Söndagsmatiné från Scola Autenticum…

…med en video som kraftfullt knyter an till det förra inlägget om Ole Dammegards arbete att analysera och avslöja kommande falska flaggor.

I nedanstående produktion presenteras kortleken som jag nämnde i förra inlägget och som Ole pratade om i videon, liksom de numerologiska kopplingarna till mordet på JFK + mycket, mycket mera. Särskilt intressant är analysen om den musik som släppts 33 år före olika attentat. Mycket spännande så missa inte!:

Önskar alla studenter härligt myspys framför datorn…

…i Kärlek, Fred och Skapande Frihet! 🙂

<3 C.

Publicerat i Filmtips, Korruption, Kunskap och lärande, Scola Autenticum | Lämna en kommentar

Lite mera Ole Dammegard…

…kan aldrig skada studenterna i Scola Autenticum. Delvis repetition för den som lyssnat på tidigare intervjuer i äldre inlägg, t ex här och här. Aktuell intervju är producerad av X22Spotlight och den till sitt innehåll mest uttömmande liksom koncentrerade jag lyssnat på:

En viktig sak som OD förtydligar i intervjun är att det självklart också förekommer ÄKTA terrorhandlingar, liksom att människor i vissa tillställningar får sätta livet till eller bli skadade även om terrorhandlingarna är FALSKA – alltså iscensatta för att skapa rädsla i syfte att manipulera fram en följsam världsbefolkning som unisont ropar på hjälp. Och BOOM – som Ole säger – så presenterar den globala eliten en lösning. Ofta är denna lösning inte synkad med problemet, och det kan ju för den uppmärksamme sticka i ögonen.

Utöver att diskutera de strategier och tekniker som används till scenerierna, menar OD att det finns anledning att misstänka att orsaken till dessa event är den globala elitens leda. De hittar därför på olika teaterstycken – nedtecknade som i en kortlek utgiven av Illuminati enligt Ole – för sin egen underhållnings skull.

Vi är alla i så fall presumtiva gladiatorer i deras moderniserade och sofistikerade gladiatorspel. (Min reflektion: Extra intressant med detta är att vi juridiskt dväljs under romersk lag – Roman Curia, vilken är ursprunget till det moderna slavsystemet, d v s det som skiljer en fri människa från en slav. Genom att uppge de  personnummer som staten tilldelar oss vid födseln och det gör vi enklast idag genom att visa upp den statliga legitimationshandlingen – t ex körkortet. När du har gjort det i något sammanhang så är du en frivillig deltagare i Hunger Games.) Ole nämner just likheten med Hunger Games, och som Ole säger och som jag skrivit tidigare så kräver deras starka tro på Karmalagen att de i förväg avslöjar sina planer, bl a genom filmproduktioner. På så sätt menar de att de går fria från skuld medan vi får skylla oss själva för att vi inte orkar analysera och avslöja.

I intervjun säger sig OD ha förutsett tiotalet falska terrorhandlingar och lyckats stoppa två. Hans verksamhet har inspirerat många andra och hans namn har ”verbifierats”. Engagerade säger därför numera att de tänker ”Dammegarda” – alltså i materialet för aktuell händelse försöka hitta ledtrådarna till nästa falska flagga. Meningen med detta är inte svår att räkna ut; när tillräckligt många kan avslöja falska flaggor på förhand, så kan inte planerna sättas i verket. Det skulle vara avgörande!

Som filosofen Derrida sa – och gamla bloggläsare har hört detta många gånger – så kan ett system stjälpas genom att dess fundament avslöjas. Vi vet att penningsystemet och det juridiska systemet är en illusion i syfte att beslagta energi från slavarna, och vi vet genom Ole att den rädsla som håller systemet igång i de flesta fall är iscensatt. Vi vet att Bilderberg avgör valresultaten – inte folkets röster, vilket gör politikerna till marionetter. Vi vet mycket mer än så, men idag har studenterna i Scola Autenticum främst fått insikten om att romarriket aldrig föll – det omvandlades!

Illusionsparadigmet är ”Game Over”, och ”New Game” ligger i startblocken. Det är det nya paradigmet vi ska fokusera på. Mitt förslag heter Autentopia 2061. Skriv ett förslag du också…

…i Kärlek, Fred och Skapande Frihet!

<3 C.

Publicerat i Filmtips, Korruption, Makrosituationen, Paradigmskiftet, Penningsystemet, Samhällsutveckling, Scola Autenticum | Lämna en kommentar

En fd satanist som fått mig att se betydligt klarare…

…är Mark Passio. Han har mängder av föredrag publicerade på Youtube och med tanke på Scola Autenticum så tänkte jag rekommendera ett låååångt om den klassiska läroplanskoden – Trivium & Kvadrivium. Kanske för tungt för studenterna i SA, i alla fall de som inte har särskilt intresse för kunskap och lärande, men nu finns den ju här som en blottad guldgruva för framtida bruk för den som behöver:

Lite mera lättsmält är Marks analys och avkodning av Matrixtrilogin, och filmerna är förstås centrala för insikten om att vi lever i ett illusionsparadigm. Mycket lärorik så håll till godo!

Med dessa lektioner önskar jag alla studenter i Scola Autenticum en härlig söndagskväll…

…i Kärlek, Fred och Skapande Frihet! 🙂

<3 C.

Publicerat i Filmtips, Paradigmskiftet, Scola Autenticum | Lämna en kommentar

Detektiven och ”fjärrskådaren” Ole Dammegard…

…har jag skrivit om tidigare – senast i inlägget om krigsövningen Aurora 17 från den 6 september och i en kort presentation av OE i början av juni. Oles sida med mängder av resurser heter Lightonconspiracies.com – revieling the agenda. I aurorainlägget lovade jag uppdatera med andra delen av Veritas Radios intervju, men någon sådan har inte dykt upp. Jag vill därför kompensera med två andra produktioner – dels en ifrån den årliga konferensen i Köpenhamn, Open Mind Conferance samt en intervju om Las Vegas-skjutningen.

Genom filmerna får studenterna i Scola Autenticum t ex information om varför terrorhandlingar kallas ”Falska flaggor” och hur iscensättarna av evenemangen signalerar till varandra genom koder som t ex saknade skor på offren eller en specifik färg som används som tema i föreställningen. Studenten görs också uppmärksam på hur skickligt produktplacering av varumärken vävs in i kulissen, precis rätt produkt vid precis rätt tidpunkt. Utplacerade ledtrådar till nästa event är genom dessa karmalindrande avslöjanden till omvärlden, är det som gör att Ole kan kalla sig ”fjärrskådare”. Han kan med hjälp av alla ledtrådar liksom med hjälp av att uppläggen är så lika varandra i scenarioplaneringen, förutse nästa attack och många hjälper också till med att avkoda signalerna. Ett exempel från en av filmerna är att namnet på en äldre man med uppseendeväckande färger på kläderna och långt vitt hår och skägg, sattes ungefär till Berlin Santa. (Det var något annat men jag kommer inte ihåg just nu). Därigenom kunde avkodare förstå att ”tomten” kommer till Berlin nästa gång. Avkodningen innebär att framtida teaterföreställningar hindras eftersom de är kända på förhand.

