelms mormor Johanna, som levde fram till 1912, och faderns halvbror Frans, som var glasblåsare, fanns därmed alla nära släktingar på andra sidan Atlanten.

Försök föreställa dig ett liv där alla dina anhöriga har övergett sin hembygd. Föreställ dig den enorma hopplösheten hos den som är kvar i den brutala fattigdomen i en liten soldatstuga i södra Småland. Där föddes Vilhelm Moberg 1898 som ett av sju syskon. Två av hans bröder dog innan de hann fylla ett år. En annan bror, Hjalmar, dog som 18-åring 1909. Ett annat syskon, Astrid, drabbades av polio 1908 och fick leva sitt korta liv som invalid i hemmet, hon dog som 20-åring 1921.

Föreställ dig att ha fyra syskon som dör innan de hunnit bli vuxna.

Huset, som sannolikt hade stått på samma skogsbacke sedan 1600-talet, hade ingen toalett. Nej, inte utedass, inte avträde; huset hade ingen toalett alls. Man gjorde sina behov i en grop ute på gården. Senare skulle Moberg berätta om hur han som treåring kände snön ila mellan skinkorna, om hur han fick frostskador på ”göken” och hade ont när han kissade.

Föreställ dig.

I ett hem som led brist på tryckta texter var flera av pojkens första läsupplevelser följetonger i svenskamerikanska tidningar. Ännu viktigare: nästan alla kontanta medel kom från Amerika.

Som vuxen skulle Vilhelm Moberg ofta berätta om det djupa och tidiga intryck som Amerika – och föreställningen om Amerika – gjort på honom som liten. Amerika var ett av de första ord han lärde sig. Fotografierna på föräldrarnas syskon och deras barn stod i vackra snäckramar på byrån, den heligaste platsen i hemmet, och fick aldrig vidröras. De finklädda barnen på bilderna tedde sig exotiska och sagolika för barnen i soldatstugan – ”Länge trodde jag att kusiner var ett slags finare och förnämare barn, som bara fanns i Amerika”, mindes Moberg i en ofta citerad formulering.

Nästan alla brev som kom till familjen kom från Amerika, i de karakteristiskt långsmala kuverten. Dessutom skickades tidningar som Svenska AmerikanarenNordstjernan och Gamla och Nya Hemlandet över Atlanten till Småland och soldattorpet. I ett hem som led brist på tryckta texter var flera av pojkens första läsupplevelser följetonger i svenskamerikanska tidningar.

Ännu viktigare: nästan alla kontanta medel kom från Amerika. En dryg kilometer från soldattorpet fanns en bondgård som i generationer funnits i släktens ägo. Där satt Vilhelm Mobergs mormor Johanna på undantag. När gården 1907 utbjöds till försäljning skickade Idas syskon i Amerika pengar så att systern skulle kunna köpa tillbaka släktgården och låta modern tillbringa sina sista år i orubbat bo.

Tack vare Amerikapengarna kunde familjen höja sin materiella standard betydligt. I den nya bostaden fanns bland annat ett avträde, ett ”skithus” som för barnen var ”gårdens underbaraste byggnad”. Pengarna från Amerika hjälpte familjen Moberg att göra klassresa.

Pojken som blev kvar

Hur gick det för de släktingar som utvandrade? De flesta av Karl Gottfrids och Ida Charlottas syskon hamnade i Mellanvästern. Enligt vad Vilhelm Moberg berättade grundade tre av hans morbröder samhället Iron River i Michigan runt 1880. En av dem hade köpt ett landområde, där man senare hittat en järnmalmsfyndighet. Gruvan gjorde honom tillräckligt rik för att kunna dra sig tillbaka till Kalifornien och sluta arbeta. Denne morbror ska ha varit Mobergs enda verkligt rika släkting i USA. Han var så pass välbeställd att han hade råd att göra det som blev allt vanligare efter sekelskiftet: han återvände hem, inte för att återvandra – vilket många gjorde – utan för att hälsa på.

1913 kom alltså Ida Charlottas förmögne bror hem till Moshultamåla för att besöka sin syster, tillsammans med sin svenska hustru Matilda. Den ingifta mostern tyckte om att läsa och hade just köpt August Strindbergs Hemsöborna för 25 öre i en billighetsserie. Efter en smula övertalning tilläts den femtonårige Vilhelm Moberg att läsa författaren, som i vissa kretsar fortfarande sågs som en osedlig ungdomens förförare. Strindberg blev den utan jämförelse viktigaste författaren i Mobergs liv.

Allt var klart för Vilhelm i Kalifornien. Han skulle bo hos sin morbror i San Leandro, ett litet samhälle som i dag är sammansmält med Oakland på andra sidan San Francisco bay. Han skulle få läsa på high school där tillsammans med kusiner.

Matilda och hennes man lade märke till den intellektuellt brådmogne pojken och frågade honom om han ville följa med dem tillbaka över Atlanten. Det hade inte varit något anmärkningsvärt. Bortsett från Vilhelms poliosjuka syster Astrid – som ingen tycks ha räknat med någonsin skulle tillfriskna – hade hans två överlevande syskon båda sina blickar riktade västerut. Hans storasyster Signe hade träffat en man vid namn Karl Fredriksson som tänkte emigrera. De gifte sig och fick en dotter 1914 innan han gav sig av, ensam. Signe fick vänta fram till 1926 innan hon kunde ta med sig dottern över Atlanten och ansluta till maken, som hade bosatt sig i norra Michigan. Vilhelm Mobergs lillasyster Elsa skulle i sinom tid träffa en hemvändande svenskamerikan, Karl Fransson, som återvänt till sitt föräldrahem i Algutsboda och hade råd att sätta bo i Moshultamåla.

Vilhelm avtalade med sin morbror och hans fru att han skulle flytta över till dem. 1916 kom pengarna till biljetten. Att utvandrade svenskar i Amerika skickade över pengar så att anhöriga kunde ansluta var relativt vanligt, och blev för många det yttersta kvittot på den framgång man kunde nå i det nya landet: inte bara hade släktingarna där borta klarat sin försörjning, de var dessutom så pass förmögna att de hade råd att betala frakten för de som fanns kvar!

Allt var klart för Vilhelm i Kalifornien. Han skulle bo hos sin morbror i San Leandro, ett litet samhälle som i dag är sammansmält med Oakland på andra sidan San Francisco bay. Han skulle få läsa på high school där tillsammans med kusiner. Han reste inte ensam; två av hans jämnåriga vänner skulle också emigrera. Han hade köpt en ny emigrantkostym i cheviot för resan.

Men hans mor var förtvivlad. Sex av Ida Charlottas syskon hade emigrerat, hon var den enda i sin familj som hade stannat. Hon hade förlorat Hjalmar 1909, två andra pojkar hade dött som spädbarn och hennes svärson, Karl Fredriksson, hade emigrerat och lämnat sin fru och lilla dotter i Moshultamåla. Vilhelm var den ende unge man som familjen Moberg hade kvar i livet. Att förlora också honom var mer än hon kunde bära.

Hon övertalade honom att stanna. Biljettpengarna skickades tillbaka. Det var ett av de viktigaste beslut Vilhelm Moberg skulle fatta och en av hans livs största uppoffringar. Minnet av de två reskamraternas ”litet överlägset medlidsamma” bemötande när de kom för att ta avsked av den som blev kvar skulle aldrig sluta svida. Resan som nästan blivit av skulle eka i honom som ett tänk om, en what if, en ständig fantasi om det liv som kunde ha blivit. Den skulle förfölja och en dag komma ifatt honom.

Det Andra landet

Det som tecknas här är bilden av en miljö där det Andra landet är allt – ekonomiskt, socialt, kulturellt. Där det fortfarande 1916, i en tid vi gärna tänker oss som ett slags halvmodernitet – två år före Ingmar Bergmans födelse – är självklart att en ung mans största livsmöjligheter finns på en främmande kontinent.

