Öppet brev till regeringen

Debattören Lasse Wikman ställer i dagens Newsvoice många relevanta frågor – synnerligen intressanta att få svar på från regeringen:

Ni hänvisat till att rättsläget förändrats och därmed ska ärendet handläggas på nytt från första instans. Kan ni förstå folkets ilska?

Nu kan jag och övriga svenskar bara undra:

 • Varför bränner ni alla skepp, varför förstör ni medvetet det land som våra fäder och förfäder byggt upp med slit och svett?
 • Varför ska de som försöker göra rätt, straffas?
 • Varför de som bevisligen har åsamkat stor skada, ha rätt till generösa arvoden och avgångsvederlag?
 • Varför ska pensionärerna, som ställt upp och jobbat hela sina liv, knappt få pension som räcker? Denna fråga kan ni ta upp med Göran Persson. Mannen som rånade pensionssystemet.
 • Ni kan på samma gång fråga Fredrik Reinfeldt varför arbetslösa ska betala de rikas skattesänkningar och varför tordes denna fege man, inte berätta för svenska folket om att han tänkte få med Sverige i Nato?

Vi svenska har milt sagt fått nog av regering och riksdag. Ni gör försämringar hela tiden. Se till att vi får en folkomröstning om det ingångna Värdlandsavtalet och Om vi vill vara kvar i EU eller ej. Det är hög tid att ni lyssnar till folket. Det är vi som betalar era löner, men det är USA och Bilderberggruppens gräsliga girigbukar, ni tar order ifrån och arbetar för.

Den som inte orkar vänta för evigt på ett svar från de tilltalade, kan faktiskt läsa ut det i frågan:

Politiker är marionetter åt bolagsstaten Sweden, The Kingdom of. Detta bolag styrs av Nato och kahzarjudar via Bilderberggruppen. Efter Gustav VI:s död 1973 utarbetades snabbt en ny regeringsform, vilken gav all makt till bolagsstaten 1974.  Två månader senare klubbades lagen om ”identitetsbeteckning för juridiska personer” igenom. Den gjorde oss till tvådimensionella papperskonstruktioner – fiktioner istället för levande människor – och därmed låg fältet fritt för total förslavning, och denna strävan har nästan lyckats. Men inte till fullo, och så kommer inte heller att ske ety människans medvetandeutveckling med sin långsiktiga intelligens är snabbare än den slöa kortsiktiga förslagenheten…

En härlig helg tillönskas i Kärlek, Fred och Skapande Frihet!

<3 Carina

Publicerat i Ande och själ, Paradigmskiftet, Samhällsförtryck, Samhällsgenererad ohälsa, Samhällsutveckling, Slaveriet vs Fred och Frihet, Svensk politik, Vetenskap | Lämna en kommentar

Internaliserad skuldförskjutning…

…är ett begrepp jag själv lanserat eftersom det exakt beskriver en av Illusionsparadigmets allra viktigaste funktioner, och jag har ägnat fenomenet flera blogginlägg historiskt. Ett blogginlägg från januari 2014 beskriver kort vad begreppet betyder genom följande citat:

När man väl sett igenom dimridåerna och fjollbegreppen, så inser man att allt handlar om internaliserad skuldförskjutning – förtryckarmyndigheterna har lärt slavarna att tro att allt är deras eget fel.

Fenomenets existens har varit uppenbart sedan det sociala skyddsnätet blivit alltmer grovmaskigt sedan 80-talet då välfärdsstatens nedmontering och utförsäljning initierades. Det är enligt förtryckarbolagen vilka kallar sig myndigheter aldrig deras fel att människor blir sjuka och fattiga genom systemrepresentanternas försorg – ety vi får aldrig glömma att ”systemet” är dött om det inte finns juridiska personer anställda i det som kan uträtta politikernas ärenden, d v s följa deras order att förtrycka sina medmänniskor intill sjukdom och död, liksom att lidelsefullt övertyga dem om att det är deras eget fel. Om medmänniskorna överlever eller tar skada spelar ingen roll – huvudsaken är att de inte ersätts för vare sig inkomstförlust eller uppkomna skador. ”Skadestånd” är bland Illusionsparadigmets juristkår det fulaste ord som finns.

I Sanningsparadigmet vilket beskrivs i texten om Autentopia – 2061 är det förstås en självklarhet – dock är människors beteende då så till den grad autentiskt att ingen orsakar skador på någon annan. Därför finns inga jurister i Autentopia. I Folkdomstolarna finns bara en jury av autentiska lekmän. Det räcker gott! För att kunna agera autentiskt måste människan kunna betrakta en situation ur alla inblandade intressens perspektiv, förhålla sig sakligt och objektivt och därmed inte som idag se sina egna förtjänster och andras tillkortakommanden. De lagkunniga  Autentopierna i Folkdomstolarna har till uppgift att främja arbetet för att tvistande ska erhålla denna insikt.

Den som är väl förtrogen med hur Illusionsparadigmets tjänstemän behandlar sina arbetsgivare, d v s folket, vet att det så här i slutet av det urartade systemet pågår så mycket förtryck och orättfärdigheter att endast Lucifer själv kan vara alla dessa bolags – vilka kallar sig myndigheter – VD. En som har fått känna på de satanska nyporna är Christer Johansson och hans fru Annie från Gotland. Deras son Domenic blev kidnappad av polis och socialtjänst i samband med att familjen skulle flytta till mammans hemland Indien. Efter barnstölden inleddes en LVU-process som nu har sju år på nacken och föräldrarna har inte fått träffa Domenic på nästan lika länge. En entimmas sammanfattning från 2013 där Christer träffar tjänstemännen på socialkontoret redogör för hur illa det står till. Lyssna och förfasas över vad våra skattepengar tar vägen – till ett totalitärt förtryck:

 

Christer är en enormt viktig förebild för alla som upplevt LVU-förtrycket och som kämpar för sina stulna barn utan grunder, och det är i samband med dessa ärenden som begreppet internaliserad skuldförskjutning når sin absolut fulaste betydelse – ”det är ditt eget fel att vi måste tvångsomhänderta ditt barn”. Trots att Christer visar genom expertis att det socialtjänstemännen på Gotland påstår – att Christer är psykiskt sjuk – inte är sant, så fortsätter de mobbingen av familjen och undanhåller Christer och Annie det käraste de har.

Deras liv har kraschat och de lever på smulor, Annie är svårt sjuk och tuppar av med ojämna mellanrum. Ingen bryr sig om den objektiva sanningen – det enda som är viktigt är att tjänstemännen slipper erkänna sin djupa skuld och slippa visa sina sanslöst fula trynen i offentligheten.

Ett annat klavertramp, vars uppmärksamhet kan bli just det uppvaknande beträffande illusionsparadigmets konstruktion är polischefen Dan Eliassons uppmaning till unga tjejer att bära armband för att slippa bli våldtagna. Här skriver engelska Breitbart om tilltaget:

A recent Swedish press release warns that groping is a crime. In it, the country’s national police chief Dan Eliasson said: “No one should have to accept sexual molestation. So do not grope. And if you are groped, report it to the police.”

Mr. Eliasson mentioned a variety of actions such as “a hand tucked between the legs”, “a hug from behind in the crush at a club or festival”, and “one person holding somebody while another grabs their breasts”, describing them as “situations many young people recognise too well”.

The press release announced that police intend to equip young women with wristbands with the slogan “don’t touch me”. This will happen over the summer, at festivals and other events for young people. “By wearing these wristbands,” Sweden’s police chief said, “young women will be able to make a stand”.

It is unclear how effective the wristbands, which read “don’t touch me” in Swedish, will be in preventing attacks, as the majority of sex attack perpetrators are thought to be recent migrants who are unlikely to be able to read them.

Jag hoppas innerligt att våldtäktsmännen både kan läsa och respektera flickornas bön om att få vara ifred, och att om inte – polisen gör sitt jobb istället för att skuldförskjuta till ungdomarna. Om vi inte sätter stopp för den här typen av populism riskerar fördumningen att innebära att våldtagna flickor står i domstolarna och anklagas för att ha glömt ta på sig sitt antivåldtäktsarmband. Vi vet redan att det urartade systemet är exakt så korkat, ety idag används kvinnors klädsel som ursäkt för skuldförskjutningen. Må ingen av dem någonsin internaliseras.