Det är alltså för att lindra producenternas, regissörernas och skådespelarnas dåliga karma som ledtrådarna läggs ut – förty då har de ju gett folk en chans att avslöja charaden, men ju mer folk begriper genom sina analyser, desto mer måste produktionsbolaget gömma ledtrådarna. På så sätt drivs människors medvetandenivåer uppåt av etablissemangets bedrägerier mot folken ur en mängd olika aspekter. Genom t ex Steven Greers film från förra inlägget får vi svart på vitt beträffande undanhållna övergripande sanningar, genom Ole får vi en viktig del av teaterns trick klarlagd, genom bankernas bedrägeri att skapa pengar ur luft och sedan stoppa räntan i Rothchildes och Wallenbergs fickor, börjar allt fler fundera på om det ens kan finnas något som skulder till bankirer. Genom domstolars och myndigheters bolagiserande och ovilja att lyda grundlagen Regeringsformens hänvisning  till EuropaKonventionen och de Mänskliga Rättigheterna (EKMR) och kravet på lagprövning däri, alltså att se till att det beslut en domstol eller myndighet tänker ta inte strider mot den högsta lagen, grundlagen, är ju inte heller de nationella domstolsbesluten inte särskilt mycket värda. Det är därför Europadomstolen måste hantera ca 140 000 svenska fall årligen, och snart även mitt som den insatte bloggläsaren vet. Vi vet att det på Bilderbergmötena varje år kommuniceras de önskade riktningarna till våra marionettpolitiker, t ex att Annie Lööf står på tur som statsminister 2018, som jag skrev om här. Detta vet vi eftersom vårt medvetande nu kan omfatta allt detta och mycket mer än så. Vi har med fokus på var och ens sitt intresseområde med gemensamma krafter samlat en kunskapsmassa som den vanlige Svensson nu måste orka ta in och processa. Om inte en kritisk massa begriper att vi måste bygga ett nytt system från grunden – ett sanningsparadigm istället för illusionsparadigmet – så blir mänskligheten inom kort fullständigt förslavad. Chipning är etablissemangets huvudnyckel till det totala slaveriet, och den marknadsförs intensivt nu!

En bra start är att börja med intervjun och filmen i förra inlägget och sedan fortsätta med föreläsningen och intervjun med Ole Dammegard nedan…

…i Kärlek, Fred och Skapande Frihet! 🙂

<3 C.


Publicerat i Filmtips, Makrosituationen, Scola Autenticum | Lämna en kommentar

Dr Steven Greer, vilken forskat i statliga hemligheter…

…i åtskilliga har producerat en film – Unacknowledged – där bevis för UFO:n och den jordiska elitens plan att i slutscenen av deras globala teaterstycke iscensätta en falsk flagga som kommer att se ut som, och av slavarna kommer att uppfattas som, en attack från rymden.

Mike Adams intervju med Steven Greer kan du se via fulltextartikeln inklistrad från NewsVoice nedan. SG använder sig av just begreppet ”slavsystem”, just eftersom det bäst speglar faktum, menar han. Jag använder mig också av just begreppet ”slavsystem” eftersom det bäst speglar faktum. De valmöjligheter vi har är de som accepteras förekomma inom illusionsparadigmets ram. SG nämner även människans nitiska investeringar på alternativ energi såsom sol- och vindenergi, vilka också är godkända av illusionens herrar. Strävanden helt i onödan eftersom vi skulle kunna haft fri energi för länge sedan via Teslas beslagtagna innovationer.

Scola Autenticums studenter rekommenderas att först titta på intervjun via NewsVoice artikel, och därefter filmen Unacknowledged, vilken finns på Dreamfilm: http://dreamfilmhd.sh/movies/details/683248710-unacknowledged/

...

Med detta tackar jag Steven Greer för ett stort bidrag till Sanningsparadigmet. När anfallet från rymden kommer så vet ni att det bara är skådespeleri – ungefär som när pappa går och köper tidningen på julafton. Om de verkliga utomjordingarna varit aggressiva så hade mänskligheten varit utplånad för länge sedan.

Önskar er alla en härlig folkbildande filmkväll…

…i Kärlek, Fred och Skapande Frihet!

<3 C.


Steven Greer: Sekretessbelagda projekt har hållit allmänheten i blindo sedan 40-talet

0
314

NOTERAT. Dr Steven Greer som började sin karriär som akutläkare, men valde att forska på internationell säkerhetspolitik och geostrategi, placerar världen i ett större perspektiv som ger hopp om förändringar inom en rad områden där människan inte varit speciellt framgångsrik. Mike Adams har intervjuat Greer. 

Greers arbete sträcker sig tillbaka till 1990-talet och han har producerat både böcker och dokumentärer där han samlar vittnesmål, ”insiders” och visslare som beskriver hur ”deep state” vilseleder allmänheten, något som knappt fått mainstream medias uppmärksamhet.

I sin senaste dokumentär ”Unacknowledged” berör Greer omständigheter som, om de fick bred kännedom hos allmänheten, skulle kunna lösa människans eviga problem inom tex energiområdet och till och med bygga grunden för fred mellan stater, anser Greer.

”Whether or not you agree with his analysis, Dr. Greer is an intriguing and highly intelligent individual who has uncovered an astonishing wealth of evidence to support his explanations. While the mainstream media enjoys mocking anyone who asks questions “outside the box,” Dr. Greer is an individual who deserves your attention.” – Mike Adams

Istället för att försöka förklara i text vad Greer och hans grupp kommit fram till under 25 års undersökningar inklusive över 600 intervjuer med amerikansk militär personal, tekniker och underrättelsetjänstanställda är det bättre att lyssna på denna videointervju ovan och sedan försöka komma över filmen ”Unacknowledged”.

Kommentarsfältet nedan är öppet för en förutsättningslös debatt.

Text: NewsVoice

Dr Steven Greer, 2017 - Foto: Newstarget.com
Dr Steven Greer, 2017 – Foto: Newstarget.com
Regler för kommentarsfältet: Du har personligt ansvar för vad du skriver. Nedsättande kommentarer raderas. Max ca 300 ord och tre externa länkar. Läs mer
Publicerat i Filmtips, Korruption, Paradigmskiftet, Scola Autenticum | Lämna en kommentar

Epilogen till Lars Berns artikelserie…

…hittar den flitige studenten i Scola Autenticum inklistrad i fulltext sist i inlägget. Därmed finns ett antal artiklar om Ondskans imperium att återvända till vid tid, lust, och behov. Medan jag väntar på att energin ska återvända efter något virus, tänkte jag under veckan lägga ut en samling filmer vilka var och en utgör ca 100 lektioner i Scola Autenticum vardera. Därefter trasslar vi i juridiken via fd hovrättsdomaren Olle Ekstedts och juridikprofessor emeritus Jacob WF Sundbers texter – äntligen! 🙂

I Kärlek, Fred och Skapande Frihet!

<3 C.


Ondskans imperium – epilog

Globalismen

Den fråga vi måste ställa oss är, hur USA som för ett drygt halvsekel sedan stod som världens bålverk för demokrati och frihet, kommit att bli det kanske största hotet mot människors frihet, säkerhet och självbestämmande i dagens värld? Vilka är de krafter som fått USA att bl.a. liera sig med fascister och nazister i Ukraina och totalt hänsynslösa folkmördare i Mellanöstern?

Hedersmannen och förre USA-presidenten Jimmy Carter sätter oss här på spåret när han menar att numer är landet bara en oligarki med en gränslös politisk korruption för att kunna bli vald till president, guvernör eller kongressledamot. Det vi ser är en komplett omvandling av vårt politiska system till att baseras på utdelning till ledande bidragsgivare (oligarker) efter att man blivit vald. Barak Obama annonserade sin presidentkandidatur utanför oligarken Soros kontor. Och Hillary Clinton var helt köpt av samme Soros. Donald Trump är själv en oligark, om än självständig.

USA var världens mest framgångsrika ekonomi under hundra år, vilket har lett till att inget annat land har så många hyperförmögna oligarker. Dessa privata förmögenheter har lett till framväxten av ett korrumperat system där makten köps. Mer än i något annat västland har således makten i USA förskjutits från folkstyre till oligarki. För att förstå USA:s roll i världspolitiken idag är det oviktigt vad de amerikanska väljarna vill. Istället måste man gå till oligarkerna som finansierar politikerna och se vilken deras politiska agenda är.

USA/NATO är idag världens dominerande militärmakt som svarar för hälften av hela världens militärbudget. Denna maktapparat kontrolleras alltså i praktiken av den angloamerikanska oligarkin.

Donald Trump valdes på ett program för att rensa upp i den korrumperade politiska eliten i Washington. Mycket tyder dock på att han inte kommer att göra någon större skillnad. Han har lierat sig med och blivit beroende av det militärindustriella etablissemanget som är en central del i den styrande oligarkin. Han är idag helt omgiven av generaler som i vilken militärdiktatur som helst.