Kärlek och pengar, hans teaterdebut från 1919, förekommer en dräng som emigrerar till Amerika och i det lyckliga slutet återvänder förmögen, redo att erövra den vackra flickan från den rike bonden.

Vilhelm Moberg stannade kvar och började från 1919 och framåt etablera sig som provinsjournalist och bygdeförfattare, först i Vadstena och Motala, senare i Alvesta. Emigrationen fanns kvar hos honom som ett litterärt motiv. I Kärlek och pengar, hans teaterdebut från 1919, förekommer en dräng som emigrerar till Amerika och i det lyckliga slutet återvänder förmögen, redo att erövra den vackra flickan från den rike bonden. I en novell från samma år, ”Stugan vid skogstjärnen”, återvänder en annan välbärgad svenskamerikan till hemlandet efter tolv år av arbete och sparande i USA; med sina Amerikapengar kan han nu äntligen förverkliga drömmen om en gård vid sin barndoms sjö.

En annan hemvändande svenskamerikan förekommer i den mörka bonderomanen De knutna händerna från 1930. Här skildras hur den förbittrade, isolerade bonden Adolf i en diffus samtid tvingar sin dotter Mari att stanna kvar på den förfallna bondgården Ulvaskog. Men Mari lockas av världen utanför Ulvaskog och förälskar sig i Martin, en svenskamerikan som har återvänt hem. Den unge emigranten beskrivs som gåtfull och spännande:

Han var så brun i ansiktet, så solbränd. Alla som kommo från Amerika voro bruna i ansiktet. Och han var brun i nacken också. […] Mari visste ju inte hans ålder, hon visste knappt något om honom. Men hon hade hört sägas, att han var i flickornas tycke. Det fanns över honom något av det främmandes lockelse, därför att han varit så långt borta.

Adolf övertalar sin dotter att stanna kvar i hemmet och vända ryggen åt Martin – som, förstås, visar sig ha samlat ihop en nätt förmögenhet i USA. Den försummade möjligheten förgiftar relation mellan Mari och fadern. Dotterns längtan bort och faderns vilja att konservera allt vid det gamla slutar i ett mord: natten innan Mari ska lämna gården för att flytta upp till sin kusin i Stockholm skjuts hon till döds av en far som hellre dödar sitt barn än låter henne uppslukas av det okända.

Hon skulle lämna sitt unga liv, medan det ännu var utan fläck och utan skuld. Hennes far, som intet offer skydde för henne, som släppte allt annat, han skulle frälsa henne från armodet och orenheten, han skulle frälsa henne från det grymmaste i livet.

På jakt efter Amerika

1948, några månader innan sin femtioårsdag, landsteg Vilhelm Moberg i New York. Resan som uppskjutits 1916 hade till slut blivit av. Tillsammans med sin hustru och tre av sina barn reste han genom landet för att samla material till utvandrarserien. Efter en tid i Minnesota kom familjen till nordöstra Michigan där de bodde hos Vilhelms syster Signe och hennes man Karl Fredriksson, numera Charles Fredrickson. Han träffade också sina många andra släktingar, ättlingar till de morbröder som utvandrat på 1800-talet.

Smålänningarna i Mellanvästern var trista och ointressanta. De var tråkiga, ytliga och hade, förutom den banala och kommersialiserade kyrkligheten, inga särskilda intellektuella intressen.

Men mötet blev inte vad han tänkt sig. Smålänningarna i Mellanvästern var trista och ointressanta. De var tråkiga, ytliga och hade, förutom den banala och kommersialiserade kyrkligheten, inga särskilda intellektuella intressen. Ännu värre var att de hade ett ytterst dimmigt begrepp om svensk kultur. Under en tillställning nämnde han i förbifarten Albert Engström – och insåg till sin förfäran att ingen i sällskapet hade hört talas om honom!

Först när han kom fram till Kalifornien för en släktträff hos Matilda, den ingifta moster som en gång gett honom ett exemplar av Hemsöborna, hittade han det Amerika han sökte. Han fick hjälp att hyra ett hus nere i Carmel söder om San Francisco. Huset var stort och låg nära stranden. I den blomstrande trädgården växte aprikoser och vindruvor. Vilhelm Moberg, som var van vid att arbeta vid sitt skrivbord i småländsk masurbjörk i kostym och slips satt nu i bara shortsen och skrev i den ljumma brisen.

Det fanns inga svenska nybyggartrakter i närheten. Han kände sig tio år yngre. I ett brev till Eyvind Johnson berättade han extatiskt om sin upplevelse i det nya landet:

Natur, klimat, bebyggelse, jordens frukter, de vänliga, öppna människorna – allt detta måste besegra en till den milda grad, att man bara kippar efter andan. Tycker bara det är djävligt, att jag skulle hinna bli 50 år, innan jag kom hit. Här borde man ha levat de sista 30 åren, helst borde man ha varit född här …

Och i Invandrarna, när utvandrarna från Ljuder samlas i en nybyggd stockstuga i urskogen vid Ki-Chi-Saga och får frågan om någon av dem ångrar sin utvandring, vet Karl Oskar besked:

Jag ångrar att jag inte flöttade hit för sex år sen. När jag först ble myndi.

Repliken har väl förvaltats av Björn Ulvaeus, som i öppningsscenen till andra akten av Kristina från Duvemåla låter Karl Oskar sjunga:

Om jag ångrar nån enda sak så är det den

att inte jag for hit för längesen

Sverige för vår tids kvarstannare

Berättelsen om Vilhelm Mobergs egna livslånga relation till Amerika är, till skillnad från hans idealiserade och samtidspräglade romaner om Karl Oskar och Kristina, intressant att se ur dagens migrationsperspektiv. Numera ägnas enorma mödor åt att granska migrationen och på alla sätt kartlägga de människor som kommer till Sverige – deras religiösa sedvänjor, värderingar, kriminalitet, sysselsättning, utbildningsnivåer, språkkunskaper, klädsel, och så vidare.

Sådana analyser, när de väl görs, brukar stanna vid de ekonomiska beräkningarna av remittenser och analyser av så kallad brain drain. Men exemplet med Vilhelm Moberg visar att ett invandrarland skapar rötter till hemlandet som fortsätter växa över generationer – i form av drömmar och löften, av berättelser, fantasier och konstnärliga motiv.

Mer sällan hör man talas som vad som händer med dem som inte kommer till Sverige, som stannar kvar i Afghanistan, Syrien, Irak, Marocko eller någon av de andra platser på jorden som är på väg att bli obeboeliga på grund av krig, svält och klimatkatastrofer. Hur påverkas de av sina släktingars och vänners utvandring? Hur, om alls, präglas utvandrarmiljöerna i dessa länder av Sverige? Hur används de enorma pengasummor som årligen skickas via exempelvis Western Union? Vilket perspektiv på Sverige sprids av nordafrikanska barn och ungdomar på Facebook? Med vilka metoder övertalar släktingar sina anhöriga att utvandra till Sverige och ansluta sig till livet här? Och vilka drivkrafter får människor att välja att hellre stanna kvar och försöka bygga sig en drägligare tillvaro i hemlandet? Och vilket öde väntar dem som återvänder? Vilka föreställningar om svenska värderingar, kultur, demokrati och yttrandefrihet skapas i dessa länder och hur påverkar dessa föreställningar människorna som bor kvar där, i det vi kanske, i brist på bättre ord, skulle kunna kalla för ett parallellsamhälle?