Dock – om armbandsprojektet förbättrar våldsstatistiken,  verkar det som en god idé att dela ut ”Rör Mig Inte-armband” till ALLA barn eftersom vilka som helst barn kan bli offer för illusionsparadigmets zombies vilka kallar sig tjänstemän i de F-skatte och Momsregistrerade handelsdrivande bolagen vilka kallar sig myndigheter, och vilka navigerar med hjälp av socialtjänstlagen utan minsta blick på de mänskliga rättigheterna. Inte konstigt att Sverige har exceptionellt många fall i EU-domstolarna. I videon via denna länk till Veckans Juridik diskuterar jurister och domare med EU-anknytning bristerna i de svenska domstolarna – dock inte med inriktning mot LVU-ärenden, utan mer allmänt.

Hög tid för sanningstribunaler! :-)

I Kärlek, Fred och Skapande Frihet!

<3 Carina

Publicerat i Autentopia - idé och berättelse, Den symptomatiska enfalden, Domstolsprocesser, Juridik, Paradigmskiftet, Samhällsförtryck, Samhällsgenererad ohälsa | Lämna en kommentar

Konflikternas tid

Time-Compression-Vortex (2)

Vi befinner oss nu i slutet av tidsperioden Kali Yuga enligt den vediska historien. Den är beskriven som konflikternas tid. Det är illusioner på många medvetandeplan som nu sammanlänkas, förintas och förnyas och som i många olika kulturers tideräkningar skulle ha ett gränsdatum vid vintersolståndet 21.12 2012.

Vår moderna tideräkning sedan biblisk tid är en konstruktion som beskriver linjär tid via himlakroppars relativa rörelser. Kali Yuga räknas som en del av en epok som grundar tidens gång på ett spiralformat vortex som metodiskt komprimerar och expanderar det som våra medvetanden på jorden uppfattar som ett solitt 3-dimensionellt hologram i det upplevda universum. Man måste alltså förstå skillnaden mellan den statiska linjära tiden och den spiralformade som består av energier i ett högfrekvent medvetandeplan. De roterande vortex som möts som i figuren har ett centralt område där en expansions- och en kompressionscykel koncentreras och där det bildas en tidskomprimering på grund av otakt. Denna komprimering sker just nu och är en anledning till konflikter som uppstår i denna tid. Människans psyke uppfattar att tiden just nu passerar fortare än normalt. Konflikter på alla plan uppstår ur ingenting. År 2012 är egentligen ett neutralt datum som är en mittpunkt i detta pågående paradigmskifte. Ser man på det ur ett historiskt finansiellt perspektiv och ur det industriella västs utveckling finns flera samband.

Året 2160 kommer den digitala valutan bitcoin att vara komplett som ett ekonomiskt oberoende och inflationssäkert medium för handel över hela världen. Går man motsvarande tid, 148 år, tillbaka från 2012 så befinner man sej i året 1864. 1864 bildades US National Banking System för att centralisera det dåvarande utspridda banksystemet och motverka lokala konkurser i banker. I Sverige fick året 1864 uppleva att skråväsendet avskaffades vilket ledde till att vem som helst genom egna ansträngningar kunde skapa en egen, trygg ekonomisk tillvaro. Fältet låg öppet för klassresor och det uppstod en ökad tävlingsmentalitet och konkurrens som kom att drabba till exempel adeln, vilken konstaterades som överflödig. Detta kan jämföras med dagens självutnämnda politikeradel, vilken med den digitala utvecklingen med ett pennstreck skulle kunna ersättas med direkt demokrati.

Den nya ordningen ogillades av zionister och frimurare på alla håll som nu riskerade att tappa kontroll över produktion, varor och penningsystemet. Man tog således fram motmedel.

I USA införde man via en kupp Federal Reserve Act år 1913 för att under de närmaste 99 åren kunna ha kontroll över valutan i landet och för att under den tiden införa en världsregering. Kontraktet för FED gick således ut 2012. Ingen fungerande eller synlig världsregering har än idag etablerats, inte ens FN kan anses ha kontroll över planeten även om ambitionerna funnits. Det som härskar är makt med hjälp av vapen och skräck.

Kontraktet mellan FED och det amerikanska folket har heller inte förnyats och frågan är varför världens allt ihåligare finanssystem fortfarande betraktar den av FED styrda US-dollarn som en gångbar valuta? Eller för den delen någon annan av de motsvarande betalmedel i illusionsparadigmet som nu kommer att lanseras som en världsvalutor.

Oavsett vad som händer så kommer de negativa energier som skapas av spiraltiden att tunnas ut. De organisationer som med sina ockulta kunskaper utnyttjat universella system kommer med tiden att ersättas med riktig kunskap och förståelse. Till dess är det läge att sitta lugn i båten.

Länkar;

Kali Yuga http://www.wakingtimes.com/2014/04/17/this-is-the-kali-yuga/

Santos Bonaccis filmer på youtube där han med sin astroteologi presenterar delar av Walter Bowman Russells forskning. http://universaltruthschool.com/ http://www.feandft.com/

Law of One http://www.llresearch.org/

/JT

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Den materiella smärtgränsen…

…funderar jag på ibland. Vad har jag egentligen levt av under de 21 månader som förflutit sedan Swedbank och bolaget KRONOFOGDEMYNDIGHETEN stal min egendom och gjorde mig hem- och inkomstlös? Inkomsten försvann i november 2014 så såledels var den 28 oktober samma år den dag då jag för sista gången kunde ta in hyrorna på min egendom vilken jag och min familj arbetat med under nästan 20 år. Nu gottar sig hälaren Robert Salomonsson åt mina surt förvärvade pengar. Förvisso kommer Gud/Universum hämnas åt mig både beträffande denne girige lille skit och och beträffande Swedbankspatrasket – juristen Öberg, bankchefen Jörgen Ingvarsson, kontorschefen Sandberg (minns inte alla förnamn just nu) samt själva roten till det onda Lars Jönsson, vilken förstört livet för åtskilliga bankkunder genom sina djävulskap. Sen har vi ju de stackars tjänstehjonen på KFM, vilka inte kunde avhålla sig från att sticka fingrarna i den kriminella syltburken och försökte undanhålla besittningsrätter för hyresfastighetens hyresgäster genom att flagga ut den som ”lantbruk” samt att underlåta att skicka med blanketter till hyresgästerna avseende hävdande av besittningsrätt. Det börjar bli dags att göra något åt det hela nu, och även om mitt tålamod är stort och tillförsikten enorm, så hade det suttit fint med lite pengar – t ex ifall polisanmälningarna jag börjar att bli mogen för att genomföra inte leder till allmänt åtal, utan jag blir tvungen att betala registreringsavgift för enskilda åtal – ett för varje människa vars handlingar i ovanstående vanheder ska prövas. Närmare 3 000 kronor per styck blir notan till Kalmar tingsrätt!

Det var länge sedan jag slutade köpa lotter och tippa och jag har för övrigt varit mer idealistisk än materialistisk även om min egendom – skapad främst av kreativitet och hårt arbete – tyder på motsatsen eftersom det var en synnerligen vacker och välskött 20-talspärla. Idévärlden är ofantligt stor medan den materialistiska är så förkrymt och fattig. Men inte desto mindre är den nödvändig, och tidigt under innevarande år så köpte jag faktiskt en trisslott vid två tillfällen – för att det blev över när jag köpt en ekologisk tetravinare till mig och väninnan jag bodde hos och för att det inte var någon mening med att spara 30 kr till något annat. Det blev dock ingen vinst, tyvärr…

Kanske ändå en idé att lägga några kronor på spel bara för att pröva lyckan i sommarsolen? Några kronor som knappast kommer att märkas kan ju leda till avsevärda förändringar till det bättre. Häromdagen bestämde jag mig för att ringrostigt sondera spelterrängen, och med en dator så behöver en ju inte ens gå ut. Ramlade in på Betway och skrek av fasa åt sportspelandet. Jag kan verkligen inget om sport!!! Men kunde andas ut när jag såg att det även fanns det gamla bingospelet i ny tappning. Bingo spelade jag mycket IRL när jag var liten, och har många historier att berätta om det äventyrandet – men det får vänta till framtida inlägg :-)  Hur som helst är väl Bingo alltid Bingo, så skillnaden mellan att spela på lokal och via datorn kan inte vara så våldsamt stor – mer än att en slipper konfrontera vädret. Det skulle vara så härligt med en ordentlig vinst!