Jag har vid upprepade tillfällen pekat på, hur den angloamerikanska oligarkin som sitter på ägarkontrollen i flertalet av världens banker och storföretag, eftersträvar total marknadsdominans och frihet för exploatering av råvaror och marknader över hela världen, helst fritt från besvärande konkurrens. För att kunna uppnå det målet måste allt som står i vägen bort.

Målet är en värld där banker och företag kan lägga under sig marknader utan att hindras av lokala och nationella regelverk och där alla gränser raserats och arbetskraften kan flyttas helt fritt. Alla aktuella handelsavtal avspeglar detta. En ny global världsordning (NWO) under en världsregering styrd av en rik elit som sätter upp globala regler och lagar och som har full kontroll över opinionsbildningen genom ägandet av MSM och kontroll av Internet, är slutmålet. Idag kontrolleras 90% av MSM i väst av oligarkin och de en gång maktgranskande medierna har förvandlats till Fake News spridande propagandaorgan för den nya världsordningen. Allmänhetens förtroende för MSM sjunker som en sten.

 

Världsregeringens embryo

De ledande angloamerikanska oligarkerna har organiserat sig i en rad slutna sällskap och lobbyorganisationer för att arbeta fram sin agenda. I USA har den verkliga makten samlats i Council on Foreign Relations (CFR). Man har sedan tagit initiativet till bildandet av Bilderbergruppen som något av en osynlig global skuggregering för att kunna liera sig med andra oligarker och makthavare utanför USA. Från Sverige deltar familjen Wallenbergs överhuvud aktivt och svenska statsministerkandidater har kallats dit för att få sina instruktioner. Man vill på detta sätt tränga undan nationell suveränitet och ersätta den med ett globalt styre under de globala företagens och bankernas kontroll, om nödvändigt genomdrivet med militärt våld.

Bilderberg är en privat krets där presidenter, statsministrar, internationella bankirer, storföretagsledare och generaler frotterar sig med varandra i glansen av kungliga förkläden som ger status åt sällskapet. Detta är stället där de som för krig, manipulerar marknader och styr den amerikanska och europeiska politiken säger saker som de aldrig skulle yttra offentligt. Här hittar ni makthavarna i det militärindustriella komplexet. NATO är ett viktigt instrument för att kunna använda krig och militär utpressning för att driva igenom agendan. Där hittar ni förklaringen till att man ägnar sig åt en aggressiv expansion av NATO som främst syftar till att destabilisera Ryssland och på sikt även Kina som vägrar inordna sig i den nya världsordningen.

Utöver militär hegemoni och marknadsdominans utgör kontrollen över världens pengar en nödvändig förutsättning för globalt styre. Detta är något som oligarkerna i världens dominerade bankirfamilj Rothschild alltid insett. Amschel Rothschild sa en gång: Ge mig kontrollen över ett lands pengar och jag behöver inte bry mig om vem som stiftar lagarna. För oligarkerna är dollarns ställning som världens reservvaluta och makten över Federal Reserve (FED) en mycket central del av strategin för att nå sina mål. Som jag visat i tidigare krönikor slås alla försök att underminera dollarn brutalt ner, om nödvändigt med vapenmakt. Även här hittar ni en förklaring till kampen mot Ryssland som tillsammans med Kina för en valutapolitik i direkt konflikt med oligarkins.

 

Oligarkernas torped

Den angloamerikanska oligarkin består av ett antal hyperförmögna släkter och personer som sitter på en enorm privat förmögenhet. Många av dessa är osynliga på de listor över världens rikaste som ofta publiceras. Flertalet har för länge sedan gömt sina tillgångar i skattebefriade filantropiska stiftelser och i skatteparadis. Kontrollen över tillgångarna har de dock kvar.

Den sannolikt mäktigaste oligarksläkten är Rothschilds. De ligger mycket lågt i offentligheten och försöker att ge intryck av att vara utan större betydelse. Man odlar bilden av en släkt som lever ett lugnt liv, älskar franska viner och ägnar sig åt välgörenhet. Detsamma kan sägas om den mäktiga släkten Rockefeller, även om deras nyligen avlidna överhuvud David Rockefeller var mer synlig. Sitt huvudsakliga inflytande utövar dessa och övriga rika familjer i slutna rum och genom bl.a. sin torped, den betydligt synligare mindre oligarken George Soros.

Soros gör sina affärer och opererar via sitt hemlighetsfulla off-shore bolag Quantum Fund NV som förvaltar en betydande tillgångsportfölj med flera miljarder dollar. Bolaget är registrerat i Nederländska Antillerna i Karibien. Det är arrangerat för att undvika all offentlig insyn, trots att Soros i politiska sammanhang alltid argumenterar för att andra skall visa största möjliga transparens.

Soros är utan tvekan frontfiguren för Rothschilds anglofranska bankgrupps strävan mot en global världsordning, även om man gör vad man kan för att dölja detta faktum. Som William Engdahl konstaterat så är Soros´ förbindelse till de ultrahemliga internationella Rothschildska finanscirklarna inte bara en vanlig eller tillfällig bankförbindelse. Soros extraordinära framgångar på de finansiella högriskmarknaderna kan inte bara förklaras med tur i spel. Genom sitt kontaktnät och närheten till Rothschilds och Rockefellers m.fl. har han givetvis tillgång till mycket värdefulla informationer från insidan. Han är självklart en aktiv ledamot i CFR och Bilderberggruppen.

 

Flyktingkrisen

De två viktigaste målsättningarna för att bredda marken för NWO är eliminering av självständiga nationalstater och avskaffandet av alla gränser. Genom att underminera välfärdsstater och decimera den självständiga medelklassen räknar man med att alla människor skall bli helt beroende av oligarkernas företag och banker. Denna utveckling har redan börjat i bl.a. USA, vilket är förklaringen till Donald Trumps tillfälliga seger över oligarkernas presidentkandidat Hillary Clinton. Valet var ett folkligt uppror mot globalismen. Vi börjar se samma utveckling även i Sverige, där medelklassen pressas tillbaka och det blir allt svårare att upprätthålla välfärden och den fackföreningsstyrda lönebildningen. Sverigedemokraternas snabba uppgång i opinionen är början på ett svenskt uppror.

USA/NATO:s fälttåg i Mellanöstern och norra Afrika har, som jag beskrivit i tidigare krönikor, utlöst en flyktingvåg som delvis sökt sig mot Europa. Koordinerat med denna våg har förment ideella organisationer som startats av den härskande oligarkin sjösatt en kampanj för att inte bara sätta krigsflyktingar i rörelse mot Europa, utan även stora grupper fattiga migranter som söker ett bättre liv. I centrum för denna kampanj står Open Society Foundation (OSF) som startats och leds av oligarkins frontfigur Soros.

Kampanjen koordineras av en likaledes förment ideell organisation kallad W2EU, som betyder Wellcome to Europé. Man har gett ut en 76-sidig manual som talat om för afrikaner, araber och asiater hur man tar sig in i och infiltrerar Europa. Organisationen håller sin finansiering hemlig men OSF:s finansiering av pro-migration i olika sammanhang är så tydlig att det är högst sannolikt att huvuddelen av W2EU:s finansiering även kommer därifrån. Det är ingen slump att flera Soros-finansierade organisationer numer betraktas som främmande ovälkomna agenter av säkerhetstjänsten i en rad länder.

Kampanjen är en av huvudförklaringarna till flykting- och migrantvågen som sköljde in över EU hösten 2015 och som destabiliserat hela EU och ett antal EU-stater. I Sverige har hela samhällsdebatten förgiftats och det har bidragit starkt till skärpta motsättningar i samhället med mord, våldtäkter och mordbränder i släptåg.

Den fråga många ställer sig är varför den härskande oligarkin iscensätter denna utveckling?