Sådana analyser, när de väl görs, brukar stanna vid de ekonomiska beräkningarna av remittenser och analyser av så kallad brain drain. Men exemplet med Vilhelm Moberg visar att ett invandrarland skapar rötter till hemlandet som fortsätter växa över generationer – i form av drömmar och löften, av berättelser, fantasier och konstnärliga motiv. Oavsett vilka opinioner som uppstår och vilka lagar som stiftas i Sverige kommer dessa rötter att finnas kvar; de existerar oberoende av våra önskningar. Vi kommer därmed att behöva förstå dem.

Ett livslångt band

Vilhelm Moberg fortsatte ha nära band till Amerika livet ut. Utvandrarserien skrevs huvudsakligen i Kalifornien, vid Stilla Havets strand. Dit återkom han även i romanen Din stund på jorden (1963), en gripande och personlig historia där han föreställer sig hur livet hade kunnat bli om han trotsat moderns vilja som ung, följt sitt hjärta och emigrerat.

Och hem till Småland längtar han inte längre. Han har blivit en främling, för världen och för sig själv.

Som framgångsrik affärsman hade Albert Carlson kunnat vara en av de avundsvärda emigranter som ofta skymtade förbi i Vilhelm Mobergs tidiga berättelser. Men hans liv är tvärtom ett misslyckande. Efter en serie skilsmässor lever han ensam som sextiofyraåring i Laguna Beach, en badort söder om Los Angeles. Han har låtit sina affärer förfalla och ser den sista skärven av sin förmögenhet gnagas bort. Av alla sina nederlag sörjer han särskild den förlorade kontakten med sina barn. Och hem till Småland längtar han inte längre. Han har blivit en främling, för världen och för sig själv.

Var det ett sådant pessimistiskt scenario Moberg såg framför sig, när han grubblade över vad som hade kunnat hända honom som svenskamerikan? Åtminstone präglades hans 1960-tal av en alltmer negativ USA-bild. I januari 1966 besökte han för sista gången landet, som inbjuden högtidstalare på Northwestern University i samband med lärosätets sjuttiofemårsjubileum. Vietnamkriget var ett faktum, ett i hans ögon brutalt och orättfärdigt krig mot en fattig bondebefolkning.

Till Dig som följer Kvartal

Kvartal är Sveriges minsta mediehus. Allt vårt material finns på webben och är gratis att ta del av.

Vi är beroende av Ditt förtroende.

Redaktionens arbete finansieras genom donationer från våra läsare, lyssnare och tittare.
Vårt löfte till publiken är att erbjuda Sveriges ledande plattform för vuxen samhällsdebatt och kvalificerad analys.

Du kan bidra till Kvartals arbete.

Bidrag tas tacksamt emot på:

Swish, nr: 1234 99 6484,
eller via QR-koden till höger.
Bankgiro 580-9801 till Insamlingsstiftelsen Kvartal.

Tack för Ditt stöd till fri journalistik.

Under det korta besöket kom han varken till New York, Kalifornien eller Minnesota, men hann träffa några av sina släktingar i Chicago. Den svenskamerikanska familj som 60 år tidigare hade skickat pengar som kunnat användas för en bondgård med ett riktigt skithus, bestod numera av ”extrema republikaner”. I presidentvalet 1964 hade de alla röstat på Barry Goldwater, högerspöket som förespråkat en aggressiv och kompromisslös försvarspolitik och bland annat antytt att han ville eskalera konflikten i Vietnam till ett kärnvapenkrig. Kusinerna hade integrerats så väl i det nya landet att de blivit en del av denna reaktionära, populistiska och militaristiska rörelse.

Men än i det sista hoppades Vilhelm Moberg på en ljusning för den nation som var smålänningarnas andra fosterland. Under sitt besök i Chicago såg han även ett långt demonstrationståg, enbart bestående av ungdomar, som protesterade mot Lyndon Johnsons Vietnampolitik.

I en text från 1968 skriver han:

Här såg jag ett nytt och ungt Amerika, och den synen ingav mig, trots alla nedslående erfarenheter jag gjort, nytt hopp om detta lands framtid.

Print Friendly, PDF & Email
Publicerat i Intressanta böcker, Paradigmskiftet, Samhällsförtryck, Scola Autenticum | Kommentarer inaktiverade för Jens Liljestrand är vår främste Mobergkännare…

Apokalypsen (avslöjandet) eskalerar…

…på sin väg mot sanningen – ett autentiskt världssystem istället för det illusoriska. Nu träder de fram, och jag har tidigare skrivit några inlägg om Ronald Bernard – holländaren och banktoppen som hoppade av och avslöjade fruktansvärda brott mot mänskligheten – pedofili och barnoffer.

Sarah Westall (se hennes Youtubekanal) har samtalat med många insiders som suttit mitt i smeten och förfärats över maktens fullständigt empatilösa beteende. Det är så djävulskt att många som hört talas om det, lätt har kunnat avfärda det som skrönor av dårar.

Sarah har i två avsnitt intervjuat/samtalat med John Paul Rice – en castingchef i Hollywood, vilken alltså varit högsta hönset gällande tillsättningen av roller till filmproduktioner. Han berättar hur skådespelare överskridande prostitutionens gräns blivit erbjuden tjänster för filmroller. Gällande barnen har föräldrar erbjudit detta för deras vidkommande. Vidrigt! :'(

Det första avsnittet publicerade Sarah Westall igår, och det kan du se i nedanstående filmruta – del 2 lägger jag in efteråt som en uppdatering när det kommer ut.

Förstås ingen rolig film att presentera för studenterna i Scola Autenticum, men desto mer nödvändig – för sanningens och för framtida generationers skull!

<3C

Publicerat i Filmtips, Ondskan, Paradigmskiftet, Scola Autenticum | Kommentarer inaktiverade för Apokalypsen (avslöjandet) eskalerar…

Tom Campbell är NASA-fysikern som biter sig fast…

…i min lilla intuitiva nöt däruppe under håret. Jag har skrivit om Tom tidigare i bloggen,  här och här. Det intressanta med TC är ju just att han med sin TOE – theory of everything knyter ihop newtonfysiken med kvantfysiken och faktiskt också med metafysiken. Inte så konstigt att hans bok My Big TOE ligger och dräller överallt här hemma eftersom jag läser den än här och än där – beroende på var det p g a temperaturen går att upphålla sig. Den nyfikne hittar den för nedladdning på Google Books. Jag gillar dock att stryka över och kludda i marginalerna, så jag glädjer mig mycket åt mitt pappersex.

För mig som aldrig tyckt att detta med intuition, prekognition och healing är särskilt märkvärdigt, utan faktiskt helt naturligt, så är det betydligt lättare att förstå vad TC skriver i jämförelse med vad en idog materialist skulle kunna greppa. Å andra sidan har nog en sådan svårt att finna en ursäkt för att läsa boken på nästan 900 sidor. Vi tenderar ju att hålla oss till våra egna domäner, vilket inte utmanar medvetandet, men å andra sidan riskerar vi inte att bli galna heller! 🙂

Som Ulf P Lundgren (en f d skolverkschef) skriver så klokt i sin bok från 1984, Att organisera omvärlden, att en för snabb utveckling skapar kaos och riskerar att få samhället att bryta ihop, men också att en för långsam utveckling genererar ett samhälle som hamnar i bakvatten. Säkrast att ta allt i sin egen takt alltså! Att Tom Campells teori kan kännas övermäktig idag, innebär inte att den tids nog tycks intressant för allt flera.

Häromdagen hittade jag en nyinspelad serie av produktioner från Vancouver i juli i år, och eftersom TC nu deltagit i mängder av intervjuer och Q&A-tillfällen de senaste åren, så har han finslipat sitt språk. För att använda det begrepp som TC använder (och som är lånat av termodynamikens begrepp för värmeutjämning), d v s entropi,  skulle man kunna säga att han minskat sitt språksystems entropi genom att hela tiden t ex förbättra sina ordval och presentera sin teori så stringent som möjligt. Han sparar på sin energi genom att arbetat upp en kommunikationsskicklighet i mötet med sin publik.