Ett hundra tusen kronor skulle t ex räcka till 33 enskilda åtal! Kanske inte så många som räknar vinstpengar i termer av antalet enskilda åtal? Det säger ganska mycket om vars och ens enskilda drömmar också… :-)

I Kärlek, Fred och Skapande Frihet

<3 Carina

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Tiden går – åtminstone i 3D-världen…

…och som ni trogna Autentopialäsare säkert noterat så har det varit glest mellan inläggen sedan jag publicerade den första versionen av texten. I flikarna ovan hittar du information om och länk till Autentopia – 2061.

Jag har varit upptagen med att avsluta en 20-årscykel, en 10-årscykel samt en 7-årscykel enligt min självanalys, samt förstås påbörja nya – vilka jag nu tror mig se konturerna av. 7-årscyklerna är mera allmänt kända och t ex CG Jung har delat in dem i utvecklingsperioder. Värt att särskilt notera är att våra celler blir helt förnyade varje period, så att tala om olika utvecklingsstadier i människans liv är alltså inte inte särskilt kontroversiellt, utan snarare helt logiskt och naturligt.

Hans Ljungqvists bok Jung och astrologin är en text jag ofta återkommer till, och där hittar vi bl a information om sjuårscyklerna, vilka i detta fall anses beroende av Saturnus 28-åriga omloppsbana delat på fyra delar eftersom den ”vart sjunde år gör en hård aspekt, kvadratur eller opposition till sitt utgångsläge”. HL skriver klokt om sjuårsperioderna:

Men på samma sätt som den statistiskt korrekte och välkammade Sven Svensson med sina 2,3 barn inte existerar i sinnevärlden, framlever ingen människa av kött och blod sitt liv efter det schema som här följer. Sjuårsperioderna är att betrakta som psykologiska riktmärken, ett tappert försök att abstrahera fram vissa generella milstolpar ur en annars mycket komplex livskurva.

En annan planet som HL nämner i kapitlet Jupiter & Saturns – det sociala växandet är att även Jupiter, symbolen för expansion och vidgande av gränser, påverkar vår utvecklig – men i 12-årscykler eftersom Jupiter behöver 12 år för att fullborda sin omloppsbana runt solen.

Varifrån mina tydliga 10-års och 20-årscykler kommer ifrån är alltså svårt att exakt säga, men naturlagen ”såsom i himmelen så och på jorden” är alltid gällande, varför det finns en koppling mellan universum och människan på samma sätt som det yttre kring människan avspeglar det inre inuti människan. Astrologi är ett ämne som jag avser att fördjupa mig i framledes, och den som missat Siwerts blogg Siderska Siktethar mycket att se fram emot att läsa. Oftast klockrena analyser!

Det jag håller på med är alltså att lägga tre perioder bakom mig samtidigt, och jag måste bli klar med det mentala bearbetandet för att kunna avsluta dessa tre viktiga kapitel. I runda slängar innebär det att jag hunnit med tre sjuårsperioder och två tioårsperioder under dessa 20 år, vilket innebär att jag sist genomgick en så stor förändring 1996. Det var det året jag och min familj köpte Harstenslycke – rucklet som vi skapade till en pärla. Det var det året Nybro kommun började sin jakt på byn i allmänhet och vårt hus i synnerhet. Ja, det var sannerligen begynnelsen till en lärorik epok – den som alltså avslutades i insikter om penningsystemet, illusionsparadigmet och NWO-agendan genom texten om Autentopia – 2061.

Om ca 20 år lär det vara dags igen, och det vet jag genom profetiska drömmar att det blir. 2036 blir det år då de sista utposterna av illusionsparadigmet slocknar, och också det år då jag (och alla andra bestulna med mig) som 75-åring får tillbaka min stulna egendom – efter sanningstribunalernas arbete. Det är det år då jag åter blir landburen – efter många år på vatten. Fram till 2036 kommer vi i sanningsrörelsen att uppleva att vi går två steg framåt och ett tillbaka, men efter 2036 kommer det inte att finnas något motstånd. Det är inga änglar eller demoner som berättar detta utan min intuition, d v s den funktion som har förmågan att röra sig bortom tid och rum.

CG Jung beskriver en aspekt av mänsklig utveckling i termer av funktion, och de är fyra till antalet – tanke, känsla, perception, intuition. De utvecklas parallellt, men inte i samma grad. Vi har därför en funktion som är mera framträdande än de andra i början av våra medvetna liv, emedan de andra utvecklas beroende på vad vi upplever och vilka funktioner vi då får anledning att öppna upp i takt med tiden. Intuitionen har alltid varit min starkaste funktion och genom att jag inte fostrats eller lurats att svika den, så har den tvärt om blivit starkare och mer tydlig för medvetandet att förstå. Idag är intuitionen den enda funktion vilken jag till fullo litar på. Tänkandet kan vara påverkat av negativa krafter, perceptionen är aldrig objektiv – vi bara tror att vi vet vad vi t ex sett och hört. Känslan är besläktad med intuitionen och båda har sin hemvist i den holistiska och tidslösa höger hjärnhalva. Magkänsla och intuition är samma sak. Skillnaden är troligen att känslor oftast är medvetna, medan intuitionen aldrig är det. Förvisso kan känslor ta sig märkliga uttryck när vi inte kan hantera dem på ett medvetet plan, t ex som att gråta på bröllop och skratta på begravningar.

Vad händer då när vi lämnar en eller flera cykler och inträder i en eller flera nya? Den svenske psykiatrikern Claes Janssen tycker jag har den bästa teorin beträffande detta. Han kallar sin teori för ”Fyrarummaren”. Jag läste om den första gången i hans bok Skratta med Gud som jag vill minnas kom ut 1994, och teorin verkar ha fått genomslag de senaste åren.

 

Kort kan den beskrivas som en vandring från censur då vi inte vill låtsas om att vi behöver förändra våra liv. Vi hade ju det så skönt i nöjdheten, och vill helst vara kvar där. Det är när nöjdheten utmanas som den sk kognitiva dissonansen uppstår. Den innebär en diffus känsla av obekvämlighet, men vi vet ännu inte vad det är fråga om. Vi ägnar detta rum efter nöjdheten åt att förtränga de känslor som försöker göra sig hörda och som kräver en förändring, ety kris är detsamma som utveckling. I Förvirring- & konfliktrummet kan vi inte längre trycka tillbaka de begynnande orosmolnen, utan vi tvingas att möta dem och ta itu med vår förändring och utveckling. Det kan ta sin tid att bli klar över hur vi ska gå vidare. Det är när vi känner inspiration och vilja till förnyelse som vi kan se inriktningen på nästa cykel/cykler – vad de kan fyllas med för att gynna individens fortsatta utveckling till vad Jung kallar individuationsprocessen, d v s vår strävan att bli den individ som vi som allra mest kan bli. Därefter får vi en tid av nöjdhet – och ack så underbar den är – innan det är dags för nästa kris/cykel.