Huvudsyftet tror jag är att slutgiltigt rasera de små europeiska välfärdsstaterna och tvinga in dem i en kraftigt ökad skuldsättning hos oligarkernas banker, för att få resurser att ta om hand alla migranterna och integrera dem. I Sverige beräknas kostnaden för migrationen redan till 70 miljarder kr/år, vilket underminerat andra behov inom välfärden med en nu eskalerande kris för bl.a. sjuk- och äldrevården. Med den ökande inströmningen av arbetskraft räknar oligarkerna även med att rasera den av fackföreningar reglerade arbetsmarknaden. Det senare var det förre statsministern Fredrik Reinfeldt började genomföra med sin kampanj att vi skulle öppna våra hjärtan, efter de instruktioner han fått vid ett möte med Bilderberggruppen strax före sitt tillträde.

Oligarkins makt är än så länge starkast över USA och EU och där är ett stort problem att födelsetalen är de lägsta i världen. Med en enkel demografisk kalkyl kan man konstatera att om den nuvarande demografiska utvecklingen fortsätter, så är snart såväl USA som EU helt marginaliserade i världen. Detta är ytterligare en förklaring till att oligarkin vill importera människor till såväl USA som EU i förhoppningen att de skall kunna integreras och bromsa upp den demografiska utförslöpan. I USA har valet av Trump lett till ett tillfälligt stopp för den politiken och inom EU växer det politiska motståndet genom stora framgångar för invandringsfientliga partier.

 

Ondskans imperium

Den fråga vi slutgiltigt måste ställa oss, är hur den vackra tanken på en global värld där alla människor lever i harmoni med varandra oberoende av ras, etnicitet och tro, kunnat kidnappas av ett antal hyperförmögna personer för att genomföra en agenda som bara tjänar deras omättliga girighet efter mer ekonomisk makt? Hur har den globala tanken kunnat bli den främsta drivande kraften bakom nästan alla krig och folkmord i vår tid?

Som utvecklingen ser ut idag måste vi försvara vårt folkstyre och vår nationella självständighet mot oligarkins försök att tvinga in oss i sitt globala imperium. För svensk del representeras detta imperium främst av ett allt maktfullkomligare EU och NATO.

Publicerat i Korruption, Makrosituationen, Scola Autenticum | Lämna en kommentar

Lars Berns artikelserie ”Ondskans imperium”, del 8…

…hittar den vetgirige studenten i Scola Autenticum inklistrad i fulltext nedan. En härlig lördagskväll i folkbildningens namn tillönskas…

…i Kärlek, Fred och Skapande Frihet!

<3 C.


Ondskans imperium – del 8

USA:s inflytande rinner ut i ökensanden

Den angloamerikanska oligarkins viktigaste geopolitiska mål under det senaste halvseklet har varit att säkra full kontroll over Mellanösterns olja och oljehandel. Oljan för att säkra oljetillförseln till sina egna ekonomier och oljehandeln som säkerhet för dollarn som det viktigaste instrumentet för oligarkins dominans på finansmarknaden. Som en hörnpelare i oligarkernas inflytande har den oheliga alliansen med den wahhabistiska diktaturen i Saudiarabien stått.

Med framgång lyckades USA hålla Sovjet utanför regionens oljeländer. Sovjets inflytande begränsades till länder utan betydande oljereserver såsom Syrien och Egypten vilket inte direkt hotade oligarkins ekonomiska intressen.

Bakgrunden till USA:s pågående fälttåg mot sju länder i regionen har varit att man är på väg att tappa den viktiga kontrollen över oljehandeln. Iran slutade efter den muslimska revolutionen att ta regi från oligarkin och ledare som Gaddafi och Hussein markerade starkt sin självständighet mot deras intressen bl.a. genom att flagga upp för att sälja sin olja i andra valutor än dollar.

Attacken på WTC den 11 september 2001 blev den perfekta förevändningen för att sjösätta fälttåget för att återställa ordningen. Det handlar alltså inte om att bekämpa terrorism, den har ju bara ökat efter att fälttåget och kriget mot terrorn inleddes.

Rysslands återvunna styrka och insteg som en viktig aktör med växande inflytande i Mellanösterns geopolitik är ett streck i räkningen och ett stort orosmoment för oligarkin. Ökat ryskt inflytande, USA:s misslyckande i Irak, NATO-landet Turkiets sidbyte och USA:s oförmåga att få Iran under kontroll, har skapat en situation där förtroendet i Saudiarabien och övriga Gulfstater för USA som säkerhetsgarant sjunker som en sten. Den 4 till 7 oktober besöker Saudiarabiens kung Salman bin Abdulaziz president Putin i Ryssland, vilket är första gången för en saudisk kung.

Västvärldens sönderfallande strategi i Mellanöstern accentueras av händelseutvecklingen i Syrien.

 

Syrien kriget

Syrien var efter första världskriget genom ett beslut i Nationernas Förbund ett franskt protektorat. År 1946 blev landet fritt. Syrien blev centrum för motståndet mot FN:s beslut om en judisk stat. I slutet av 50-talet blev Baathpartiet den starkaste politiska kraften. Partiet stod för panarabism med socialism. Mellan 1958 och 1961 försökte man skapa en union med Egypten och man skrev ett avtal om ekonomiskt och militärt samarbete med Sovjet. Genom en kupp 1970 togs makten över av Hafez al-Assad som behöll banden till Sovjet/Ryssland. Han var en diktator som höll ett hårt grepp om det syriska folket i 30 år. Sedan han avlidit 2000 efterträddes han av sin son Bashar al-Assad.

Syrien har varit ett i många avseenden positivt exempel på en sekulär arabisk stat där en rad etniska och religiösa grupper har kunnat leva sida vid sida. Landets strategiska läge och dess självständighet mot väst gjorde det trots detta till ett självklart mål för USA:s fälttåg. Målet var att störta Assad-regimen och ersätta den med en mer osjälvständig och följsam.

Qatar som tillsammans med Iran sitter på världens största gastillgång föreslog år 2009 Syrien ett avtal om en gasledning från Qatar som skulle gå genom hela Syrien fram till Turkiet, för att den vägen nå den europeiska marknaden. Projektet hade stark uppbackning från USA som såg det som ett bra sätt att sätta käppar i hjulet för Ryska gasexportplaner till Europa.

Assad valde att tacka nej och i stället inledde han 2010 förhandlingar med Iran och Irak om en alternativ gasledning från de stora gasfälten i Iran. De tre länderna undertecknade ett samförståndsavtal så sent som juli 2012.

2011 nådde den arabiska våren Syrien sannolikt med benägen hjälp utifrån på vanligt CIA-manér. Protester organiserades mot den sittande regimen som svarade med både eftergifter och våld. På mycket kort tid organiserades rebellgrupper i det som kallades Den Fria Syriska armén med tydligt stöd från USA, Turkiet och vissa Gulfstater. Självklart utgjorde syrier i opposition mot regimen en del av de stridande, men en mycket betydande del var stridande rekryterade utanför Syrien. Rysslands utrikesminister Sergei Lavrov pekade formellt ut USA som den främmande makt som både i hemlighet och öppet beväpnat de syriska rebellerna. USA hade svårt att motivera egna militära insatser på hemmaplan, varför man valde att pröva den gamla strategin att bekämpa Assadregimen med proxystyrkor.

Syriska arméns (SAA) försvagning som en följd av rebelloperationerna öppnade upp för IS, som ju vuxit sig starka i norra Irak, att invadera Syrien från nordost. IS kom efterhand att lägga under sig mycket stora delar av syriskt territorium utan att SAA hade kraft att bjuda motstånd. EU slöt upp på USA:s och rebellernas sida och fördömde regimen i Damaskus och införde sanktioner. Krav på att Assad skulle lämna ifrån sig makten restes upprepade gånger.

IS gick fullständigt hänsynslöst fram mot såväl människor som historiska minnesmärken och skröt med det i sin propaganda. Man assimilerade många av de rebellgrupper som beväpnats av USA och stora grupper stridande rekryterades från Europa inklusive Sverige. Efterhand kom USA av allt att döma att betrakta IS som en lämpligt proxyarmé för att störta Assads regim, varför man inte gjorde allvar av sina deklarationer att bekämpa IS-terroristerna. IS var ju i praktiken det största hotet mot Assad.