När jag tittat igenom alla fyra delarna, så lägger jag ut dem på bloggen, förty sannolikheten för att denna serie är den absolut mest givande bedömer jag som stor. Tidigare mycket bra produktioner finns på länkarna ovan, och det finns också en senare som jag anser har större folkbildningsvärde, men vilken jag ännu inte lagt ut på bloggen tidigare. Så här är den nu intervjun av Kevin Moore, var så goda studenter i Scola Autenticum: 🙂

Detta får bli söndagens matiné, och kanske hela nästa veckas också – ta en bit i taget av kakan, och ät många kakor! 🙂

<3C

PS. Den som undrar om det inte blir någon mer odlingsuppdatering, vill jag lugna med att det bara är trädgårdsmästaren som inte fått ändan ur vagnen. Istället för sedvanliga täta inlägg där läsaren ser att det växer lite i taget, så kommer det snart en smärre chockupplevelse… 😉 DS

Publicerat i Ande och själ, Filmtips, Filosofi, Intressanta böcker, Paradigmskiftet, Scola Autenticum | Kommentarer inaktiverade för Tom Campbell är NASA-fysikern som biter sig fast…

Dags igen för Virserums marknad…

…vilken i alla år inträffar den första helgen i augusti. Alltså den kommande helgen!

Virserums marknad är en av landets  största och har anor sedan medeltiden, anger Wikipedia, och sannerligen blir det liv och rörelse i samhället när den drar igång! På Hultsfreds kommuns hemsida om turism kan den som ämnar klämma in ett besök i sitt livs- eller semesterpussel läsa om öppettider. Utöver lördag och söndag tjuvstartar marknaden på fredag kväll med en s k förmarknad. När jag var ung kallade vi det förfest!! 😉

Utöver havet av knallar och motorklubbars fordon kan man åka karusell i tivolit och mycket mera såsom Vimmerby tidning skvallrade om i gårdagens tidning:

Solen står högt och folk jobbar hårt i värmen med alla förberedelser.

Virserums Samhällsförening roddar en av Sveriges största marknader för tionde året i rad, och man är ett trettiotal ideellt arbetande på plats för att få ihop allt inför helgen, förhoppningarna är stora.

Tidigare har marknaden styrts av kommunen, men den aktuella föreningen tog över 2008.

Liveframträdanden, mattorg, tivoli med ett tiotal attraktioner, öltält med fullständiga rättigheter och såklart marknadsstånd kommer att täcka den stora gräsplanen i år igen. Tvåhundratjugo knallar har anmält sig och man räknar med omkring fyrtiotusen besökare på dessa två dagar.

P.O. Paulsson, ordförande i Virserums Samhällsförening, får frågan om hur man har tänkt med säkerhet på grund av brandrisk med mera.

– Vi kommer att ha placerat ut hinkar med vatten runt omkring på området, där man råds till att släcka sina fimpar bland annat, säger P.O. Paulsson.

– De matvagnar som kommer med till exempel gasolgrill, kommer vi förbereda ett underlag med grus på backen, samt att vatten och brandsläckare kommer finnas nära till hands. Det finns också ett samarbete med räddningstjänsten under helgen, säger han

En invigning av marknaden kommer att hållas, och en parad av musikanter ifrån Rosenfors musikkår kommer att gå från Nya Torget, längs med Storgatan, vidare ner mot marknadsområdet. Pär Danielsson kommer hålla i en prisutdelning, samt fått äran att presentera årets eldsjäl.

Tack, där fick vi lite försmak av vad som finns att roa sig med och njuta av – tänk som sagt på brandrisken ni som röker, och använd de utställda hinkarna att släcka fimparna i!

Som jag skrivit om många gånger tidigare så är ju Smalspåret en mycket trevlig rälsbuss- och dressinbana. Engagerade i denna har ordnat med specialresor under marknadsdagarna – tåget går direkt från marknadsplatsen! Läs mer om detta på smalspårets hemsida där du också kan ladda ner en PDF med tidtabell.

Sist några korta filmer från tidigare marknader – för inspirationens skull:

Varmt välkomna till Virserum och årets stora marknad & evenemang! 🙂

<3C

Publicerat i Virserum förr & nu | Kommentarer inaktiverade för Dags igen för Virserums marknad…

Solsting och hjärntvätt av meteorologer…

…vilka tydligen också har till uppgift att tolka forskares sätt att kommunicera tveksamhet. I artikeln i fulltext nedan från Svt, uttalar sig SMHI:s fd meteorolog Per Holmberg om forskarnas alltmer omfattande hjärntvätt – eller kanske solsting?

– Min absoluta övertygelse är att allt fler forskare sätter ner foten och är tydligare kring klimatförändringarnas påverkan, säger Pär Holmgren, naturskadespecialist på Länsförsäkringar.

Att fler klimatforskare pekar på det sambandet tolkar Pär Holmgren som ett tecken på att påverkan blir tydligare.

– De flesta är väldigt försiktiga i sina uttalanden så det här tyder på att de verkligen vet vad de pratar om. I forskarvärlden är man rädd för att överdriva för att man vill vara säker på sin sak.

Det verkar betydligt mer troligt att tveksamheten beror på att forskarna måste ljuga för att inte förlora anslag eller bli av med sina tjänster. De samvetsgranna forskarna vet förstås att det artikeln avser att kommunicera är helt fel slutsats att dra när rymdsonden Ulyssus och analys av iskärnor på Grönland 2008 pekar med hela handen på en snart förestående istid, med allt svagare solcykler.

*

Kanadensaren med tyskt ursprung, Rolf Wietzshe, har syntetiserat både forskning och det uppbyggda folkbedrägeri som ligger bakom ”den globala uppvärmningen”. RW har på sin hemsida Ice Age Ahead en omfattande samling analyser, essäer och filmer som han producerat, och där han konstaterar att klimatbedrägeriet står i vägen för utvecklingen eftersom det paralyserar både nuvarande och kommande generationer – tills det är för sent att agera genom att bygga upp nya samhällen kring ekvatorn. Ett enormt arbete, men möjligt om vi börjar NU, menar RW.

I sin senaste produktion som du hittar nedan, har han ytterligare utvecklat sin pedagogik  för att kommunicera klimatforskningens kalla fakta, liksom dess effekter på vädret och vilka slutsatser vi obevekligen måste dra av dem, ägnar han dessutom ca en kvart (ca 1.43-1.60) åt att redogöra för – steg för steg – hur utvalda aktörer på möten och i organisationer samverkat för att sprida föreställningen om den av människor skapade ”globala uppvärmningen”.

Enligt Rolf Wietzche utgör människans del i densamma ungefär lika mycket som en katt bredvid två skyskrapor, och vi ska inte heller glömma det grundläggande faktumet att det inte är koldioxidutsläppen som skapar uppvärmning, utan uppvärmning som orsakar koldioxidökningen, som t ex under den medeltida varma perioden då t ex vindruvor frodades i England. Denna följdes av den sk Maunder minimum – den s k lilla istiden på 1600-talet, då Themsen frös till is.  Den moderna varma perioden (Modern Maximum) som vi fram till 1970-talet njutit av, och vilken enligt RW uppstod genom en puls i solaktiviteten, är den sista på denna sidan av nästa reguljära istid eftersom en sådan puls inte inträffar förrän om ca 500 år, d v s då det är för sent för den att göra någon skillnad eftersom då istiden är ”för långt gången”, alltså bortom möjligheternas gräns för reversering av processen.

Bilderna nedan är skärmdumpar från Rolf Wietzsches produktion The sun is ‘dying’- Build a new World, vilken du hittar inbäddad längre ner i inlägget.