Häromdagen fyllde jag 55 år, och enligt 7-årscykelteorin så är det nu dags för den tredje födseln någonstans mellan 56 och 60 år. Detta är förutsättningen för visdomens fas, då vi efter anpassningen till systemets kollektivism under vårt vuxna liv anser oss ha mod att återgå till vår individualitet och bli som barn igen. Överskrida gränserna och strunta i vad folk tycker. Vissa av oss har aldrig anpassat oss till kollektivismen, och det är vi som följt vår individuationsprocess som måste vägleda kollektivismens vilsegångna. Detta leder mig in på min kommande 10-års och 20-årsperiod, vilken jag med en begynnande gnista av inspiration och förnyelse ser utveckla sig som följer:

 • Bloggen och den dynamiska texten om Autentopia förnyas med en verkligt kunnig skribent – med fokus på del tre, d v s Ursprunget vilken avhandlar historieförfalskningen och vetenskapsförbryllningen.
 • Jag kommer främst att påverka inifrån systemet på ett specifikt sätt. Jämför med G. Edward Griffins Freedom Force International. Missa inte hans föreläsning om kollektivismem – An Idea Whose Time has come.
 • Jag har börjat skriva på del två – Utvecklingskoden! Den är en utveckling av kapitel 7 i den första delen, d v s en vägledning i hur människan blir autentisk.
 • I sinom tid – när den är mogen – kommer vi att hålla föredrag på ett fartyg som innan dess blir ett forskningsfartyg för resor till intressanta platser som skvallrar om tidigare civilisationer.

Det blir fullt upp! :-)

Vänligen stötta arbetet med att presentera ett autentiskt samhälle utan förtryck genom att köpa boken eller donera en slant. Tack på förhand! <3

I Kärlek, Fred och Skapande Frihet

<3 Carina & Jan Torsten Agrell

Publicerat i Okategoriserade | 2 kommentarer

Efter vårstädningen idag…

(information in English below)

…så hittar Du två nya sidor ovan, Köp boken Autentopia – 2061 och Om boken Autentopia – 2061.  I fredags sjösatte jag den engelska bloggen Authentopia.org/blog Där hittar Du och de engelskspråkiga de första 25 sidorna – bakgrundskapitlet och förordet – översatta till engelska. Notera dock att de ännu inte korrekturlästs av proffs. När den engelska versionen publiceras i sin helhet så kommer språket att ha snyggats till. I sinom tid ska de olika översättningarna spegla bloggarnas besökare, och dessa kommer i nuläget främst från USA, Canada, UK, Ryssland, Tyskland, Frankrike och Italien, så det kommer att krävas medel för att betala professionella översättare framöver. Vänligen tänk på doneraknappen om Du redan köpt boken <3

Jag går nu tillsammans med mina juridikvänner in i en ny fas, vilken kommer att vara mer inriktad på framtiden. Min tvillingsyster i juridiken – Stella – driver nyss uppstartade Verum Negotium – sanningstribunaler i Sverige. Vi har kontakt med en mängd av staten misshandlade människor ur flera perspektiv, och dessa fall – inklusive våra egna – kommer att presenteras där. Parallellt sker anmälningar till EU-domstolen och till ICC – International Criminal Court. Ett fall är redan anmält dit – läs mera via länken ovan. Eftersom boken Autentopia – 2061 är dynamisk, så kommer fallen i Verum Negotium att på ett eller annat sätt att avhandlas i kommande versioner. Ni som läst boken vet att just Sanningtribunaler är ett fenomen vilket har en framträdande plats i manifesteringsambitionerna i Sanningsparadigmet, d v s i den autentiska tillvaron i Autentopia.

Många har på senare tid läst utdragen ur utkastet som tidigare fanns publicerade på hemsidan. Eftersom de inte längre är relevanta har jag tagit bort dem. Utkastet skrevs 2010 och mycket vatten har runnit under broarna sedan dess…

I Kärlek, Fred och Skapande Frihet!

<3 Carina

——————————————————————————————————————-

Now I have lauched an English blog – authentopia.org/blog – thanks to the international readers! <3 There you will find the first 25 pages of the book Authentopia – 2061 translated to English – notice though that the text not yet is corrected by professionals. For now there is just a ”start page” available, but in time there will be more…

Most welcome! :-)

In the name of Love, Peace, and Creative Freedom!

<3 Carina

 

Publicerat i Bloggtips, Domstolsprocesser, Egna domstolsprocesser, Juridik, Paradigmskiftet | Lämna en kommentar

Äntligen publicering…

(Information in English below)

…av Autentopia – 2061! Men texten hade inte kunnat  ha publicerats tidigare i vilket fall som helst, ety min bildningsresa beträffande den globala elitens egennyttiga agenda, liksom beträffande penningsystemet och illusionsjuridiken, har tagit sin tid att genomföra.  Med anledning av min personligt uppställda förutsättning att leverera under året för Thomas Mores 500-årsjubileum av sin Utopia, så sker publiceringen dessutom exakt när den ska – under 2016!

Ni som följt bloggen under åren känner till hur det havererande Illusionsparadigmets personligt ansvariga tjänstehjon misshandlat mig – den levande människan, min familj och min egendom. Den stora juridiska landvinningen under den juridiska forskningsresan är insikten om att makt gäller, inte lag – såsom Legenets miniutredning Makt är rätt klart påvisar. Därför utgår inte den offentliga makten från folket, och därför är inte Sverige en rättsstat. Detta faktum tar inte ifrån de effektuerande tjänstemännen i bolagen –  vilka kallar sig myndigheter – sitt ansvar, ety de är bödlarna som håller i yxan. Jag lovar dem, att jag – och en växande skara  med mig – kommer att in till sista blodsdroppen bedriva mitt folkbildningsarbete genom skriva och berätta om hur lagen är konstruerad för att den globala eliten ska kunna fortsätta med sitt slavsystem – och det kommer Sanningstribunaler – var så säkra!

Idag finns ingenting kvar av mitt gamla materiella liv – bankirerna har genom staten  stulit precis allt och jag kampar därför hos vänner i stockholmstrakten. Hoppas därför att att ni hjälper mig att sprida detta blogginlägg så att livet kan bli lite lättare materiellt. Det är dock inte meningen att någon ska behöva undanhållas rätten att läsa texten om Autentopia -2061 för att den är pank, och därför sker nedladdningen av texten via nedanstående PDF under eget ansvar. En nedladdning har riktpriset 100 kronor och förmedlas via doneraknappen eller swishnumret ovan till höger, men den som bara kan betala en del av det är förstås välkomna att ladda ned likväl. Samma sak gäller för den som är helt utblottad – ladda ner gratis! Manifesteringsvärdet är otroligt mycket högre än vad som kan räknas i kronor och ören.

Tänk också gärna på möjligheten att ladda ner och ge bort som gåva till vänner och bekanta som behöver en liten knuff i rätt riktning. På tal om det lägger jag ut Stellas brev till kungen med anledning av att hon vill upplysa honom om att vi är en växande skara som förstått hur snillrikt Folket har bedragits. Stella har förbetalat  en kopia som kungen är välkommen att ladda ner. Brevet har tillsammans med ett presentkort skickats till kungen via ett traditionellt brev – med porto och allt! :-)

Stella hälsar att eftersom hon med glädje ser att läsarna inspireras av hennes tilltag, så går det bra att använda hennes wordfiler som utgångspunkt för egna nedladdningsgåvor :-)

KUNGEN BREV

PRESENTKORT KUNG (1)

Då bloggen under åren har kommit att bli internationell, vidtar direkt efter publiceringen av den svenska versionen, arbetet med översättning till engelska. Thank you world! :-)

Texten om Autentopia – 2061 inleds med en lång bakgrund för att det tydligt ska framgå på vilken förståelse för världen som texten vilar på, samt referenser. Det är viktigt att förstå att syftet med texten är att tillhandahålla ett manifesteringsunderlag till de människor som helt eller delvis saknar föreställningsförmåga. Fönstret till en värld bortom Illusionsparadigmet är öppet nu, men inte för evigt. Så här ser innehållsförteckningen ut:

Innehåll

Bakgrund…………………………………………………………………………………..………4

Introduktion…………………………………………………………………………….………..4

Varför behöver vi ett nytt samhälle?……………………………………………………….6

Syfte, idé & berättelse……………………………………………….………….………….……10

Struktur & strategi……………………………………………..………………….……….…….13

Läsarens guide & sammanfattning…………………………….………………………..….14

 

Förord………………………………………………………………………………………………..20

Kapitel 1 – Reflektioner om Illusionsparadigmet vs Sanningsparadigmet…….23

Kapitel 2 – Reflektioner om skapande i Sanningsparadigmet……………….,…….39

Kapitel 3 – Sanningsparadigmets filosofi…………………………………………………..51

Kapitel 4 –  Illusionsparadigmets fysiska förtryck.