USA:s indirekta och omoraliska samverkan med IS har även mött internt motstånd i kongressen genom kongressledamoten Tulsi Gabbard som tröttnat på amerikansk aggressiv utrikespolitik

 

Kemiska attacker

Det förekom anklagelser om att SAA använde kemiska vapen mot rebellerna. FN hade sänt inspektörer för att utreda anklagelserna. Under 2012 deklarerade president Obama att om det framkom bevis för att regimen i Syrien åter använde kemiska vapen så skulle det uppfattas som att man korsade en röd linje som skulle utlösa en amerikansk militär respons.

I augusti 2013 skedde en dödlig raketattack med kemiska giftet sarin mot rebeller i Ghouta i förorterna till Damascus. FN-inspektörerna krävde tillträde till området och regimen deklarerade eld upphör och släppte in dem i området. Inspektionen verifierade att betydande kvantiteter sarin hade använts.

Regimen utpekades av oppositionen och väst som skyldiga till attacken medan regeringen och ryssarna hävdade att attacken varit en false flag för att provocera fram ett amerikanskt militärt ingripande. Den 6 september antog USA:s Senat en resolution som auktoriserade ett militärt ingripande. Ryssarna ryckte då åt sig initiativet genom att istället träffa en överenskommelse med de inblandade den 10 september, om att ta hand om och destruera alla syriska kemiska vapen. Syrien förband sig därtill att underteckna konventionen mot kemiska vapen.

Några bevis för vem som varit ansvarig för gasattacken i Ghouta gick aldrig att få fram. Man bör nog istället fråga sig vem som hade mest att vinna på den? Efter Obamas deklaration om den röda linjen hade knappast Assad-regimen något att vinna på en stor gasattack, vilket dock rebellgrupperna och de som ville störta Assad hade.

 

Omfattande beväpning av rebellgrupperna

Den bulgariska journalisten Dilyana Gaytandzhieva har, med risk för eget liv, lagt ett antal pusselbitar och slutgiltigt avslöjat historiens kanske största illegala vapenhandel riktad till de islamistiska rebellerna i Syrien. Hon har fått fram att 28.000 ton vapen och ammunition illegalt har förts in till de islamstiska salafist-wahhabistrebellerna. Vapenhandeln har sammanlagt involverat sjutton länder. Mellan 2011 till 2014 hade CIA och SOCOM (Pentagon Special Operations Command) köpt vapen för ca 5 miljarder USD från Bulgarien.

Turkkurdiska PKK har avslöjat att Turkiets säkerhetstjänst MIT, hade chartrat specialtåg från Ukraina för transport till Syrien. Leveransen innehöll bl.a. över tusen Toyota Hilux – den populäraste pickupen hos IS-rebellerna. I princip alla foton med monterade kulsprutor på pickupflak är just på Toyota Hilux. Affären betalades av Saudi via bolaget Abdul Latif Jameel.

Betydande delar av IS krig betalades även med olja som man stal i såväl Irak som i Syrien och fraktade med tankbilar till Turkiet, utan att USA och deras allierade ingrep. När det efterhand blev uppenbart att USA inte bekämpade de hatade IS terroristerna som man hävdade, så valde Ryssland att på den syriska regeringens begära att ingripa för att hjälpa dem mot rebellarméerna.

Sedan 30 september 2015 har ryssarna med stöd av det iranska revolutionsgardet intervenerat militärt för att stödja Syrien i det pågående kriget. Ryska flygangrepp har bland annat riktat sig mot rebellgrupper som stöds och beväpnats av USA. Det tog ryssarna några få dagar att sätta stopp för IS oljetransporter och ganska snart efter ryssarnas effektiva flygbombningar av IS började deras krigslycka att vända.

I november 2015 sköt turkiskt jaktflyg ner ett ryskt äldre bombplan som man hävdade kränkt turkiskt luftrum. Det turkiska angreppet förefaller inte ha varit sanktionerat av USA/NATO. Stora farhågor att ryssarna skulle svara militärt mot NATO-landet Turkiet besannades inte. Istället utnyttjade den ryske presidenten Putin den uppkomna situationen diplomatiskt för att komma Turkiets ledare Erdogan närmare inpå livet.

Den 15 juli 2016 gjordes en misslyckad militärkupp riktad mot Erdogan-regimen i Turkiet. Erdogan skyllde kuppen på CIA mycket närstående Gulen-rörelsen och dess ledare Fethullah Gulen som bor i amerikansk exil. Det finns tecken som tyder på att en av orsakerna till att kuppen direkt gick snett, var att Erdogan varnats av Putin och kunnat sätta sig i säkerhet.

Ryssarna har av allt att döma spelat ett mycket skickligt diplomatiskt spel med Turkiet och förvandlat NATO:s kanske viktigaste land till sin bundsförvant. Man har träffat en överenskommelse om en rysk gasledning till Europa genom Turkiet och turkarna har i dagarna tecknat ett jättekontrakt med ryssarna om köp av deras avancerade S400 luftvärnssystem. På detta sätt har ryssarna av allt att döma täppt till en av vägarna för syrienrebellerna att få in vapen och annat underhåll. Turkiet har övergått till att koncentrera sina aktiviteter på att förhindra att kurderna växer sig starka i Syrien, vilket skapar en konflikt med USA som just utnyttjar kurderna mot den syriska regimen. Man kan nog säga att kriget utvecklats till ett ombudskrig mellan Ryssland och USA, vilket visar hur farligt det här kriget är.

Under de senaste veckorna har den syriska armén SAA tillsammans med sina allierade befriat den strategiskt viktiga staden Deir ez-Zor som varit belägrad i mer än fem år av islamister från såväl Al Queda som IS. Nu har man riktat fokus mot oljefälten söder om staden som fortfarande hålls av IS. Ryssarna har publicerat spaningsfoton som tyder på att USA samverkar med rebellerna för att försöka stoppa SAA. Trots amerikanska hotelser och ofta direkta aggression fortsätter SAA med stöd av ryssarna att återta förlorat territorium från IS. Tack vare stödet från ryskt flyg har SAA fått det skyddande paraply som varit nödvändigt för att stå emot amerikanska försök att balkanisera landet.

Syrienkriget har lett till att omkring nio miljoner syrier har drivits på flykt. Två tredjedelar av de flyende syrierna har tagit sig till Assad-kontrollerade områden och den resterande tredjedelen har främst flytt till kringliggande länder och EU. Vad detta bl.a. visar är att den västliga övertygelsen om att Assad är en hatad diktator inte stämmer särskilt väl. Uppgifter som jag fått från svenska invandrare med rötter i Aleppo bekräftar detta. Det förklarar varför kriget mot den syriska regimen från västs sida inte varit framgångsrikt. Rebellstyrkorna uppfattas av flertalet syrier som anfallande inkräktare.

Obama proklamerade 2011 att Assad måste bort med motivet att han begick folkmord på sitt eget folk och att störtandet av Assad var enda sättet att rädda syrerna. När SAA var på väg att befria östra Aleppo varnade man från väst att Assad skulle döda alla innevånare och att alla skulle fly undan SAA. Exakt det motsatta inträffade, enligt FN kom 600.000 flyktingar tillbaka i augusti, varav hälften till just Aleppo sedan Assad tagit tillbaka staden.

Syrienkriget är ännu inte slut, men redan nu kan man konstatera att även det kriget blir ett svidande nederlag för US/NATO:s fälttåg i Mellanöstern och norra Afrika.

Fortsättning följer

Lars Bern

Publicerat i Korruption, Makrosituationen, Scola Autenticum | Lämna en kommentar

Lugnet före stormen…

…menar Donald Trump att vi upplever just nu. NewsVoice har publicerat en artikel, vilken jag lägger ut i fulltext nedan, så kan vi klura över helgen på vad han menar…

En annan intressant helgunderhållning verkar mastodontvideon The Empire Unmasked vara. Se trailer här. Tack för tipset J-M!

J-M:s kommentar slank igenom i sista sekunden eftersom jag bestämt mig för att stänga av kommentarerna tills vidare. Det är så mycket skräp som jag måste radera hela tiden. Ni som vill ändå vill kommentera, kan göra det via e-post till carinasnabelaautentopia.se, så lägger jag ut dem eller skriver ett inlägg.