På bilden ovan kan vi se hur Modern Maximum med hjälp av en solgenererad puls sköt iväg från Maunder Minimum och orsakade vårt behagliga klimat. Processen mot nästa istid (collapsing climate) är redan i rullning, enligt RW är 45% redan avklarade.

Fas 1 innebär att solvindarna avtar – uppskattningsvis till år 2030. Därefter sjunker soltemperaturen under Fas 2, och vid Fas 3, vilken Rolf Wietzche bedömer inträda kring år 2050, kollapsar det som på engelska heter primer fields, och som då logiskt på svenska skulle kunna benämnas primärfälten, och som om jag om jag förstått det rätt, består av den elektriska plasmaaktiviteten som genererar värmen från solen.

”Ett elektriskt universum” är även det en förklaringsmodell som tillhör det nya paradigmet som Nikola Tesla är upphovsman till, och vilken nu i allt högre grad vinner upprättelse. Självklart finns tekniker för fri energi utvecklad, dock hindras människorna att tillgå den. (Den är kanske det äss i rockärmen som den lilla makteliten ämnar ta till när de blir totalt inträngda i sina små hörn.) Den förklaring som vi presenteras i skolan beträffande solens uppbyggnad håller inte längre, och det är naturligt att förlegade modeller avskrivs från teoribildningen eftersom de inte längre kan förklara de fenomen som faktiskt existerar i verkligheten.

På ovanstående bild ser vi solcyklerna, vilka uppstår i ca 11-årsperioder. Enligt Rolf Wietzshe är deras förändrade aktivitet och längd ett uppenbart tecken på att solaktiviteten avtar och en period av grand solar minimum, alltså en reguljär istid – inte bara en liten istid – ligger framför oss inom en relativt snar framtid.

RW menar att en förestående istid genererar extremväder med långa perioder av kyla och långa perioder av hetta. Han använder Texas som exempel på hur extrem torka under flera år plötsligt övergår i extremt regn med översvämningar. Vi skulle kunna kalla det ett instabilt klimat med oförutsägbart väder, från att ha varit ungefär detsamma år ut och år in med endast mindre variationer.  Det stämmer ju bra in även på föregående vinter och föreliggande vår/sommar även för vår egen skandinaviska del. Egentligen hade vi ju ingen vår!

*

Den kraftigt ökande gruppen av människor som sett igenom syftet med att marknadsföra ”den globala uppvärmningen” kan delas in i två grupper. En som försanthåller den rullande istidens effekter på klimat och väder, och en som försanthåller HAARP-teknikens förmåga till geoenginering, alltså manipulation av vädret genom att fånga in vädersystem och skicka iväg dem dit operatörerna av anläggningarna önskar.

Att anläggningarna och tekniken existerar kan vi bl a läsa om i Peter Krabbes blogg. Hans serie om depopulationstekniker skrev jag om och länkade till i ett tidigare inlägg. Nyligen har han publicerat ytterligare ett intressant inlägg – Holes in Heaven – där HAARP:s effekter på vädret spelar huvudrollen.

Jag ställde frågan via mail till Rolf Wietzche, och han svarade just så här – ett svar som jag förvisso inte kan bedöma riktigheten i, men andra kanske kan…:

HAARP is not a factor anymore. It’s out of the hands of the military and is dramatically scaled down, and run by a university. The heat wave you experience is a part of the effects of diminishing solar system towards the next Ice Age in the 2050s. It is driven by cold over northern Canada, which flows south from the Arctic, gets warmed in the subtropical Atlantic, and flows back to the Arctic along the northern edge of Europe – Germany, Sweden, Norway.. The circulation system is called The Polar Mobile Anticyclone. – it won’t last long? We still have ice breakers needed on Hudson Bay in July/Aug, to deliver supplies

Möjligen är väderfenomenens orsaker komplexa och sammanflätade, men säkert är att den långa perioden av köld i vintras aldrig kommenterades av de svenska meteorolerna som ett tecken på en annalkande istid, medan det i värmeböljan tolkas in global uppvärmning till den grad att forskarna skäms och beter sig kommunikativt undvikande och yttermera till den grad att Per Holmgren krystat måste ge en förklaring till VARFÖR de gör det! Blir  inte det iscensatta bedrägeriet lite väl korkat och genomskinligt då…?

Här kommer Rolf Wietzsches senaste och mest syntetiserande och pedagogiska produktion The sun is ‘dying’ – Build a new World:

Önskar alla studenter i Scola Autenticum en folkbildande härlig dag!

<3C

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Gulnat gräs och solande människor i Tantolunden i Stockholm sommaren 2018. Foto: Christine Olsson / TT

Världsledande forskare: Klimatförändringar ökar sannolikhet för värmeböljor

Flera världsledande klimatforskare hävdar att man ser tydliga spår av klimatförändringar i värmeböljan som sveper över stora delar av Europa just nu.
– Det har blivit en markant förändring bland tunga klimatforskare som under de senaste åren på ett annat sätt än tidigare pekar på risken med den globala uppvärmningen, säger Pär Holmgren, naturskadespecialist på Länsförsäkringar och tidigare meteorolog på SVT.

Det extrema vädret under sommaren har lett till värmerekord och bränder i Sverige, och höga temperaturer i flera delar av världen. Enligt flera världsledande klimatforskare finns det en koppling mellan extremvädret och den globala uppvärmningen, skriver The Guardian och rapporterar om en preliminär studie som Meteorologiska världsorganisationen (WWA) gjort.

– Att klimatförändringar påverkar det här är logiskt – världen blir varmare, och i takt med det blir värmeböljor vanligare, säger Friederike Otto på Oxfords universitet, som är med i WWA, till The Guardian.

Mer sannolikt med extrema värmeböljor

Studien har jämfört sommarens extrema väder och historiska mätningar med en datorsimulering som visar hur det skulle sett ut om klimatet var opåverkat av koldioxidutsläpp. Med den datan kan forskare se hur mycket den globala uppvärmningen påverkar risken för extrema väder.

Deras slutsats är att rådande klimatpåverkan har gjort värmeböljan som slagit till mot norra Europa i sommar, dubbelt så sannolik att inträffa. Värmeböljan som drog in över medelhavet i fjol var tio gånger mer sannolik att inträffa på grund av klimatförändringar, menar WWA.

”Allt fler sätter ner foten”

Det har länge pratats i forskarvärlden om att klimatpåverkan kan påverka extremt väder, men då som en hypotes.

– Min absoluta övertygelse är att allt fler forskare sätter ner foten och är tydligare kring klimatförändringarnas påverkan, säger Pär Holmgren, naturskadespecialist på Länsförsäkringar.

Att fler klimatforskare pekar på det sambandet tolkar Pär Holmgren som ett tecken på att påverkan blir tydligare.

– De flesta är väldigt försiktiga i sina uttalanden så det här tyder på att de verkligen vet vad de pratar om. I forskarvärlden är man rädd för att överdriva för att man vill vara säker på sin sak.

Publicerat i Arkitektur, Bloggtips, Filmtips, Makrosituationen, Paradigmskiftet, Samhällsutveckling, Scola Autenticum | Kommentarer inaktiverade för Solsting och hjärntvätt av meteorologer…

5G startar bränder bland medvetandeutvecklade själar…

…och kabalen gör vad de kan för att slå ut brandkårerna. Det är ett smart drag, förty nervskadade brandmän lär mest irra omkring och ta fel beslut – eller rätt beslut ifrån kabalens perspektiv.

Den som tycker att det var en förvirrande introduktion till ett aktuellt ämne, blir förhoppningsvis klokare av att läsa den i fulltext inklistrade artikeln sist i detta inlägg. Därefter följer även de kommentarer som artikeln i NewsVoice genererat hittils, och för den som inte tänkt igenom saken så där jättenoga finns perspektiv på 5G-tekniken som kan vara värda att ta i beaktande.