Autentopisk lag – frihet från fysiskt förtryck……………………………………………. .73

Kapitel 5 –  Illusionsparadigmets psykiska förtryck.

Autentopisk lag – Frihet från psykiskt förtryck…………………………………..………93

Kapitel 6 – Illusionsparadigmets andliga förtyck.

Autentopisk lag –  Frihet från andligt förtryck………….…………………………..……168

Kapitel 7  – Bortom Illusionsparadigmet. Den autentiska vägen,

sanningen och livet………………………..……………………………….……………………..184

 

Ordlista………………………………………………………………………………………………….199

Håll tillgodo, kära läsare – jag önskar er en fröjdefull läsning och en härlig vår! :-) Pga omstruktureringar kommer bloggandet att ligga i träda ett tag, men jag kommer att läsa kommentarer.

I Kärlek, Fred och Skapande Frihet!

<3 Carina

 

Restriktioner:

Carina Agrell/Carina af Autentopia har upphovsrätt och copyright för texten Autentopia – 2061 – riktpriset är 100 kr, eller vad var och en har råd att betala. Tack <3!

Tryckta exemplar kommer att bli tillgängliga i ett senare skede.

Observera att  nedanstående PDF-fil ensam inte får delas, utan enbart tillsammans med detta blogginläggs text, restriktioner och lätttillgängliga doneraknapp.

Boken görs dynamisk med uppdaterade versioner efter hand. Den som en gång betalat för en kopia av en version är fri att ladda ner en kopia av kommande versioner gratis.

Autentopia-2061

Information and restrictions in English:

Since the blog during the years has become more and more international, the next step is to translate the book provided by the link above into English. This takes donations to accomplish.

You could still pay 100 SEK or 10 dollars for the Swedish version through the donation button or Swishnumber above, and get a translation from Google. When the English version is published you have prepayed  a copy.

Later on the book will be available as printed copies. Later I will activate a blog in English connected to the domain http://www.authentopia.org

The book will be dynamic, and comes in developed versions when it´s suitable in the future. Once you have payed for a copy of a version, you are free to download the future once without any costs.

Carina Agrell/Carina af Autentopia owns the copyrigt for the text Autentopia – 2061.

I´m very happy if you’re spreading the book, with the restriction that you share the link to this blog/page instead of just the file. This helps me to check the statistics and it also bring potential downloaders closer to the donation button :-)

Since the banksters with illegal help from the state, has stolen everything from me and my family and I now temporarily live with friends, a contribution is most welcome!

Thanks! <3

With Peace, Love and Creative Freedom! :-)

<3 Carina

Publicerat i Autentopia - idé och berättelse, Bloggstatistik, Filosofi, Förutsägelser/synteser, Okategoriserade, Paradigmskiftet, Samhällsutveckling, Slaveriet vs Fred och Frihet | 9 kommentarer

En ”Autentopisk” skribent…

…dök upp i mailboxen idag via Wake Up World som ett intressant och bekräftande avbrott i författandet av det sista kapitlet av Autentopia – 2061. Publiceringen närmar sig… :-)

Gästskribenten John Raid från Kanada, bidrar med sin artikel National Banks – Ending the Stranglehold of Usury and the Private Money System, citat:

Monetizing money isn’t much different from monetizing the air we breathe. And how ridiculous does that sound? However, this is how we are living, paying for something that should not be a commodity or ‘money maker’ for someone else.

‘Interest’ is the cost we unnecessarily pay to have access to that which is vital for our survival and when interest compounds (as it does) we may find ourselves in great financial distress.

Unfortunately this also applies at the national level. Almost every nation in the world has been convinced over time to unnecessarily borrow its money from private central banks.

Bortsett ifrån att Raid förordar guldbackade nationella valutor, så kan jag skriva under på allt han föreslår inför det nya paradigmet,  och i artikeln finns länkar till flera andra intressanta artiklar som han skrivit åt Wake Up World. Jag valde att öppna ytterligare två:

Changing Beliefs: The Gateway To Freedomvilken i sitt budskap är mycket ”Autentopisk”, citat:

Everything we do starts with a thought, a dream or an idea. Our beliefs filter our perceptions so our beliefs are the gatekeepers of that which we deem possible, if our beliefs tell us an idea is a ‘no-go’ then it is dismissed without further thought. We will also always do what is necessary to reinforce that belief, it is how our minds work.

My own belief is the present systems must go and we need to evolve, evolve our beliefs, evolve our ways of thinking. I also felt that such a change would only ever happen after a massive collapse whether that be from a dollar collapse and financial depression, WW3, a solar flare or pandemic. But I now believe the collective consciousness is beginning to swell and armed with new ideas it may just happen without a collapse! Yes I agree, that is a huge leap of faith but I may as well use one of my old sayings If you don’t dream it, it won’t happen.”

In summation, all ideas begin in the mind and are ‘vetted’ by our beliefs. Many of our beliefs are entrenched since childhood and cling desperately to the established state despite its flaws. Until we change certain beliefs in what is and isn’t plausible we are mental slaves to the flawed system and will never be free.

Changing your beliefs is the first and most important step in changing your life for it will allow you to unlock your mind and open the gateway to freedom.

John Raid inkluderar direkt demokrati i sin vision, och en sådan är förstås genomförd i Autentopia. De onödiga mellanhänderna politikerna är precis lika överflödiga som fackföreningarna är i ett samhälle med basinkomst – även om inte John verkar förespråka en sådan. Men varför betala för något vi individer gör bättre själva – d v s bestämmer över vårt gemensamma samhälle och förhandlar med arbetsköpare om våra individuella villkor?

Hopefully it is becoming clear that we must make meaningful changes to our political systems; and that electing a different political party within the same system is nothing more than wishful thinking, yet again. Hopefully you have grasped the fact nothing will really improve with the present hijacked political systems and that the hijackers are never going to willingly release their grip on it all. Whatever changes we make, we must ensure they are comprehensive, as we are way past the ‘tinkering’ stage.

Thoughts of changes to the political system are of great concern to most people and many will choose to cling to the present systems while turning a blind eye to the growing plethora of issues with them. However, this is largely in part due to the fact the possible replacement systems most commonly known are undesirable.

It is my own belief that the present systems will soon be included in the list of ‘undesirables’ and will become just another dark chapter in our history, with us glad to see the back of them. But that is not now, and today I read many a comment which begs, “But if we just changed this rule or that, the present political system would still work ok, wouldn’t it?” I completely understand such sentiment which even the awakened are prone to but, NO, tinkering with the system will never protect the people from what we are now witnessing today. The entire system must evolve.

John har också skrivit en kortare e-bok,  The Organic Economi,  vilken finns att hämta gratis. Den förklarar hans förslag ur olika perspektiv närmare. Särskilt intressant är hans förslag beträffande det direktdemokratiska förfarandet, vilket blir en utmärkt referens till Autentopiaboken.

Bifogar länkarna på PDF för den som vill spara:

wakeup-world.com-National Banks Ending the Stranglehold of Usury and the Private

wakeup-world.com-Changing Beliefs The Gateway To Freedom

wakeup-world.com-True Direct Democracy The Nemesis of The Global CabalMoney System

The-Organic-Economy

När jag skrev utkastet och började blogga 2010 kände jag mig ganska ensam om mina idéer, även om jag var övertygad om min visions överlägsenhet jämfört med illusionsparadigmet, men känner nu stor tillförsikt inför framtiden och våra möjligheter att skapa den som vi vill ha den. Vi är många nu som manifesterar ett Sanningsparadigm…

…i Fred och Skapande Frihet! :-)

<3 C.