Med denna läsning och film önskar jag alla studenter i Scola Autenticum en härlig helg…

…i Kärlek, Fred och Skapande Frihet!

<3 C.


Vad menar Trump med orden: “Lugnet före stormen”?

1
224

Under torsdagen hintade USA:s president Donald Trump om att någonting stort är på gång. “Det kanske är lugnet före stormen”, sade presidenten till medieuppbådet.

Trump hade samlat ett medieuppbåd till Vita huset under torsdagen för ett fototillfälle med medlemmar ur militären. En kryptisk Trump varnade medierna för att “det kanske är lugnet före stormen”.

”Ni vet vad det här representerar. Det kanske är lugnet före stormen… Vi har världens bästa militärfolk i det här rummet, och jag vill meddela att vi kommer ha en trevlig kväll”.

Stämningen mellan Nordkorea och USA har blivit allt hotfullare under de senaste veckorna, och båda sidor har hotat att attackera varandra. Samtidigt rapporteras det i medierna om att president Trump överväger att dra ut USA ur det så kallade Iranavtalet, som ska övervaka det iranska kärnprogrammet. Trump har varit en hård kritiker av Iran, som enligt honom sponsrar terrorism i Mellanöstern.

Text: Nya Dagbladet

Läs mer: ‘Calm before the storm’: Donald Trump set to abandon Iran nuclear deal

Publicerat i Makrosituationen, Scola Autenticum | Lämna en kommentar

Lars Berns artikelserie, del 7…

…finns i fulltext nedan. Rafflande läsning tillönskas studenterna i Scola Autenticum…

…i Kärlek, Fred och Skapande Frihet!

<3 C.


Ondskans imperium – del 7

Den arabiska våren

Den s.k. arabiska våren kom lite som beställning för USA:s planerade nedmontering av sju stater i Mellanöstern och norra Afrika. Oroligheterna började den 17 december 2010 i Tunisien då den arbetslöse akademikern Mohammed Bouazizi i protest mot sina levnadsvillkor, tände eld på sig själv efter att polis beslagtagit hans grönsaksvagn. Detta blev starten på ett uppror som spred sig från staden Sidi Bouzid till Tunis och andra delar av landet. Oroligheterna som följde på upploppen skördade hundratals offer.

Den tunisiska revolutionen, också kallad jasminrevolutionen, ledde till att president Zine El Abidine Ben Ali avgick och flydde till Saudiarabien. Upproret hade ekonomiska och sociala orsaker med hög arbetslöshet, särskilt bland de unga. Demokratin i Tunisien tog ett steg framåt.

Demonstrationer och uppror spred sig med eller utan utländsk inblandning till ett knappt tjugotal länder i regionen. Orsakerna till upproren varierade från land till land beroende på olika historiska förutsättningar. De flesta av ländernas regeringar uppfattades som korrupta och auktoritära.

 

Egypten

I Egypten började upproret den 25 januari 2011 med protester mot president Hosni Mubarak som varit vid makten sedan 1981. Demonstranterna marscherade till det kända Tahrirtorget och slog läger. Inspirerade av upproret i Tunisien organiserades gatudemonstrationer och protester i januari och februari.

President Mubarak tvingades avgå den 11 februari 2011 och högsta militärledningen tog över styret och utlovade fria val. I valet den 28 november till Egyptiska parlamentets underhus blev den islamistiska rörelsen Muslimska brödraskapet med gamla band till CIA vinnare. Presidentvalet 2012 vanns av Muhammad Mursi som tillträdde som president den 30 juni 2012. Hans regering innehöll några ministrar från muslimska brödraskapet.

Efter protester mot Mursis försök till grundlagsändring avsattes han av militären den 3 juli 2013. Ledningen togs över av de väpnade styrkornas högsta råd och dess ordförande Abdul Fatah al-Sisi. Ett stort antal medlemmar av muslimska brödraskapet dömdes till avrättning eller livstids straff. Efter att han vunnit ett nytt presidentval den 28 maj 2014 tillträdde Abdul Fatah al-Sisi som president.

 

Libyen

Libyen stod på listan över de länder vars regimer USA beslutat sig att ta bort. USA hade tidigare betraktat diktatorn Muammar al-Gaddafis regim som styrt Libyen sedan 1969 som en modell och viktig allierad. USA:s plötsligt ändrade inställning hängde sannolikt samman med Gadhafis nya plan att sluta sälja sin olja för dollar och istället kräva betalt i en valuta garanterad i guld. Ett allvarligt hot mot dollarns stabilitet och USA:s intressen.

CIA fanns redan med sina agenter i landet 2011 och hjälpte av allt att döma till att iscensätta det uppror som utbröt den 16 februari 2011. Det började i östra delen av landet i den näst största staden Benghazi och spred sig snabbt. I likhet med grannländerna krävde upprorsmakarna bättre levnadsvillkor och mer frihet samt uttryckte sitt missnöje med den auktoritära regimen. Gadhafi slog ned upproret med inbördeskrig som följd.

Kriget pågick i ett halvår med omfattande strider om flera centrala städer för att till slut nå huvudstaden Tripoli. FN fattade beslut om en flygförbudszon under förevändningen att skydda civilbefolkningen från folkmord. Den bakomliggande planen var givetvis att förhindra regimens försvar mot rebellerna. En koalition med NATO som huvudansvarig upprätthöll flygförbudszonen och kunde i den rollen attackera regimens trupper. Sverige deltog av någon anledning i denna verksamhet med spaningsflygningar.

Gaddafi dödades den 20 oktober 2011 och tre dagar senare kunde det s.k. Nationella övergångsrådet förklara landet befriat. Det styrande rådet föll dock snart sönder och 2014 utbröt ett nytt fullskaligt inbördeskrig mellan två rivaliserande regeringar och olika rebellgrupper.

Det nu dysfunktionella landet slits sönder av interna konflikter mellan olika rivaliserade rebellgrupper och en näst intill obefintlig statsmakt. Ett resultat har varit en okontrollerad ström av migranter från Libyens kust över Medelhavet till EU. Detta har liksom flyktingströmmen från Irak bidragit till den ökande destabiliseringen av många EU-länder.

 

Jemen

Den 27 januari 2011 började den arabiska vårens demonstrationer på gatorna i Jemens huvudstad Sanaa med krav på president Ali Abdullah Salehs avgång. Saleh kungjorde att han inte tänkte ställa upp i nästa val 2013. Demonstrationerna fortsatte dock och efter en månads protester öppnade säkerhetsstyrkorna eld mot demonstranterna och undantagstillstånd utlystes.

Jemens vicepresident Abd Rabu Mansur Hadi valdes till president och ersatte Ali Abdullah Saleh den 25 februari 2012. Hadi ärvde en rad problem från attacker av al-Qaeda och den separatiska Houthi-rörelsen till många officerare med fortsatta lojaliteter till den gamla presidenten Saleh. Motsättningarna underblåstes av korruption, arbetslöshet och brist på livsmedel.

Houthi-rörelsen som länge gjort uppror mot centralregeringen har sina rötter i landets shiamuslimska minoritet. De har stöd från Iran. De lyckades utnyttja Hadis svaga ställning och ta kontroll över de nordliga provinserna. Missnöjet med det tidigare maktskiftet bland vanliga Jemeniter, inklusive sunnis, ledde till att Houthi kunde bredda sitt stöd och i september intog de huvudstaden Sanaa och placerade presidenten och regeringen i husarest 2014. Hadi lyckades fly landet i mars 2015.

Oroade över ett Iranskt inflytande på den arabiska halvöns sydspets samlade Saudiarabien en koalition av sunniarabiska stater och USA, Storbritannien och Frankrika och inledde en militär kampanj för att återsätta Hadi till makten. Det ganska dolda jemenitiska kriget bröt ut med hänsynslösa bombningar från främst Saudiarabiens sida.

IS har tagit tillfället i akt och blandat sig i kriget.