För att läsarna inte ska missa filmen som ligger inbäddad i artikeln så lägger jag upp den även här:

Detta får bli söndagsskolan Autenticums matiné och uppdrag – läs artikeln och kommentarerna, googla och leta bloggar, och sök på Youtube efter andra intressanta röster i strålningsdimman som ni kan överväga att försanthålla eller förkasta.

Med det önskas en fortsatt fin vecka – med lite utlovat väl uppskattat regn och något svalare temperaturer framöver…

<3C

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Första 5G-basstationerna orsakade hjärnskador hos brandmän

19
1496

Kalle HellbergDEBATT. Brandmän i Kalifornien i länen från San Francisco, Sacramento till Los Angeles har rapporterat allvarlig neurologisk skada, huvudvärk, sömnlöshet, minnesproblem och förvirring efter att 5G-basstationer installerats utanför brandstationer.

När brandmännen testades fann man att de hade avvikelser i hjärnan och mätbara neurologiska underskott och brandmän har nu lämnat in begäran om att bli befriade från Kaliforniens lag, som skulle tvinga fram uppbyggnad av 5G-basstationer nära deras arbetsplatser.

Chockerande var att uppmätta strålningsnivåer bara var en till två tusendelar av FCC:s (motsvarande SSM) tillåtna ”säkra” gränser för icke-joniserande strålning.

Precis som med den nuvarande generationen av mobiltelefonteknik (2G, 3G, 4G) har 5G inte testats för att avgöra dess inverkan på hälsan, men efter beslut av den tidigare FCC-ordföranden Tom Wheeler, som förbjöd säkerhetstestning av denna teknik till förmån för ekonomisk tillväxt, går industrins vinster i USA snabbt uppåt.

Eftersom millimetervågfrekvenserna som används i 5G inte kan färdas långt, måste basstationer byggas varje 305 m, vilket kräver att miljarder basstationer ska täcka varje hörn på jorden med en toxisk elektrosmog, som gör det möjligt för förarlösa bilar och allt annat som 5G är tänkt att användas till.

Det är värt att berätta historien om John Patterson, som var senior kommunikationsansvarig för Telstra i Australien och ansvarig för utplaceringen av tusentals torn och master. När han upptäckte att dessa basstationer är i stånd att avge mikrovågsstrålning 50,000 gånger över den lagliga gränsen, skrev han en rapport om detta till sina chefer – och blev omedelbart avskedad. För att få spridning för denna upptäckt säger han att han lånade en väns stridsvagn och förstörde 8 tornplatser, vilket gav honom 20 månader i fängelse. Han säger att han inte ångrar det för att ”människor behöver känna till detta”. Är det så vi måste bemöta galenskapen?

Text: Kalle Hellberg

Relaterat

19 KOMMENTARER

 1. Tack för artikeln, Kalle Hellberg.

  Man undrar hur långt det skall behöva gå innan folk inser att här föreligger ett allvarligt problem.

 2. Har för mig att denna typen av våglängd ingår i militärens strålningsvapen. Vilket i avtal mellan stormakterna -95 förbjöds att användas militärt. Så tydligen är det något helt annat när man använder det civilt……..
  Nej knappast, det är samma förödande inverkan på alla neurologiska system. Att ha det i mobila system innebär också att man med stor precision, lokalt, kan styra folks hjärnor via mindcontrol och uppnå önskade hälsomässiga och mentala negativa effekter. Nervsystemet sätts ur funktion helt enkelt.
  Experiment har gjorts flera gånger i USA, där fåglar ramlat ner döda från luften, hela hagar med kor hittats döda o s v. Så man vet väldigt väl att det fungerarar och agendan att minska befolkningen till 500 miljoner ser ut att fortgå. Men om folk ger fan i att använda systemet och river sändare så blir det något helt andra livsförutsättningar…..

 3. Vad har vi våra politiker till om inte för att agera MOT utplacering av 5G-basstationer? Hur ställer sig partierna, som ställer upp i valet, i denna fråga???

 4. Åt vem eller till vad bygger vi denna värld.
  Förresten är det någon som har sett filmen Bilar?. Tecknad barnfilm.

  Klotter eller poesi Erik G.

 5. I vår stad hade vi en marknad för ett par dagar sedan, där också våra politiker var representerade med var sina tält…jag frågade vårt ”högsta höns” i kommunen, sosse dessutom, hur ser det ut i vår stad när det gäller 5G, svaret blev, att vår stad ska ligga i framkant när det gäller teknik, jag gav besked om, jag representerar gruppen i vår stad som är strålskadade på grund av emf och mikrovågor, vad ska vi då ta vägen?, svaret blev, inte helt oväntat, att i vår ”kronopark” ska det bli ett lågstrålande område, jag tog detta som att problemet finns nu för denna ”klick politiker som ska gå till val”. Som slutkläm, tog han mitt telefon nr, ska ringa för ett samtal, ja, ja, får se hur det blir med detta. Men prata det ska jag med IT ansvariga på kommunen.
  Ser också på min mikrovågsmätare, att värdet i min lägenhet har fördubblats de sista månaderna, kan ju bero på att masterna ”spottar högre strålning nu”.

 6. Har för mig att väldigt många nuvarande mobilmaster i t.ex. USA har en högre potentiell uteffekt än vad som kan rättfärdigas för ren mobilkommunikation. Mer av typen möjlig mikrovågsugn än befintlig mobilmast. Men det är ju onekligen ett smidigt sätt att kunna motverka den påstådda överbefolkningen med en knapptryckning, utan att för den sakens skull behöva skada infrastrukturen. Tillagar man människorna på lagom hög effekt har man ju också lite längre tid på sig att städa undan kropparna innan de börjar sprida sjukdom. Men å andras sidan är ju epidemier en bra ursäkt för massvaccination.

  Själv tror jag att alla dessa skadliga bieffekter av mobilstrålningen är huvudsyftet och den verkliga bieffekterna är att man kan ringa samtal och surfa på webben.

 7. Tack Kalle! För mig är du en hjälte som outtröttligt delar med dig av kunskap och information om strålning.

  Inte ens de riktiga tekniknördarna inom detta området kan svara på vad vi egentligen behöver 5G till. De vanligaste svaret från de som hyllar tekniken är att man kan styra utrustning på distans med ytterst minimal fördröjning. Visst, det är väl bra i vissa exceptionella avseenden, Men knappast försvarsbart att bygga upp hela världen med stationer. Ursäkten med att den kommer användas i självkörande bilar är ju också en myt, då datorkraften (med AI-lightversion) kommer sitta i själva bilen, och därav också tar trafiksituationsbeslut helt lokalt och mycket snabbare.

  5G nätet kommer använda högre frekvenser och därav kommer det krävas basstationer med fler riktade antenner och att stationerna måste placeras mycket tätare än jämförelsevis med dagens 3G & 4G, vilket innebär ännu mer intensiv hälsovådlig smog.

  Syftet som jag funderar på är att med detta system utbyggt, kommer man på lång sikt ta total kontroll över människan. Ser ingen annan orsak. Det vi behöver är ju ännu mer i med dagens informationssamhälle att stanna upp och reflektera. Vi har på knappt 20 år fått enorm teknisk utveckling som idag är vardag för alla människor. Jag tror faktiskt inte vårt psyke har hunnit med att anpassa sig och man vi vet ju inte ännu omfattningen på de skador på människorna som teknik som innefattar strålning har, även om man kan börja skönja en del skador redan nu.

 8. Det är svårt att inte både blir nedslagen och förbannad över människors överseende med biologiskt skadliga tekniska system som trycks ut till allmänheten med helt andra syften än de påstådda!
  Om vi inte kan bry oss om våra medmänniskors välbefinnande och hälsa längre så är vi på väg mot den nedåtgående backen som leder till stupet.

  Detta dödliga projekt måste helt enkelt stoppas!