Publicerat i Autentopia - idé och berättelse, Bloggtips, Direkt demokrati & Medborgarlön, Hierarkiernas och mellanhändernas död, Intressanta böcker, Okategoriserade, Paradigmskiftet, Penningsystemet, Samhällsförtryck, Samhällsutveckling, Slaveriet vs Fred och Frihet | Lämna en kommentar

Det dubbla jävet…

…, d v s det utöver det grundläggande att en tjänsteman inte kan tjäna två herrar – både sitt handelsdrivande bolag vilket kallar sig myndighet, och sin egentliga arbetsgivare – folket – samtidigt, framgår mycket explicit i denna utmärkta artikel från AntiCorruption Society – The Secret of Maritime Jurisdiction Exposed, citat:

Most people don’t have the financial resources with which to bribe the members of the bar, so they languish in prison while the lawyers take what little property they had, plus a bonus from the State for their “services.” When you go into a court accused of a “crime,” and are inclined to hire a lawyer or accept a court appointed lawyer to help you out, remember that the lawyer is being paid by the STATE and is licensed by the STATE, the judge is licensed and paid by the STATE, the jury is licensed and paid by the STATE (they at least have driver licenses, don’t they?), the prosecutor is licensed and paid by the STATE. If the judge orders a psychological evaluation to determine if you are competent to stand trial, the psychobabelist is also licensed and paid by the STATE. The cop that accused you and who will testify against you is licensed and paid by the STATE. If you are tried and sentenced to death, the cleric who comes to pray for your miserable soul before the execution is licensed and paid by the STATE. The guy who sticks the needle in your arm for the euthanasia is licensed and paid by the STATE. After they inject you with poison, the doctor that pronounces you dead is licensed and paid by the STATE. Could there be a hint of conflict of interest here? If the reader has ever had any experience with the modern criminal injustice system, the term “contempt of court” has taken on a whole new meaning for him.

Tydligare än så kan det inte sägas, och det är uppenbart att det är så många skribenter nu som uppmärksammat den globla elitens ekonomiska och juridiska bedrägeri – rent av folkförräderi om vi ska vara ärliga! 2016 blir helt klart det år då Illusionsparadigmet explicit faller samman efter att ha rullat i slutfasen bakom kulisserna i 10-talet år. Det är alltså inte endast penningsystemet som havererar av strikt aritmetiska skäl, utan hela den konstruerade illusionen – den att vi lurats att tro att vi är spelpjäser i ett monopolspel, eller slavar i ett handelssystem, när vi i själva verket är levande människor med oförytterliga rättigheter. De skador som vi människor åsamkats av dessa bolag vilka kallar sig myndigheter  kommer tids nog att erkännas och bli föremål för tribunaler och skadestånd.

Vänligen sprid artikeln/blogginlägget så blir slavarna snabbare befriade! :-)

I Fred och Skapande Frihet!

<3 Carina

PS. Inte många dagar kvar nu till publiceringen av första versionen av Autentopia – 2061 i folkbildningen namn. Arbetar med det sista kapitlet – det sjunde! :-) DS.

Publicerat i Autentopia - idé och berättelse, Bloggtips, Juridik, Paradigmskiftet, Samhällsförtryck, Slaveriet vs Fred och Frihet | Lämna en kommentar

En Stellas anmälan till ICC för brottet slaveri…

…citeras i sin helhet nedan – med förhoppning om ett mer upplyst 2016!

Vidare kan jag berätta att slutredigeringen av Autentopia – 2061 rullar på bra och bör kunna publiceras under den närmaste veckan… :-)

Önskar er alla härliga januaridagar…

…i Fred och Skapande Frihet!

<3 Carina

 

Citat från Verum Negotium – Sanningstribunaler i Sverige.

ICC anmälan är även grunden till den första tribunalen om brott mot mänskligheten genom hjärntvätten vilken fått människor att tro de är personer och därmed har förslavats och lever under en monetär diktatur.

TRIBUNAL 1

Till Åklagare/Processförfarare på ICC – International Criminal Court – Hague

Subjekt: Anmälan om pågående bedrägeri och hjärntvätt. Genom detta bedrägeri på Svenska folket av Svenska Staten även känt som KINGDOM SWEDEN OF, har folket lurats tro de är personer istället för människor, vilket har en monumental betydelse i juridisk mening.

Till registrator: Vänligen diarieför samt meddela diarienummer i ert register till mig eller likvärdig bekräftelse på registrering av denna anmälan.

Stockholm den 6 januari 2016

Denna anmälan har skrivits av en fri människa, levande kvinnan

En;

Allmänt kallad Stella,

Tidigare agent för och med full associationsrätt till den fiktiva entiteten, personen:

VIKTORIA KIVIPURO, 670907-9385

Befinner mig i landområdet Sverige utan fast adress.

Du har inga rättigheter om de tas ifrån dig, men samtidigt förlorar den som tar ifrån dig dina rättigheter sina egna.  Det finns därför skäl att försvara rättigheter.  Riktig lag handlar om att försvara rättigheter.  Det som kallas lag är inte alltid lag på riktigt.  Det blir inte lag bara för att det kallas så, inte ens när det kallas så av de som kallas lagstiftare.  Ett formellt regelföljande är motsatsen till riktig lag, även om reglerna skulle kallas för lag.
För att lag ska kunna vara lag på riktigt och inte bara till namnet så har man i mänsklig dialog kommit fram till vissa grundprinciper.  Uppfylls inte dessa grundprinciper av de formellt rättsansvariga, då faller ansvaret tillbaka på allmänheten att ta reda på vad som egentligen är sant, vad som egentligen kan vara lag och att kräva samt säkerställa att rättsprinciper följs.

 

Detta är en sammanfattning av en översiktlig information om brott mot mänskligheten som kommer att redogöras för i mera detalj beroende på era svar som guidar mig vidare. Dynamiken är väsentlig för att full förståelse ska kunna uppnås mellan mig och ICC varav en kommunikation behöver uppnås.

Den fullkomliga skadan och utkomsten på detta brott kan bara uppskattas då detta beror på hur medmänniskor och rättsväsenden agerar på anmälningar och insikter om dessa/detta brott. Detta redogörs vidare på lika sätt som ovan nämns.

Redogörelse

Enligt Rome Statute of the International Criminal Court, artiklar 5b, 6 b och c, 7 c, är det brott mot mänskligheten att hjärntvätta människor till att tro de är personer och därmed förslava dem.

PART 2. JURISDICTION, ADMISSIBILITY AND APPLICABLE LAW

Article 5.1 Crimes within the jurisdiction of the Court The jurisdiction of the Court shall be limited to the most serious crimes of concern to the international community as a whole. The Court has jurisdiction in accordance with this Statute with respect to the following crimes: (a) The crime of genocide; (b) Crimes against humanity; (c) War crimes; (d) The crime of aggression.

Article 6 Genocide For the purpose of this Statute, ”genocide” means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such: (a) Killing members of the group; (b) Causing serious bodily or mental harm to members of the group; (c) Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part; (d) Imposing measures intended to prevent births within the group; (e) Forcibly transferring children of the group to another group.

Article 7 Crimes against humanity 1. For the purpose of this Statute, ”crime against humanity” means any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack: (a) Murder; (b) Extermination; (c) Enslavement; (d) Deportation or forcible transfer of population; (e) Imprisonment or other severe deprivation of physical liberty in violation of fundamental rules of international law;

https://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/legal%20texts%20and%20tools/official%20journal/Pages/rome%20statute.aspx

Brottet

Jag hävdar brott mot mänskligheten enligt Rome Statute och har genom de egna processerna genom svensk rätt och de svenska lagarna visat hur detta bedrägeri går till och hur ordens betydelse används för att binda oss genom juridiska texter till slaveriet. Det är med andra ord inte den svenska lagen/grundlagen som ligger till grund för brottet men genom laghänvisning visar jag hur hjärntvätten och bedrägeriet går till. Genom att visa detta är det tydligt hur ICC utifrån Rome Statute måste se brottet mot mänskligheten. Då detta även är ett globalt problem och länder har olika lagstiftningar är det viktigt att påvisa hur detta går till just i Sverige eftersom anmälan berör Sverige som en del av del av det globala problemet (bedrägeriet) och även berörs av Internationell Rätt.