Kriget har skapat en omfattande nöd med ytterst osäker livsmedelsförsörjning, förstörda sanitär infrastruktur med 600.000 kolerasmittade, 2 miljoner interna flyktingar och 180.000 flyktingar som lämnat landet. Jemen är en humanitär katastrof med 70% av den 27 miljoner stora befolkningen i akut behov av hjälp.

Kriget verkar ha utvecklats till ett proxykrig mellan Iran och Saudiarabien – mellan shia och sunni – även om Iran förnekar inblandning. Kontrollen över Bab al-Mandab passagen som förenar Röda Havet och Adenbukten genom vilken mycket av världens oljefrakter passerar, ger Jemen en betydande strategisk position.

 

Övriga länder

Den arabiska våren drabbade även en lång rad av övriga länder i regionen där oroligheterna i oljestaten Bahrains huvudstad Manama var de allvarligaste.

Även i Libanon, Jordanien, Saudiarabien, Iran, Irak, Oman och Sudan förekom mindre proteströrelser som följt liknande mönster. I flera av länderna ledde oroligheterna till vissa politiska förändringar för att gå de protesterande tillmötes.

Syrien som stod på listan över de länder där USA planerade regimskiften kom även att drabbas av demonstrationer och uppror, de senare sannolikt i flera fall iscensatta av yttre krafter.

Fortsättning följer

Lars Bern

Publicerat i Bloggtips, Korruption, Scola Autenticum | 2 kommentarer

Lars Berns artikelserie del 6…

…hittar du nedan i fulltextversion. Glöm inte att läsa kommentarerna som förstås finns via länkningen till källan! 🙂

Tanken är att jag snart börja gå igenom texterna av hovrättsdomare Ekstedt och professor emeritus Sundberg. Den övergripande argumenteringen beträffande mitt fall som först ska avgöras av JK (Justitiekanslern) är förstås fastställd, och sedan ska samma material i anpassad version presenteras Europadomstolen eftersom JK ändå bara är en charadmyndighet, d v s ytterligare en instans att trötta ut slavarna (du och jag och hela medelklassen, inklusive den övre dito) igenom.

När Lars Bern är klar med sin artikelserie, så börjar jag gå igenom Ekstedts och Sundbergs litteratur. Universum/Gud/Naturen (välj själv) sände deras texter till mig just när jag behövde dem som bäst.

Lita alltid på er intuition – er inre röst. Den ljuger aldrig…

…i Kärlek, Fred, och Skapande Frihet!

<3 C.


Lars Bern: Deep State och det amerikanska imperiet – Del 6

9
467
Deep state - Source: Realizethelies.com
Deep state – Source: Realizethelies.com

Bild: Lars BernIrak stod på knäna efter över ett decennium med mycket stränga sanktioner från FN som straff för attacken på Kuwait. Sanktionerna hade i praktiken utblottat staten fullständigt och lett till extrem fattigdom samtidigt som amerikanska bomber regelbundet fortsatt att slå ut sjukhus och annan infrastruktur.

Text: Lars Bern, Antropocene | Del 1Del 2 | Del 3 | Del 4 | Del 5 | Del 6

Upprepade mindre uppror i Irak hade förekommit på olika håll och föranlett USA att proklamera flygförbudszoner för att försvåra för regimen att slå ner upproren. Zonerna hade 2002 omvandlats till ett offensivt luftherravälde över hela landet, men Saddam satt kvar.

Fortsatt amerikanskt bombardemang decimerade resterna av landets krigsmakt och även mycket av den redan förstörda civila infrastrukturen. Detta fördömdes internationellt och kritiserades i Säkerhetsrådet av bland annat Frankrike, Ryssland och Kina som vände sig mot USA:s och Storbritanniens ständiga bombarderande.

De från amerikanskt håll återkommande förevändningarna var att man påstods ha hindrat FN:s Unscom-inspektioner. Chefen för Unscom sa dock att det faktiskt var USA som krävde att inspektörerna skulle lämna Irak 1998. Irak hade då låtit FN-inspektörerna få besöka alla militärbaser de ville.

Irak menade att USA underminerade inspektörernas trovärdighet genom att stationera agenter bland dem, vilket senare verifierades. FN:s generalsekreterare Kofi Annan bad om ursäkt och som resultat av detta övertogs inspektionerna av Unmovic vars ordförande 2000-2003 var svensken Hans Blix.

Iraq-030205-powell-un-slide-15
Slide 15 of Colin Powell’s presentation at the U.N. Security Council in on 5 Feb 2003, showing a satellite image of the Amiriyah Serum and Vaccine Institute – Date 5 February 2003 – Colin Powell (U.S. Secretary of State in 2003) – Source: Georgewbush-whitehouse.archives.gov

Hökar som USA:s försvarsminister Donald Rumsfeld och biträdande försvarsminister Paul Wolfowitz ville ha en omedelbar attack mot Irak efter 9/11 för påstådd inblandning i attentaten. President Bush och utrikesminister Colin Powell motsatte sig detta eftersom det inte fanns några bevis för en sådan inblandning.

Efter en CIA-rapport (the Deep State?) kom dock Bush att ändra sig. Rapporten hävdade att Irak försökt införskaffa material för framställning av kärnvapen (vi vet idag att detta var planterat av CIA). Colin Powell avrådde kollegorna i Bushadministrationen från att starta ett väpnat angrepp mot Irak utan ett tydligt godkännande av FN.

Även vicepresident Dick Cheney pressade hårt för en omedelbar attack utan att låta en ordentlig debatt äga rum, om huruvida Irak egentligen utgjorde ett hot mot USA:s intressen. CIA:s andreman under den här tiden Michael Morell anklagar i en bok Cheney för att ha pressat fram bevis från CIA för en länk mellan Saddam Hussein och Al-Qaeda för att legitimera den planerade invasionen av Irak.

Attacken mot Baghdad april 2003 - Foto: Carolyn Cole, LA Times
Attacken mot Baghdad april 2003 – Foto: Carolyn Cole, LA Times

Invasionen av Irak

Invasionen av Irak inleddes till slut den 20 mars 2003. Efter att USA misslyckats med att få ett FN-mandat för invasionen (Frankrike hade gått så långt att man hotat USA med ett veto i Säkerhetsrådet) samlade man genom olika påtryckningar ett stöd från 33 olika länder. Man fick dock inget stöd från Ryssland och viktiga NATO-länder som Tyskland, Canada och Frankrike, inte heller Norge stödde operationen.

I praktiken genomfördes hela invasionen av USA assisterat av Storbritannien och Australien. Den inleddes precis som i Kuwaitkriget med intensiv terrorbombning av infrastruktur och nyckelpositioner i främst Bagdad med bl.a. kryssningsrobotar. En i vanlig ordning meningslös förstörelse och overkill. Regimen saknade i praktiken alla möjligheter att bjuda motstånd och gav upp efter bara tre veckor. Bagdad intogs av USA:s styrkor.

Invasionen av Irak ökade missnöjet mot USA och människor runt om i världen protesterade. En stor mängd politiker över hela världen, däribland FN:s dåvarande generalsekreterare Kofi Annan ifrågasatte krigets legitimitet. Omfattande demonstrationer hölls mot kriget.

Den 1 maj 2003 förklarade president Bush i ett tal ombord ett av USA:s hangarfartyg att de militära operationerna nu var avslutade. Detta tal kom att kritiseras då USA och de allierade stod inför ett problem med snabbt växande motståndsrörelser, vilket knappast tydde på något avslut. Snarare var det bara början på kriget.

Saddam Hussein infångades av amerikanska styrkor den 13 december 2003 vid en bondgård utanför hans hemstad Tikrit. Han avrättades 30 december 2006.

En systematisk utrensning av alla sympatisörer till det styrande Baathpartiet inom statsapparaten påbörjades. En provisorisk koalitionsmyndighet övertog samtliga verkställande och lagstiftande befogenheter i landet. Den amerikanska överståthållaren Paul Bremer beordrade att alla irakiska militära enheter, underrättelsetjänsten och övriga säkerhetsinstitutioner skulle upplösas.