 9. Syftet med detta projekt är att skapa en ny människa, en transhuman människa som lätt kan kontrolleras. I vissa skrifter kallas detta projekt för 3.0 människa, en uppdaterad version som fortfarande är i maktens klor.

  Till detta använder man ett brett spektrum av hjälpmedel som gifter i luften, maten och en GMO manipulerad mat, vacciner, rädsla m.m. Allt detta hänger samman med att skapa en ny människa.

  Man kan se all den teknik som används som ett osynligt stängsel mot en annan uppfattning om verkligheten och äkta friheten.

  För att uppnå detta måste man slå ut självständighet och självständiga individer samt blanda befolkningen så att de som blir kvar blir till en formbar 3.0 människa.

  Genom ett specifik ”anomali” som jag inte vill gå in på här är den hierarkiska ordningen som styrde mänskligheten i tusentals år död. Därför pratas det om en plan där alla blir chippade, även eliten och det kommer att finnas bara två skick i världen eliten och resten av befolkningen.

  En sak till. Jag är ofta på väg från Norrland till Västra Götaland. Alltid när vi närmar oss Västra Götaland, blir det ovanligt varmt i bilen fast det brukar vara framåt midnatt. Det spelar ingen roll om det är vinter eller sommar.

  En bekant sa till mig att hon har observerad att mot kvällen är det alltid så varmt. Kan detta ha med strålningen att göra? Hela södra Sverige är känt för att ha en förtätad antennsystem styrd från Växjö universitet.

 10. Undrar också hur mycket värme som all denna mikrovågsstrålning alstras i atmosfären med alla dessa 10-tusentals master världen runt?
  Den tätaste placeringen i världen av dessa master ligger som jag ser det i samma områden med värsta värmerekorden och torka.
  En enda mobilmast på en byggnad kan dra el för 30.000-40.000 kronor per år (enligt Vattenfall). Förbrukningen ökar ständigt och en basstation drar lika mycket ström dygnet runt oavsett om nätet används eller inte.

 11. Vad som är otäckt just nu är att ungdomarna orkar inte med informationen om de skadliga effekter som trådlös teknik åsamkar…

 12. Undrar hur mycket värme alstrar alla dessa 10-tusentals master världen runt i atmosfären.
  De globala värmerekorden ligger väl ungefär i samma områden där masterna finns som tätast.

  Betänk att en enda mobilmast på en byggnad kan dra el för 30.000-40.000 kronor per år (enligt Vattenfall). Förbrukningen ökar ständigt och en basstation drar lika mycket ström dygnet runt oavsett om nätet används eller inte.

 13. 3.0 människan tror jag ej är en uppgradering för vanliga människor, snarare tvärtom. Vi människor får ett sänkt immunförsvar av äta micrad mat. Mobilstrålning ger cancer och andra sjukdomar. Själva mobiltelefonen ger högre fall med hjärncancer osv.

  Detta med 5G kan för mig bara handla om makt och kontroll.

 14. Inse att tekniska framsteg är till för att utrota dagens levande befolkning .. 500 miljoner är enl Gerogia guide stone en lämplig befolkning av denna planet.. resten kommer utrotas. vem som ligger bakom denna slutsats är okänt för de flesta men med lite efterforskning och egna slutsatser så lutar det åt en viss självutnämnd indelnings ivrande kult som anser sig vara utvald av en figur kallad Gud.. varför denna gud skulle välja en folkgrupp framför alla andra är höljt i dunkel.. men hjärntvättar man sig själv så är allt möjligt..

 15. 5G handlar om att skapa förutsättning för ”internet of things” senast 2020 – allt och alla ska vara uppkopplade för att vi och samhället ska bli ”smartare” och ”mer hållbart”.

  5G kräver fler basstationer men forskare menar att det blir för dyrt att sätta upp traditionella stationer. Andra lösningar krävs därför som förtätning genom basstationer på bilar och bussar men också i hemmen. Basstationerna kommer alltså närmare användarna. Det bästa med placeringen i hemmen är att företagen inte behöver betala utan det är tänkt att man lägger kostnaden på kunderna som betalar för sina stationer själva. Frågan är hur många som är villiga att betala för att fritera sig själva och sina anhöriga.

  Basstationer i hemmet för 5G https://www.youtube.com/watch?v=uHOE7pHXmHQ

 16. @Ivan Björn 28 juli kl 15.44
  Det Du skriver om värmen här i Västra Götaland på natten, på grund av förtätad antennsystem, det ligger nog mycket i det…dels Växjö med världens största, till ytan, HAARP anläggning, samt det som också Universitetet har, men vi har Borås med sitt numera test av 5G när det gäller för Volvo och deras trådlösa bilar, då används E40 mellan Göteborg och Borås som teststräcka…då är det många antenner igång…Onsala har också en HAARPanläggning, plus mycket annat som finns i och ikring Göteborg. Mellan 03.45-04.45 är det stor datatrafik på alla tunga dokument som ska till diverse instanser, såsom kommuner och landsting, så visst är vi här belastade av denna värmen som antennerna ger som Du beskriver. Det är många här som frågar sig varför man vaknar vid dessa tider som 03.45-04.45, nu förstår vi varför…Egentligen skulle kommunen betala skadestånd för dålig sömn…Vi är många som nu har gått med en brännande känsla i huden, särskilt armarna och benen, som då även har varit klädda, detta tror vi att mikrovågorna åsamkar…Ja, vi lever i en värld, där vi inte vet hur vi ska tackla detta på rätt sätt…Ett sätt är att försöka bojkotta alla mobiler och övrigt trådlöst…Vi måste gå tillbaka till det ”gamla”…men det är väl för sent nu…Ja, det gäller att ”be om ljus för vårt beskydd”…för att orka informera så gott man kan.

 17. Det här är ju inte riktigt rätt. Det var inte 5G-basstationer som orsakade hjärnskadorna, det var basstationer för äldre antennsystem. Detta är en gammal nyhet som blandats med en ny. Det betyder absolut inte att 5G inte kan orsaka samma skador – snarast är det så att 5G kommer att förvärra strålningsorsakade sjukdomar, inklusive neurologiska sjukdomar och cancer ännu mer eftersom strålningen ökar extremt mycket med 5G – så mycket att det blir ”svårt eller omöjligt” att bygga ut 5G i tätorter och städer i länder med lita bättre skydd mot riskerna som Ryssland, Schweiz, Italien mfl. som har 100 gånger lägre gränsvärden. Det är däremot korrekt att brandstationer sluppit ifrån att få 5G-basstationer från sina tak. De vill inte skadas av mikrovågsstrålningen. Brandmännens organisationer i USA och Kanada har under över ett decennium motsatt sig det. Se denna länk. Studien på brandmännen initierades redan 2004. 5G fanns inte då. https://smartmeterharm.org/…/firefighters-living-next…/
  Här kan du läsa om hur mycket strålningen ökar med 5G. Vill du bo inom 100 meter från en 5G-basstation? Om inte – hjälp till att protestera mot 5G-utbyggnaden. Om vi blir många kan vi stoppa det här skenande godståget mot avgrunden. Vi sitter alla i samma vagn. sprid info från Strålskyddsstiftelsen. http://www.stralskyddsstiftelsen.se/2018/06/5g-kommer-att-oka-mikrovagsstralningen-enormt/

 18. Vad beträffar 5G så fanns det reportage i radio förr i tiden om att vi inte ska behöva gräva ner kabel för att all datatrafik ska ske genom luften, genom antenner och satelliter.
  Trotts denna nyhet subventioneras det av staten en jätte utbyggnad av kabel i marken – fiber. Jag tror att det är för att makten inte vill stå bara på ett ben, ifall det överbevisas att människor insjuknar av strålning, finns kabel i marken redan där. Alla ska vara uppkopplade och jag tror att det kommer att vara straffbart i framtiden att stänga av uppkopplingen.