Det är ytterst seriöst att en global utövning av hjärntvätt pågår, densamma som i Sverige, och medvetet genom BOLAGISERINGEN AV LÄNDER och PERSONBEDRÄGERIET. Detta skapar både mentalt, själsligt, kroppsligt och finansiellt lidande och omfattningen av skadorna på detta har inte ännu helt kunnat uppskattas. Mänsklighetens fria människor utrotas sakta men säkert genom detta som man även måste ifrågasätta vilken kopplingen till Agenda 21 är genom delen av befolkningskontroll agendan. Det som planeras finnas kvar av en före detta human mänsklighet är en form av avhumaniserade varelser som inte kan tänka och känna själva och endast finns till för att tjäna en global elit för ekonomisk vinning. Ett SLAVERI AV HELA MÄNSKLIGHETEN med Sverige som ett av områdena där detta är i full blom nu. Därmed fokusen på Sverige och hur detta uppnåtts i Sverige.

Slaveriet av det Svenska Folket, bevis och motiveringar för detta samtidigt Globala brott

Människor bedras att tro att de är PERSONER genom ett system som styrs av juridik där ordens betydelse tolkas genom antaganden och inte dess sanna betydelse eller hänvisningar. Genom detta hjärntvättas dvs utövas kontroll av sinne och tanke. Detta är även en form av frihetsberövande som används för att kunna utöva slaveri på människorna.

Den påtvingade identiteten som sker genom PERSONNUMRET möjliggör slaveriet och sker genom kapningen av det levande barnet av statsmakten för ekonomisk vinning för samma stat när barnet föds. Barnet förvandlas till bolag då En;s mor signerar registreringen till Skatteverkets Folkbokföring som tilldelar ett personnummer = organisationsnummer, se Lag 1974:174* och jämför detta med proposition 1974:56*, subjekt- och objektsregistrering där egenskapen är vad som ska registreras, inte människan, utan egenskapen för bolaget den skattskyldiga, dvs PERSONEN som alltid är likställt med bolag i juridiska texter. Här börjar bedrägeriet och genom proposition 1974:56* är detta uppenbart och tydligt.

Personen blir även ett förhandlingsbart objekt (negotiable instrument) https://www.law.cornell.edu/ucc/3/part_1 och står som kommande prognoserade skatteintäkter till staten vilka är statens största intäkter, detta genom att bidra med sin energi dvs sitt arbete som via detta producerar skatteintäkter. Dessa intäkter garanterar att staten kan betala tillbaka sina lån som skatterna betalar räntan på, trots att det inte finns en lag på detta att. Dessa lån sker genom statens värdepappershandel på New York Stock Exchange och regleras genom tillsynsmyndigheten US SEC där Staten Sverige går under namnet SWEDEN KINGDOM OF. http://www.sec.gov/Detta betyder att människor i den bolagiserade fiktiva formen PERSON kapitaliseras på genom värdepappershandel.

Svenska Staten som går under namnet SWEDEN, KINGDOM OF i USA i värdepappershandeln tjänar inte den Svenska Nationen utan den främmande makt den är och denna entitet (parasit) äger även all skuld och kan gå i konkurs som den juridiska personen staten är. Det ska uppmärksammas att Nationen inte går i konkurs med denna entitet i en sådan möjlig händelse.

Vidare ageras genom det bolagiserade Sverige ytterligare näringsidkande genom PERSONEN varje gång denna PERSON används i tex KOMMUNERNA hos Socialtjänsten, SVERIGES DOMSTOLAR, FÖRSÄKRINGSKASSAN, ARBETSFÖRMEDLINGEN osv.

(Då denna anmälan anser Sverige men inte endast är ett Svenskt fenomen, utan sker globalt, är det av betydelse för hela anmälan att detta ses som ett globalt och Svenskt brott mot mänskligheten samtidigt som anmälans även är en separat anmälan på Staten Sverige. Med anledning av den globala betydelsen uppvisar jag även en anmälan mot Norska statsministern Erna Solberg år 2015 av Ingunn Sigurdsdatter då denna anmälan innehåller detaljerad information om det globala handelsläget som styrs av UCC lag och är grunden till denna människohandel, slaveriet och hjärntvätten. Denna anmälan kan läsas här: http://dev-niceland.pantheon.io/node/50).

Bevis genom egna processer etc

Jag har genom egen avregistrering och förbud om användning av entiteten PERSONEN, vilket finns arkiverat och diariefört på Stockholms Statsarkiv, Diarienummer: 4.1.13 / 6337-15, delgivit att jag inte längre ger mitt medgivande till denna handel och inte vill vara del av denna sammanslutning vilket inte har respekterats av statens enheter; NYKÖPINGS KOMMUN – Socialtjänsten, GOTLANDS KOMMUN (Region Gotland) – Socialtjänsten, POLISMYNDIGHETEN NYKÖPING, POLSMYNDIGHETEN GOTLAND, FÖRVALTNINGSRÄTTEN STOCKHOLM, FÖRVALTNINGSRÄTTEN LINKÖPING, KAMMARRÄTTEN JÖNKÖPING, HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN STOCKHOLM OCH SKATTEVERKET, när jag efter delgivning agerat som människan och inte genom PERSONEN.

Detta leder till att jag tvingats tillhöra en sammanslutning, att jag tvingats till slaveri, och att mina rättigheter inte respekterats och att lag inte följts. Jag har inte varit med och godkänt denna handel under tvång, inte heller kunnat avtala om dess förhållanden, inte fått betalt för utfört arbete genom PERSONEN vilket staten och dess enheter tjänat (och tjänar) pengar på. Dessa statliga bolag som går under olika benämningar som myndigheter bla innehar F-skattsedel samt Organisationsnummer vilket näringsdrivande bolag har. http://www.allabolag.se

Vidare har jag nekats lagenlig ekonomisk ersättning som människa då denna inte skapar vinst för KOMMUNER som berörts samt har även tjänsteman i en av dessa kommuner helt öppet försökt lura mig till att ljuga och leda mig in att fortsätta detta bedrägeri i form av att ta emot en summa genom falska förespeglingar om vad denna summa skall redovisas som. Ljudinspelning finns och bifogas i slutet på anmälan samt dokument skickade av tjänsteman till rättsväsendet som visar fabricering av akt bilaga av tjänsteman.

Inte nog med att slaveriet sker helt öppet, när jag visat på insikten om detta fortskrider försöken att tvinga in mig till att godkänna slaveriet, så långt som in i rättsväsendet som inte tagit någon som helst notis om entitetsformen jag agerar ur och i ett överklagande av mig har Förvaltningsrätten Stockholm ignorerat delgivningar om förbud mot användning av entitet som är ur bruk och kontraktsvillkor som gäller vid påtvingad handel.

I det per automatiska jävet fortsatte bedrägeriet av personslaveriet och samt agerandet som en icke laga domstol, laga domstolar har edsvurna domare, inte rådmän i bolag vilka även Domstolarna i dag är med organisationsnummer och F-skattsedel dvs lika med handelsdomstolar.

En laga domstol tjänar folket inte ett bolag med monetära intressen genom handel för det är vad dagens domstolar är, handelsbolag som idkar näring.

Bevis för att hjärntvätt och mind control sker finns i de erfarenheter jag haft där jag hävdat min rätt till frihet genom olika rättsliga processer och anmälningar men vägrats erkännande och respekt för detta i sak.

Är det inte ansett som hjärntvätt kommer vi till en eskalering till av brott mot mänskligheten genom den tyranni som i sådant fall helt öppet utövas, bland och av människor som i och under denna hjärntvätt och mind control, (kontroll av sinnet) inte ser vad som sker.

Gällande lagrumshänvisningar redovisade nedan som bevis och motivering för mina påståenden

Sveriges Regeringsform 2 kapitel 19 paragraf*http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Kungorelse-1974152-om-beslu_sfs-1974-152/ garanterar Var och En genom FN:s Universella Förklaring om Mänskliga Rättigheter http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/index.html följande:

Vitalt är att påpeka att artikel 6 om rätten till att erkännas som person inför lagen är en RÄTTIGHET som inte utgör en skyldighet, det är alltså ett val av den människa som insett detta och kan stå för sin rätt och hävda sin rätt vid behov.