Sammanlagt ca. en kvarts miljon man berövades sin försörjning. Huvuddelen av dem var militärt utbildade sunniter. Detta beslut skulle i vanlig ordning, när det gäller USA:s klumpiga agerande i liknande situationer, visa sig vara deras största misstag bland alla man begick. Förnedring och tortyr av fångar inte att förglömma.

USA:s beslut underblåste de redan existerande motsättningarna mellan sunni- och shiamuslimer och mellan kurder och araber. Detta blev grogrunden för framväxten av det sunnitiska uppror som senare skulle utvecklas till den Islamiska Staten – IS. Dess ursprung var en grupp bildad 2004 ledd av terroristen Abu Musab al-Zarqawi som med stor skicklighet rekryterade och organiserade en viktig del av den frustrerade sunnitiska militärer.

Efter ett parlamentsval som hölls 2005 blev den dominerande politiska gruppen den shiamuslimska koalitionen Högsta islamiska rådet i Irak med nära anknytning till Iran. Kurden Jalal Talabani tillträdde som Iraks president och shiamuslimen Nouri al-Maliki som premiärminister. Detta eskalerade konflikten mellan sunni och shia och gav näring till ett allt intensivare uppror från sunniternas sida.

Det sunnitiska upproret yttrade sig bl a i ytterst blodiga terrorattacker mot civila irakier och mot soldater och poliser. Antalet självmordsbombningar och sabotage var i juli 2003 cirka 200 i veckan och hade fyra år senare ökat till 1500 i veckan. Den misslyckade ockupationen hade lett till fullt inbördeskrig med en enorm blodspillan och växande flyktingströmmar. USA tvingades 2007 mot sina beräkningar svara med militär förstärkning i landet med ytterligare över 20,000 soldater.

I juni 2006 lyckades USA döda upprorsledaren al-Zarqawi vid en flygräd. Han kom dock att ersättas av en om möjligt, ännu värre terrorist vid namn Abu Bakr al-Baghdadi. Under hösten 2007 och våren 2008 minskade våldet och i maj 2008 var antalet terrorattacker tillbaka på ca. 200 i veckan. Övriga länder som deltog i den multinationella styrkan drog tillbaka samtliga sina trupper i slutet av 2008.

Efter att Barack Obama tillträtt som USA:s president 2009 beslutade han att dra tillbaka alla aktivt stridande trupper. Han behöll viss fortsatt militär närvaro (30 000 till 50 000 man) för träning och utbildning av den irakiska armén och polisen. Huvuddelen av de 142 000 amerikanska soldaterna lämnade landet innan augusti 2010. Ett växande motstånd från den irakiska regeringen med bl.a. vägran att acceptera åtalsimmunitet för amerikansk militär, ledde till att USA senare drog tillbaka samtliga amerikanska trupper i slutet av 2011. Det sunnitiska upproret fortsatte dock och tog ny fart.

Under USA:s drygt åtta år långa ockupation hade nära 4.500 amerikanska soldater stupat och långt över 100.000 civila irakier hade dödats. USA lämnade efter sig ett dysfunktionellt land i ruiner präglat av våld, terrorism och etnisk splittring. Uppemot tre miljoner irakier var på flykt. Mer än hälften av Iraks kristna minoritet på totalt halvannan miljon flydde utomlands undan laglöshet, förföljelse och eskalerande stridigheter.

Under 2013 och 2014 ökade våldet åter kraftigt. I januari 2014 intog Islamiska Staten delar av den sunnidominerade provinsen Anbar nära Bagdad och i juni erövrade man Iraks näst största stad Mosul. Ledaren Abu Bakr al-Baghdadi lät utropa sig till den muslimska världens kalif.

ISIS har USA:s vapen – Reuters, Stringer – Source: blogs.reuters.com

IS framgångar underlättade rekryteringen av kampvilliga unga män från en lång rad länder, inklusive Sverige och en rad andra västländer. Man hade inga problem att hitta vapen, som man ofta fick överta från s.k. moderataterrorgrupper som USA beväpnat (jag återkommer till det). IS lade under sig allt större områden och kom hotfullt nära både den självstyrande kurdiska regionen och huvudstaden Bagdad. Man framstod som ett direkt hot mot staten Iraks existens och hela Mellanöstern.

IS ytterst brutala och hänsynslösa metoder mot religiösa och etniska minoritetsgrupper, med massmord, våldtäkter och massfördrivningar ledde till ett ursinnigt hat mot organisationen över hela världen. Ett hat som effektivt underblåstes av organisationens egen skräckpropaganda som spreds över världen via nätet och MSM. Paradoxalt tjänade denna propaganda som stimulans vid rekryteringen av våldsbenägna unga män. IS-terror stämplades av FN som folkmord. IS förstörde även likt talibanerna i Afghanistan systematiskt uråldriga kulturarv från årtusendena före islam.


IS framfart ledda till att 2014 blev det blodigaste året i Irak efter 2007. Beräkningar tyder på att mellan 15000 och 17000 människor dödades.


(källa där inget annat anges är Wikipedia)

Facit över USA:s Irak-krig

USA:s motiv när man sjösatte sitt anfall mot och sin invasion av Irak, var att Saddam Husseins regim blivit för självständig och slutat att ta regi ifrån Washington.

Hans tidigare anfall på USA-allierade Kuwait var ju ett tydligt tecken. Man får inte glömma att Hussein en gång kommit till makten 1979 genom en typisk CIA-kupp för att hindra en planerad union mellan Irak och sovjetvänliga Syrien. Det amerikanska missnöjet med Hussein nådde bristningsgränsen när landet slutade att handla sin olja i dollar 2001. Irak är trots allt ett av världens ledande oljeländer.

Så vad har USA åstadkommit med sin otroligt blodiga och dyrbara Irak-expedition?


Irak är idag ett sönderslaget dysfunktionellt land med svåra inre motsättningar och fortsatt omfattande terror mellan olika grupperingar – främst shia och sunni muslimer.


Den shiadominerade regim man trots allt fått på plats glider sakta men säkert in i det iranska politiska lägret som i sin tur leder till ett närmande till Ryssland. Irans styrande mullor är shiamuslimernas ledare. På sikt kommer orienteringen mot Iran givetvis att leda till att Irak ändå överger oljehandeln i dollar.


Irak-expeditionen har även i form av IS lett till framväxten av den mest bestialiska politiska rörelsen sedan nazismen och kommunismen.


IS har under sin utveckling lett till en snabbt ökande destabilisering av hela regionen som spillt över på kringliggande länder, något som jag återkommer till i en kommande krönika. Destabilisering och hatet mot IS i hela världen har därtill öppnat dörren för ett snabbt ökande ryskt inflytande i regionen.

De flyktingströmmar som kriget satt i rörelse och alla de terrorister som det fött är i sin tur på väg att destabilisera hela EU, med kända effekter inte minst i lilla Sverige. Meningen med kriget mot terrorn var ju att den skulle minska, men det har blivit tvärt om.

Sist men inte minst har förtroendet för världens största krigsmaskin allvarligt underminerats bland regionens länder, vilket bl.a. nu leder till att de tidigare stabila och till USA lojala Gulfstaterna börjar treva efter nya allianser. T.ex. Qatars närmande till Iran och ökande kontakter mellan Saudiarabien och Ryssland.

Hotet mot petrodollarn och stabiliteten i USA:s ekonomi växer okontrollerat. Och värst av allt USA/NATO har tappat kontrollen över sin viktigaste allierade i regionen – nämligen Turkiet. Turkiet köper vapen från Ryssland. NATO:s sydflank står därmed utan försvar.

USA/NATO:s nederlag i Irak-kriget är om möjligt större och mer långtgående än nederlaget i Vietnam.

Fortsättning följer.

Text: Lars Bern, Antropocene | Del 1Del 2 | Del 3 | Del 4 | Del 5 | Del 6

Regler för kommentarsfältet: Du har personligt ansvar för vad du skriver. Nedsättande kommentarer raderas. Max ca 300 ord och tre externa länkar. Läs mer
Publicerat i Korruption, Scola Autenticum | Lämna en kommentar