  Det sägs att man vill minska befolkningen så att människor insjuknar ses knappast som problem. Det finns alltid individer i samhället som aldrig insjuknar vad som än händer men detta tema skulle vara en avstickare mot människans egna personliga trossatser och hör inte hit. Jag tror också att eliten använder enkla medel för att motverka biverkningar av den förda agendan.

  Eftersom en människa är en elektromagnetisk varelse går det med vågor dels att läsa av människan, dels att påverka hennes psykiska tillstånd och eller inplantera tankar i människans hjärna, eller förstärka redan existerande inprogrammering.

  I all elektronik finns det tusentals transistorer, chip och andra komponenter. Garanterat finns det komponenter där som mottar och sänder ut information som läses av och samordnas av hemliga datorer och dataprogram för att pusha utveckling mot 3.0 människa, där transhumanism som binder samman människan och teknik är huvudmålet.

  Nedan bifogar jag två texter från internet som påvisar hur lätt det är att dölja sina avsikter i en skog av kretsar och hur lätt det är att ha Trojanska hästar i all elektronik.
  (Glöm inte att LED lampor är också data elektronik och det är tydligen möjligt idag att kommunicera med omvärlden med hjälp av dessa, enligt ett reportage jag hörde på radion)

  Datorn mikrochip består av många transistorer , först känd som Very Large Scale Integrated Circuit , eller VLSIC . Datorer används en gång vakuumrör i stället för transistorer , som tog upp stora mängder utrymme och kostar en avsevärd summa pengar . Efter uppfinningen av transistorn , blev datorerna mindre. Datorer uppnådde en ännu mindre storlek med uppfinningen av mikrochip , som innefattade flera transistorer. Intel 4004 blev den första mikrochip på marknaden , som omfattar 2.250 transistorer och driftskostnader på 180 kilohertz . Addera Components

  En enklare mikroprocessor kan göras med ca 2500 transistorer medan en avancerad processor år 2008 kan ha nästan 1 miljard transistorer inklusive integrerade cacheminnen (som utgör merparten transistorer).

 19. Staten (Bilderbergstyrd) struntar i folket, men kanske kommunernas representanter är lite mera försiktiga? Tillräckligt många som demonstrativt river sina röstsedlar vid urnorna i höst inför en ansenlig mängd filminspelande mobilkameror för bloggar och FB, för att visa missnöjet med beredvilligheten att stödja 5G-projektet, skulle kanske göra susen?

  Jag hörde nånstans att det är i städerna som tekniken kommer att monteras, och det är ju inte särskilt svårt att även ur det perspektivet förstå syftet med agenda 21, numera 30. Alla ska så snabbt som möjligt ”in i (antenn)värmen” i städerna som en särskilt elakartad form av ”spirit cooking” kan man tänka…

  Det är uppenbart att det primära syftet är depopulation. Troligtvis är kabalens representanter extra nöjda med att de sätter brandförsvaret ur spel genom att förstöra brandmännens nervsystem nu när bränderna förväntas öka. Både naturligt och tekniskt uppkomna bränder, liksom anlagda behöver ju trots allt släckas…

Publicerat i Filmtips, Samhällsförtryck, Samhällsgenererad ohälsa, Scola Autenticum, Svensk politik | Kommentarer inaktiverade för 5G startar bränder bland medvetandeutvecklade själar…

Samhällskritiska Newsmill får ny luft trots kvävningen…

…2013 av sin ägare Bonniers. NewsVoice återpublicerar 200 av de 30 000 artiklarna som raderades – se artikeln i fulltext sist i detta inlägg. Som NewsVoice redaktör Torbjörn Sassersson konstaterar,  borde de raderade artiklarna ha kunnat sparas på litet utrymme på en server, men kritiken av etablissemanget av etablissemanget ansågs uppenbarligen alltför skarp för att kunna tillåtas existera med risk för spridning.

Scola Autenticums studenter har härmed intressant stoff att fördjupa sig i resten av hela denna extremt heta vecka…

<3C

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

200 artiklar från Newsmill återpubliceras – Etablissemanget granskar sig självt genom debatt

5
275

Newsmill

Torbjörn Sassersson, juli 2017, selfie
Torbjörn Sassersson, redaktör

NewsVoice har i bakgrunden återskapat 200 artiklar från Newsmill som var Bonniers debattidning vilken existerade 2008-2013. Bonnier och bolagen som tog över Newsmill la ned tidningen med förklaringen att det var olönsamt, men det förklarar inte varför över 30,000 artiklar raderades från nätet.

Text: Torbjörn Sassersson, redaktör


Vad hade det kostat att bevara allt för eftervärlden på en webbserver med några megabyte text på? Förmodligen var innehållet alltför obekvämt. Newsmill var fylld av debattexter från personer inom etablissemanget som granskade etablissemanget.


NewsVoice försöker rädda den fria debatten genom att återpublicera artiklar av historiskt och allmänt intresse. Skribenterna har gett NewsVoice tillstånd att återpublicera artiklarna som från början aldrig ägdes av Bonnier. Skribenterna lät Newsmill publicera debattartiklarna utan ersättning.

Newsmill nominerades 2009 till Stora journalistprisets kategori ”Årets förnyare” med motiveringen att Newsmill: ”vitaliserar opinionsjournalistiken, bjuder in publiken och fångar upp nya frågeställningar”.

Se hela det växande Newsmill-arkivet

Sammanställning av återpublicerade artiklar från Newsmill till och med 24 juli 2018:

Publicerat i Scola Autenticum | Kommentarer inaktiverade för Samhällskritiska Newsmill får ny luft trots kvävningen…

INTJ är en internationell tribunal…

…fokuserad på fall gällande allt från sexuellt utnyttjande av barn till barnoffer för att stärka TPTW:s (The Powers That Were) energier. Tribunalen slog upp portarna för tre år sedan, och den som drev frågan var Sacha Stone, en känd figur i sanningsrörelsen. Dock avslöjades han omgående som bakom ryggen springande TPTW:s ärenden, men om det var ett sant eller falskt avslöjande vet jag ej.

Hur som helst hade jag glömt bort hela saken, när jag idag hittade ett nyinspelat vittnesmål i just INTJ av Ronald Bernard – den nederländske bankiren som blåste i visslan för några år sedan. Jag har skrivit om honom tidigare – sök och du skall finna!

Det nya vittnesmålet innehåller även hans livs historia, och det visar sig att detta inte är en välkammad familjegosse som gått i pappas fotspår på banken, utan en djupt skadad man som efter många år helats en minut i taget. Trasiga uppväxtrelationer och kriminalitet resulterande i ett förhärdat hjärta, låst och kallt med en utmärkt position att utveckla finansaffärer som krävde total okänslighet för andra människors lidande som följde i deras kölvatten. ”Vi skrattade när vi orsakat någon lidande”, berättar Ronald i sitt rörande vittnesmål.

Vändningen kom när han tjänat så länge i hierarkin att han stod inför det sista steget – att offra barn till Lucifers ära. Där havererade korthuset, menar RB och samtidigt inledde han sin resa upp ur mörkret. Roland Bernard är en av vår tids absolut viktigaste insiders, och han berättar att bara ca 8 000 till 8 500 kallhjärtade personer sitter på pyramidens topp och leder projektet att förstöra mänskligheten genom att dra in nya förövare i sina nät genom hjärntvätt, manipulation och indoktrinering via olika institutioner.

Detta får bli söndagens något sena och extremt tragiska matinéföreställning, och med den önskar jag trots allt en fin vecka – hett lär det i alla fall bli…

<3C

Publicerat i Domstolsprocesser, Juridik, Korruption, Ondskan, Paradigmskiftet, Psykologi, Scola Autenticum | Kommentarer inaktiverade för INTJ är en internationell tribunal…