Artikel 2

Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Ingen åtskillnad får heller göras på grund av den politiska, rättsliga eller internationella status som råder i det land eller det område som en person tillhör, vare sig detta land eller område är oberoende, står under förvaltarskap, är icke-självstyrande eller är underkastat någon annan begränsning av sin suveränitet.

Artikel 4

Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former skall vara förbjudna.

Artikel 6

Var och en har rätt att överallt erkännas som en person i lagens mening.

Artikel 7

Alla är lika inför lagen och är berättigade till samma skydd av lagen utan diskriminering av något slag. Alla är berättigade till samma skydd mot alla former av diskriminering som strider mot denna förklaring och mot varje anstiftan till sådan diskriminering.

Artikel 18

Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och att, ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och religiösa sedvänjor.

Artikel 20

 1. Var och en har rätt till frihet i fråga om fredliga möten och sammanslutningar.
 2. Ingen får tvingas att tillhöra en sammanslutning.

Artikel 30

Ingenting i denna förklaring får tolkas som att det innebär en rätt för en stat, en grupp eller en enskild person att ägna sig åt en verksamhet eller att utföra en handling som syftar till att omintetgöra någon av de rättigheter eller friheter som anges i förklaringen.

I Regeringsformen (RF) är Var och En enligt kapitel 2, 1 paragraf garanterad sin egen trosuppfattning och i 2 paragraf garanterar RF att ingen får tvingas tillhöra någon form av sammanslutning.* RF 1 kapitel 9 paragraf garanterar att alla är lika inför lagen. Människa eller person gör ingen skillnad.*

Dessa ovan är fundament för liv i frihet och jämlikhet som ska utövas genom demokratin och svensk lag.

Grundlagen är den högsta i lagarna hierarkiska ordning och den ska läggas störst vikt till och följas ordagrant. Kan vi inte förstå och följa konstitutionella fundament lever vi inte i ett rättssäkert land.

Jag citerar ur bifogat dokument om orden betydelse och förståelse följande för att underlätta fullständig förståelse för den ur RF garanterad rätten för Var och En:

”Om det vore så att det inte skulle läggas så extremt stor vikt vid vilka ord som används och dess definitioner som jag gör gällande i detta klargörande, betänk då detta exempel på användning av ord och dess betydelse i denna ändring som riksdagen antog i och med grundlagsreformen 2010:

Regeringsform (1974:152) (2003:593): 2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter 1 § Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad *

Jämfört med:

Regeringsform (1974:152) (2011:109): 2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter. 1§ Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad *

Denna till synes minimala ändring av ordalydelsen är monumental i sin juridiska betydelse, från att tillförsäkra en person som tillhör viss stat vissa rättigheter till att tillförsäkra dessa rättigheter till varje människa.”

Avslutande ord

När tom rättsväsendet genom sina tjänstemän skyddar staten, när människan i den sanna rätten som finns lagstiftad och även delgivits hävdar sin frihet, kan detta bara ses som bedrägeri och delaktighet i att medvetet föra folket bakom ljuset.

Det svenska folket har ifrån tagits sina oförytterliga rättigheter och genom PERSONBEDRÄGERIET förslavats att endast åtnjuta de privilegier de handelsbaserade författningarna tillåter i sammanslutningen Sverige.

Rättigheter är rättigheter och de är inte förhandlingsbara. Var och En;s födslorätt är ingen handelsvara eller förhandlingsbart privilegium och får aldrig utnyttjas som sådan.

Valet är ditt eget om du vill underställa dig författningar (handelslagar) genom att agera som/genom den FIKTIVA JURIDISKA ENTITETEN (PERSONEN), men, det är aldrig ett tvång om vi lever i en påstådd demokrati och inom ett fritt landområde. Som det förhåller sig nu lever vi i handelsområde under skenet av det sanna landet Sverige och detta berör alla under PERSONSLAVERIET.

Insikten om hur detta förhåller sig, och genom att visa hur mänskliga rättigheter skapar en begränsning för handelslagarna dvs författningarna, är bevis och motivering till mina påståenden och alla dessa finns instiftade i grundlagen Regeringsformen.

Brottet jag anmäler kommer alltså ur att detta inte är transparent och delges folket tydligt, utan att folket luras tro att allt är som innan bolagiseringen. I dag har vi två entiteter, den sanna som ska tjäna folket som tidigare var Sveriges Rike med sina enheter för samhällstjänster, som den nya entiteten svenska staten i sin bolagsform agerar under skenet av att vara. Denna andra entitet drar monetär nytta av för sin egen del som den främmande makten den är och tjänar inte Nationen. Detta är mind control = hjärntvätt av folket för att kunna begå bedrägeri.

Detta dokument kommer att vara tillgängligt påhttps://verumnegotium.wordpress.com/om/ som den första anmälningen till Sanningstribunaler i Sverige för folket att ta del av.

*Svensk lag som enligt den tidigare förklaringen refereras till som bevisföring

Dokument och filer som bifogas som bevis:

 1. Dom av Förvaltningsrätten Linköping Mål nr: 5417-15 vilket visar skillnaden på fiktiv juridisk entitet och människa erkänt av domstol samt en redogörelse av tolkningen av beslutet och innehållande juridiska termer.
 2. Yttrande till Mål Nr 5417-15- avvisan.
 3. Ljudfil – Förvaltningsrättens förtydligande om beslut.
 4. PDF – Förvaltningsrättens förtydligande om juridiska termer i beslutet.
 5. Akt bilagor (fil johalid 2015-09-24 _15-37-24 PDF) – Förvaltningsrätten Stockholm Mål Nr: 20559–15, innehåller bevis om fabricering av akt bilaga av socialtjänsteman – Gotland sid 38, samt hur rätten pålägger personen trots delgivning om sådant förbud för vidare handel och bedrägeri.
 6. Ljudfil – Möte med socialtjänsten GOTLAND – förbud mot användning av PERSONNUMMER.
 7. PDF –F-skatt registrerad DOMSTOL och REGION GOTLAND.
 8. PDF- Ordförståelse

Anmälan i PDF:

ANM ICC SVE

Engelsk redogörelse endast som hjälp och guide till att förstå den svenska anmälan i PDF:

ANM ICC ENG

BEVISFÖRING:

 1. Dom av Förvaltningsrätten Linköping Mål nr: 5417-15 vilket visar skillnaden på fiktiv juridisk entitet och människa erkänt av domstol samt en redogörelse av tolkningen av beslutet och innehållande juridiska termer.

FVR SOC AVVISAN 2

2. Yttrande till Mål Nr 5417-15- avvisan.

Förvaltningsrätten LinköpingMål nr

3. Ljudfil – Förvaltningsrättens förtydligande om beslut.

(Ej tillgänglig på webben fn).

4. PDF – Förvaltningsrättens förtydligande om juridiska termer i beslutet.

FVR DOM FÖRTYDLIGANDE VN

5. Akt bilagor (fil johalid 2015-09-24 _15-37-24 PDF) – Förvaltningsrätten Stockholm Mål Nr: 20559-15, innehåller bevis om fabricering av akt bilaga av socialtjänsteman – Gotland sid 38, , samt hur rätten pålägger personen trots delgivning om sådant förbud för vidare handel och bedrägeri.

johalid_2015-09-24_15-37-24

6. Ljudfil – Möte med socialtjänsten GOTLAND – förbud mot användning av PERRSONNUMMER.

(Ej tillgänglig på webben fn).

7. PDF –F-skatt registrerad DOMSTOL och REGION GOTLAND

Sveriges Domstolar SKV FSKATT

Gotlandskommun SKV FSKATT

8. PDF- Ordförståelse

Klargörande om ord MYND

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicerat i Bloggtips, Domstolsprocesser, Juridik, Paradigmskiftet, Samhällsförtryck, Slaveriet vs Fred och Frihet | 2 kommentarer